E-post i Outlook Web App

När du öppnar Outlook Web App kommer du alltid direkt till Inkorgen. Här hamnar alla meddelanden som andra skickar till dig, och här kommer du antagligen att tillbringa mycket tid med att läsa och svara på meddelanden.

Viktigt!: Om du vill ha de bästa funktionerna när du använder mobiltelefon rekommenderar vi att du installerar den senaste Microsoft-appen för enheten: Outlook för iOS eller Outlook för Android.

Arbeta med E-post

 1. Logga in på Outlook Web App.

  Obs!: Om du vill använda den enkla versionen av Outlook på webben för företag kan du gå till Alternativ > Outlook Web App-version. Den enkla versionen av Outlook på webben för företag är utformad för användning med äldre webbläsare som inte stöds av standardversionen av Outlook på webben för företag, för användning över långsamma anslutningar och för att uppfylla hjälpmedelsbehov genom att erbjuda ett förenklat gränssnitt som är enklare att använda med skärmläsare.

 2. Välj Outlook (eller E-post) högst upp på sidan. Eller välj appfönstret Office 365-startprogramsikon > E-post.

  Office 365-navigeringsalternativ

Har du glömt lösenordet? Om du har ett Office 365-konto kan du återställa lösenordet genom att gå till passwordreset.microsoftonline.com. Du kan också kontakta organisationens administratör om du behöver hjälp.

Det här visas i E-post

När du öppnar E-post får du en snabb överblick över dina standardmappar och egna mappar, en lista över mottagna meddelanden och ett läsfönster där du direkt kan se innehållet i ett meddelande som du väljer.

E-post i Outlook Web App

Block

Beskrivning

Åtgärder

1

Meddelande

Skapa ett nytt meddelande genom att välja Ny e-post .

2

Lista med mappar

Listan innehåller mapparna i din postlåda. Den kan också innehålla andra mappar, till exempel mapparna Favoriter och Arkiv.

 • Välj Visa Visa om du vill visa listan med mappar eller Dölj Dölj om du vill dölja den.

 • I listan med mappar väljer du Visa Visa om du vill visa en lista eller Dölj Dölj om du vill dölja en lista.

Mer information om tillgängliga alternativ finns i Arbeta med meddelandemappar i Outlook på webben för företag.

3

Sökruta

I rutan Sök efter e-postmeddelanden och kontakter skriver du in det som du vill söka efter. Skriv till exempel namnet på en person som du vill hitta meddelanden från, eller ange text som du vill söka efter för att hitta ett särskilt meddelande.

4

Meddelandelista

Meddelanden i den aktuella mappen visas.

5

Läsfönster

Konversationen eller meddelandet som du valt visas i läsfönstret. Du kan svara på ett meddelande i konversationen genom att använda svara Svara, svara alla Svara alla eller vidarebefordra Vidarebefordra högst upp i meddelandet.

Mer information:

Överst på sidan

Meddelanden

Skapa ett nytt meddelande

 1. Välj Ny e-post ovanför mapplistan. Ett nytt meddelandeformulär visas i läsfönstret.

 2. Lägg till en mottagare på något av följande sätt:

  • Skriv namnet på någon som finns med i kontaktmappen eller organisationens adresslista. Du kan också skriva namnet på en Office 365-grupp.

   eller

  • Skriv e-postadressen i rutan Till eller Kopia.

  Obs!: Första gången du anger en persons namn söker Outlook på webben för företag efter personens adress. Namnet cachelagras sedan så att det hittas snabbt i framtiden.

 3. Skriv ett ämne.

 4. Skriv själva meddelandet som du vill skicka.

  Obs!: Mer information om hur du formaterar meddelandet finns i Formatera meddelanden i Outlook Web App.

 5. När meddelandet är klart väljer du Skicka skicka .

När du skapar ett nytt e-postmeddelande (eller svarar på ett befintligt) sparas det automatiskt i mappen Utkast i Outlook på webben för företag. Den här standardåtgärden är praktisk, särskilt om du blir tvungen att avbryta när du skapar ett nytt meddelande. Du kan skriva klart meddelandet när du vill.

Slutföra ett utkast till ett meddelande

 1. Välj Utkast i listan med mappar.

 2. Välj det aktuella meddelandet så att det visas i läsfönstret.

 3. Gör något av följande:

  • Välj Fortsätt redigera redigera om du vill ändra meddelandet innan du skickar det.

   eller

  • Välj Ignorera ta bort om du har bestämt dig för att inte skicka meddelandet.

 4. Välj Skicka skicka .

Lägga till en bifogad fil, en bild eller en signatur i ett meddelande

Lägga till en bifogad fil i ett meddelande

 • Välj Infoga infoga > Bifogad fil högst upp i meddelandeformuläret och bläddra till den fil som du vill bifoga.

