Distribuera Skype för företag-klienten i Office 365

Den här artikeln förklarar alternativ för hur du, administratören, kan distribuera appen Skype för företag till personer i organisationen.

Innan du distribuerar Skype för företag till användarna ska du se till att du har slutfört steg 1–3 i artikeln Konfigurera Skype för företag – online. På så sätt kan Skype för företag konfigureras med domänen, alla får sina licenser och du kommer att ha konfigurerat snabbmeddelanden och närvaroinformation för organisationen.

Tips: Ska användare kunna installera appen Skype för företag, måste de vara lokala administratörer på sina datorer eller enheter. Eller så måste de tillhöra en lokal grupp som kan installera appar på sina datorer eller enheter. Om användarna inte får installera programvara på sin enhet måste du installera appen Skype för företag åt dem.

För de flesta små och medelstora företag

Installationsanvisningar steg-för-steg: Om du har ett litet eller medelstort företag rekommenderar vi att du helt enkelt ber användarna att installera Skype för företag-appen på datorn. Visa användarna dessa anvisningar: Installera Skype för företag på en PC Om de använder Mac-datorer visar du dem Konfigurera Lync för Mac 2011.Skype för företag-appen installeras separat från resten av Office-apparna.

Office 365 ProPlus-kunder: Om företaget använder ett Office 365-abonnemang som inkluderar Office 365 ProPlus, t.ex. E3-abonnemanget, installeras appen Skype för företag samtidigt som användarna laddar ner och installera Word, Excel, PowerPoint, osv. Det innebär också att de inte kan avinstallera Skype för företag såvida de inte avinstallerar Office helt och hållet.

Som administratör kan du välja om du vill göra appen Skype för företag tillgänglig för användarna.

 • Du bestämmer om alla i företaget ska få programvara genom att: Logga in på Administrationscenter för Office 365, gå till Inställningar för nedladdning av programvara och välj sedan den programvara du vill ska vara tillgänglig för användarna.

  Välj vilken programvara du vill göra tillgänglig för personer i företaget.

 • Du bestämmer om vissa personer i företaget ska få programvara genom att: Logga in på Administrationscenter för Office 365, gå till Användare > Aktiva användare > välja den person som du vill ge åtkomst till programvaran > Produktlicenser > och sedan slå på eller av licensen.

  Välj vilken programvara du vill att användaren ska ha åtkomst till.

Obs!:  Om du behöver se vilka abonnemang som är kopplade till personer i organisationen loggar du in på nya Administrationscenter för Office 365 > Användare > Aktiva användare. Välj personen i listan och se efter under Produktlicenser. Om du använder den klassiska Administrationscenter för Office 365, tittar du under Kopplad licens.

Du kan ladda ner installationsfilerna om du vill att användarna ska installera appen Skype för företag från en plats på nätverket istället för från Internet. Du gör detta genom att gå till avsnittet Distribuera programvara för användare manuellt i Administrationscenter för Office 365. Du kan sedan välja Ladda ned och spara installationsfilerna till en nätverksplats.

Ett annat alternativ är att hämta Skype för företag Basic-appen för användarna. Du kan ladda ned Microsoft Skype för företag – Basic (32- eller 64-bitars).

För både den fullständiga och den grundläggande versionen av Skype för företag-appen måste du skicka nätverkssökvägen manuellt (t.ex. via e-post) till användarna när du har laddat ned installationsfilerna, så att de kan installera appen på sina datorer.

Du kan också använda de här filerna för att distribuera Skype för företag-appen till användarna med befintliga distributionsverktyg och processer för programvara.

För större företag och organisationer

Tips:  Det här avsnittet gäller endast Skype för företag-appen som finns tillgänglig via Office 365-abonnemang. Se Anpassa klientinstallationen i Skype för företag – Server 2015 om organisationen använder en volymlicensierad version av Skype för företag-appen, som är Windows Installer-baserad (MSI).

På många företag eller stora organisationer har användarna inte tillåtelse att installera programvara på sina datorer. I stället distribuerar IT-avdelningar nödvändig programvara till användarnas datorer. IT-avdelningarna kanske också vill kunna styra mängden bandbredd för Internet eller nätverket som används i organisationen, så de vill installera programvara från en närliggande plats på deras nätverk istället för från Internet eller företagsnätverket.

Du ges flera alternativ för att distribuera Skype för företag-appen med Office 365 om du vill styra varifrån det installeras. Vissa av dessa alternativ inkluderar följande:

 • Ladda ned Skype för företag-appen till det lokala nätverket från Administrationscenter för Office 365 enligt beskrivningen i Manuell distribution av Skype för företag till användarna.

 • Använd Distributionsverktyget för Office för att ladda ned antingen Office 365 ProPlus eller Skype för företag-appen till det lokala nätverket. Därefter kan du använda distributionsverktyget för Office för att distribuera appen till användarna. Distributionsverktyget ger dig möjlighet att styra vissa aspekter av distributionen, som språk och version (32-bitars eller 64-bitars).

 • Använd befintliga distributionsverktyg och processer för programvara, t.ex. System Center Configuration Manager, för att distribuera Office 365 ProPlus eller Skype för företag-appen till användarna. Du kan använda befintliga verktyg och processer med Distributionsverktyget för Office eller med programvaran som du har laddat ned från Administrationscenter för Office 365.

Mer information om hur du laddar ned distributionsverktyget för Office och installerar Skype för företag-appen och andra Office 365-klientappar finns i Hantera programvara för användare i Office 365.

Här följer en översikt över de olika stegen du måste följa när du använder distributionsverktyget för Office för att distribuera en app:

 1. Ladda ned den nyaste versionen av distributionsverktyget för Office från Microsoft Download Center.

 2. Skapa filen configuration.xml som ska användas med distributionsverktyget för Office med önskade klientappsinställningar, t.ex. version (32-bitars eller 64-bitars), installationsspråk osv.

 3. Använd distributionsverktyget för Office och configuration.xml-filen för att ladda ned installationsfilerna till det lokala eller interna nätverket från Office Content Delivery Network (CDN).

 4. Använd distributionsverktyget för Office och configuration.xml för att installera Office-klientapparna inklusive Skype för företag-appen.

Mer information om hur du använder distributionsverktyget för Office och configuration.xml-filen finns i följande artiklar:

Du kan använda befintliga distributionsverktyg och processer för programvara, som t.ex. System Center Configuration Manager, för att distribuera Skype för företag-appen. Du kan använda dessa verktyg och processer med antingen den programvara som du laddar ned från Administrationscenter för Office 365 eller med distributionsverktyget för Office.

Mer information om hur du använder Configuration Manager för att distribuera programvara finns i följande artiklar:

Se Distribuera Office 365 ProPlus via System Center Configuration Manager om du distribuerar Skype för företag-appen som en del av distributionen av Office 365 ProPlus.

Som en del av distributionen av Skype för företag-appen behöver du tänka igenom hur du vill få uppdateringar när Skype för företag är installerat. Dessa uppdateringar kan innehålla nya funktioner, säkerhetsuppdateringar eller icke-säkerhetsrelaterade uppdateringar, till exempel uppdateringar som ger stabilitet eller prestandaförbättringar. De två primära sakerna du behöver tänka på är:

 • Varifrån vill du få uppdateringar

 • Hur ofta vill du få funktionsuppdateringar

Även om du kan kontrollera varifrån du hämtar uppdateringarna och hur ofta du får funktionsuppdateringar, kan du inte välja vilka specifika säkerhetsuppdateringar eller icke-säkerhetsrelaterade uppdateringar du får.

Varifrån ska uppdateringarna hämtas

När Skype för företag-appen är installerad kommer uppdateringar som standard att hämtas automatiskt från Internet när de finns tillgängliga från Microsoft. Om du vill ha mer kontroll över när uppdateringar sker eller varifrån uppdateringar installeras, kan du använda distributionsverktyget för Office eller Grupprincip för att konfigurera det.

Exempel: Många organisationer vill testa uppdateringar med en grupp användare innan de distribueras i hela organisationen. Detta kan göras med hjälp av distributionsverktyget för Office eller Grupprincip för att konfigurera Skype för företag-appen så att uppdateringar laddas ned från en specifik plats på nätverket i stället för automatiskt från Internet. Du kan sedan använda distributionsverktyget för Office för att ladda ned uppdateringar varje månad till det lokala nätverket.

Mer information om hur uppdateringar fungerar för Office 365-programvaran finns i dessa artiklar:

Hur ofta ska funktionsuppdateringar hämtas

Utöver att välja varifrån uppdateringar ska hämtas, kan du även styra hur ofta nya funktioner ska hämtas för Skype för företag-klienten. De två alternativen är följande:

 • Få funktionsuppdateringar varje månad, om det finns nya funktioner

 • Få funktionsuppdateringar var fjärde månad

Vissa organisationer vill t.ex. ha tid att testa nya funktioner, så de väljer att endast få funktionsuppdateringar några få gånger om året istället för varje månad.

Du kan styra hur ofta du får funktionsuppdateringar med distributionsverktyget för Office eller Grupprincip för att konfigurera uppdateringskanal. Aktuell kanal ger dig funktionsuppdateringar varje månad, medan Uppskjuten kanal ger dig funktionsuppdateringar var fjärde månad. Mer information om kanaler finns i Översikt över uppdateringskanaler för Office 365 ProPlus.

Mer information finns i

Ställ in Skype för företag – Online

Tilläggslicensiering för Skype för företag

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×