Egenskapen AllowEdits

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Gäller för

Objektet Form

Använd egenskapen AllowEdits när du vill ange om en användare ska kunna redigera sparade poster när han eller hon använder ett formulär. Läs-/skrivbart booleskt värde.

uttryck.AllowEdits

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Inställning

Egenskapen AllowEdits använder följande inställningar.

Inställning

Visual Basic

Beskrivning

Ja

True

(Standardvärde) Användaren kan redigera sparade poster.

Nej

False

Användaren kan inte redigera sparade poster.


Du kan ange egenskapen AllowEdits med hjälp av formulärets egenskapssida, makro eller Visual Basic for Applications (VBA)-kod.

Kommentarer

Du kan använda egenskapen AllowEdits om du vill förhindra ändringar av befintliga data som visas i ett formulär. Om du vill förhindra ändringar av data i en viss kontroll, använder du egenskapen Enabled eller Locked.

Om du vill förhindra ändringar av befintliga poster (skrivskydda dem), anger du egenskaperna AllowAdditions, AllowDeletions och AllowEdits till No. Du kan också skrivskydda posterna genom att ange egenskapen RecordsetType till Snapshot.

Om du ändrar ett fältvärde genom programmering blir den aktuella posten redigeringsbar, oavsett inställningen för egenskapen AllowEdits. Om du vill hindra användarna från att ändra en post (AllowEdits anges till No) som du behöver kunna redigera genom att programmera, sparar du posten efter programmeringen. Egenskapen AllowEdits tillämpas igen efter att alla osparade ändringar av den aktuella posten har sparats.

Obs!: När argumentet Dataläge för instruktionen ÖppnaFormulär anges, åsidosätter Microsoft Office Access 2007 en del egenskapsinställningar för formulär. Om argumentet Dataläge för instruktionen ÖppnaFormulär anges till Redigera, öppnas formuläret med följande egenskapsinställningar:

  • TillåtRedigering – Ja

  • TillåtBorttagning – Ja

  • TillåtTillägg – Ja

  • Inmatning – Nej

Om du vill förhindra att instruktionen ÖppnaFormulär åsidosätter dessa befintliga egenskapsinställningar, utelämnar du argumentinställningen för Dataläge så att egenskapsinställningarna för formuläret används i stället.

Exempel

I följande exempel undersöker kontrolltyp egenskap för alla kontroller i ett formulär. För varje etikett och text i verktygsfältet växlar proceduren egenskapen SpecialEffect för dessa kontroller. När har angetts för Skuggad etikettkontroller SpecialEffect egenskapen och den textrutekontroller personers SpecialEffect -egenskap anges till Normal och Tillåttillägg, Tillåt borttagningoch AllowEdits egenskaper anges till True, växlas variabeln intCanEdit om du vill tillåta ändringar i underliggande data.

Sub ToggleControl(frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim intI As Integer, intCanEdit As Integer
Const conTransparent = 0
Const conWhite = 16777215
For Each ctl in frm.Controls
With ctl
Select Case .ControlType
Case acLabel
If .SpecialEffect = acEffectShadow Then
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BorderStyle = conTransparent
intCanEdit = True
Else
.SpecialEffect = acEffectShadow
intCanEdit = False
End If
Case acTextBox
If .SpecialEffect = acEffectNormal Then
.SpecialEffect = acEffectSunken
.BackColor = conWhite
Else
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BackColor = frm.Detail.BackColor
End If
End Select
End With
Next ctl
If intCanEdit = IFalse Then
With frm
.AllowAdditions = False
.AllowDeletions = False
.AllowEdits = False
End With
Else
With frm
.AllowAdditions = True
.AllowDeletions = True
.AllowEdits = True
End With
End If
End Sub

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×