Dirigering med ExpressRoute för Office 365

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

För ordentlig förståelse av att dirigera trafik till Office 365 med Azure ExpressRoute måste du en ha ett bra grepp om de huvudsakliga ExpressRoute-dirigeringskraven samt ExpressRoute-kretsarna och dirigeringsdomänerna. De här lägger de grunder för användning av ExpressRoute som Office 365-kunder förlitar sig på.

Följande är några av de huvudsakliga punkter i ovanstående artiklar som du måste förstå:

 • ExpressRoute-kretsar är inte mappade till specifik fysisk infrastruktur, men är en logisk anslutning som upprättats för din räkning på en enskild peeringplats av Microsoft och en peeringleverantör.

 • Det finns en 1:1-mappning mellan en ExpressRoute-krets och en kunds s-nyckel.

 • Varje krets stöder upp till 3 oberoende peeringrelationer (Azure Public-peering, Azure Private-peering och Microsoft-peering). Office 365 kräver Microsoft-peering.

 • Varje krets har en viss konstant bandbredd som delas mellan alla peeringrelationer.

 • Alla offentliga IPv4-adresser och offentliga AS-nummer som ska användas för ExpressRoute-kretsen måste valideras som sådana du äger eller har blivit tilldelad exklusivt av ägaren till adressintervallet.

 • Virtuella ExpressRoute kretsar överflödiga globalt och följer standard BGP routning metoderna. Det är därför rekommenderar vi två fysiska kretsar per utgående till din leverantör i en aktiv/aktiv konfiguration.

Se vanliga frågor och svar sida för mer information om tjänster som stöds, kostnader och konfigurationsinformation. Se ExpressRoute platser artikeln information på listan över connectivity leverantörer erbjuder Microsoft peering support. Vi har spelat in en del 10 Azure ExpressRoute för Office 365-utbildning serie på kanal 9 för att förklara begreppen mer i detalj.

Office 365 frontend-servrar är tillgängliga på Internet och ExpressRoute. De här servrarna föredrar att dirigera över ExpressRoute kretsar när båda är tillgängliga. Är en möjlighet att dirigera asymmetri på grund av detta om trafik från ditt nätverk föredrar att dirigera över Internet kretsar. Asymmetrisk flöden är ett problem Eftersom enheter som utför tillstånd paket kontrollen kan blockera RETUR trafik som följer en annan sökväg än de utgående paket följt.

Oavsett om du påbörjar en anslutning till Office 365 via Internet eller ExpressRoute, måste källan vara en offentligt dirigeras adress. Med många kunder peering direkt hos Microsoft, med privata adresser om dubbletter är möjligt mellan kunder är inte det är möjligt.

Här följer några scenarier där kommunikation från Office 365 till ditt lokala nätverk kommer att initieras. För att förenkla dina nätverksdesign, rekommenderar vi att du routning dessa över Internet sökvägen.

Om Microsoft ska kunna dirigera de här dubbelriktade trafikflödena tillbaka till dina nätverk måste BGP-rutterna till dina lokala enheter delas med Microsoft.

När du konfigurerar en peering relation med hjälp av Microsoft peering Fabrikam.onmicrosoft.com och är godkända för behörighet kan du se alla PaaS och ackrediteringsmyndigheter för säkerhet tjänster som är tillgängliga via ExpressRoute. Office 365-tjänster utformat för ExpressRoute kan hanteras med BGP communities eller dirigera filter.

Andra program, t.ex. Office 365-video, är Office 365-program. Office 365-video består emellertid av tre olika komponenter, portalen, direktuppspelningstjänsten och innehållsleveransnätverket. Portalen finns i SharePoint Online, direktuppspelningstjänsten i Azure Media Services och innehållsleveransnätverket i Azure CDN. De här komponenterna beskrivs i följande tabell.

Komponent

Underliggande program

Ingår i SharePoint Online BGP Community?

Använd

Office 365-videoportal

SharePoint Online

Ja

Konfiguration, uppladdning

Office 365-tjänst för direktuppspelning av videor

Azure Media Services

Nej

Direktuppspelningstjänst som används om videon inte är tillgänglig från CDN

Office 365-videoinnehållsleveransnätverk

Azure CDN

Nej

Primär källa för nedladdning/direktuppspelning av video. Läs mer om Office 365-videonätverk.

