Distribuera Skype för företag – Online-telefoner

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här distributionsguiden får du hjälp att distribuera IP-telefoner med Skype för företag – Online.

Om du har ett telefonnummer kan användare att ringa och få röstsamtal i alla typer av verksamheter och det är ett viktigt krav till gör affärer. Användare som har telefonnummer kommer att kunna ringa röstsamtal via alla Skype för företag enheter som IP-telefoni, datorer och mobila enheter. Du kan läsa mer om Skype för företag IP-telefoni genom att läsa komma telefoner för Skype för företag – Online.

Distributionsanvisningar för IP-telefoner

Steg 1 - Ladda ned tillverkarens administratörsguider och telefonmanualer

Innan du börjar är det bra att ladda ned telefontillverkarens administrationsguider och telefonanvändarmanualer.

Steg 2 - Kontrollera att du köper eller migrerar en IP-telefon och inbyggd programvara som stöds av Skype för företag 

Ett Skype för företag – Online stöds telefon och fasta är också kompatibla för Skype för företag – Server, men motsatsen alltid är inte sant. För att kontrollera att du köper eller etablerar en kompatibel telefon och fasta, se Komma telefoner för Skype för företag – Online.

Steg 3 - Kontrollera att rätt inbyggd programvara är installerad och uppdatera vid behov den inbyggda programvaran

Kontrollera fasta version på din telefoner. För:

 • Polycom VVX-telefoner, gå till Inställningar > Status > Plattform > Program > Primär.

 • Yealink-telefoner, gå till Status på telefonens huvudskärm.

 • AudioCodes-telefoner, gå till Meny > Enhetsstatus > Version på inbyggd programvara från startskärmen.

  Obs!: Fjärråtkomst till information om telefonnummer, se tillverkaren administration stödlinjer.  Finns på länkarna ovan för användaren stödlinjer och telefon handböcker.

 • Lync Phone Edition-telefoner (LPE), gå till Meny > Systeminformation från startskärmen.

Steg 4 - Viktig information om enhetsuppdatering

Obs!: Polycom fasta innan 5.5.1.X hade en tillverkare-specifika enhet-lock-funktion som ersätts med en Skype för företag genomföra ”telefon-Lås”. Uppgradera en telefon från 5.4.X.X som skyddats med ”enhet Lock” till 5.5.1.X med ”telefon-Lock” ärver inte PIN-kod från ”enhet Lock”, som kan lämna telefonen oskyddad. Användare som har aktiverat ”enhet Lock” måste du aktivera parametern följande Polycoms enhetsprofilen att användarna ska ha kontroll över tid av en uppgradering (lync.deviceUpdate.popUpSK.enabled=1).

Programvara som hanteras av Skype för företag-tjänsten. Varje Skype för företag certifierade telefonens fasta laddas upp till Skype för företag uppdatera server och enhet update är aktiverat på alla telefoner som standard. Beroende på tidsgränsen på telefon och avsökningsintervall, kommer telefoner automatiskt hämta och installera de senaste certifierad versioner. Du kan inaktivera uppdateringsinställningar enhet med hjälp av cmdlet Set-CsIPPhonePolicy och ställa in parametern EnableDeviceUpdate till false.

Distribuera telefoner.

När en ny fasta är tillgängliga och är du redo för hämta och installera telefonen meddelar användaren. Polycom telefoner meddela användaren och ge dem ett alternativ till att Uppdatera eller Senarelägg.

Distribuera telefoner.

För en Polycom-telefon kan du uppdatera den inbyggda programvaran på telefonen genom att välja SwUpdate.

Distribuera telefoner.

Du kan också välja att hantera uppdateringar av inbyggd programvara med ett partneretableringssystem. Information om hantering av partneretableringssystem, bland annat avancerad telefonanpassning, finns i tillverkarens administrationsguider.

Varning!: Se till att du har en enda utfärdare av enhetsuppdatering (dynamisk enhetsuppdatering eller en tredje parts etableringsserver) för att undvika uppdateringsloopar.

