Det går inte kopiera och klistra in data i bladet

Orsak: Informationen som du försöker att klistra in överensstämmer inte med cellformatet (datum, valuta, text eller annat format) för cellerna i kolumnen.

Lösning:    Om du försöker att klistra in stora mängder information måste du se till att cellformatet för cellerna i kolumnen motsvarar formatet på informationen som du vill klistra in, och sedan klistra in informationen en kolumn i taget.

Ändra cellformat för en kolumn

 1. Klicka på kolumnrubriken (A, B, C och så vidare) för den kolumn som du vill ändra.

 2. På fliken Start klickar du i rutan Talformat under Tal.

 3. Klicka på det cellformat som motsvarar informationen som du försöker att klistra in i kolumnen.

Orsak: Det finns inte tillräckligt med kolumner för att ta emot informationen som du försöker att klistra in.

Lösning:    Infoga fler kolumner och försök att klistra in igen.

Infoga fler kolumner

 1. Klicka på kolumnrubriken (A, B, C och så vidare) för kolumnen till höger om där du vill infoga en kolumn.

 2. På fliken Start klickar du på Infogaunder Celler.

  Fliken Start, gruppen Celler

  Kolumnen som du markerade flyttas åt höger och den nya kolumnen visas.

 3. Upprepa steg 2 tills du har infogat önskat antal kolumner.

Orsak: Kopieringsområdet och inklistringsområdet har inte samma storlek och form.

Lösning:    Markera den övre vänstra cellen i stället för i hela området innan du klistrar in.

 1. Klicka i cellen där du vill att den övre vänstra cellen i den kopierade informationen ska visas.

 2. På fliken Start klickar du på Klistra inunder Redigera.

  Fliken Start, gruppen Redigera

Lösning:    Markera ett cellområde som inklistringsområde som är lika stort och har samma form som kopierade data.

 1. Markera ett cellområde som innehåller exakt lika många rader och kolumner som informationen du vill klistra in.

 2. På fliken Start klickar du på Klistra inunder Redigera.

  Fliken Start, gruppen Redigera

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×