Diagnostisera anslutningsproblem med Skype för företag – Online-anslutningsprogrammet

I det här avsnittet finns information som hjälper dig att diagnostisera och lösa problem som kan uppstå när du försöker skapa en Microsoft PowerShell-fjärrsession som ansluter till Skype för företag – Online. Se följande avsnitt:

Import-Module-fel som orsakats av körningsprincipen för Windows PowerShell

Körningsprincipen för PowerShell hjälper dig att avgöra vilka konfigurationsfiler som kan laddas i PowerShell-konsolen och vilka skript en användare kan köra från den konsolen. Som ett minimum kan inte Skype för företag – Online-anslutningsmodul importeras om inte körningsprincipen angetts som RemoteSigned. Om det inte har angetts kommer du att få följande felmeddelande när du försöker importera modulen:

Import-Module : File C:\Program Files\Common Files\Microsoft Lync Server 2013\Modules\LyncOnlineConnector\LyncOnlineConnectorStartup.psm1 cannot be loaded because running scripts is disabled on this system. For more information, see about_Execution_Policies at https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170.

Lös problemet genom att starta PowerShell som administratör och kör sedan följande kommando:

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

För mer information om körningsprincipen, gå till About Execution Policies.

Import-Module-fel som orsakats av en felaktig version av körningsprincipen för Windows PowerShell

Modulen Skype för företag – Online-anslutningsmodul kan bara köras under Windows PowerShell 3.0. Om du försöker importera modulen med en tidigare version av PowerShell kommer importen att misslyckas och ett felmeddelande visas som liknar det här:

Import-Module : The version of the loaded PowerShell is '2.0'. The module 'D:\Program Files\Common Files\Microsoft Lync Server 2013\Modules\LyncOnlineConnector\LyncOnlineConnector.psd1' requires a minimum PowerShell version of '3.0' to execute. Please verify the installation of the PowerShell and try again.

Det enda sättet att lösa problemet är att installera Windows PowerShell 3.0, som finns tillgänglig från Microsoft Download Center på http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29939.

Det gick inte att ansluta till Live ID-servern

Det finns vanligen tre anledningar till att ditt anslutningsförsök kan misslyckas och att följande felmeddelande visas:

Get-CsWebTicket : Failed to connect live id servers. Make sure proxy is enabled or machine has network connection to live id servers.

Ofta innebär detta fel att Microsoft Online Services - inloggningsassistent inte körs. Du kan kontrollera statusen för den här tjänsten genom att köra följande kommando från meddelandet PowerShell:

Get-Service "msoidsvc"

Om tjänsten inte körs kan du starta tjänsten med det här kommandot:

Start-Service "msoidsvc"

Om tjänsten redan körs har du kanske fått problem med nätverksanslutningen mellan din dator och Microsoft Live ID-autentiseringsservern. Kontrollera detta genom att öppna Internet Explorer och gå till https://login.microsoftonline.com/. Försök att logga in på Office 365. Om det misslyckas har du troligtvis problem med nätverksanslutningen.

Ett mindre vanligt men möjligt problem är att anslutnings-URI för Microsoft Live ID-autentiseringsserver har konfigurerats med fel värde. Om du redan har kontrollerat att inloggningsassistenten körs och att du inte har problem med nätverksanslutningen, kan detta vara problemet. I så fall ska du kontakta Office 365-supporten.

Det gick inte att läsa in Live ID-modulen

En av förutsättningarna för att använda PowerShell för att hantera Skype för företag – Online är att installera Microsoft Online Services - inloggningsassistent. Om inloggningsassistenten inte är installerad kommer du att få följande felmeddelande när du försöker att upprätta en fjärrsession med Skype för företag – Online:

Get-CsWebTicket : Can not load Live Id module. Make sure correct version of Live Id Sign-in assistant is installed.

Inloggningsassistenten Microsoft Online Services - inloggningsassistent finns tillgänglig i Microsoft Download Center under Microsoft Online Services - inloggningsassistent för IT-proffs RTW.

