Designa en formulärmall baserat på en webbtjänst

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan designa en formulärmall som kan arbeta med en webbtjänst till antingen fråga data, skicka data, eller skapa en fråga och skicka data.

I den här artikeln

Översikt

Att tänka på kompatibilitet

Innan du börjar

Designa en formulärmall med anslutningen till en fråga

Designa en formulärmall med en skicka-dataanslutning

Designa en formulärmall med query och skicka dataanslutningar

Översikt

Ett formulär kan ha en primär dataanslutning, kallas huvudsakliga dataanslutningen och om du vill ha en eller flera sekundära dataanslutningar. Beroende på dina mål för formuläret, kan anslutningen till en fråga eller skicka formulärdata till en extern datakälla, till exempel Microsoft SQL Server-databas eller en webbtjänst.

När du utformar en formulärmall som baseras på en webbtjänst kan du välja att konfigurera en formulärmall så att formulär som baseras på mallen ska få data från, skicka data till, eller skicka och ta emot data till och från en webbtjänst. Om du utformar en formulärmall och om formuläret ska ta emot data från en webbtjänst skapas Microsoft Office InfoPath anslutningen till en fråga som huvudsakliga dataanslutningen för formuläret. Baserat på den dataanslutningen, skapas en huvudsakliga datakälla med frågefält, datafält och grupper som baseras på XML-schema av webbtjänsten. Frågefält innehåller data som webbtjänsten används för att bestämma vad som ska skickas till formuläret. När den huvudsakliga dataanslutningen används i formulär som baseras på formulärmallen skapas en fråga med hjälp av informationen i fälten fråga. InfoPath skickar sedan frågan via dataanslutning fråga till webbtjänsten. Webbtjänsten returnerar resultatet av frågan till formuläret via dataanslutning fråga.

Eftersom fälten frågan och data datastruktur måste matcha hur data lagras i webbtjänsten, kan inte du ändra befintliga fält eller grupper i den huvudsakliga datakällan. Du kan bara lägga till fält eller grupper i rotgruppen i huvudsakliga datakällan. Länkar till mer information om datakällor i avsnittet Se även.

När du utformar en formulärmall och skicka data till en webbtjänst skapa InfoPath en skicka-dataanslutning i den huvudsakliga dataanslutningen i formuläret. Detta gör det möjligt för användarna att skicka data i sina formulär till webbtjänsten. InfoPath också lägger till kommandot SkickaArkiv-menyn och gör att Skicka-knapp i verktygsfältet Standard i formuläret. Du kan också anpassa skicka alternativ för formulären. När du skapar dataanslutningen skicka avgör InfoPath vilka parametrar i webbtjänsten kan ta emot data. Du kan ange vilka fält som du vill skicka till webbtjänsten baserat på den här informationen.

Om du utformar en formulärmall och skicka och ta emot data till en webbtjänst skapas en anslutning till en fråga och en skicka-dataanslutning.

InfoPath använder följande Web servicestandarder för att kommunicera med Web services:

 • Simple Object Access Protocol (SOAP)    SOAP är kommunikationsprotokollet som definierar XML-meddelanden som används för att kommunicera med webbtjänsten.

 • Web Services Description Language (WSDL)    WSDL är XML-schemat standard som används för att beskriva plats, kommunikationsprotokoll och gränssnitt till en webbtjänst. InfoPath kan använda endast dokument/literal format webbtjänster.

 • Universal Description Discovery and Integration (UDDI)    UDDI är en katalogtjänst som beskriver webbtjänster som erbjuds av en verksamhet.