Steg 5 – konfiguration och infrastruktur telefoninställningar

Du kan konfigurera de vanligaste telefonalternativen och principerna med Windows PowerShell-cmdletar för dynamisk hantering för Skype för företag. Information om parametrarna och inställningarna finns i Set-CsIPPhonePolicy.

Nätverksplanering infrastruktur finns Skype Operations Framework.

Steg 6 - förbereda för användare att logga in

Om du vill att användare ska kunna logga in på ett Skype för företag – Online telefon och ringa samtal, måste du se till att användare som har tilldelats rätt licenser. Minst måste du tilldela en licens för telefonsystemet och en ringa projekt. Ytterligare information kan du se Skype för företag och Microsoft team tillägget licensiering och Tilldela Skype för företag och Microsoft team licenser.

Du hittar mer information om hur du ringer abonnemang genom att läsa Vad är ringa abonnemang i Office 365?

 • Inloggningsalternativ som är tillgängliga för onlineanvändare:

  • Användare med Polycoms VVX 5XX/6XX telefoner ser:

   Distribuera telefoner.
  • Användare med Yealink T48G/T46G telefoner ser:

   Inloggning för Yealink-telefoner.

  Mer information om inloggningsalternativ stöds av tillverkaren finns i komma telefoner för Skype för företag – Online.

 • Användar-ID Med telefonens knappsats eller skärmtangentbord (om det finns) kan användarna logga in på telefonen med organisationens användarnamn och lösenord. De bör till exempel använda UPN-formatet amosm@contoso.com för användarnamnet.

  Distribuera telefoner.

  Obs!: PIN-kodsautentisering stöds inte för Skype för företag – Online för LPE- och partner-IP-telefoner.

 • Använda en dator När bättre tillsammans över Ethernet (BToE) programvaran är installerat på användarens dator och aktiverat kan användare logga in på sina telefoner med hjälp av fönstret autentisering på deras Windows Skype för företag. Mer information finns i steg 7 (valfritt) - om du har enhet para ihop och bättre tillsammans over Ethernet (BToE) .

  Obs!: Användarna måste logga in på telefonen med organisationens användarnamn och lösenord. De bör till exempel använda UPN-formatet amosm@contoso.com för användarnamnet.

  Distribuera telefoner.
 • Med hjälp av en Web inloggningen: det här är ett nytt sätt för Online-användare autentiseras med en vanlig webbläsare. Användare ges med en uppsättning instruktioner att följa när de använder en webbläsare för att logga in.

  • Användare med Polycoms VVX 5XX/6XX telefoner ser:

   Distribuera telefoner.
  • Användare med Yealink T48G/T46G telefoner ser:

   Inloggning för Yealink-telefoner.

  Streckkoden som genereras upphör 15 minuter. När den har förfallit måste användaren klicka på försök igen eller klicka på OK om du vill skapa en ny kod, beroende på telefonen.

  • Användare med Polycoms VVX 5XX/6XX telefoner ser:

   PIN-kod har förfallit.
  • Användare med Yealink T48G/T46G telefoner ser:

   Inloggning för Yealink-telefoner.

  I en webbläsare navigerar du till adressen som visas på telefonen och anger ditt användarnamn för Skype för företag.

  Distribuera telefoner.

  Ange koden som visas på telefonen.

  Distribuera telefoner.

  Kontrollera att webbplatsen visas ”[telefon tillverkarnamn] Skype för Certified företagstelefonnummer ”, och klicka på Fortsätt.

  Distribuera telefoner.

  Klicka på användarens autentiseringsuppgifter eller på Använd ett annat konto:

  Distribuera telefoner.

  När sidan följer visas är det säkert att stänga webbläsaren.

  Distribuera telefoner.

  Obs!: LPE-telefoner för Skype för företag – Online har endast stöd för inloggning via USB-delning.

 • Distributioner som stöds I tabellen nedan visas de autentiseringstyper som stöds för de distributionsmodeller som stöds för närvarande, bland annat Exchange-integrering, modern autentisering med Multi-factor Authentication (MFA) och Skype för företag – Online och lokalt.

  Skype för företag

  Exchange

  Inloggningsmetod för telefon

  Skype för företag-åtkomst

  Exchange-åtkomst med modern aut och MFA inaktiverade

  Exchange-åtkomst med modern aut och MFA aktiverade

  Online

  Online

  Webbinloggning

  Ja

  Ja

  Ja

  Online

  Online

  Användarnamn/lösenord

  Ja

  Ja

  Nej

  Online

  Lokalt

  Webbinloggning

  Ja

  Nej

  Nej

  Online

  Lokalt

  Användarnamn/lösenord

  Ja

  Ja

  Nej

  Lokalt

  Online/lokalt

  PIN-autentisering

  Ja

  Nej

  Nej

  Lokalt

  Online/lokalt

  Användarnamn/lösenord

  Ja

  Ja

  Ej tillämpligt

  Lokalt

  Online/lokalt

  Inloggning via PC (BToE)

  Ja

  Ja

  EJ TILLÄMPLIGT

 • Telefon-funktioner Funktionen Ange kan variera något utifrån IP-telefon partner. Ange för funktionen fullständig och mer information om funktioner för varje telefon tillverkare finns i komma telefoner för Skype för företag – Online.

 • Telefon Lock är en nyligen infördes funktion i Skype för företag certifierade telefoner som används för att skydda en telefon. Om det är aktiverat, kommer användare att uppmanas att skapa en PIN-kod vid autentisering. När du skapat låst telefoner när idle-timeout som du själv definierar upphör att gälla, en användare manuellt låser telefonen eller de synkronisera sina telefon-Lås med deras PC lock med hjälp av telefon kan länkas. Om telefon Lås PIN-koden anges fel flera gånger, telefonen antingen användaren logga ut eller begära en administratör kod du låsa upp telefonen, men detta varierar beroende på telefon-partner. Användarens PIN-kod bör vara mellan 6 och 15 siffror.

  Du kan inaktivera telefon Lås för din organisation (som är aktiverat som standard), ändra den idle timeout och välj om användare kan ringa samtal när de är låst eller när du inte använder inband-inställningar. Mer information om dessa inställningar finns i Ange CsIPPhonePolicy .

Steg 7 (valfritt) - Om du har enhetsparkoppling och BToE (Better Together over Ethernet)

BToE är en telefon paining för Partner IP-telefoner att par en användares telefon med deras Windows Skype för företag app. BToE kan användare:

 • Logga in på sina IP-telefon med deras Skype för företag-programmet (med hjälp av en dator)

 • Synkronisera telefon Lock med PC lock

 • Klicka på om du vill ringa

BToE kan konfigureras så att de fungerar i två lägen: automatisk (standard) och Manuell. Det kan också vara aktiverat (standard) / inaktiverat för användare med Skype för företag i dynamiska inställningarna. När du arbetar i läge för Manuell måste användare vidta ytterligare en åtgärd för att para sin telefon med Windows-appen.

Att distribuera BToE till användare

 1. Anslut datorn till telefonen med PC-porten.

  Distribuera telefoner.
 2. Ladda ned och installera den senaste BToE-programvaran från tillverkarens webbplats från länkarna nedan. För att underlätta kan du distribuera och installera BToE-programvaran med en lösning för administratörsdistribution, till exempel System Center Configuration Manager (SCCM). Om du behöver hjälp med att använda SCCM läser du Paket och program i System Center Configuration Manager.

 3. Serverinställningen för BToE är inställt på automatiskt läge och aktiverad som standard. Om du vill ändra dessa inställningar finns i Ange CsIPPhonePolicy.

Obs!: BToE stöds för närvarande inte på Mac och VDI-plattformar.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×