E-post i Outlook Web App

När du öppnar Outlook Web App kommer du alltid direkt till Inkorgen. Här hamnar alla meddelanden som folk skickar till dig, och här kommer du antagligen att tillbringa mycket tid med att läsa och svara på meddelanden.

Den här artikeln innehåller följande avsnitt

Det här visas i E-post

Skapa ett nytt meddelande.

Arbeta med utkast

Läsfönster

Öppna ett meddelande i ett separat fönster

Borttagna meddelanden

Mapplista

Meddelandelista

Sökfönster och inbyggda filter

Använda Outlook Web App på en mobil enhet

Behöver jag veta något mer?

Var kan jag läsa mer?

Det här visas i E-post

E-post i Outlook Web App

 1. Du skapar ett nytt meddelande genom att klicka på ny Nytt e-postmeddelande.

 2. Mapplista. Mapplistan omfattar postlådans mappar. Den kan också innehålla andra mappar, till exempel Favoriter- och Arkiv-mapparna. Du kan dölja fönstret genom att klicka på ikonen Sparr vänster längst upp. Klickar du på de trekantiga ikonerna bredvid mappnamnen kan du visa och dölja mapparna i vyn.

 3. Sökfönster. Här skriver du in det som du vill söka efter. Det kan till exempel vara namnet på en person som du vill hitta meddelanden från, eller text som du vill söka efter för att hitta ett särskilt meddelande.

 4. I meddelandelistan visas de meddelanden som finns i den aktuella mappen.

 5. I läsfönstret visas den konversation eller det meddelandet som du har markerat. Du kan svara på ett meddelande i konversationen genom att trycka på svara Svara, svara alla Svara alla eller vidarebefordra Vidarebefordra längst upp i meddelandet.

 6. Få reda på mer om hur du svarar på meddelanden i avsnittet Svara på meddelanden. I avsnittet Skriva ut meddelanden får du reda på hur du skriver ut meddelanden.

Information om hur du ändrar hur meddelanden visas finns i Visningsinställningar för e-post.

Överst på sidan

Skapa ett nytt meddelande

Så här skapar du ett nytt meddelande
 1. Klicka på ny Nytt meddelande ovanför mapplistan. Ett nytt meddelandeformulär visas i läsfönstret.

 2. Om du vill lägga till en mottagare kan du antingen skriva in namnet på någon som finns med i kontaktmappen eller organisationens adresslista, eller också ange e-postadressen i fältet Till eller Kopia. När du skriver in en persons namn för första gången sker en sökning efter personens adress i Outlook Web App. Sedan cachelagras namnet, så att det går snabbt att hitta personen framöver.

 3. Lägg till ett ämne.

 4. Skriv själva meddelandet som du vill skicka. Mer information om formatering av meddelanden finns i Formatering av meddelanden i Outlook Web App.

 5. Om du vill bifoga en fil klickar du på infogaInfoga och sedan på Bifogad fil längst upp på skärmen. Sedan söker du efter den fil som du vill bifoga. Mer information finns i Arbeta med bifogade filer.

 6. Om du vill bädda in en bild i meddelandet, så att den visas utan att mottagaren måste öppna den, klickar du på infogaInfoga och sedan på Bild. Sedan söker du efter den bild som du vill lägga till i meddelandet.

 7. Bifoga ett meddelande till ett meddelande

  1. Välj meddelandet som du vill bifoga i listan och tryck på Ctrl+C. Meddelandet kopieras.

  2. Öppna ett nytt meddelande, eller besvara eller vidarebefordra ett befintligt meddelande.

  3. Tryck på Ctrl+v när det nya meddelandet är öppet i läsfönstret. Meddelandet du kopierade bifogas.

 8. Du kan skapa en signatur och sedan välja om den ska läggas till automatiskt i alla dina meddelanden eller till enskilda meddelanden. Mer information finns under Skapa och lägga till en e-postsignatur i Outlook Web App.

 9. När du är redo att skicka i väg meddelandet klickar du på skickaSkicka.

Överst på sidan

Arbeta med utkast

Om du inte kan skriva klart ett meddelande på en gång, eller om du vill vänta med att skicka i väg det, kan du lämna det och komma tillbaka senare för att färdigställa det. Meddelandet sparas automatiskt i Outlook Web App när du skapar det, och det hamnar då i mappen Utkast.

