Digitala signaturer och certifikat

Allt fler personer och företag använder digitala dokument i stället för pappersdokument för dagliga transaktioner. Genom att minska beroendet av pappersdokument kan vi skydda miljön och spara på planetens resurser. Digitala signaturer är en del av den här förändringen och garanterar de digitala dokumentens giltighet och äkthet.

Mer information finns i avsnittet Lägga till eller ta bort en digital signatur i Office-filer.

Vad vill du göra?

Vad är en digital signatur?

Signeringscertifikat och certifikatutfärdare

Garantier för digitala signaturer

Vad är en digital signatur?

En digital signatur är en elektronisk, krypterad säkerhetsstämpel för verifiering av digital information som e-postmeddelanden, makron och elektroniska dokument. En signatur bekräftar att informationen kommer från den som signerade den och att informationen inte har ändrats.

Här är ett exempel på en signaturrad.

Signaturrad med signatur

Överst på sidan

Signeringscertifikat och certifikatutfärdare

Signeringscertifikat     Om du vill skapa en digital signatur måste du ha ett signeringscertifikat, som anger din identitet. När du skickar ett digitalt signerat makro eller dokument skickas även ditt certifikat och din offentliga nyckel. Certifikat utfärdas av en certifikatutfärdare och kan, på samma sätt som ett körkort, återkallas. Ett certifikat är oftast giltigt i ett år, och därefter måste undertecknaren förnya signeringscertifikatet, eller skaffa ett nytt signeringscertifikat, för att ange sin identitet.

Följande bild visar ett exempel på ett elektroniskt certifikat.

Obs!   Du kan läsa mer om offentliga och privata nycklar i den här artikeln.

Certifikatutfärdare     En certifikatutfärdare kan liknas vid en notarie som utfärdar digitala certifikat, signerar certifikat för att bekräfta deras giltighet och kontrollerar vilka certifikat som har återkallats eller upphört att gälla. I Microsoft Office kan du skaffa certifikat på flera olika sätt via Office Marketplace, Digital Signing.

Överst på sidan

Garantier för digitala signaturer

Följande villkor och definitioner förklarar vad digitala signaturer kan garantera.

  • Äkthet     Undertecknaren bekräftas.

  • Integritet     Innehållet har inte ändrats eller manipulerats sedan det signerades digitalt.

  • Anknytning     Kallas också för oavvislighet och bevisar det signerade innehållets ursprung för alla parter. Motsatsen är att den som ska signera innehållet förnekar all anknytning till det signerade innehållet.

  • Bevittning     Signaturer i Microsoft Word-, Microsoft Excel- eller Microsoft PowerPoint-filer, som tidsstämplas av en säker tidsstämpelserver, har under vissa förhållanden samma giltighet som ett bevittnat dokument.

För att dessa garantier ska gälla måste innehållet signeras digitalt av den som har skapat innehållet med en signatur som uppfyller följande kriterier:

  • Den digitala signaturen är giltig.

  • Det certifikat som är kopplat till den digitala signaturen är giltigt (har inte upphört att gälla).

  • Utgivaren, d.v.s. personen eller organisationen som har signerat innehållet, är betrodd.

    Viktigt!   Signerade dokument med en giltig tidsstämpel anses ha giltiga signaturer, oavsett hur gammalt signeringscertifikatet är.

  • Det certifikat som är kopplat till den digitala signaturen har utfärdats till utgivaren som har signerat innehållet av en känd certifikatutfärdare.

Dialogrutan Certifikat

Överst på sidan

Gäller för: Visio 2013, Access 2013, Access 2010, Excel 2013, Excel 2010, PowerPoint 2010, Visio, Visio 2010, Word 2013, Word 2010, Excel Starter, Visio Standard 2010, Word Starter, PowerPoint 2013Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk