Designa en skrivskyddad vy

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I Microsoft Office InfoPath kan skapa du olika vyer av samma formulärmall. En vy är ett annat sätt att presentera data i en formulärmall. När du fyller i formulär som baseras på din formulärmall kan kan användare växla mellan vyer för att välja mängden data som visas i formuläret. Du kan till exempel skapa en sammanfattningsvy förutom en detaljerad vy i en formulärmall för statusrapport. Användare kan välja vilken vy som de vill titta på, beroende på vilken typ av information de behöver.

Den här artikeln innehåller information om hur du designar en vy som inte kan kunna redigeras av användarna. Du får också veta hur du kan använda regler för att automatiskt skrivskydda en formulärvy när en användare klickar på en knapp.

Vad vill du göra?

Designa en skrivskyddad vy

Infoga en knapp för växling till skrivskydd

Infoga en knapp för växling till skrivskydd när användaren skickar formuläret

Designa en skrivskyddad vy

Skrivskyddade vyer är användbara när du vill ge användare möjlighet att granska sammanfattade formulärdata utan risk för att oavsiktligt ändra informationen. Du kanske vill förhindra att användare ändrar informationen i ett formulär efter att du har skickat det till en webbtjänst och kan då konfigurera formulärmallen så att vyn skrivskyddas när användaren klickar på knappen Skicka. Användarna kan så granska data de har skickar men inte ändra dem.

 1. Klicka på HanteringsvyerVisa-menyn.

 2. Klicka på Lägg till en ny vy under Åtgärder.

 3. Ange ett namn på vyn i dialogrutan Lägg till vy och klicka sedan på OK.

 4. Designa vyn genom att lägga till layouttabeller och kontroller.

  Tips: Om du vill utforma en ny vy med utgångspunkt i en befintlig vy öppnar du den befintliga vyn, markerar alla objekt i vyn genom att trycka på CTRL+A och trycker sedan på CTRL+C så att markeringen kopieras till Urklipp. Växla till den nya vyn i åtgärdsfönstret Vyer och tryck på CTRL+V så att markeringen klistras in i den nya vyn. Du kan sedan ta bort kontroller eller layoutelement som du inte behöver i den nya vyn.

 5. Klicka på Egenskaper för datavy i åtgärdsfönstret vyer.

 6. Klicka på fliken Allmänt.

 7. Markera kryssrutan Skrivskydd under Visa inställningar och klicka på OK.

 8. Om du vill kontrollera att vyn är skrivskyddad klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard.

 9. Kontrollera att du inte kan ange information i formuläret i fönstret Förhandsgranska.

 10. Gå tillbaka till designläget genom att klicka på Stäng förhandsgranskning i verktygsfältet Standard.

Överst på sidan

Infoga en knapp för växling till skrivskydd

Knappar och regler infogas ofta i vyer för att automatisera vissa uppgifter i en formulärmall som svar på händelser eller åtgärder som inträffar eller vidtas av personen som fyller i formuläret. Du kan exempelvis infoga en knapp i formulärmallen och sedan skapa en regel som växlar vy när användaren klickar på knappen. I följande exempel har formulärdesignern skapat en regel i dialogrutan Regel som växlar till en skrivskyddad sammanfattningsvy. Regeln körs när användare klickar på en knapp i formuläret.

Del av dialogrutan Regel

Infoga en knapp för växling mellan vyer

 1. Klicka på HanteringsvyerVisa-menyn.

 2. Klicka på den vy med läs- och skrivbehörighet under Välj en vy som du vill läggs till en knapp i.

 3. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 4. Placera markören där du vill infoga knappen i formulärmallen.

 5. Klicka på Knapp under Infoga kontroller.

 6. Dubbelklicka på knappen som du just infogade.

 7. Klicka på fliken Allmänt.

 8. Klicka på Regler och anpassad kod i listan Åtgärd.

 9. Skriv den text som du vill ska visas på knappen i rutan Etikett.

 10. Klicka på Regler.

 11. Klicka på Lägg till i dialogrutan Regler.

 12. Ange ett namn på regeln i rutan Namn.

 13. Klicka på Lägg till åtgärd.

 14. Klicka på Växla vyer i listan Åtgärd.

 15. Klicka på den vy i listan Vy som du vill växla till och sedan på OK.

 16. Stäng alla öppna dialogrutor genom att klicka på OK.

 17. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

 18. Klicka på knappen i förhandsgranskningsfönstret.

  Vyn som du valde i steg 15 bör då öppnas.

 19. Gå tillbaka till designläget genom att klicka på Stäng förhandsgranskning i verktygsfältet Standard.

 20. Om du vill lägga till en annan knapp och regel så att användare kan växla tillbaka till vyn med läs- och skrivbehörighet öppnar du den skrivskyddade vyn och upprepar steg 3 till och med 19.

Överst på sidan

Infoga en knapp för växling till skrivskydda när användaren skickar formuläret

Använd procedurer nedan om du vill lägga till en knapp i din formulärmall som visar en skrivskyddad vy med data som har skickats. Det kan vara användbart i ett formulär för en statusrapport om du vill låta användarna växla från standardvyn till en skrivskyddad sammanfattningsvy.

Obs!: Metoden fungerar endast om formulärmallen innehåller en befintlig dataanslutning via vilken formulärets data skickas. Om du inte har konfigurerat någon dataanslutning måste du göra det innan du kan slutföra proceduren, annars kan de följande stegen inte genomföras. Du hittar länkar till mer information om dataanslutningar i avsnittet Se även.

 1. Klicka på HanteringsvyerVisa-menyn.

 2. Klicka på den vy där du vill placera knappen Skicka under Välj en vy.

 3. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 4. Placera markören där du vill infoga knappen i formulärmallen.

 5. Klicka på Knapp under Infoga kontroller.

 6. Dubbelklicka på knappen som du just infogade.

 7. Klicka på fliken Allmänt.

 8. Klicka på Skicka i listan Åtgärd.

 9. Om du vill använda en annan text än "Skicka" på knappens etikett skriver du denna i rutan Etikett.

 10. Klicka på Sändningsalternativ.

 11. Kontrollera att kryssrutan Tillåt användare att skicka formuläret är markerad i dialogrutan Sändningsalternativ.

 12. Klicka på Utför anpassad åtgärd med regler och sedan på Regler.

 13. Klicka på Lägg till i dialogrutan Regler för att skicka formulär.

 14. Skriv in ett namn på regeln i rutan Namn och klicka sedan på Lägg till åtgärd.

 15. Klicka på Växla vyer i listan Åtgärd.

 16. Klicka på den skrivskyddade vy som du vill växla till i listan Vy och sedan på OK.

 17. Stäng alla öppna dialogrutor genom att klicka på OK.

 18. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

 19. Klicka på sändningsknappen i förhandsgranskningsfönstret.

  Den skrivskyddade vyn ska nu öppnas.

 20. Gå tillbaka till designläget genom att klicka på Stäng förhandsgranskning i verktygsfältet Standard.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×