Var och en av de Office 365 funktioner som är tillgängliga med hjälp av Microsoft peering listas i Office 365 slutpunkter artikeln efter programtyp och FQDN. Orsak till att använda FQDN i tabellerna är att tillåta kunder du hanterar trafik med PAC filer eller andra proxy-konfigurationer i vår guide om att Hantera Office 365 ändpunkter till exempel PAC filer.

I vissa fall har vi använt en jokerteckendomän där en eller flera sub-FQDN visas annorlunda än högre nivå jokertecken domänen. Detta inträffar när jokertecknet representerar en lång lista över servrar som alla visas ExpressRoute och Internet, medan en mindre mängd underordnade mål visas endast till Internet eller tvärtom. Referera till i tabellerna nedan att förstå var skillnaderna finns.

Den här tabellen visar FQDN med jokertecken som annonseras till både internet och Azure ExpressRoute tillsammans med under-FQDN som endast annonseras till internet.

Jokerteckendomän meddelas till ExpressRoute och Internet kretsar

Sub-FQDN till Internet kretsar

*.microsoftonline.com

click.email.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com

provisioningapi.microsoftonline.com

adminwebservice.microsoftonline.com

*.officeapps.live.com

nexusRules.officeapps.live.com

nexus.officeapps.live.com

odc.officeapps.live.com

odc.officeapps.live.com

cdn.odc.officeapps.live.com

ols.officeapps.live.com

ocsredir.officeapps.live.com

ocws.officeapps.live.com

ocsa.officeapps.live.com

Vanligtvis PAC filer är avsedda att skicka nätverk förfrågningar till ExpressRoute meddelas ändpunkter direkt till kretsen och alla andra nätverk förfrågningar om att din proxyserver. Om du konfigurerar en PAC-fil så här, Skriv PAC filen i följande ordning:

 1. Inkludera under-FQDN från kolumn två i tabellen ovan överst i PAC-filen för att skicka trafiken till din proxyserver. Vi har skapat ett exempel på en PAC-fil som du kan använda. Du hittar den i artikeln om hantering av Office 365-slutpunkter.

 2. Inkludera alla FQDN som är markerade som sådana som annonseras till ExpressRoute i den här artikeln under det första avsnittet för att skicka trafiken direkt till ExpressRoute-kretsen.

 3. Inkludera övriga nätverksändpunkter eller regler under de här två posterna och skicka på så sätt trafiken till din proxyserver.

Den här tabellen visar de Jokerteckendomäner som visas till Internet kretsar endast tillsammans med raderna sub-FQDN som visas i Azure ExpressRoute och Internet kretsar. För PAC filen ovanför FQDN i kolumn två i den under tabellen visas som som meddelas till ExpressRoute i länken refererar till, vilket betyder att de ska ingå i den andra gruppen med poster i filen.

Jokerteckendomän till Internet kretsar

Sub-FQDN meddelas till ExpressRoute och Internet kretsar

*.office.com

*.outlook.office.com

home.office.com

outlook.office.com

portal.office.com

www.office.com

*.office.net

agent.office.net

*.office365.com

outlook.office365.com

smtp.office365.com

*.outlook.com

*.protection.outlook.com

*.mail.protection.outlook.com

automatisk upptäckt-< innehavare >. outlook.com

*.windows.net

login.windows.net

För dirigering till önskat Office 365-program måste du fastställa ett antal nyckelfaktorer.

 1. Hur mycket bandbredd programmet krävs. Stickprov befintliga användningen är endast pålitlig metod för att fastställa detta i din organisation.

 2. Från vilken eller vilka egressplatser vill du att nätverkstrafiken ska lämna ditt nätverk. Du bör planerar att minimera nätverksfördröjning för anslutning till Office 365 eftersom det kommer att påverka prestanda. Eftersom Skype för företag använder röst och video i realtid är det särskilt känslig för stora nätverksfördröjningar.