Överst på sidan

Att tänka på kompatibilitet

Du kan inte konfigurera skicka-dataanslutning i webbläsarkompatibel formulärmall för att tillåta användare att skicka ändra information tillsammans med deras formulärdata till en webbtjänst som har accepterat en Microsoft ADO.NET DataSet. Ändra information består av de ändringar som användare gör av data som lagras i en databas. Databasen använder en webbtjänst för att ansluta användare till databasen. ADO.NET kan använda ändra information om att ta reda på hur du uppdaterar data i databasen. Be administratören Web service om webbtjänsten kräver ändra information för att uppdatera en databas. Om så är fallet bör du skapa en formulärmall vars formulär kan fyllas i med InfoPath.

Överst på sidan

Innan du börjar

Du behöver följande information från webben service-administratören för att designa en formulärmall som baseras på en webbtjänst:

 • Platsen för webbtjänsten.

 • Verifiering att webbtjänsten använder dokument/literal format kodning. InfoPath kan använda endast dokument/literal format webbtjänster.

 • Namnet på den Web service operation som skickar data till eller ta emot data från de formulär som baseras på formulärmallen.

Överst på sidan

Designa en formulärmall med anslutningen till en fråga

Om du vill designa en formulärmall med anslutningen till en fråga, måste du göra följande:

 1. Skapa en formulärmall    När du skapar en formulärmall som kan hämta data från en webbtjänst skapas en huvudsakliga dataanslutning med en fråga dataanslutning mellan webbtjänsten och ett formulär som baseras på formulärmallen. InfoPath skapar också huvudsakliga datakällan i formulärmallen.

 2. Lägga till en eller flera kontroller för att visa frågeresultatet    Du kan lägga till en kontroll i en formulärmall och kopplar kontrollen till ett fält i den huvudsakliga datakällan så att användare kan se och redigera data i fälten i den huvudsakliga datakällan när de öppnar formuläret.

Steg 1: Skapa en formulärmall

 1. Klicka på Designa en formulärmallArkiv-menyn.

 2. Klicka på Formulärmallen under Skapa en ny, i dialogrutan Designa en formulärmall.

 3. Klicka på Webbtjänst i listan baserat på.

 4. Om du utformar en webbläsarkompatibel formulärmall markerar du kryssrutan Aktivera webbläsarkompatibla funktioner.

 5. Klicka på OK.

 6. Klicka på ta emot data i guiden Dataanslutning och klicka sedan på Nästa.

 7. På nästa sida i guiden anger du platsen för webbtjänsten och klicka sedan på Nästa.

  Om du vill söka efter en webbtjänst med hjälp av en Universal Description Discovery and Integration (UDDI) klickar du på Sök UDDI, ange URL-Adressen för den UDDI-server som du vill söka i, anger om du vill söka efter leverantör eller en tjänst som är tillhandahålls, anger du ett sökord och klicka sedan på Sök. Webbtjänster som matchar dina sökord visas i listan Sökresultat. Markera den webbtjänst som du vill använda och klicka sedan på OK.

 8. I listan Välj en åtgärd klickar du på Web service operation som returnerar data i formuläret och klicka sedan på Nästa.

 9. Om guiden Dataanslutning inträffar ett okänt element i tjänsten Web schema, kanske nästa sida i guiden du ombeds ange exempelvärden för varje parameter att avgöra vilka fält eller grupper att lägga till den huvudsakliga datakällan.

  Hur gör jag?

  1. Markera en parameter i tabellen parametrar och klicka sedan på Ange exempelvärde.

  2. Skriv ett värde att dina användare kan använda för det här fältet och klicka sedan på OK i rutan exempelvärde.

  3. Upprepa dessa steg för varje parameter i tabellen parametrar och klicka sedan på Nästa.

  Teknisk information

  När du konfigurerar en dataanslutning till en webbtjänst i guiden Dataanslutning Microsoft Office InfoPath ansluter till webbtjänsten och begär Web Service WSDL Description Language ()-fil. WSDL-filen innehåller schema som används av webbtjänsten. Webbtjänsten svarar på begäran genom att skicka den här filen till InfoPath. InfoPath använder informationen i den här filen för att lägga till lämpliga fälten och grupperna i den sekundära datakällan i formulärmallen. Om InfoPath hittar en Okänd elementtyp i WSDL-filen är InfoPath används exempeldata som används för att fastställa definition av typen okänt element och lägger sedan till lämpliga fälten och grupperna i den sekundära datakällan.

