Dispositionsknapparna fungerar inte

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symptom

aktivitet som du väljer flyttas inte när du klickar på någon av knapparna disposition (till exempel dra ut Bild av knapp eller dra in Bild av knapp ).

Orsak

Om du inte kan dra in eller dra ut aktiviteter kan det bero på något av följande:

 • Du försöker dra ut en aktivitet på översta nivån.

 • Du försöker flytta en aktivitet i ett konsoliderat projekt.

 • Du försöker dra in eller dra ut tilldelningar i stället för aktiviteter.

 • Du arbetar i en vy där dispositionsknapparna inte används.

 • Aktiviteterna är sorterade utan att dispositionsstrukturen har bevarats.

 • Aktiviteterna är grupperade.

Lösning

Skapa en disposition med knapparna arbete enbart när Gantt-schema, Aktivitetslista eller Aktivitetsanvändning visar vyn aktivt. Kontrollera också att sammanfattningsaktiviteterna visas genom att klicka på AlternativVerktyg-menyn, klicka på fliken Visa och markera kryssrutan Visa sammanfattningsaktiviteter i avsnittet Visa alternativ.

Om sammanfattningsaktiviteterna visas och du ändå inte kan använda dispositionsknapparna kan det bero på något av följande:

 • Aktiviteterna är sorterade utan dispositionsstruktur. Om aktiviteterna är sorterade på det sättet måste du ändra projektinställningarna så att dispositionsstrukturen bevaras och dispositionsknapparna aktiveras. Peka på Sortera efterProjekt-menyn, klicka på Sortera och markera sedan kryssrutan Behåll disposition.

 • Du kanske har valt ett villkor i den Group By rutan Bild av knapp . Disposition är inte tillgänglig för grupperade aktiviteter. Visa underaktiviteter Bild av knapp och Dölj underaktiviteter Bild av knapp knapparna Dölj och visa de grupperade aktiviteterna i stället för dispositionsstrukturen för sammanfattningsaktiviteter och underaktiviteter. Om du vill ta bort gruppering klickar du på Ingen grupp i rutan Gruppera efter .

Om ingen av dessa beskrivningar stämmer med din disposition kanske aktivitetsdisposition inte är tillgänglig:

 • Aktiviteter på första dispositionsnivån kan inte dras ut. Dra i stället in de aktiviteter du vill lägga till som underaktiviteter i sammanfattningsaktiviteten på första nivån.

 • När du arbetar med konsoliderade projekt kan du inte dra ut en aktivitet längre än till underaktiviteten i en sammanfattningsaktivitet.

 • I vyerna Resursanvändning och Aktivitetsanvändning visas aktivitets- och resurstilldelningar med indrag som liknar underaktivitetsindrag. Tilldelningarna kan visas eller döljas tillsammans med underaktiviteterna, men de kan inte dras in eller dras ut.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×