E-postinställningar

Använd inställningarna för E-post för att anpassa inställningarna för dina meddelanden. Du kan till exempel skapa en signatur som läggs till i alla meddelanden som du skickar, eller styra uppföljningen av meddelanden.

Gå till E-postinställningar

 1. Använd en webbläsare och logga in på Outlook Web App via webblänken du fått av den som hanterar din organisations e-post. Ange användarnamn samt lösenord och klicka på Logga in.

 2. Välj Outlook (eller E-post) högst upp på sidan. Eller välj appfönstret Office 365-startprogramsikon > E-post.

  Office 365-navigeringsalternativ
 3. Högst upp på sidan väljer du Inställningar Inställningar: uppdatera din profil, installera programvara och anslut till molnet > Alternativ och väljer sedan något av följande:

  • Inställningar > E-post

   ELLER

  • E-post > Automatisk bearbetning

   E-post > Layout

Jag vill ändra de här inställningarna:

Automatisk bearbetning:

Layout

Mer information om alternativ som inte tas upp här finns i avsnittet Närliggande information i slutet av den här artikeln.

Meddelandealternativ

Med hjälp av Meddelandealternativ kan du bestämma vad som ska hända om du flyttar eller tar bort ett objekt, om det ska spelas upp ett ljud när nya objekt kommer in och om mappen Borttaget ska tömmas automatiskt när du loggar ut.

Inställning

Beskrivning

Efter att ett objekt flyttats eller tagits bort

I listrutan väljer du en åtgärd som ska utföras automatiskt när du flyttar eller tar bort ett objekt.

Töm mappen Borttaget när jag loggar ut

Om du väljer det här alternativet töms mappen Borttaget automatiskt när du loggar ut från Outlook Web App.

Varna mig om jag skickar ett meddelande som verkar sakna en bifogad fil

Om du väljer det här alternativet får du en varning om du nämner en bifogad fil i ett meddelande, men sedan inte bifogar någon. Du kan fortfarande skicka meddelandet, med eller utan den bifogade filen.

Överst på sidan

Markera som läst

Använd det här alternativet för att kontrollera hur och när objekt markeras som lästa.

Inställning

Beskrivning

Markera visade objekt som lästa

Så fort du har visat ett objekt markeras det som läst. Du kan också ändra hur snabbt det sker.

Markera objekt som lästa när urvalet ändras

Objektet markeras som läst när du visar något annat.

Markera inte objekt som lästa automatiskt

Välj det här alternativet om du vill markera objekt som lästa manuellt.

Läskvitton

Med Läskvitton kan du styra över vad som ska hända när du får ett meddelande och avsändaren har begärt att få en avisering när du har läst det.

Inställning

Beskrivning

Fråga innan svar skickas

Klicka på den här alternativknappen om du vill bli underrättad innan ett läskvitto skickas i väg. Det här är standardinställningen.

Skicka alltid svar

Klicka på den här alternativknappen om du vill att ett läskvitto ska skickas automatiskt till avsändare som efterfrågar det.

Skicka aldrig svar

Det här alternativet väljer du om du aldrig vill skicka ett läskvitto till en avsändare som efterfrågar det.

Överst på sidan

Konversationer

Konversationer-inställningarna använder du för att styra hur meddelanden ska visas i konversationsvyn.

Tips: Du hittar också de här inställningarna under Inställningar Inställningar: uppdatera din profil, installera programvara och anslut till molnet > Visningsalternativ.

Inställning

Beskrivning

Visa objekt i den här ordningen

Välja om de senaste eller de äldsta meddelandena ska visas högst upp

När objekt har tagits bort

Välja om borttagna objekt ska visas eller döljas.

Överst på sidan

Skapa en e-postsignatur

En e-postsignatur är en text som du kan lägga till i slutet av meddelanden som du skickar. Om du använder både Outlook Web App och Outlook måste du skapa en signatur i båda programmen.

