Dra in stycken

Indraget avgör hur långt ett stycke hamnar från den högra eller vänstra marginalen. Du kan öka eller minska indraget för ett stycke eller för en grupp av stycken inom marginalerna. Du kan också skapa ett negativt indrag, så att stycket flyttas närmare den vänstra marginalen. I ett hängande indrag är den första raden i stycket inte indragen, medan de följande raderna är det.

Styckeindrag och sidmarginaler

1. Sidmarginaler

2. Indrag

Mer information om hur du skapar formatmallar för formatering som du vill återanvända hittar du i Skapa ett nytt Snabbformat.

Vad vill du göra?

Dra in bara den första raden i ett stycke

Öka eller minska vänsterindraget i ett helt stycke

Öka eller minska högerindraget i ett helt stycke

Ange ett indrag med hjälp av TABB

Dra in alla rader utom den första i ett stycke

Skapa ett negativt indrag

Dra in bara den första raden i ett stycke

Text med indrag för första raden

 1. Klicka framför den rad som ska dras in.

 2. Klicka på dialogruteikonen för Stycke på fliken Sidlayout och klicka sedan på fliken Indrag och avstånd.

  Dialogruteikonen Stycke

 3. Klicka på Första raden i listan Special under Indrag och ange i rutan med ett värde för hur långt den första raden ska dras in.

  Obs!: Den första raden i stycket och i alla efterföljande stycken dras in. Stycken före det markerade stycket måste dock dras in manuellt med samma metod.

Överst på sidan

Öka eller minska vänsterindraget i ett helt stycke

 1. Markera det stycke som ska ändras.

 2. Öka eller minska styckets vänsterindrag genom att klicka på pilarna vid Indrag vänster i gruppen Stycke på fliken Sidlayout.

Överst på sidan

Öka eller minska högerindraget i ett helt stycke

 1. Markera det stycke som ska ändras.

 2. Öka eller minska styckets högerindrag genom att klicka på pilarna vid Indrag höger i gruppen Stycke på fliken Sidlayout.

Överst på sidan

Ange ett indrag med hjälp av TABB

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

 2. Klicka på Språkkontroll.

 3. Klicka på Alternativ för autokorrigering under Inställningar för automatisk korrigering och klicka sedan på fliken Autoformatera vid inskrivning.

 4. Markera kryssrutan Ange vänster och första indrag med tabbar och backsteg.

 5. Om du vill dra in den första raden i stycket klickar du framför raden.

  Vill du dra in ett helt stycke klickar du framför någon rad utom den första.

 6. Tryck på TABB.

Obs!: Om du vill ta bort indraget trycker du på BACKSTEG innan du flyttar insättningspunkten. Du kan också klicka på Ångra i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Överst på sidan

Dra in alla rader utom den första i ett stycke

Text med hängande indrag

 1. Markera det stycke där alla rader utom den första ska dras in, vilket är detsamma som att göra ett ”hängande indrag”.

 2. På den vågräta linjalen drar du markeringen för det hängande indraget till den plats där du vill att indraget ska börja.

  markering för hängande indrag

  Om den vågräta linjalen inte visas överst i dokumentet klickar du på knappen Visa linjal över den lodräta rullningslisten.

Ange exakta mått för hängande indrag

Om du vill göra mer exakta inställningar för ett hängande indrag kan du använda alternativen på fliken Indrag och avstånd.

 1. Klicka på dialogruteikonen för Stycke på fliken Sidlayout och klicka sedan på fliken Indrag och avstånd.

  Dialogruteikonen Stycke

 2. Klicka på Hängande i listan Special under Indrag och ange i rutan med ett avstånd för det hängande indraget.

Överst på sidan

Skapa ett negativt indrag

Text med negativt indrag

 1. Markera den text eller det stycke som ska dras ut mot vänstermarginalen.

 2. Klicka på nedpilen i rutan Indrag vänster i gruppen Stycke på sidan Sidlayout.

  Klicka på nedpilen tills den markerade texten har placerats där du vill ha den i vänstermarginalen.

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×