Avsluta ett utkast till ett meddelande
 1. Sök reda på mappen Utkast i mapplistan och klicka på den.

 2. Klicka på det aktuella meddelandet, så att det visas i läsfönstret.

 3. Klicka på redigeraFortsätt redigera, eller på ta bortTa bort om du bestämt dig för att inte skicka meddelandet trots allt.

 4. Om du fortfarande vill skicka meddelandet skriver du klart det och klickar sedan på skickaSkicka.

Överst på sidan

Läsfönster

Läsfönstret är det fönster där meddelandena visas. Där kan du inte bara läsa dina meddelanden – i läsfönstret kan du svara på dem också, utan att behöva öppna ett nytt fönster.

läsfönster för meddelande

 • Om du vill svara på ett meddelande klickar du på svaraSvara, svara alla Svara alla eller vidarebefordra Vidarebefordra längst upp i meddelandet. Då visas ett tomt meddelande i läsfönstret längst upp i konversationen.

 • Klicka på Markera som läst eller Markera som oläst om du vill ändra ett meddelandes lässtatus.

 • Om du klickar på ikonen för den utökade menyn utökad meny får du fram en meny med fler alternativ.

Ändra platsen i läsfönstret
 1. Tryck på kugghjulsikonen Inställningar-ikon högst upp i fönstret Outlook Web App.

 2. Välj Visa inställningar > Läsfönster

 3. Gör ditt val.

 4. Klicka på OK för att spara inställningarna och stänga fönstret med inställningarna.

Överst på sidan

Öppna ett meddelande i ett separat fönster

Som standard läser och skapar du meddelanden i läsfönstret, men det kanske inte alltid passar så bra. Ibland vill du kunna visa ett meddelande i ett separat fönster.

När du skriver ett nytt meddelande, eller svarar på eller vidarebefordrar ett meddelande som du har fått, kan du öppna det i ett nytt fönster genom att klicka på popout-ikonen Öppna i nytt fönster i hörnet längst upp i meddelandet.

Om du vill öppna ett meddelande som du håller på att läsa i ett separat fönster klickar du på ikonen för den utökade menyn utökad meny och väljer Öppna i separat fönster.

Överst på sidan

Borttagna meddelanden

När du tar bort ett meddelande, skickas det till mappen Borttaget. Meddelanden i mappen för borttagna objekt kan tas bort permanent genom en automatiserad policy som konfigurerats av supporten, genom att välja dem i mappen och ta bort dem eller genom att tömma mappen Borttaget. Mer information om att återställa borttagna meddelanden finns i Återskapa borttagna objekt eller e-post i Outlook Web App.

Tömma mappen Borttaget
 1. Högerklicka på mappen Borttaget.

 2. Klicka på Töm.

 3. Klicka på OK för att bekräfta att du vill ta bort objekten i mappen Borttaget permanent.

Överst på sidan

Mapplista

I mapplistan visas de standardmappar som alla postlådor innehåller, plus de mappar som du själv har skapat. Om du kan se Favoriter- och Arkiv-mapparna beror på vilka inställningar organisationen har.

OWA_mailfolderlist

Du kan stänga mapplistan genom att klicka på tecknet längst upp i listan. Om du vill visa innehållet i en mapp i listan klickar du på den.

Om du högerklickar på ett objekt i mapplistan visas en meny med olika saker som du kan göra som påverkar mapparna, till exempel skapa en ny mapp, ta bort en befintlig mapp och tömma mappen.

Skapa en ny mapp
 1. Högerklicka på någon av mapparna i mapplistan och välj Skapa ny mapp. En ny namnlös mapp läggs till som en underordnad mapp till den mapp du högerklickade på.

  Om du vill skapa en mapp som inte är en underordnad mapp högerklickar du på ditt namn, precis ovanför din inkorgmapp.

 2. Ange ett namn för den nya mappen och tryck på Retur.

Överst på sidan

Meddelandelista

I meddelandelistan visas de meddelanden som finns i den aktuella mappen. Med hjälp av filter eller sökningar kan du välja att bara vissa meddelanden ska visas. Meddelandelistan innehåller verktyg som gör att du snabbt kan utföra vissa uppgifter.

 • Om du klickar på ikonerna till höger om meddelandelistan kan du ta bort ett meddelande eller en hel konversation, eller lägga till en flagga. Det finns också ikoner som du kan använda för att visa alla meddelanden med bifogade filer, för att visa vilken prioritet meddelandena har (hög eller låg) och för att visa hur många olästa objekt det finns i en konversation.

