Dialogrutan Kodmaskdefinition

Använd dialogrutan Kodmaskdefinition om du vill skapa, granska eller ändra ett alfanumeriskt format, eller mask, för dispositionskod för ett eget dispositionskodsfält eller ett eget dispositionskodsfält för företag. Disositionskoder är anpassade taggar för aktiviteter som delar egenskaper, till exempel A.45687.c eller MGR. Du kan använda dem för att gruppera aktiviteter, resurser eller projekt till en hierarkisk struktur som passar dig när du visar projektet. Du kan till exempel skapa dispositionskoder som representerar arbetskoder eller kostnadsberäkningskoder som är kopplade till aktiviteter. Du kan därefter använda en av dispositionskodsfälten för att tilldela tillämpliga dispositionskoder till tillämpliga aktiviteter. Du kan även visa en sammanfattning av eller återställa information om grupp. Du kan göra följande:

  • Definiera ett dispositionskodsformat, t.ex. sekvens, längd och listavgränsare för dispositionskoden.

  • Visa en förhandsgranskning av dispositionskodsformatet.

Så här öppnar du dialogrutan

Om du äradministratör kan du kontrollera global företagsmall och därefter ändra företagets disositionskoder. Öppna Verktyg-menyn, peka på Anpassa och klicka på Fält. Klicka på Aktivitet, Resurs eller Projekt. Klicka på Dispositionskod i rutan Typ. Klicka på någon av de tio dispositionskodsfälten i rutan Fält och därefter på Uppslag. Om det behövs klickar du på Kodmask för att expandera avsnittet. Klicka på Redigeringsmask. (Om du inte är administratör för projektet med behörighet att ändra företagets dispositionskoder är knappens namn Visningsmask.).

Information

Rutan Förhandsgranska kod

Visar ett exempel på dispositionskoden som den skulle visas med den sekvens, längd och avgränsare som du anger i tabellen kodmask.

Tabellen Kodmask

Använd tabellen för kodmasker när du vill ange en ny rad för varje dispositionsnivå som du definierar. Varje nivå i följd bygger på den andra så att en fullständig dispositionskodmask skapas.

Nivå    Anger dispositionsnivån som motsvarar den kodmask som definieras. Det här fältet ökas automatiskt för varje ytterligare nivå för den kodmask som du anger.

Sekvens    Ange teckentyp för kodmasken. Alternativen är Tal, Versaler, Gemener och Tecken. Använd den här kombinationen när du vill formatera dispositionen för att få koderna att överensstämma med varandra i företaget eller ett schema som du har skapat för dina egna syften i projektet.

Längd     Ange ett tal som motsvarar den längd som behövs för den här nivån av dispositionskod. Om den första delen av koden utgörs av till exempel tre tecken anger du 3. Klicka på Valfri om dispositionskoden för den här nivån kan vara i valfri längd. Maximilängden för en dispositionskod är 255 tecken.

Avgränsare     Ange det tecken som avgränsar nivåerna i dispositionskoden. Standardavgränsaren är en punkt.

Obs!: 

  • Du tilldelar aktiviteten eller resursen en dispositionskod genom att öppna en aktivitets- eller resursvy och sedan klicka på fältet till höger av där du vill infoga dispositionskodsfältet. Klicka på KolumnInfoga-menyn. Klicka på namnet på det dispositionskodsfält som du har angett i rutan Fältnamn. Ange den dispositionskod som motsvarar aktiviteten eller resursen för varje aktivitet eller resurs. Egna dispositionskoder visas också på fliken Anpassade fält i dialogrutorna Aktivitetsinformation och Resursinformation.

  • Du kan använda projektets dispositionskoder i ett huvudprojekt på samma sätt som du använder dispositionskoder för aktiviteter eller resurser. Du kan också visa projektets egna dispositionskoder och tilldela dem värden i dialogrutan Projektinformation.

  • Du grupperar en dispositionskod i vyn för aktiviteter eller resurser genom att öppna menyn Projekt, peka på Gruppera efter och klicka på Fler grupper. Klicka på Nytt i dialogrutan Gruppera efter. Klicka på den egna dispositionskoden som du har angett i fältet Fältnamn. Klicka på OK och sedan på Använd. Arket grupperas efter dispositionskoden.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×