Egenskapen BackColor

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Gäller för

Objektet BoundObjectFrame

Objektet ObjectFrame

Objektet ComboBox

Objektet OptionGroup

Objektet FormatCondition

Objektet Rectangle

Objektet Image

Objektet Section

Objektet Label

Objektet TextBox

Objektet ListBox

Använd egenskapen BackColor när du vill ange färg på insidan av en kontroll eller ett avsnitt. Läs-/skrivbart värde av datatypen Long.

uttryck.BackColor

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Inställning

Egenskapen BackColor innehåller ett numeriskt uttryck som motsvarar den färg som används för att fylla kontrollens eller avsnittets insida.

Du anger den här egenskapen med hjälp av färgverktyget genom att klicka på knappen Skapa till höger om egenskapsrutan i egenskapssida. Med hjälp av färgverktyget kan du definiera egna bakgrundsfärger för kontroller och avsnitt.

Du kan också ange den här egenskapen med hjälp av en kontroll eller avsnittets egenskapssida, en makro eller Visual Basic for Applications (VBA) kod eller med hjälp av kommandot Fyllningsfärg under teckensnitt (på fliken Design eller Format beroende på om du är i designvyn eller layoutvyn).

Använda ett numeriskt uttryck så här anger du den här egenskapen i Visual Basic for Applications (VBA) kod. Egenskapsinställningen använder datatypen lång.

Du kan ange standardvärdet för den här egenskapen med hjälp av en kontrolls standardkontrollformat eller egenskapen DefaultControl i VBA-kod.

För Table-objekt kan du ange den här egenskapen genom att använda kommandot Fyllningsfärg under Teckensnitt på fliken Data, eller använda egenskapen DatasheetBackColor i VBA-kod.

Kommentarer

Om du vill använda egenskapen BackColor måste egenskapen BackStyle (om den är tillgänglig) anges till Normal.

Exempel

I följande exempel används funktionen RGB för att ange egenskaperna BorderColor, BackColor och ForeColor beroende på värdet i textrutan txtPastDue. Du kan också använda funktionen QBColor om du vill ange dessa egenskaper. Genom att följande kod placeras i händelsen Form_Current( ) anges kontrollens visningsegenskaper så fort användaren öppnar ett formulär eller flyttar till en ny post.

Sub Form_Current()
Dim curAmntDue As Currency, lngBlack As Long
Dim lngRed As Long, lngYellow As Long, lngWhite As Long
If Not IsNull(Me!txtPastDue.Value) Then
curAmntDue = Me!txtPastDue.Value
Else
Exit Sub
End If
lngRed = RGB(255, 0, 0)
lngBlack = RGB(0, 0, 0)
lngYellow = RGB(255, 255, 0)
lngWhite = RGB(255, 255, 255)
If curAmntDue > 100 Then
Me!txtPastDue.BorderColor = lngRed
Me!txtPastDue.ForeColor = lngRed
Me!txtPastDue.BackColor = lngYellow
Else
Me!txtPastDue.BorderColor = lngBlack
Me!txtPastDue.ForeColor = lngBlack
Me!txtPastDue.BackColor = lngWhite
End If
End Sub

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×