Diagram och andra visualiseringar i Power View

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Power View i SharePoint 2013 och i Excel 2013 kan du snabbt skapa flera olika datavisualiseringar, från tabeller och matriser till liggande stapeldiagram, staplade stapeldiagram och bubbeldiagram samt uppsättningar med multiplar. För varje visualisering som du vill skapa börjar du med ett Power View-blad som du sedan enkelt kan konvertera till andra visualiseringar för att hitta en som bäst illustrerar dina data.

Skapa visualiseringar

 1. Skapa en tabell i Power View-bladet genom att markera en tabell eller ett fält i fältlistan eller dra ett fält från fältlistan bladet. Tabellen ritas ut i vyn i Power View, dina data visas och kolumnrubriker läggs till automatiskt.

 2. Om du vill konvertera en tabell till andra visualiseringar klickar du på en visualiseringstyp på fliken Design. Beroende på vilka data som finns i tabellen aktiveras eller inaktiveras olika visualiseringstyper i Power View så att du kan visualisera dina data på bästa sätt.

  Tips: Om du vill skapa en till visualisering skapar du en till tabell genom att klicka på den tomma vyn innan du väljer fält från fältavsnittet i fältlistan.

Artikelinnehåll

Exempel på visualiseringar som är tillgängliga i Power View

Skapa en tabell

Diagram

Cirkeldiagram

Punkt-och bubbeldiagram

Linje-, stapel-och kolumn

Liggande diagram

Stående stapeldiagram

Linjediagram

Kartor

Multiplar: En uppsättning diagram med samma axlar

Matriser

Kort

Paneler

Mer information

Exempel på visualiseringar som är tillgängliga i Power View

Datavisualiseringar i Crescent

 1. Utsnitt som filtrerar rapporten efter bröd

 2. Brickflödesnavigering för brickor, här med fokus på croissant

 3. Kort i en behållare för brickor, filtrerat efter den aktuella brickan (croissant)

 4. Linjediagram i behållare för brickor som visar förbrukad mängd och servitör, filtrerat efter croissant från januari till december

 5. Multiplar, filtrerade efter bröd och sorterade i fallande ordning efter serverad mängd

 6. Staplat stapeldiagram filtrerat efter bröd, som visar serverad och förbrukad mängd

Skapa tabeller i en databas

Alla visualiseringar börjar med en tabell. Det finns många olika sätt att skapa en tabell i Power View. Läs mer om tabeller i tabeller i Power View.

Skapa en Power View-tabell

överst på sidan

Diagram

Du kan välja mellan flera olika diagramalternativ i Power View: cirkeldiagram, staplat stapeldiagram, liggande stapeldiagram, linjediagram, punktdiagram och bubbeldiagram. Diagram kan ha flera numeriska fält och flera serier. Du kan välja mellan flera olika designalternativ i ett diagram. Du kan till exempel visa och dölja etiketter, förklaringar och rubriker.

Diagram är interaktiva: Genom att klicka på värden i ett diagram kan du:

 • framhäva det värdet i det diagrammet

 • filtrera baserat på det värdet i alla tabeller, matriser och brickor i rapporten

 • framhäva det värdet i alla andra diagram i rapporten.

Mer information finns i filtrera, framhäva, och använda utsnitt i Power View.

Diagram är även interaktiva i en presentationsmiljö, t.ex. i läs- och helskärmslägena i Power View i SharePoint eller i ett Power View-blad i en Excel-arbetsbok som sparats i Excel Services eller som visas i Office 365.

Cirkeldiagram

Cirkeldiagram är enkla eller avancerade i Power View. Du kan skapa ett cirkeldiagram som visar detaljer när du dubbelklickar på en sektor eller ett cirkeldiagram som visar underordnade delar inom större färg sektorer. Du kan korsfiltrera ett cirkeldiagram med ett annat diagram. Anta att du klickar på en stapel i ett stapeldiagram. En del av cirkeldiagrammet som gäller för det fältet är markerat och resten av cirkeln är tillgängligt. Läs mer om cirkeldiagram i Power View.

Cirkeldiagram i Power View över försäljning per kontinent med data för 2007 markerade

Punkt- och bubbeldiagram

Punkt- och bubbeldiagram är ett bra sätt att visa stora mängder relaterade data i ett enda diagram. I punktdiagram visas ett numeriskt fält på x-axeln och ett annat på y-axeln, så att det är lätt att se relationen mellan de två värdena för alla poster i diagrammet.