 • Om du högerklickar på ett meddelande visas en meny med olika alternativ. Du kan till exempel välja att markera meddelandet som läst eller oläst, att flytta det till en annan mapp eller att skapa en regel utifrån meddelandet.

 • Om du klickar på trekanten till vänster om ett meddelande kan du expandera konversationen så att alla meddelanden i den visas.

 • Om du vill växla mellan att visa Konversationer efter datum och Objekt efter datum använder du etiketten längst upp i meddelandelistan.

meddelandelista i outlook

Överst på sidan

Sökfönster och inbyggda filter

Längst upp i meddelandelistan finns det ett sökfönster och flera inbyggda filter.

OWA_mailsearchandfilters

 • Om du vill söka efter något klickar du på sökfönstret och börjar skriva in det som du letar efter. En lista med olika förslag visas under fönstret, och om du klickar på något av dem sker en sökning efter det objektet. Du kan också själv skriva klart sökordet eller sökorden och sedan trycka på Retur för att påbörja sökningen. Klicka på ikonen till höger om sökfönstret om du vill rensa sökfönstret.

 • Med hjälp av de inbyggda filtren Alla, Olästa, Till mig och Flaggade kan du snabbt välja vad som ska visas i meddelandelistan. Väljer du Alla visas alla meddelanden, väljer du Olästa visas alla meddelanden som inte är markerade som lästa, väljer du Till mig visas alla meddelanden där ditt namn förekommer i fältet Till eller Kopia och väljer du Flaggade visas alla meddelanden som är markerade med flaggor.

Mer information om sökning finns i Söka i Outlook Web App.

Överst på sidan

Använda Outlook Web App på en mobil enhet

Om du använder Outlook Web App på en mobil enhet, till exempel en surfplatta eller smartphone, kan det se annorlunda ut än på bilderna ovan.

E-post

De flesta funktioner fungerar på samma sätt som de gör när du använderOutlook Web App på en stationär eller bärbar dator, men några saker fungerar lite annorlunda.

Klicka på navigeringsikonen Navigeringsinställningar i det nedre hörnet för att växla mellan E-post, Kalender och Kontakter.

Om du vill söka trycker du på sökikonen Sök. Om du vill läsa ett meddelande i helskärmsläge trycker du på läsikonen Visa i helskärmsläge. Om du trycker på mer-ikonen Fler alternativ visas fler alternativ.

I stället för att högerklicka för att visa en meny på skärmen kan du trycka och hålla kvar. Om du vill markera flera objekt i meddelandelistan sveper du varje objekt du vill lägga till. Avmarkera ett objekt genom att svepa det igen.

Du skapar nya objekt genom att trycka på ikonen för nytt objekt Ny. Tryck på pikikonerna Sparr vänster Sparr uppåt för att visa eller dölja den del av skärmen som de visas på.

Om du vill gå till Alternativ när du använder en mobil enhet trycker du på mer-ikonen Fler alternativ och sedan på Alternativ. Mer information finns i Alternativ på en mobil enhet.

Se OWA för iPad och OWA för iPhone om du vill ha information om OWA för enheter-appen.

Överst på sidan

Behöver jag veta något mer?

 • Outlook Web App använder din webbläsares stavningskontroll. Detta sker automatiskt och kan konfigureras i webbläsarens inställningar.

 • Du hittar länkar till inställningar genom att klicka på kugghjulsikonen Inställningar-ikon längst upp i fönstret Outlook Web App. Till exempel:

  • Dina kontoinställningar, inklusive lösenord.

  • Autosvar.

  • Visningsinställningar för meddelanden.

  • Offlineinställningar.

  • Ett tema.

  • Alternativ för e-post, kalender och andra funktioner.

Överst på sidan

Vad gör jag om jag vill veta mer?

Överst på sidan

Gäller för: Office 365 Admin, Outlook Web App, Office 365 operated by 21Vianet - End User, Office 365 End User, Microsoft Outlook Web App for Office 365 operated by 21Vianet - Small Business, Outlook Web App for Office 365, Outlook Web App for Office 365 operated by 21Vianet, Office 365 Small Business Admin, Office 365 operated by 21Vianet - Admin, Office 365 operated by 21Vianet - Small Business Admin, Outlook Web App for Office 365 Small BusinessHade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk