Egenskapen BoundColumn

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Gäller för

Objektet ComboBox

Objektet ListBox

När du ringer en markering från en listruta eller kombinationsruta anger egenskapen BoundColumnMicrosoft Office Access 2007 vilken kolumns värden som ska användas som värdet för kontroll. Om kontrollen är bunden till en fält, lagras värdet i kolumnen som anges av egenskapen BoundColumn i fält med namnet i egenskapen Kontrollkälla . Skrivskyddad lång.

uttryck.BoundColumn

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Inställning

Egenskapen BoundColumn använder följande inställningar.

Inställning

Beskrivning

0

Egenskapsvärdet ListIndex, och inte kolumnvärdet, lagras i den aktuell post. Egenskapsvärdet ListIndex för den första raden är 0, för den andra raden 1 och så vidare. Egenskapen ListIndex anges när ett element väljs i en listruta eller listrutedelen i en kombinationsruta. Att ange egenskapen BoundColumn till 0 och använda egenskapsvärdet ListIndex för kontrollen kan till exempel vara användbart om du bara vill lagra en sekvens med siffror.

1 eller större

(Standardvärdet är 1) Värdet på den angivna kolumnen blir kontrollens värde. Om kontrollen är bunden till ett fält, lagras den här inställningen i fältet i den aktuella posten. Egenskapen BoundColumn kan inte anges till ett värde som är större än inställningen på ColumnCount.


Du kan ange egenskapen BoundColumn med hjälp av kontrollens egenskapssida, makro eller Visual Basic for Applications (VBA)-kod.

För tabellfält, kan du ange den här egenskapen på fliken uppslag i avsnittet Fältegenskaper i tabelldesign för fält med egenskapen Visa kontroll skall vara Kombinationsruta eller Listruta.

Tips!

Egenskapen BoundColumn automatiskt när du väljer Uppslagsguiden som datatyp för ett fält i tabell i designvyn.

I VBA-kod anger du egenskapen BoundColumn genom att använda ett tal eller ett numeriskt uttryck som är lika med ett värde från noll till och med inställningen av egenskapen ColumnCount.

Kommentarer

Kolumnen som visas längst till vänster i en kombinationsruta (kolumnen längst till vänster vars inställning i kombinationsrutans ColumnWidths-egenskap inte är 0) innehåller de data som visas i textrutedelen av kombinationsrutan i Formulärvyn eller en rapport. Egenskapen BoundColumn bestämmer vilket av kolumnens värden i textrutan eller kombinationsrutelistan som ska lagras när du gör ett val. På det här sättet kan du visa andra data än de som du lagrar som värdet på kontrollen.

Obs!: Om den bundna kontrollen inte är densamma som den kolumn som visas längst till vänster i kontrollen (eller om du anger egenskapen BoundColumn till 0), anges egenskapen LimitToList till Ja.

I Access används nollbaserade tal för att referera till kolumner i egenskapen Column. Det innebär att den första kolumnen refereras med uttrycket Column(0), den andra kolumnen refereras med uttrycket Column(1) och så vidare. Egenskapen BoundColumn använder emellertid 1-baserade tal för att referera till kolumner. Det innebär att du kan välja värdet som lagras i kolumnen med uttrycket Column(0) om egenskapen BoundColumn anges till 1.

Om egenskapen AutoExpand anges till Ja, fylls ett värde i automatiskt i textrutedelen av kombinationsrutan som matchar ett värde i kombinationsrutelistan allt eftersom du skriver.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×