Egenskapen AutoTab

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Gäller för

Objektet TextBox

Använd egenskapen AutoTab när du vill ange om en tabb ska infogas automatiskt när det sista tecknet som tillåts av en textrutekontrolls indatamask skrivs. Tabben som infogas automatiskt flyttar fokus till nästa kontroll i formulärets tabbordning. Läs-/skrivbart booleskt värde.

uttryck.AutoTab

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Inställning

Egenskapen AutoTab använder följande inställningar.

Inställning

Visual Basic

Beskrivning

Ja

True

Skapar en tabb när det sista tillåtna tecknet skrivs i en textruta.

Nej

False

(Standardvärde) Skapar ingen tabb när det sista tillåtna tecknet skrivs i en textruta.


Du kan ange den här egenskapen med hjälp av ett formulär egenskapssida, makro eller Visual Basic for Applications (VBA)-kod.

Du kan ange standardvärdet för den här egenskapen med hjälp av kontrollens standardkontrollformat eller egenskapen DefaultControl i VBA-kod.

Egenskapen AutoTab påverkar tabbfunktionaliteten i både Formulärvyn och Databladsvy.

Kommentarer

Du kan skapa en indatamask för en kontroll med hjälp av egenskapen InputMask.

Du kan också skapa en indatamask för en textruta som är bunden till ett fält genom att ange egenskapen InputMask för fältet i formulärets underliggande tabell eller fråga. Om fältet dras till ett formulär från fältlistan, ärvs fältets indatamask av kontrollen för textrutan.

Du kan använda egenskapen AutoTab om du har en textruta i ett formulär där du vanligtvis skriver det högsta antalet tecken för varje post. När du har skrivit det högsta antalet tecken, flyttas fokus automatiskt till nästa kontroll i tabbordningen. Du kan till exempel använda den här egenskapen för ett CategoryType-fält som alltid måste innehålla fem tecken.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×