Editor – din skrivhjälp.

Med Editor kontrollerar du stavning och grammatik och får skrivhjälp i dokument och e-postmeddelanden. Editor tillhandahåller förslag med hjälp av maskininlärning och bearbetning av naturligt språk.

Den här funktionen är endast tillgänglig om du har ett Office 365-abonnemang. Om du har ett abonnemang på Office 365 ska du kontrollera att du har den senaste versionen av Office..

Språkkontroll med Editor

När du vill korrekturläsa dokumentet trycker du på F7 eller väljer Stavning och grammatik på fliken Granska.

Fel som hittas i dokumentet markeras medan du skriver: vågig röd understrykning gäller stavning, dubbel blå understrykning gäller grammatik och en prickad linje i guld gäller skrivhjälp.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Obs!: Understrykningen i guld är bara tillgänglig för engelska.

Editor letar efter stavfel medan du skriver. När du ser en röd, vågig linje kan du högerklicka på ordet och eventuellt välja ett förslag som åtgärdar felet.

 • Det finns synonymer till stavningsförslagen så att du har alternativ. Korrigera stavningen med det mest lämpliga förslaget.

 • Om du vill lägga till ordet i standardordlistan så att Editor slutar att flagga det som felstavat väljer du Lägg till i ordlista.

 • Om du vill hoppa över ordet i dokumentet eller e-postmeddelandet utan att lägga till det i stavningsordlistan väljer du Ignorera alla.

 • Välj Läs upp om du skulle vilja höra det markerade förslaget.

 • Välj Lägg till i autokorrigering om du vill att förslaget alltid ska ersätta det hittade ordet. (Du kan också öppna Alternativ för autokorrigering via snabbmenyn. Mer information om alternativen finns i Välja alternativ för autokorrigering.)

 • Välj Se mer om du vill se all information om stavningsalternativen. Fönstret Editor öppnas.

  Obs!: Den här funktionen är endast tillgänglig för Office 365-prenumeranter. Vi lanserar funktionen stegvis, så det är möjligt att du inte ser den direkt. Om du har en prenumeration på Office 365 bör du kontrollera att du har den senaste versionen av Office.

  Här kan du klicka på högtalarikonen och få den markerade texten uppläst för dig. Du kan höra varje förslag (välj Läs upp), samt lyssna på hur det stavas (Bokstavera).

Editor söker efter grammatikfel medan du skriver. Högerklicka på ordet eller frasen när du ser en blå dubbel understrykning om du vill veta mer.

 • Grammatikförslagen har korta förklaringar som hjälper dig att fatta välgrundade beslut om och hur du ska lösa problemet.

 • Om du vill ignorera ordet eller frasen och gå till nästa väljer du Ignorera

 • Välj Läs upp om du vill höra det markerade förslaget.

 • Välj Se mer om du vill se all information om det grammatiska problemet. Fönstret Editor öppnas.

  Obs!: Den här funktionen är endast tillgänglig för Office 365-prenumeranter. Vi lanserar funktionen stegvis, så det är möjligt att du inte ser den direkt. Om du har en prenumeration på Office 365 bör du kontrollera att du har den senaste versionen av Office.

  Här kan du klicka på högtalarikonen och få den markerade texten uppläst för dig. Om du vill lyssna på förslag väljer du Läs upp.

Obs!: Den här funktionen är för närvarande endast tillgängligt för engelska.

Word söker efter möjliga stilproblem och ordet eller frasen framhävs med en prickad guldfärgad understrykning. Högerklicka på det understrukna ordet eller frasen och titta igenom de olika förslagen.

Till förslagen finns korta beskrivningar som förklarar skrivhjälpen. Editor söker efter följande:

 • Komplicerade ord*

 • Sammandragningar*

 • Klichéer*

 • Informellt språk*

 • Dubbel negation*

 • Jargong*

 • Substantivering

 • Passiv form*

 • Passiv form med okänt subjekt (Inga förslag tillgängliga)*

 • Mångordighet

 • Ord med delade infinitiv* (fler än ett)

 • Könsspecifika ord*

 • Ord som uttrycker osäkerhet*

 • Slang*

 • Oxfordkommatering*

 • Skiljetecken krävs med citattecken*

 • Blanksteg mellan meningar*

Viktigt!: Om du vill aktivera kontroll av stil öppnar du alternativen Språkkontroll och väljer inställningarna Grammatik och mer i listrutan Typ av text. Läs mer i Ändra språkkontrollinställningarna för Editor nedan.