Inställning

Beskrivning

Textruta

Skriv in den signatur som du vill använda i textrutan. Använd verktygsfältet Formatera för att formatera teckensnittet som du vill ha det.

Inkludera min signatur automatiskt i meddelanden som jag skickar

Markera den här kryssrutan om du vill lägga till din signatur automatiskt i alla utgående objekt, inklusive svar och vidarebefordrade meddelanden.

Kom ihåg:

 • Om du inte markerar kryssrutan för att automatiskt lägga till din signatur i meddelanden du skickar, kan du lägga till signaturen i meddelanden genom att välja menyn infoga Infoga överst i meddelandet och välja Signatur.

 • Du kan inte lägga in en bildfil (till exempel .gif eller .tif) i din signatur i Outlook Web App.

 • Mer information finns under Skapa och lägga till en e-postsignatur i Outlook Web App.

Överst på sidan

Meddelandeformat

Meddelandeformat-inställningarna använder du för att ställa in standardformatet för nya meddelanden. Du kan också formatera ett meddelande direkt när du skapar det med hjälp av verktygsfältet Formatera i det nya meddelandet.

Inställning

Beskrivning

Visa alltid Hemlig kopia

Den här inställningen använder du för att visa raden Hemlig kopia i alla nya meddelanden som du skapar. De mottagare som du lägger till i fältet Hemlig kopia får en kopia av meddelandet, men deras namn syns inte i listan över mottagare. Mottagare av hemliga kopior kan inte heller se namnen på de andra hemliga mottagarna.

Visa alltid Från

Den här inställningen använder du för att visa raden Från i alla nya meddelanden som du skapar.

Skriv meddelanden i det här formatet

Den här inställningen använder du för att ställa in standardformatet för alla meddelanden som du skickar. Du kan antingen använda HTML-text eller oformaterad text. Väljer du HTML-text kan du bestämma vilken teckenstorlek, vilket format och vilken färg som ska användas i meddelandena.

Teckensnitt för meddelanden

Den här inställningen använder du för att välja ett standardteckensnitt för alla meddelanden som du skapar. Alternativet finns bara tillgängligt om du har valt HTML i Skriv meddelanden i det här formatet.

Kom ihåg:

 • Du kan också ändra inställningarna i varje enskilt meddelande, så att du kan visa eller dölja fälten Från och Hemlig mottagare eller växla mellan HTML-text och oformaterad text.

Överst på sidan

Meddelandelista

I Outlook Web App visas vanligen tre rader med information för varje meddelande i inkorgen: avsändare, ämne och en del av den första textraden. Använd alternativet Meddelandelista till att visa avsändaren eller ämnet först, och till att visa eller dölja förhandsgranskningsraden.

Tips: Du hittar också de här inställningarna under Inställningar Inställningar: uppdatera din profil, installera programvara och anslut till molnet > Visningsalternativ.

Inställning

Beskrivning

Layout

Visa avsändarens namn eller ämnet först

Förhandsgranskningstext

Visa eller dölj förhandsgranskningstexten

Läsfönster

Använd inställningen Läsfönster till att bestämma när meddelanden som visas i läsfönstret ska markeras som lästa.

Tips: Du hittar också de här inställningarna under Inställningar Inställningar: uppdatera din profil, installera programvara och anslut till molnet > Visningsalternativ. Där kan du ändra läsfönsterlayout för en enstaka mapp eller för alla mappar.

Inställning

Beskrivning

Välj var läsfönstret ska visas

Visa läsfönstret till höger eller längst ned eller dölj läsfönstret.

När du skriver e-postmeddelanden

Skriv e-postmeddelanden i läsfönstret eller i ett nytt fönster.

När du loggar in på Outlook Web App

Markera det första meddelandet i listan automatiskt när du loggar in, eller markera inga meddelanden och välj själv vilket som ska visas.

Överst på sidan

Närliggande information

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×