 3. Vill du att alla eller en delmängd av dina nätverksplatser ska nyttja ExpressRoute?

 4. Från vilka platser erbjuder din nätverksleverantör ExpressRoute?

När du har fått svar på de här frågorna kan du tillhandahålla en ExpressRoute krets som passar bandbredd och plats. Fler nätverksplanering hjälp, se Office 365 nätverk finjustera guide och Fallstudie på hur Microsoft handtagen hemnätverk prestanda planering.

Exempel 1: En enda geografisk plats

Det här exemplet är ett scenario för det fiktiva företaget Trey Research. Företaget har en enda geografisk plats.

Anställda på Trey Research får endast ansluta till Internettjänster och webbplatser som uttryckligen är tillåtna av säkerhetsavdelningen och via de utgående proxyservrar som är placerade mellan företagsnätverket och Internetleverantören.

Trey Research planerar att använda Azure ExpressRoute för Office 365 och identifieras vissa trafik till exempel trafik som är avsett för content delivery nätverk inte kommer att kunna dirigera över ExpressRoute för Office 365 anslutning. Eftersom alla trafik redan vägar till proxy-enheter som standard, fortsätter förfrågningarna att fungera som tidigare. När Trey Research avgör de uppfyller kraven Azure ExpressRoute routning, fortsätter de att skapa en krets, konfigurera Routning och länka ny ExpressRoute krets till ett virtuellt nätverk. När de grundläggande Azure ExpressRoute konfigurationen är på plats, använder Trey Research #2 PAC-filen vi publicera för att dirigera trafik med specifika kunddata över direkt ExpressRoute för Office 365 anslutningar.

Så som visas i följande diagram kan Trey Research tillgodose kravet på att dirigera Office 365-trafik via internet och en delmängd av trafiken genom ExpressRoute med en kombination av ändringar av dirigeringens och den utgående proxyserverns konfigurationer.

 1. Använda #2 PAC-filen vi publicera för att dirigera trafik via en separat internet utgående punkten för Azure ExpressRoute för Office 365.

 2. Klienterna är konfigurerade med en standarddirigering till Trey Researchs proxyservrar.

I det här exempelscenariot använder Trey Research en utgående proxyenhet. Kunder som inte använder Azure ExpressRoute för Office 365 kan på samma sätt använda den här tekniken om de vill dirigera trafik baserat på inspektionskostnaden för trafik till välkända slutpunkter med hög trafik.

Följande är de FQDN med mest trafik för Exchange Online, SharePoint Online och Skype för företag – Online:

Gränsnätverk för ExpressRoute-kunder
 • Outlook.Office365.com, outlook.office.com

 • < innehavare namn >. sharepoint.com, < innehavare namn > - my.sharepoint.com, < innehavare namn > - < program >. sharepoint.com

 • *. Lync.com tillsammans med IP-intervall för icke-TCP-trafik

 • * broadcast.officeapps.live.com, * excel.officeapps.live.com, * onenote.officeapps.live.com, * powerpoint.officeapps.live.com, * view.officeapps.live.com, * visio.officeapps.live.com, * word-edit.officeapps.live.com * Word-view.officeapps.live.com, office.live.com

Mer information om att distribuera och hantera proxyinställningar i Windows 8 och Kontrollera att Office 365 inte begränsats av din proxyserver.

Det finns ingen hög tillgänglighet för Trey Research med en enda ExpressRoute krets. I händelse Trey redundant par av enheter som ska underhålla ExpressRoute anslutningen misslyckas, är det inte en ytterligare ExpressRoute krets växlar över till. Det här fallet Trey Research i en predicament som inte körs på Internet krävs manuell ny konfiguration och i vissa fall nya IP-adresser. Om Trey vill lägga till hög tillgänglighet visas är enklaste lösningen att lägga till ytterligare ExpressRoute kretsar för varje plats och konfigurera kretsarna på ett sätt som aktiva.

Sista scenariet routning Office 365 trafik via ExpressRoute är grunden för ännu mer komplexa routning arkitektur. Oavsett hur många platser, kontinenter platserna där det finns många, många ExpressRoute kretsar och så vidare, måste att kunna dirigera vissa trafik till Internet och viss trafik över ExpressRoute göras.

