Dynamiska matriser och hamnat matris beteende

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Flytta till början i September 2018, alla Excel-formler som returnerar flera värden returnerar kallas även en vektor, resultat till angränsande celler. Det här beteendet kallas flödar.

Formel som har möjlighet att returnera flera resultat kan kallas en dynamisk matrisformel. Formler som är för närvarande och flera resultat returneras och är korrekt kan flödar, kallas hamnat matris formler.

Här är några anteckningar som hjälper dig att förstå och använda dessa typ av formler.

Vad spiller medelvärdet?

Oljesanering innebär att en formel har resulterat i flera värden och dessa värden har placerats i intilliggande celler. Till exempel returnerar = SORT(D2:D11,1,-1), som sorterar en matris i fallande ordning och en motsvarande matrisen som är 10 rader högt. Men du behöver bara ange formeln i cellen längst upp till vänster eller F2 i det här fallet och det kommer automatiskt spiller ned till cell F11.

Sortera värdena i cellerna D2: D11 med =SORT(D2:D11,1,-1)

Obs!: 24 september 2018: Hamnat matrisfunktioner är för närvarande en beta-funktion och är bara tillgängliga för en del av Office Insiders just nu. Vi kommer att fortsätta att optimera funktionerna över nästa flera månader. När de är redo släpper vi dem till alla Office Insiders och prenumeranter på Office 365.

Viktiga punkter

 1. När du trycker på RETUR för att bekräfta formeln kommer Excel dynamiskt storlek utdata-intervall för dig och placera resultaten i varje cell i området.

 2. Om du skriver en dynamisk matrisformel fungerade på en lista med data kan det vara bra att placera den i en Excel-tabell och sedan använda strukturerade referenser för att referera till data. Det är strukturerade referenser Justera automatiskt när rader läggs till eller tas bort från tabellen.

 3. Hamnat matrisformler stöds inte i Excel-tabeller sig, så du bör placera dem i rutnätet utanför tabellen. Tabeller som passar bäst för rader och kolumner med oberoende data.

 4. När du har angett en hamnat matrisformel när du markerar en cell i området oljesanering placera en markerad kantlinje runt området i Excel. Kantlinjen försvinner när du markerar en cell utanför området.

  Matrisformel med utdataområdet markerade med en blå kantlinje

 5. Endast den första cellen i området oljesanering kan redigeras. Om du väljer en annan cell i området oljesanering formeln kommer att visas i formelfältet, men texten är ”avbildad” och kan inte ändras. Om du behöver uppdatera formeln ska du markera den övre vänstra cellen i matrisområdet, ändra det om det behövs och sedan Excel uppdateras automatiskt i resten av området oljesanering åt dig när du trycker på RETUR.

  Bild av en avbildade matrisformel, vilket innebär att det kan inte redigeras, eftersom det inte är den första cellen i matrisområdet

 6. Formel överlappning - matris formler inte kan ange om det finns något blockerar utdata-intervall. och om det händer Excel kommer att returnera ett #SPILL! fel som anger att det finns en blockering. Om du tar bort blockering spiller formeln som förväntat. I exemplet nedan har formelns utdata intervallet överlappar ett annat intervall med data och visas med en prickad kantlinje överlappande celler med värden som anger att det inte spiller. Ta bort alla blockerar data eller kopiera den någon annanstans och formeln kommer spiller som förväntat.

  Bild av en #SPILL! felmeddelande om att en matris formel utdata har uppstått blockering som förhindrar flödar.

 7. Äldre matrisformler anges via CTRL + SKIFT + RETUR (CSE) fortfarande stöd för tillbaka kompatibilitet, men inte längre ska användas. Om du vill kan du konvertera äldre matrisformler till dynamiska matrisformler genom att söka efter den första cellen i matrisområdet, kopiera texten i formeln, ta bort hela området med äldre matrisen och ange formeln i den översta vänstra cellen igen. Du bör känna till några s beräkningen skillnadenmellan två innan du uppgraderar äldre matrisformler till dynamiska matrisformler.

 8. Excel har begränsat stöd för dynamiska matriser mellan arbetsböcker och detta scenario stöds endast när båda arbetsböckerna är öppna. Om du stänger källarbetsboken får du ett #REF!-felmeddelande för länkade dynamiska matrisformler när de uppdateras.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

FILTER, funktion

Funktionen RANDARRAY

Funktionen SEKVENS

ENSKILD funktion

Sorteringsfunktionen

Funktionen SORTBY

UNIKA funktionen

#SPILL! fel i Excel

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×