Egenskapen AllowAdditions

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Gäller för

Objektet Form

Använd egenskapen AllowAdditions när du vill ange om en användare ska kunna lägga till en post när han eller hon använder ett formulär. Läs-/skrivbart booleskt värde.

uttryck.AllowAdditions

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Inställning

Egenskapen AllowAdditions använder följande inställningar.

Inställning

Visual Basic

Beskrivning

Ja

True

(Standardvärde) Användaren kan lägga till nya poster.

Nej

False

Användaren kan inte lägga till nya poster.


Du kan ange egenskapen AllowAdditions med hjälp av formulärets egenskapssida, makro eller Visual Basic for Applications (VBA)-kod.

Kommentarer

Ange egenskapen AllowAdditions till Nej om användarna ska kunna visa eller redigera befintliga poster men inte lägga till nya poster.

Om du vill förhindra ändringar av befintliga poster (skrivskydda dem), anger du egenskaperna AllowAdditions, AllowDeletions och AllowEdits till No. Du kan också skrivskydda posterna genom att ange egenskapen RecordsetType till Snapshot.

Om du vill öppna ett formulär för enbart inmatning, anger du formulärets DataEntry-egenskap till Ja.

När egenskapen AllowAdditions anges till Nej, är kommandot Ny post under Poster på fliken Data inte tillgängligt.

Obs!: När argumentet Dataläge för instruktionen ÖppnaFormulär används, åsidosätter Microsoft Office Access 2007 en del egenskapsinställningar för formulär. Om argumentet Dataläge för instruktionen ÖppnaFormulär anges till Redigera, öppnas formuläret med följande egenskapsinställningar:

  • TillåtRedigering – Ja

  • TillåtBorttagning – Ja

  • TillåtTillägg – Ja

  • Inmatning – Nej

Om du vill förhindra att instruktionen ÖppnaFormulär åsidosätter dessa befintliga egenskapsinställningar, utelämnar du argumentinställningen för Dataläge så att egenskapsinställningarna för formuläret används i stället.

Exempel

I följande exempel undersöks egenskapen ControlType för alla kontroller i ett formulär. För varje etikett- och textrutekontroll aktiveras och inaktiveras egenskapen SpecialEffect för dessa kontroller. När etikettkontrollens SpecialEffect-egenskap anges till Shadowed och textrutekontrollens SpecialEffect-egenskap anges till Normal och egenskaperna AllowAdditions, AllowDeletions och AllowEdits anges till True, växlas intCanEdit-variabeln till att tillåta redigering av underliggande data.

Sub ToggleControl(frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim intI As Integer, intCanEdit As Integer
Const conTransparent = 0
Const conWhite = 16777215
For Each ctl in frm.Controls
With ctl
Select Case .ControlType
Case acLabel
If .SpecialEffect = acEffectShadow Then
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BorderStyle = conTransparent
intCanEdit = True
Else
.SpecialEffect = acEffectShadow
intCanEdit = False
End If
Case acTextBox
If .SpecialEffect = acEffectNormal Then
.SpecialEffect = acEffectSunken
.BackColor = conWhite
Else
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BackColor = frm.Detail.BackColor
End If
End Select
End With
Next ctl
If intCanEdit = IFalse Then
With frm
.AllowAdditions = False
.AllowDeletions = False
.AllowEdits = False
End With
Else
With frm
.AllowAdditions = True
.AllowDeletions = True
.AllowEdits = True
End With
End If
End Sub

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×