Ytterligare frågor som måste besvaras för kunder med flera platser i flera områden omfattar:

 1. Behöver du en ExpressRoute krets i varje plats? Om du använder Skype för företag – Online eller arbetar med svarstid känslighet för SharePoint Online eller Exchange Online, bör ett redundant par av aktiva ExpressRoute kretsar på varje plats. Finns i Skype för företag media kvalitet och nätverk connectivity guide för mer information.

 2. Hur ska trafik till Office 365 dirigeras om en ExpressRoute-krets inte är tillgänglig i en viss region?

 3. Vad är den rekommenderade metoden för att konsolidera trafik med avseende på nätverk med många små platser?

Var och en av dessa presenterar en unik utmaning som kräver att du utvärderar det egna nätverket samt de alternativ som är tillgängliga från Microsoft.

Att tänka på

Nätverkskomponenter att utvärdera

Kretsar på mer än en plats

Vi rekommenderar att minst två kretsar som konfigurerats på ett sätt som aktiva.

Kraven på kostnad, fördröjning och bandbredd måste jämföras.

Använd BGP-dirigeringskostnad, PAC-filer och NAT för att hantera dirigering med flera kretsar.

Dirigering från platser utan en ExpressRoute-krets

Vi rekommenderar att du utgående och DNS-upplösning som nära den person som initierar begäran för Office 365.

DNS-vidarebefordran kan användas för att låta fjärranslutna kontor identifiera rätt ändpunkt.

Kunder i fjärranslutna kontor måste ha en rutt tillgänglig som tillhandahåller åtkomst till ExpressRoute-kretsen.

Konsolidering av små kontor

Tillgänglig bandbredd och dataanvändning ska jämföras noggrant.

Obs!: Microsoft föredrar ExpressRoute via internet om rutten är tillgänglig oavsett fysisk plats.

Var och en av dessa överväganden måste beaktas för varje unikt nätverk. Nedan följer ett exempel.

Exempel 2: Flera geografiska platser

Det här exemplet är ett scenario för det fiktiva företaget Humongous Insurance. Företaget har flera geografiska platser.

Humongous försäkring är geografiskt uppdelat med kontor över hela världen. De vill implementera Azure ExpressRoute för Office 365 så att flesta av deras Office 365 trafik direkta nätverksanslutningar. Humongous försäkring har också kontor på två ytterligare kontinenter. Anställda i remote office där ExpressRoute inte är det är möjligt behöver dirigera tillbaka till något eller båda av de primära möjligheter att använda en ExpressRoute-anslutning.

Den övergripande principen är att få Office 365 avsett trafik till en Microsoft-datacenter så snart som möjligt. I det här exemplet måste Bautaförsäkringars bestämma om deras fjärranslutna kontor cirkulera via Internet för åtkomst till en Microsoft-datacenter med alla anslutningar så snart som möjligt eller om deras fjärranslutna kontor cirkulera över ett internt nätverk så att en Microsoft Datacenter via ExpressRoute kopplingar så snart som möjligt.

Microsofts datacenter, nätverk och programmet arkitektur är avsedda att vidta globalt olika kommunikation och ge service till dem i det effektivaste sättet som möjligt. Det här är en av de största nätverk i världen. Begäranden som är avsedda för Office 365 som återstår på kund-nätverk som är längre än nödvändigt kommer inte att kunna dra nytta av den här arkitekturen.

I Humongous Insurances situation bör de fortsätta i enlighet med vilka program de tänker använda via ExpressRoute. Om de är en Skype för företag – Online-kund t.ex. eller planerar att nyttja ExpressRoute-anslutning när de ansluter till externa Skype för företag – Online-möten rekommenderar guiden för Skype för företag – Online-mediakvalitet och nätverksanslutning att de upprättar ytterligare en ExpressRoute-krets för den tredje platsen. Det kan vara dyrare från ett nätverksperspektiv, men dirigeringsbegäran från en världsdel till en annan före leverans till ett Microsoft-datacenter kan ge en dålig eller oanvändbar upplevelse under Skype för företag – Online-möten och kommunikation.

Om Bautaförsäkringars inte använder eller inte tänker använda Skype för företag – Online på något sätt, kan routning Office 365 avsett nätverkstrafik tillbaka till en kontinent med en ExpressRoute anslutning kanske det är möjligt genom orsaka onödiga svarstid eller TCP överbelastning. I båda fallen kommer routning Internet är avsedda trafik till Internet på den lokala platsen rekommenderas att dra nytta av content delivery networks som Office 365 är beroende av.

Multigeografi för ExpressRoute

När Bautaförsäkringars planerar sin strategi för flera geografiska, finns det många saker du bör tänka på runt storleken på krets, antal kretsar, växling, och så vidare.

Med ExpressRoute på en enda plats med flera regioner försöker använda kretsen vill Bautaförsäkringars säkerställa att anslutningar till Office 365 från remote office skickas till Office 365 datacenter närmaste headquarters och tas emot utifrån headquarters plats. Om du vill göra detta implementerar Bautaförsäkringars DNS-vidarebefordran om du vill minska antalet kontakter och DNS-sökningar som krävs för att fastställa lämplig anslutning med Office 365 miljön närmast headquarters internet punkten. Detta förhindrar att klienten lösa en lokal frontend-server och Front End-server som personen ansluter till är nära headquarters där Bautaförsäkringars peering hos Microsoft. Du kan också läsa tilldelar En villkorsstyrd vidarebefordrare för ett domännamn.

I det här scenariot skulle trafik från remote office lösa Office 365 klientdelen infrastrukturen i Nordamerika och dra nytta av Office 365 att ansluta till backend-servrar enligt arkitekturen i programmet Office 365. Till exempel Exchange Online skulle avsluta anslutningen i Nordamerika och servrarna klientdelen skulle ansluta till e-postservern backend där innehavaren fanns. Alla tjänster har en brett distribuerad fram dörr-tjänst som består av unicast och anycast mål.

Om Humongous har större kontor i flera kontinenter bör minst två aktiva kretsar per region för att minska svarstiden för känslig program, till exempel Skype för företag – Online. Om alla kontor sitter i ett enda kontinent eller inte använder samarbete i realtid är med en konsoliderad eller distribuerad utgående peka ett särskilt beslut kund. När det finns flera kretsar BGP routning kommer att säkerställa att växling bör en enda krets blir otillgängliga.

Mer information om exempelkonfigurationer för dirigering och https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/expressroute-config-samples-nat/.

Selektiv dirigering med ExpressRoute kan behövas av en rad olika anledningar, till exempel testning eller distribution av ExpressRoute till en delmängd av användarna. Det finns olika verktyg kunderna kan användas för att selektivt dirigera Office 365-nätverkstrafik genom ExpressRoute:

 1. Dirigera filtrering/ansvarsfördelning – så att BGP vägar till Office 365 över ExpressRoute på en delmängd av undernät eller routrar. Selektivt dirigerar efter kund nätverkssegment eller fysiska kontor. Detta är gemensamma för häpnadsväckande lanseringen av ExpressRoute för Office 365 och konfigureras på BGP enheter.

 2. PAC filer/URL: er – leder Office 365 avsedda nätverkstrafik för specifika FQDN att dirigera på en viss sökväg. Det här dirigerar selektivt av klientdator som identifieras av PAC fildistribution.

 3. Dirigera filtreringdirigera filter är ett sätt att arbeta med en delmängd av stöds tjänsterna via Microsoft peering.

 4. BGP communities – filtrera baserat på BGP community taggar kan en kund att ta reda på vilka program som Office 365 Bläddra ExpressRoute och som kommer sker via internet.

Här är en kort länk som du kan använda för att komma tillbaka: https://aka.ms/erorouting

Närliggande avsnitt

Nätverksanslutningar till Office 365
Azure ExpressRoute för Office 365
Hantera ExpressRoute för Office 365 connectivity
nätverksplanering med ExpressRoute för Office 365
Implementera ExpressRoute för Office 365
Media kvalitet och nätverk Connectivity prestanda i Skype för företag – Online
Optimera nätverket för Skype för företag – Online
ExpressRoute och QoS i Skype för företag – Online
ringa flöde med hjälp av ExpressRoute
med hjälp av BGP communities i ExpressRoute för Office 365 scenarier
Office 365 prestandajustering med hjälp av baslinjer och prestanda historik
abonnemang för Office 365 felsökning av prestandaproblem handlar
Office 365 URL: er och IP-adressintervall
Office 365 nätverks- och prestandajustering

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×