Distribuera School Data Sync med hjälp av CSV-filer

Du kan använda CSV-filer med School Data Sync (SDS) till att importera och synkronisera dina SIS-data (Student Information System – elevinformationssystem) till Office 365. SDS kan synkronisera elever, lärare, skolor, avdelningar och information från deltagarlistor från ditt SIS till Azure Active Directory och Office 365. Med hjälp av den här metoden exporterar eller skapar du sex CSV-filer utifrån dina SIS-data, konfigurerar en synkroniseringsprofil och laddar upp CSV-filerna till SDS för bearbetning.

I det här avsnittet:   

Innan du börjar

Läs Översikt över School Data Sync innan du börjar synkronisera med SDS med CSV-import.

Kontrollera att du uppfyller följande krav:

 1. En Office 365 för utbildning-klientorganisation.

 2. Global administratör-konto där licens för förhandsversionen av Classroom används

Obs!: Data som du skickar via School Data Sync kan vara tillgängliga för tredjepartsleverantörer av program genom deras program. Se därför till att endast synkronisera de data som du vill göra tillgängliga för tredjepartsleverantörerna.

Skapa en synkroniseringsprofil och importera CSV-filerna

Titta på videon: Distribuera School Data Sync

Distribuera videon om School Data Sync

Kontrollera att du har skapat dina sex CSV-filer och att de är redo att använda. Följ sedan de här anvisningarna för att importera filerna och skapa din synkroniseringsprofil. En synkroniseringsprofil är bara en grupp med alternativ och inställningar som används av SDS för att synkronisera CSV-data som du planerar att ladda upp. Du kan skapa flera synkroniseringsprofiler i en enda Office 365-klientorganisation. 

Åtkomst till SDS och första inloggning

 1. Om du få åtkomst till administrationsportalen för School Data startar du en privat webbläsare, går till sds.microsoft.com och loggar sedan in med ditt konto som Global administratör för O365.

 2. Om det är första gången du loggar in på SDS måste du välja att aktivera/inaktivera SDS och Microsoft Classroom. Du aktiverar School Data Sync och fortsätter med konfigurationen genom att växla School Data Sync till positionen

  Skärmbild av inställningar i School Data Sync för att aktivera eller inaktivera School Data Sync.

Skapa en synkroniseringsprofil och ladda upp CSV-filerna

 1. När School Data Sync har aktiverats klickar du på +Lägg till profil i navigeringsrutan till vänster för att skapa en synkroniseringsprofil.

  Skärmbild som visar hur du skapar en ny profil
 2. På sidan Innan du börjar fyller du i formuläret efter önskemål. Klicka på Starta när du är klar.

  Skärmbild av sidan Innan du börjar
  • Namne den här profilen – Ange ett namn på synkroniseringsprofilen. Det här namnet används till att identifiera synkroniseringsprofilen i SDS-instrumentpanelen och kan inte ändras när profilen har konfigurerats.

  • Välj synkroniseringsmetod – Välj mellan de tre tillgängliga synkroniseringsmetoderna som visas. Om du synkroniserar med hjälp av CSV-filer väljer du alternativet för CSV-filer. 

 3. På Sidan Synkroniseringsalternativ väljer du lämpligt alternativ för att skapa nya användare eller synkronisera befintliga användare. Klicka sedan på Ladda upp filer för att ladda upp de sex CSV-filerna. När de har laddats upp slutför du valen på sidan efter önskemål.

  Skärmbild av sidan Synkroniseringsalternativ
  • Befintliga användare – Välj det här alternativet om du redan har användarkonton i O365-klientorganisationen för alla elever och lärare som finns i CSV-filerna.

  • Nya användare – Välj det här alternativet om du vill att SDS ska skapa användarkonton för dina elever och lärare som finns i CSV-filerna.

  • Knappen Ladda upp filer – Klicka på den här knappen för att ladda upp de sex CSV-filerna. Vid uppladdning utför SDS några korta valideringstester för att säkerställa att filerna är rätt formaterade. Om valideringen godkänns laddas filerna upp till synkroniseringsprofilen.

  • Välj domän för skolor/avdelningar – Välj domänen i den här meny som du vill associera med skolorna och avdelningarna som finns i CSV-filerna. Det här domänsuffixet används i varje avdelnings primära smtp-adress för motsvarande O365-grupp som SDS skapar för varje avdelning.

  • Skolegenskaper – När du har laddat upp CSV-filerna väljs attributen som finns i Skola.csv automatiskt. Kontrollera att attributen som väljs här är samma attribut som finns i Skola.csv

  • Avdelningsegenskaper – När du har laddat upp CSV-filerna väljs attributen som finns i Elev.csv automatiskt. Kontrollera att attributen som väljs här är samma attribut som finns i Skola.csv

  • Synkroniseringsalternativ för visningsnamn för avdelningsgrupp – Om du markerar den här rutan kan lärarna styra avdelningens visningsnamn efter den första synkroniseringen och förhindra SDS att skriva över avdelningsvisningsnamn som görs av lärare.

  • Licensalternativ – Om du markerar den här rutan tilldelas licensen för förhandsversionen av Classroom till alla elever och lärare som finns i CSV-filerna. Det här ger de användarna åtkomst till Microsoft Classroom.

  • Intune for Education  – Om du markerar den här rutan licensieras alla elever och lärare för Intune for Education. Det skapar även automatiskt flera standardgrupper som kan användas i Intune for Education-appen.

 4. På sidan Alternativ för lärare väljer du lämpliga ID-matchningsalternativ, bekräftar att läraregenskaperna är markerade och klickar sedan på Nästa. Skärmbild av sidan Alternativ för lärare

  • Primärnyckel (källkatalog) – Det här är lärarattributet i CSV-filen som används för SDS-identitetsmatchning. Titta på videon om identitetsmatchning om du vill ha mer information om hur du väljer lämpligt källkatalogattribut samt om hur du konfigurerar inställningarna för identitetsmatchning för lärare.

  • Primärnyckel (målkatalog) – Det här är användarattributet i Azure AD som används för SDS-identitetsmatchning. Titta på videon om identitetsmatchning om du vill ha mer information om hur du väljer lämpligt målkatalogattribut samt om hur du konfigurerar inställningarna för identitetsmatchning för läraren.

  • Domän (valfritt) – Det här är ett valfritt domänvärde som du kan lägga till i det valda källkatalogattributet för att slutföra identitetsmatchningen för lärare. Om du måste matcha med ett UserPrincipalName- eller Mail-attribut måste du inkludera en domän i strängen. Källattributet måste redan innehålla domänen eller så kan du lägga till lämplig domän i källattributet med hjälp av den här listmenyn.

 5. På sidan Alternativ för elever väljer du lämpliga ID-matchningsalternativ, bekräftar att elevegenskaperna är markerade och klickar sedan på Nästa. Sidan Alternativ för elever_C3_2017430231613

  • Primärnyckel (källkatalog) – Det här är elevattributet i CSV-filen som används för SDS-identitetsmatchning. Titta på videon om identitetsmatchning om du vill ha mer information om hur du väljer lämpligt källkatalogattribut samt om hur du konfigurerar inställningarna för identitetsmatchning för lärare.

  • Primärnyckel (målkatalog) – Det här är användarattributet i Azure AD som används för SDS-identitetsmatchning. Titta på videon om identitetsmatchning om du vill ha mer information om hur du väljer lämpligt målkatalogattribut samt om hur du konfigurerar inställningarna för identitetsmatchning för eleven.

  • Domän (valfritt) – Det här är ett valfritt domänvärde som du kan lägga till i det valda källkatalogattributet för att slutföra identitetsmatchningen för elever. Om du måste matcha med ett UserPrincipalName- eller Mail-attribut måste du inkludera en domän i strängen. Källattributet måste redan innehålla domänen eller så kan du lägga till lämplig domän i källattributet med hjälp av den här listmenyn.

 6. På sidan Granska kontrollerar du att du har gjort lämpliga val. Om det inte krävs några fler ändringar klickar du på Skapa profil

Om du vill automatisera synkroniseringsprocessen när du har konfigurerat synkroniseringsprofilen kan du installera Microsoft School Data Sync Toolkit. Det här verktyget hjälper dig att skapa ett automatiserat synkroniseringsschema mellan CSV-filer och Office 365, och kan även användas för att verifiera CSV-fildata. Mer information finns i Installera Microsoft School Data Sync Toolkit.

Video: Så här matchar du käll- och målattribut för synkronisering

Titta på videon för identitetsmatchning om du vill se lyckade och misslyckade exempel på matchningslogik för synkronisering:

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Närliggande avsnitt

Översikt över School Data Sync
Installera School Data Sync Toolkit
CSV-filer för School Data Sync
Distribuera School Data Sync med PowerSchool Sync
Attribut som krävs i School Data Sync för PowerSchool Sync
Distribuera School Data Sync med Clever Sync
Distribuera School Data Sync med CSV-filer från OneRoster
School Data Sync – fel och felsökning

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×