Distribuera Skype för företag – Online-telefoner

I den här distributionsguiden får du hjälp att distribuera IP-telefoner med Skype för företag – Online.

I alla typer av företag gör ett telefonnummer att användare kan ringa och ta emot röstsamtal och det är ett viktigt krav i arbetet. Användare med telefonnummer kan ringa röstsamtal till alla Skype för företag-enheter, bland annat IP-telefoner, datorer och mobila enheter. Mer information om IP-telefoner med Skype för företag finns i Skaffa telefoner för Skype för företag – Online.

Distributionsanvisningar för IP-telefoner

Steg 1 - Ladda ned tillverkarens administratörsguider och telefonmanualer

Innan du börjar är det bra att ladda ned telefontillverkarens administrationsguider och telefonanvändarmanualer.

Steg 2 - Kontrollera att du köper eller migrerar en IP-telefon och inbyggd programvara som stöds av Skype för företag 

En telefon och inbyggd programvara som stöds av Skype för företag – Online är även kompatibel med Skype för företag – Server, men det omvända gäller inte alltid. Kontrollera att du köper eller etablerar en telefon och inbyggd programvara som stöds i guiden Skaffa telefoner för Skype för företag – Online.

Steg 3 - Kontrollera att rätt inbyggd programvara är installerad och uppdatera vid behov den inbyggda programvaran

Så här kontrollerar du versionen av den inbyggda programvaran på telefonerna. För:

 • Polycom VVX-telefoner, gå till Inställningar > Status > Plattform > Program > Primär.

 • Yealink-telefoner, gå till Status på telefonens huvudskärm.

 • AudioCodes-telefoner, gå till Meny > Enhetsstatus > Version på inbyggd programvara från startskärmen.

  Obs!: Information om fjärråtkomst till telefoner finns i tillverkarens administrationsguider.  Följ länkarna ovan för användarguider och telefonmanualer.

 • Lync Phone Edition-telefoner (LPE), gå till Meny > Systeminformation från startskärmen.

Steg 4 - Viktig information om enhetsuppdatering

Obs!: Inbyggd programvara från Polycom före 5.5.1.X hade en tillverkarspecifik enhetslåsmekanism som har ersatts med en Skype för företag-implementering av ”telefonlås”. Om en telefon som har skyddats med ”enhetslås” uppgraderas från 5.4.X.X till 5.5.1.X med ”telefonlås” ärvs inte PIN-koden från ”enhetslås”, vilket kan göra att telefonen inte är skyddad. För användare som har aktiverat ”enhetslås” måste du aktivera följande Polycom-parameter för enhetsprofil för att ge användare kontroll över tidpunkten för uppgradering (lync.deviceUpdate.popUpSK.enabled=1).

Uppdateringar av inbyggd programvara hanteras av Skype för företag-tjänsten. Inbyggd programvara för alla Skype för företag-certifierade telefoner laddas upp till Skype för företag-uppdateringsservern och enhetsuppdatering är aktiverad som standard på alla telefoner. Beroende på inaktivitetstiden på telefonen och pollingintervall laddar telefoner automatiskt ned och installerar de senaste certifierade versionerna. Du kan inaktivera inställningarna för enhetsuppdatering genom att använda cmdleten Set-CsIPPhonePolicy och ställa in parametern EnableDeviceUpdate på false.

Distribuera telefoner.

När ny inbyggd programvara är tillgänglig och klar att ladda ned och installera aviserar telefonen användaren. Polycom-telefoner aviserar användaren och de kan välja Uppdatera eller Senarelägg.

Distribuera telefoner.

För en Polycom-telefon kan du uppdatera den inbyggda programvaran på telefonen genom att välja SwUpdate.

Distribuera telefoner.

Du kan också välja att hantera uppdateringar av inbyggd programvara med ett partneretableringssystem. Information om hantering av partneretableringssystem, bland annat avancerad telefonanpassning, finns i tillverkarens administrationsguider.

Varning!: Se till att du har en enda utfärdare av enhetsuppdatering (dynamisk enhetsuppdatering eller en tredje parts etableringsserver) för att undvika uppdateringsloopar.

Steg 5 - Konfigurera och skapa infrastruktur för telefoninställningar

Du kan konfigurera de vanligaste telefonalternativen och principerna med Windows PowerShell-cmdletar för dynamisk hantering för Skype för företag. Information om parametrarna och inställningarna finns i Set-CsIPPhonePolicy.

Information om planering av nätverksinfrastruktur finns i Skype Operations Framework och Distribuera, migrera och driftsätta.

Steg 6 - Förbereda för inloggning av användare

För att användare ska kunna logga in på en telefon med Skype för företag – Online och ringa samtal måste du se till att användarna tilldelas rätt licenser. Du måste minst tilldela en Skype för företag Cloud PBX-licens och ett PSTN-samtalsabonnemang. Mer information finns i Skype för företag tilläggslicensiering och Tilldela Skype för företag-licenser.

Du hittar mer information om PSTN-samtal i Vad är PSTN-samtal?

 • Inloggningsalternativ som är tillgängliga för onlineanvändare:

  • Användare med Polycom VVX 5XX/6XX-telefoner ser:

   • Distribuera telefoner.
   • Användare med Yealink T48G/T46G-telefoner ser:

    Inloggning för Yealink-telefoner.

  Mer information om inloggningsalternativ som stöds av tillverkaren finns i Skaffa telefoner för Skype för företag – Online.

 • Användar-ID Med telefonens knappsats eller skärmtangentbord (om det finns) kan användarna logga in på telefonen med organisationens användarnamn och lösenord. De bör till exempel använda UPN-formatet amosm@contoso.com för användarnamnet.

  Distribuera telefoner.

  Obs!: PIN-kodsautentisering stöds inte för Skype för företag – Online för LPE- och partner-IP-telefoner.

 • Med en PC När BToE-programvara (Better Together over Ethernet) är installerad på användarens dator och aktiverad kan användarna logga in på telefonen med autentiseringsfönstret i Windows-appen Skype för företag. Övrig information finns i Steg 7 (valfritt) - Om du har enhetsparkoppling och BToE (Better Together over Ethernet).

  Obs!: Användarna måste logga in på telefonen med organisationens användarnamn och lösenord. De bör till exempel använda UPN-formatet amosm@contoso.com för användarnamnet.

  Distribuera telefoner.
 • Med en webbinloggning: Det här är ett nytt sätt att autentisera onlineanvändare i en standardwebbläsare. Användarna får anvisningar som de kan följa när de loggar in i en webbläsare.

  • Användare med Polycom VVX 5XX/6XX-telefoner ser:

   Distribuera telefoner.
  • Användare med Yealink T48G/T46G-telefoner ser:

   Inloggning för Yealink-telefoner.

  Koden som genereras förfaller efter 15 minuter. När den förfaller måste användaren klicka på Försök igen eller OK för att generera en ny kod beroende på telefonen.

  • Användare med Polycom VVX 5XX/6XX-telefoner ser:

   PIN-kod har förfallit.
  • Användare med Yealink T48G/T46G-telefoner ser:

   Inloggning för Yealink-telefoner.

  I en webbläsare navigerar du till adressen som visas på telefonen och anger ditt användarnamn för Skype för företag.

  Distribuera telefoner.

  Ange koden som visas på telefonen.

  Distribuera telefoner.

  Kontrollera att ”[Telefontillverkarens namn] Skype för företag-certifierad telefon” visas på webbplatsen och klicka på Fortsätt.

  Distribuera telefoner.

  Klicka på användarens autentiseringsuppgifter eller på Använd ett annat konto:

  Distribuera telefoner.

  När sidan nedan visas kan du stänga webbläsaren.

  Distribuera telefoner.

  Obs!: LPE-telefoner för Skype för företag – Online har endast stöd för inloggning via USB-delning.

 • Distributioner som stöds I tabellen nedan visas de autentiseringstyper som stöds för de distributionsmodeller som stöds för närvarande, bland annat Exchange-integrering, modern autentisering med Multi-factor Authentication (MFA) och Skype för företag – Online och lokalt.

  Skype för företag

  Exchange

  Inloggningsmetod för telefon

  Skype för företag-åtkomst

  Exchange-åtkomst med modern aut och MFA inaktiverade

  Exchange-åtkomst med modern aut och MFA aktiverade

  Online

  Online

  Webbinloggning

  Ja

  Ja

  Ja

  Online

  Online

  Användarnamn/lösenord

  Ja

  Ja

  Nej

  Online

  Lokalt

  Webbinloggning

  Ja

  Nej

  Nej

  Online

  Lokalt

  Användarnamn/lösenord

  Ja

  Ja

  Nej

  Lokalt

  Online/lokalt

  PIN-kodsautentisering

  Ja

  Nej

  Nej

  Lokalt

  Online/lokalt

  Användarnamn/lösenord

  Ja

  Ja

  Ej tillämpligt

  Lokalt

  Online/lokalt

  Inloggning via PC (BToE)

  Ja

  Ja

  Ej tillämpligt

 • Telefonfunktioner Funktionerna kan variera något beroende på IP-telefonpartner. Mer information om fullständiga funktioner för alla telefontillverkare finns i Skaffa telefoner för Skype för företag – Online.

 • Telefonlås är en funktion som introducerades nyligen i Skype för företag-certifierade telefoner och som används för att skydda en telefon. Om den är aktiverad uppmanas användarna att skapa en PIN-kod efter autentisering. När den har skapats låses telefonerna när den tidsgräns för inaktivitet som du definierar nås, när en användare låser sin telefon manuellt eller när de synkroniserar sitt telefonlås med sitt datorlås med hjälp av telefonparkoppling. Om fel PIN-kod för telefonlås anges flera gånger loggas antingen användaren ut från telefonen eller så krävs en administratörs kod för att låsa upp telefonen, men det varierar beroende på telefonpartner. Användarens PIN-kod måste innehålla 6–15 siffror.

  Du kan inaktivera telefonlås för organisationen som är aktiverat som standard, ändra tidsgränsen för inaktivitet och välja om användare kan ringa telefonsamtal när de är låsta eller inte med hjälp av dynamiska inställningar. Mer information om inställningarna finns i Set-CsIPPhonePolicy.

Steg 7 (valfritt) - Om du har enhetsparkoppling och BToE (Better Together over Ethernet)

BToE är en mekanism för telefonparkoppling för partner-IP-telefoner som kopplar användarens telefon till Windows-appen Skype för företag. Med BToE kan användare:

 • Logga in i sin IP-telefon med skrivbordsappen Skype för företag (med en dator).

 • Synkronisera telefonlås med datorlås.

 • Klicka för att ringa upp.

BToE kan konfigureras för användning i 2 lägen: Automatiskt (standard) och Manuellt. Det kan även aktiveras (standard)/inaktiveras för användare med dynamiska inställningar för Skype för företag. Vid användning i läget Manuellt måste användarna utföra ytterligare ett steg för att parkoppla telefonen med Windows-appen.

Så här distribuerar du BToE till användare
 1. Anslut datorn till telefonen med PC-porten.

  Distribuera telefoner.
 2. Ladda ned och installera den senaste BToE-programvaran från tillverkarens webbplats från länkarna nedan. För att underlätta kan du distribuera och installera BToE-programvaran med en lösning för administratörsdistribution, till exempel System Center Configuration Manager (SCCM). Om du behöver hjälp med att använda SCCM läser du Paket och program i System Center Configuration Manager.

 3. Serverinställningen för BToE är Aktiverad och Automatiskt läge som standard. Information om hur du ändrar inställningarna finns i Set-CsIPPhonePolicy.

Obs!: BToE stöds för närvarande inte på Mac och VDI-plattformar.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×