I bubbeldiagram finns det också ett tredje numeriskt fält som styr datapunkternas storlek. Du kan även lägga till en uppspelningsaxel i ett punkt- eller bubbeldiagram om du vill visa hur data förändras över tiden.

Läs mer om bubbeldiagram och punktdiagram i Power View.

Linjediagram, liggande diagram och stapeldiagram

Linje-, stapel- och liggande diagram är praktiska när du vill jämföra datapunkter i en eller flera dataserier. I linje-, stapel- och liggande diagram visas ett fält på x-axeln och ett annat på y-axeln, så att det är lätt att se relationen mellan de två värdena för alla poster i diagrammet.

Liggande diagram

I liggande diagram ordnas kategorier längs den lodräta axeln och värden längs den vågräta axeln. Du kan använda ett liggande diagram om:

 • du vill rita en eller flera dataserier

 • dina data innehåller positiva och negativa värden samt nollvärden (0)

 • du vill jämföra data för många kategorier eller

 • axeletiketterna är långa

I Power View finns det tre typer av liggande diagram att välja mellan: staplade, 100% staplade och grupperade.

Stapeldiagram

Data som ordnas i rader eller kolumner i ett kalkylblad kan ritas i ett stapeldiagram. Stapeldiagrammen är bra att använda när man vill visa informationsändringar över tid eller för att illustrera jämförelser mellan olika objekt. I stapeldiagram ordnas kategorier vanligtvis längs den vågräta axeln och värden längs den lodräta axeln.

I Power View finns det tre typer av stapeldiagram att välja mellan: staplade, 100% staplade och grupperade.

Linjediagram

I ett linjediagram fördelas kategorierna jämnt längs en vågrät axel (kategori) och alla numeriska värden fördelas längs en lodrät axel (värde).

Linjediagram i Power View

Visa en tidsskala längs den vågräta axeln.Använd ett linjediagram om du vill visa datum i kronologisk ordning vid vissa intervall eller basenheter, till exempel antal dagar, månader eller år, även om datumen i kalkylbladet inte visas i ordning eller med samma basenheter.

Skapa ett linjediagram i Power View.

Överst på sidan

Kartor

Kartor i Power View använda Bing map brickor så att du kan zooma och Panorera precis som med andra Bing-karta. Lägga till platser och fält placeras punkter på kartan. Ju större värde, desto större punkt. När du lägger till en serie flervärden få cirkeldiagram på kartan med cirkeldiagram visar storleken på totalen storlek. Läs mer om kartor i Power View.

Power View-karta över USA med cirkeldiagram

Överst på sidan

Multiplar: En uppsättning diagram med samma axlar

Med multiplar kan du skapa en serie diagram med identiska X- och Y-axlar och placera dem sida vid sida – vilket gör det enkelt att jämföra många olika värden på en och samma gång.

Läs mer om Multipelvisualiseringar i Power View

Överst på sidan

Matriser

En matris liknar en tabell på så sätt att den består av rader och kolumner. Matrisen har dock följande egenskaper som en tabell inte har:

 • data visas utan upprepade värden

 • summor och delsummor visas för rader och kolumner

 • med hjälp av hierarkier kan du öka/minska detaljnivån

 • information kan döljas eller visas

Läs mer om hur du arbetar med en matris i Power View

Överst på sidan

Kort

Du kan omvandla en tabell till en serie kort som visar data från varje rad i tabellen i kortformat, som ett registerkort.

Kort med flaggbilder i Power View

Läs mer om kort i Power View.

Överst på sidan

Brickor

Du kan konvertera en tabell eller matris till paneler på presentera tabelldata interaktivt. Paneler är behållare med en dynamisk navigeringsremsa. Brickor act som filter – används för att filtrera innehållet i panelen till värdet som valts i flikområdet. Du kan lägga till fler än en visualisering i panelen och alla filtreras efter samma värde. Du kan använda text eller bilder som flikar. Mer information om brickor i Power View.

På den här bilden visas hur många medaljer som vunnits per land/region i skridskotävlingar.

Brickbehållare med bild av idrottsgren i Power View

Överst på sidan

Mer information

Power View: Utforska, visualisera och presentera dina data

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×