 10. Om webbtjänsten accepterar ändra information, frågar nästa sida i guiden om du vill ta med ändra information i frågans data. I de flesta fall lämna kryssrutan Inkludera ändra information när data skickas markerad och klicka sedan på Nästa. Om du inte vill ta med ändra information avmarkerar du kryssrutan Inkludera ändra information när du skickar data och klicka sedan på Nästa.

  Den här kryssrutan inaktiveras om du utformar en webbläsarkompatibel formulärmall.

  Teknisk information

  Den här sidan i guiden visas bara om filen Web Services beskrivning Language (WSDL) för webbtjänsten anger att webbtjänsten returnerar en Microsoft ADO.NET DataSet.

 11. Skriv ett namn på dataanslutningen på nästa sida i guiden.

 12. Kontrollera att informationen i avsnittet Sammanfattning är korrekt och klicka sedan på Slutför.

Steg 2: Lägga till en eller flera kontroller för att visa frågeresultatet

 1. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 2. Dra en kontroll till din formulärmall.

 3. Markera den grupp eller ett fält som du vill binda kontrollen till i dialogrutan Bindning för kontrollen.

Överst på sidan

Designa en formulärmall med en skicka-dataanslutning

När du designar ett formulär med en skicka-dataanslutning, måste du göra följande:

 1. Skapa en formulärmall    När du skapar en formulärmall som kan skicka data till en webbtjänst skapas en huvudsakliga dataanslutning med en skicka-dataanslutning mellan webbtjänsten och ett formulär som baseras på formulärmallen. Formulärmallens huvudsakliga datakälla skapas också.

 2. Lägga till en eller flera controlsand binda dem till grupper eller fält, eller ange egenskaper för kontrollen att visa data i ett fält    Du kan lägga till kontroller i en formulärmall och binda kontrollerna till fält i den huvudsakliga datakällan om du vill tillåta användare att redigera informationen i fälten i den huvudsakliga datakällan.

 3. Konfigurera skicka-alternativ    Du kan konfigurera vilka data som du vill skicka till webbtjänsten och skicka alternativ för formuläret.

Steg 1: Skapa en formulärmall

 1. Klicka på Designa en formulärmallArkiv-menyn.

 2. Klicka på Formulärmallen under Skapa en ny, i dialogrutan Designa en formulärmall.

 3. Klicka på Webbtjänst i listan baserat på.

 4. Om du utformar en webbläsarkompatibel formulärmall markerar du kryssrutan Aktivera webbläsarkompatibla funktioner.

 5. Klicka på OK.

 6. Klicka på Skicka data i guiden Dataanslutning och klicka sedan på Nästa.

 7. På nästa sida i guiden anger du platsen för den webbtjänst där användarna ska skicka sina data och klicka sedan på Nästa.

  Om du vill söka efter en webbtjänst med hjälp av en Universal Description Discovery and Integration (UDDI) klickar du på Sök UDDI, ange URL-Adressen för den UDDI-server som du vill söka i, anger om du vill söka efter leverantör eller en tjänst som är tillhandahålls, anger du ett sökord och klicka sedan på Sök. Webbtjänster som matchar dina sökord visas i listan Sökresultat. Markera den webbtjänst som du vill använda och klicka sedan på OK.

 8. Klicka på Nästa.

 9. Klicka på Web service operation som tar skickade data i listan Välj en åtgärd och klicka sedan på Nästa.

 10. Skriv ett namn på dataanslutningen på nästa sida i guiden.

 11. Kontrollera att informationen i avsnittet Sammanfattning är korrekt och klicka sedan på Slutför.

Steg 2: Lägga till en eller flera kontroller och binda till grupper eller fält

 1. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 2. Dra en kontroll till din formulärmall.

 3. Markera den grupp eller ett fält som du vill binda kontrollen till i dialogrutan Bindning för kontrollen.

 4. Upprepa steg 2 och 3 för andra kontroller som du vill lägga till en formulärmall.

Steg 3: Konfigurera skicka-alternativ

 1. DataanslutningarVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Skicka dataanslutning i huvudsakliga dataanslutningen i dialogrutan Dataanslutningar och klicka sedan på Ändra.

 3. I guiden Dataanslutning klickar du på Nästa två gånger.

 4. Gör något av följande om du vill välja vilka data i formuläret att skicka för varje parameter i webbtjänsten på nästa sida i guiden.

  Skicka data i ett fält eller en grupp

  1. Klicka på Web service parametern som ska ta emot data från formuläret i listan.

  2. Klicka på fält eller en grupp under parameteralternativ.

  3. Klicka på Ändra Bild av knapp .

  4. Klicka på det fält eller en grupp vars data du vill skicka i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp och klicka sedan på OK.

  5. Klicka på Text och underordnade element om du vill skicka bara data i det här fältet och underordnade element i fält eller en grupp eller klicka på XML-underkataloger, inklusive markerat element om du vill skicka fältnamn data i fältet i rutan Inkludera och underordnade element i den valda gruppen eller fältet.

  Skicka alla data i formuläret

  1. Klicka på Web service parametern som ska ta emot data från formuläret i listan.

  2. Klicka på hela formuläret (XML-dokument, inklusive bearbetningsinstruktioner) under parameteralternativ.

  Skicka data som en sträng

  1. Klicka på Web service parametern som ska ta emot data från formuläret i listan.

  2. Klicka på hela formuläret (XML-dokument, inklusive bearbetningsinstruktioner) under parameteralternativ.

  3. Markera kryssrutan Skicka data som en sträng.

   Obs!: Vanligtvis ska markera du den här kryssrutan att skicka digitalt signerade data. Avmarkera den här kryssrutan i de flesta fall.

  Teknisk information om ADO.NET DataSet objekt

  Om webbtjänsten kräver ett ADO.NET DataSet-objekt markerar du en nod som dataset när du konfigurerar den här anslutningen. Om du använder någon annan typ av nod för en dataanslutning till en webbtjänst som kräver en ActiveX Data Objects (ADO) dataset misslyckas åtgärden Skicka.

 5. Klicka på Nästa.

 6. Klicka på Slutför.

 7. Klicka på Stäng.

 8. Klicka på Skicka alternativVerktyg-menyn.

  1. Om du vill byta namn på knappen Skicka som visas i verktygsfältet Standard och kommandot Skicka som visas på Arkiv-menyn när användare fyller i formuläret, Skriv det nya namnet i rutan Beskrivning i Skicka Alternativ för i dialogrutan.

   Om du vill tilldela ett kortkommando till den här knappen och kommandot skriver du ett et-tecken (&) före det tecken som du vill använda som ett kortkommando. Skriv till exempel om du vill koppla ALT + B som kortkommandot för Skicka-knapp och kommandot Su & cka.

 9. Om du inte vill att andra ska använda kommandot Skicka eller Skicka-knapp i verktygsfältet Standard när de fyller i formuläret avmarkerar du kryssrutan Visa menyalternativet Skicka och knappen Skicka.

  1. Som standard när användaren skickar ett formulär InfoPath behåller formuläret öppet och visar ett meddelande för att ange om formuläret har skickats. Om du vill ändra standardbeteendet, klicka på Avancerat och gör sedan något av följande:

   1. Om du vill stänga formuläret eller skapa ett nytt tomt formulär när användaren anger en färdigt formulär, klickar du på det alternativ som du vill använda i listan när du skickar.

