Egenskapen AllowBypassKey

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Använd egenskapen AllowBypassKey när du vill ange om SKIFT ska kunna användas för att hoppa över startegenskaperna och AutoExec-makrot. Du kan till exempel ange egenskapen AllowBypassKey till False om du vill hindra användarna från att hoppa över startegenskaper och AutoExec-makrot.

Inställning

Egenskapen AllowBypassKey använder följande inställningar.

Inställning

Beskrivning

Sant

Användarna kan använda SKIFT för att hoppa över startegenskaperna och AutoExec-makrot.

Falskt

Användarna kan inte använda SKIFT för att hoppa över startegenskaperna och AutoExec-makrot.


Du kan ange den här egenskapen med hjälp av en makro eller Visual Basic for Applications (VBA)-kod.

Om du vill ange egenskapen AllowBypassKey med hjälp av ett makro eller VBA-kod måste du skapa egenskapen på följande sätt:

  • Du kan lägga till egenskapen genom att använda metoden CreateProperty och Lägg till AccessObjectProperties-mängden CurrentProject i en Microsoft Access-databas (.mdb eller .accdb).

  • I ett Microsoft Access-projekt (.adp) kan du lägga till egenskapen i mängden AccessObjectProperties för objektet CurrentProject med hjälp av metoden Add.

Kommentarer

Kontrollera egenskapen AllowBypassKey anges till True när du felsöker ett program.

Egenskapsinställningen AllowBypassKey börjar inte gälla förrän nästa gång programdatabasen öppnas.

Exempel

Följande exempel visar en procedur med namnet SetBypassProperty som skickar namnet på egenskapen som ska väljas, dess datatyp och inställning. Generell proceduren ChangeProperty försöker ange egenskapen AllowBypassKey och, om egenskapen inte hittas, använder du metoden CreateProperty att lägga till egenskapen i samlingen InitialBindningar . Detta är nödvändigt eftersom egenskapen AllowBypassKey inte finns med i AccessObjectProperties tills den har lagts till.

Sub SetBypassProperty()
Const DB_Boolean As Long = 1
ChangeProperty "AllowBypassKey", DB_Boolean, False
End Sub
Function ChangeProperty(strPropName As String, _
varPropType As Variant, _
varPropValue As Variant) As Integer
Dim dbs As Object, prp As Variant
Const conPropNotFoundError = 3270
Set dbs = CurrentDb
On Error GoTo Change_Err
dbs.Properties(strPropName) = varPropValue
ChangeProperty = True
Change_Bye:
Exit Function
Change_Err:
If Err = conPropNotFoundError Then ' Property not found.
Set prp = dbs.CreateProperty(strPropName, _
varPropType, varPropValue)
dbs.Properties.Append prp
Resume Next
Else
' Unknown error.
ChangeProperty = False
Resume Change_Bye
End If
End Function

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×