Egenskapen ControlSource

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Gäller för

Objektet BoundObjectFrame

Objektet ListBox

Objektet CheckBox

Objektet OptionButton

Objektet ComboBox

Objektet OptionGroup

Objektet CustomControl

Objektet TextBox

Objektet GroupLevel

Objektet ToggleButton

Du kan använda egenskapen Kontrollkälla för att ange vilka data som visas i en kontroll. Du kan visa och redigera data som är bunden till ett fält i en tabell, fråga eller SQL-uttryck. Du kan också visa resultatet av en uttryck. Skrivskyddad sträng.

expressio n. Kontrollkälla

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Inställning

Egenskapen ControlSource använder följande inställningar.

Inställning

Beskrivning

Ett fältnamn

Kontrollen är bunden till ett fält i en tabell, en fråga eller ett SQL-kommando. Data från fältet visas i kontrollen. Ändringar av data i kontrollen ändrar motsvarande data i fältet. (Om du vill skrivskydda en kontroll anger du egenskapen Locked till Ja.) Om du klickar på en kontroll som är bunden till ett fält som är av Hyperlink-datatyp, flyttas du till det mål som anges i hyperlänkadressen.

Ett uttryck

Kontrollen visar de data som skapas av ett uttryck. Dess data kan ändras av användaren men sparas inte i databasen.


Du kan ange egenskapen Kontrollkälla för en kontroll med hjälp av kontrollens egenskapssida, makro eller Visual Basic for Applications (VBA)-kod.

Du kan ange egenskapen ControlSource för en textruta genom att skriva ett fältnamn eller ett uttryck direkt i textrutan från formulärdesignvyn eller rapportdesignvyn.

För en rapport kan du ange den här egenskapen genom att välja ett fält eller skriva ett uttryck i popup-fönstret Fält/uttryck i fönstret Gruppera, sortera och summera.

I VBA använder du ett stränguttryck när du vill ange värdet på den här egenskapen.

Kommentarer

För en rapports gruppnivå bestämmer egenskapen ControlSource fältet eller uttrycket som grupperingen ska ske efter.

Obs!: Egenskapen ControlSource gäller inte för kontroller av typen kryssruta, alternativknapp och växlingsknapp i en alternativgrupp. Den gäller bara för själva alternativgruppen.

För rapporter gäller egenskapen ControlSource bara för rapportgruppnivåer.

Formulär och rapporter fungerar som "windows" i databasen. Du anger den primära datakällan för ett formulär eller en rapport genom att ange dess egenskapen datakälla till en tabell, fråga eller SQL-uttryck. Du kan ange egenskapen Kontrollkälla sedan till ett fält i datakällan eller till ett uttryck. Om inställningen för egenskapen Kontrollkälla är ett uttryck, är det värde som visas och sparas inte i databasen. Du kan till exempel använda följande inställningar.

SAM Adressexempel inställningen

Beskrivning

Efternamn

För en kontroll visas data från fältet Efternamn i kontrollen. För en rapportgruppnivå grupperar Microsoft Office Access 2007 data utifrån efternamn.

=Date( ) + 7

För en kontroll visar det här uttrycket ett datum sju dagar från dagens datum i kontrollen.

=DatePart("q",ShippedDate)

För en kontroll visar det här uttrycket leveransdatumets kvartal. För en rapportgruppnivå grupperas data efter leveransdatumets kvartal.

Exempel

Följande exempel anger egenskapen ControlSource för en textruta med namnet AddressPart till ett fält med namnet City:

Forms!Customers!AddressPart.ControlSource = "City"

Nästa exempel anger egenskapen ControlSource för en textruta med namnet Expected till uttrycket =Date() + 7.

Me!Expected.ControlSource = "=Date() + 7"

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×