Inloggningen misslyckades för användaren

När du vill upprätta en fjärranslutning till Skype för företag – Online måste du ange användarnamn och lösenord för ett giltigt Skype för företag – Online-användarkonto. Om du inte gör det, kommer inloggningen att misslyckas och ett felmeddelande visas som liknar det här:

Get-CsWebTicket : Logon failed for the user 'kenmyer@litwareinc.com'. Please create a new PSCredential object, making sure that you have used the correct user name and password.

Om du tror att du använder ett giltigt användarkonto och att du har rätt lösenord ska du försöka att logga in igen. Om det inte går använder du samma autentiseringsuppgifter och försöker att logga in på https://login.microsoftonline.com/. Om du inte kan logga in där ska du kontakta Office 365-supporten.

Användaren har inte behörighet att hantera klienten

Du kan inte upprätta en PowerShell-fjärranslutning till Skype för företag – Online om du inte är medlem i gruppen för innehavaradministratörer. Om du inte är medlem kommer ditt anslutningsförsök att misslyckas och du får följande felmeddelande:

New-PSSession : [admin.vdomain.com] Processing data from remote server admin.vdomain.com failed with the following error message: The user 'user@foo.com' does not have permission to manage this tenant. Permissions can be granted by assigning the user to the appropriate RBAC role. For more information, see the about_Remote_Troubleshooting Help topic.

Om du tror att du är, eller ska vara, medlem i gruppen för innehavaradministratörer ska du kontakta Office 365-supporten.

Möjligheten att ansluta till klienten har inaktiverats i Skype för företag – Online

Om du vill använda PowerShell för att hantera Skype för företag – Online måste egenskapen EnableRemotePowerShellAccess i din innehavarprincip PowerShell ställas in på True. Om det inte anges kommer din anslutning att misslyckas och du får följande felmeddelande:

New-PSSession : [admin.vdomain.com] Processing data from remote server admin.vdomain.com failed with the following error message: The ability to connect to this tenant by using a remote PowerShell session has been disabled. Please contact Lync Help to check Tenant Powershell Policy of this tenant. For more information, see the about_Remote_Troubleshooting Help topic.

Om du får detta felmeddelande ska du kontakta Office 365-supporten för att aktivera fjärråtkomst till PowerShell.

Maximalt antal samtidiga gränssnitt för den här användaren i Skype för företag – Online har överskridits

Varje administratör får ha högst tre samtidiga fjärranslutningar till Skype för företag – Online. Om du har tre fjärranslutningar till PowerShell igång kommer varje försök att upprätta en fjärde samtidig anslutning att misslyckas och följande felmeddelande visas:

New-PSSession : [admin.vdomain.com] Connecting to remote server admin.vdomain.com failed with the following error message : The WS-Management service cannot process the request. The maximum number of concurrent shells for this user has been exceeded. Close existing shells or raise the quota for this user. For more information, see the about_Remote_Troubleshooting Help topic.

Det enda sättet att lösa problemet är att stänga en eller flera av de tidigare anslutningarna. När du är klar med en Skype för företag – Online-session rekommenderar vi att du använder cmdlet:en Remove-PSSession för att avsluta sessionen. Det hjälper dig att förebygga problemet.

Maximalt antal samtidiga gränssnitt för den här klienten i Skype för företag – Online har överskridits

Även om varje administratör får ha tre samtidiga anslutningar till en Skype för företag – Online-innehavare får ingen enskild innehavare ha fler än nio samtidiga anslutningar. Till exempel kan tre administratörer ha tre öppna sessioner vardera. Om en fjärde administratör försöker upprätta en anslutning (som skulle leda till totalt tio samtidiga anslutningar) kommer det försöket att misslyckas och följande felmeddelande visas:

New-PSSession : [admin.vdomain.com] Connecting to remote server admin.vdomain.com failed with the following error message : The WS-Management service cannot process the request. The maximum number of concurrent shells for this tenant has been exceeded. Close existing shells or raise the quota for this tenant. For more information, see the about_Remote_Troubleshooting Help topic.

Det enda sättet att lösa problemet är att stänga en eller flera av de tidigare anslutningarna. När du är klar med en Skype för företag – Online-session rekommenderar vi att du använder cmdlet:en Remove-PSSession för att avsluta sessionen. Det hjälper dig att förebygga problemet.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×