Mer information finns i Arbeta med bifogade filer.

Bädda in en bild i ett meddelande

Du kan bädda in en bild i ett meddelande så att den visas utan att mottagaren måste öppna den.

 • Välj Infoga infoga > Bilder och bläddra till den bild som du vill lägga till i meddelandet.

Bifoga ett meddelande i ett nytt meddelande

 1. Välj meddelandet som du vill bifoga i listan och tryck på Ctrl+C. Meddelandet kopieras.

 2. Öppna ett nytt meddelande, eller besvara eller vidarebefordra ett befintligt meddelande.

 3. Tryck på Ctrl+v när det nya meddelandet är öppet i läsfönstret. Meddelandet du kopierade bifogas.

Lägga till en befintlig signatur

Om du inte har skapat någon signatur kan du läsa Skapa och lägga till en e-postsignatur i Outlook Web App. Du kan välja att lägga till en signatur manuellt eller att automatiskt lägga till den i alla meddelanden eller i enskilda meddelanden.

 • Välj Infoga infoga > Signatur.

Överst på sidan

Öppna ett meddelande i ett separat fönster

Som standard läser och skapar du meddelanden i läsfönstret, men det kanske inte alltid passar så bra. Ibland vill du kunna visa ett meddelande i ett separat fönster.

När du skriver ett nytt meddelande eller svarar på eller vidarebefordrar ett meddelande som du har fått kan du välja popout-fönstret Öppna i nytt fönster i det övre högra hörnet i meddelandet om du vill öppna det i ett nytt fönster.

Öppna ett meddelande i ett separat fönster

 1. Välj det meddelande du vill visa i ett separat fönster.

 2. Välj Mer utökad meny > Öppna i separat fönster.

Överst på sidan

Borttagna meddelanden

När du tar bort ett meddelande, skickas det till mappen Borttaget. Meddelanden i mappen för borttagna objekt kan tas bort permanent genom en automatiserad policy som konfigurerats av supporten, genom att välja dem i mappen och ta bort dem eller genom att tömma mappen Borttaget. Mer information om att återställa borttagna meddelanden finns i Återskapa borttagna objekt eller e-post i Outlook Web App.

Tömma mappen Borttagna objekt

 1. Högerklicka på (eller tryck på och håll ned) mappen Borttaget.

 2. Välj Töm mappen.

 3. Välj OK för att bekräfta att du vill ta bort objekten permanent.

Överst på sidan

Meddelandelista

När du öppnar E-post är meddelandelistan i mitten, med mapplistan till vänster och läsfönstret till höger. Som standard visas meddelanden i Inkorgen, den aktuella mappen, i meddelandelistan. Den här standardinställningen begränsar inte vilka meddelandena som visas. Du kan hantera de meddelanden som visas genom att välja ett filter eller med hjälp av sökning. Det finns även andra verktyg för meddelandelistan som gör att du kan ta hand om vissa uppgifter.

 • Välj Visa Visa om du vill visa listan med mappar eller Dölj Dölj om du vill dölja den. Välj en mapp i listan för att visa dess innehåll.

 • Genom att välja ikonerna till höger om meddelandelistan kan du ta bort ett meddelande eller en hel konversation, eller lägga till en flagga. Det finns också ikoner som visar vilka meddelanden som har bifogade filer, prioritet (hög eller låg) och hur många olästa objekt det finns i en konversation.

 • Högerklicka på ett meddelande för att visa en meny med alternativ. Du kan till exempel markera ett meddelande som läst eller oläst, flytta det till en annan mapp eller skapa en regel utifrån meddelandet. På en pekskärm visar du alternativen för meddelanden genom att trycka och hålla ned.

 • Välj Expandera så att alla meddelanden eller konversationer visas till vänster om ett meddelande om du vill expandera en konversation så att alla meddelanden i den visas.

 • Om du vill växla mellan att visa Konversationer efter datum och Objekt efter datum använder du etiketten längst upp i meddelandelistan.

  meddelandelista i outlook

Överst på sidan

Läsfönster

Det är i läsfönstret som meddelanden visas. Du kan läsa och svara på ett meddelande i läsfönstret. Du kan också öppna ett meddelande i ett separat (nytt) fönster.

 • Du svarar på ett meddelande genom att välja svara Svara, svara alla Svara alla eller vidarebefordra Vidarebefordra längst upp i ett meddelande. Då visas ett nytt meddelande i läsfönstret längst upp i meddelandet.

 • Du kan ändra ett meddelandes lässtatus med Markera som läst eller Markera som oläst.

 • Om du vill visa fler alternativ väljer du Mer utökad meny för en utökad meny.

Ändra platsen i läsfönstret

 1. I navigeringsfältet väljer du Inställningar Ikon för Inställningar > Visningsinställningar > Läsfönster.

 2. Välj något av följande:

  • Visa läsfönstret till höger, standardinställningen.

  • Visa läsfönstret längst ned

  • Dölj läsfönstret

 3. Välj OK för att spara inställningarna och stänga fönstret Visningsinställningar.

Överst på sidan

Sökfönster och inbyggda filter

Längst upp i meddelandelistan finns det en sökruta och flera inbyggda filter.

OWA_mailsearchandfilters

 • Om du vill söka efter något börjar du skriva in det som du letar efter i rutan Sök. En lista med olika förslag visas under rutan, och om du väljer något av förslagen sker en sökning efter det objektet. Du kan också själv skriva klart söktexten och sedan trycka på Retur för att påbörja sökningen. Välj ikonen till höger om sökrutan om du vill rensa sökningen.

 • Med hjälp av de inbyggda filtren – Alla, Olästa, Till mig och Flaggade – kan du snabbt välja vad som ska visas i meddelandelistan. Väljer du Alla visas alla meddelanden, väljer du Olästa visas alla meddelanden som inte är markerade som lästa, väljer du Till mig visas alla meddelanden där ditt namn förekommer i fältet Till eller Kopia och väljer du Flaggade visas alla meddelanden som är markerade för åtgärd.

Mer information om sökning finns i Söka i Outlook Web App.

Överst på sidan

Använda Outlook på webben för företag på en mobil enhet

Viktigt!: Om du vill ha de bästa funktionerna när du använder mobiltelefon rekommenderar vi att du installerar den senaste Microsoft-appen för enheten: Outlook för iOS eller Outlook för Android.

Om du använder Outlook Web App på en mobil enhet, till exempel en surfplatta eller smartphone, kan det se annorlunda ut än på bilderna ovan.

E-post

De flesta funktioner fungerar på samma sätt som de gör när du använder Outlook Web App på en stationär eller bärbar dator, men några saker fungerar lite annorlunda.

Tryck på Gå till Navigering i det nedre hörnet för att växla mellan E-post, Kalender och Kontakter.

Om du vill söka trycker du på sökikonen Sök . Om du vill läsa ett meddelande i helskärmsläge trycker du på läsikonen Visa i helskärmsläge . Om du trycker på mer-ikonen Fler alternativ visas fler alternativ.

I stället för att högerklicka för att visa en meny på skärmen kan du trycka och hålla ned. Om du vill markera flera objekt i meddelandelistan sveper du varje objekt du vill lägga till. Avmarkera ett objekt genom att svepa det igen.

Tryck på Nytt om du vill skapa nya objekt. Och tryck på Sparr vänster och Sparr uppåt för att visa respektive dölja den del av skärmen där de visas.

Om du vill gå till Alternativ när du använder en mobil enhet trycker du på Mer Fler alternativ och sedan på Alternativ. Mer information finns i Alternativ på en mobil enhet.

Se OWA för iPad och OWA för iPhone om du vill ha information om OWA för enheter.

Överst på sidan

Lista med mappar

I mapplistan visas de standardmappar som alla postlådor innehåller, samt de mappar som du själv har skapat. Om du kan se mapparna Favoriter och Arkiv beror på vilka inställningar organisationen har.

OWA_mailfolderlist

Du kan välja Visa Visa om du vill visa listan med mappar eller Dölj Dölj om du vill dölja den. Välj en mapp i listan för att visa dess innehåll.

Du kan högerklicka på ett objekt i listan med mappar så att en meny visas med olika saker du kan göra, till exempel skapa en ny mapp, ta bort en befintlig mapp och tömma en mapp. På en pekskärm trycker du på och håller ned ett objekt om du vill att menyn för objektet ska visas.

Skapa en ny mapp

 1. Högerklicka på (eller tryck på och håll ned) en mapp i listan med mappar och välj skapa ny mapp. En ny, namnlös mapp läggs till som en undermapp till den mapp du valt.

  Om du vill skapa en mapp som inte är en undermapp högerklickar du på (eller trycker på och håller ned) ditt namn ovanför din inkorgsmapp.

 2. Skriv ett namn på den nya mappen och tryck på Retur.

Mappen Skräppost

E-post som identifieras som möjlig skräppost flyttas automatiskt till mappen Skräppost och potentiellt farligt innehåll i meddelandet, t.ex. länkar eller körbar kod, inaktiveras.

Du kan hantera skräppostrapportering och andra inställningar på menyn Alternativ. I avsnitten nedan får du lära dig mer om skräppost och hur du hanterar inställningarna.

Överst på sidan

Behöver jag veta något mer?

Och du kan läsa mer om:

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×