 • Om du vill ignorera stilproblemet och gå till nästa väljer du Ignorera

 • Välj Läs upp om du vill höra det markerade förslaget.

 • Välj Se mer om du vill se all information om det grammatiska problemet. Fönstret Editor öppnas.

  Obs!: Den här funktionen är endast tillgänglig för Office 365-prenumeranter. Vi lanserar funktionen stegvis, så det är möjligt att du inte ser den direkt. Om du har en prenumeration på Office 365 bör du kontrollera att du har den senaste versionen av Office.

Mer information om förslag avseende stil och förslag finns i Välja alternativ för grammatik och skrivregler.

Ändra språkkontrollinställningarna för Editor.

I Word ändrar du inställningarna för språkkontroll i dialogrutan Inställningar för grammatikkontroll. Du kan välja olika inställningar för grammatik och stil beroende på vilka inställningar som passar dokumentet bäst.

Obs!: Standardalternativet för språkkontroll är Grammatik och mer med stilalternativen Mångordighet och Substantivering.

 1. Öppna språkkontrollalternativen med Arkiv > Alternativ > Språkkontroll.

 2. Klicka på Inställningar under Vid stavnings- och grammatikkontroll i Word.

  Det finns två alternativ i menyn Typ av text i dialogrutan Inställningar för grammatikkontroll: Grammatik eller Grammatik och mer. Du kan välja endera alternativ beroende på vilka inställningar du vill jobba med.

 3. Välj Grammatik och mer om du vill använda stilalternativen.

  Rulla nedåt för att se alla tillgängliga alternativ och markera eller avmarkera de regler som du vill att grammatikkontrollen ska flagga eller ignorera. Eventuella ändringar som du gör i de här inställningarna tillämpas på alla dokument eller objekt som du redigerar, inte bara det aktuella dokumentet som du arbetar i.

  Tips: Om du vill återgå till standardinställningarna för redigerarens språkkontroll väljer du Återställ alla.

I Outlook kan Editor flagga ord eller fraser där det kan finnas problem med grammatik eller stil medan du skriver och ge förslag för att åtgärda problemet. När du vill använda Editors språkkontroll

 1. Skapa eller öppna ett e-postmeddelande.

 2. Välj fliken Arkiv och välj Alternativ.

 3. Välj E-post och sedan Redigeringsalternativ....

 4. Välj Språkkontroll.

 5. Under Vid stavningskontroll i Outlook gör du så här:

  • Välj Markera grammatikfel medan du skriver. Detta markerar potentiella problem med både grammatik (blå) och stil (guld) medan du skriver.

  • Välj Settings (Inställningar).

   Det finns två alternativ i menyn Typ av text i dialogrutan Inställningar för grammatikkontroll: Grammatik eller Grammatik och mer. Du kan välja endera alternativ beroende på vilka inställningar du vill jobba med.

  • Välj Grammatik och mer om du vill använda stilalternativen.

   Rulla nedåt för att se alla tillgängliga alternativ och markera eller avmarkera de regler som du vill att grammatikkontrollen ska flagga eller ignorera. Eventuella ändringar som du gör i de här inställningarna tillämpas på alla dokument eller objekt som du redigerar, inte bara det aktuella dokumentet som du arbetar i.

   Tips: Om du vill återgå till standardinställningarna för redigerarens språkkontroll väljer du Återställ alla.

 6. Välj OK.

Mer information finns i

Välja alternativ för grammatik och skrivregler i Office 2016

Kontrollera stavning och grammatik i Office 2010 och senare

Välja alternativ för grammatik och stil i Office 2013 eller tidigare

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×