   2. Markera kryssrutan Använd anpassade meddelanden om du vill skapa ett anpassat meddelande som anger om formuläret skickades och Skriv dina meddelanden i rutorna på lyckade och misslyckade.

    Använda ett meddelande i rutan på fel för att informera användarna vad kan jag göra om de inte kan skicka sina formulär. Du kan till exempel föreslå att användare spara sina formulär och kontakta någon ytterligare anvisningar.

   3. Om du inte vill visa ett meddelande när användaren skickar ett formulär avmarkerar du kryssrutan Visa lyckade och misslyckade meddelanden.

Överst på sidan

Designa en formulärmall med query och skicka dataanslutningar

Om du vill skapa en formulärmall med anslutningen till en fråga och en skicka-dataanslutning, måste du göra följande:

 1. Skapa en formulärmall    När du skapar en formulärmall som kan både fråga och skicka data till en webbtjänst skapas en huvudsakliga dataanslutning mellan en formulärmall och webbtjänsten med anslutningen till en fråga och en skicka-dataanslutning. Formulärmallens huvudsakliga datakälla skapas också.

 2. Lägga till en kontroll och ansluta det till ett fält att visa data i ett fält    Om du vill tillåta användare att visa och redigera data i fälten i den huvudsakliga datakällan du lägga till kontroller i en formulärmall och binda kontrollerna till fält i den huvudsakliga datakällan.

 3. Konfigurera skicka-alternativ    Du kan konfigurera vilka data som du vill skicka till webbtjänsten och skicka alternativ för formuläret.

Steg 1: Skapa en formulärmall

 1. Klicka på Designa en formulärmallArkiv-menyn.

 2. Klicka på Formulärmallen under Skapa en ny, i dialogrutan Designa ett formulär.

 3. Klicka på Webbtjänst i listan baserat på.

 4. Om du utformar en webbläsarkompatibel formulärmall markerar du kryssrutan Aktivera webbläsarkompatibla funktioner.

 5. Klicka på OK.

 6. Klicka på i guiden Dataanslutning ta emot och skicka data, och klicka sedan på Nästa.

 7. På nästa sida i guiden anger du platsen för webbtjänst med åtgärden som skickar data till en formulärmall och klicka sedan på Nästa.

  Om du vill söka efter en webbtjänst med hjälp av en Universal Description Discovery and Integration (UDDI) klickar du på Sök UDDI, ange URL-Adressen för den UDDI-server som du vill söka i, anger om du vill söka efter leverantör eller en tjänst som är tillhandahålls, anger du ett sökord och klicka sedan på Sök. Webbtjänster som matchar dina sökord visas i listan Sökresultat. Markera den webbtjänst som du vill använda och klicka sedan på OK.

 8. I listan Välj en åtgärd klickar du på Web service operation som returnerar data i formuläret och klicka sedan på Nästa.

 9. Om guiden Dataanslutning inträffar ett okänt element i schemat för webbtjänsten, kanske nästa sida i guiden du ombeds ange exempelvärden för varje parameter att avgöra vilka fält eller grupper att lägga till den huvudsakliga datakällan.

  Hur gör jag?

  1. Markera en parameter i tabellen parametrar och klicka sedan på Ange exempelvärde.

  2. Skriv ett värde att dina användare kan använda för det här fältet och klicka sedan på OK i rutan exempelvärde.

  3. Upprepa dessa steg för varje parameter i tabellen parametrar och klicka sedan på Nästa.

  Teknisk information

  När du konfigurerar en dataanslutning till en webbtjänst i guiden Dataanslutning Microsoft Office InfoPath ansluter till webbtjänsten och begär Web Service WSDL Description Language ()-fil. WSDL-filen innehåller schema som används av webbtjänsten. Webbtjänsten svarar på begäran genom att skicka den här filen till InfoPath. InfoPath använder informationen i den här filen för att lägga till lämpliga fälten och grupperna i den sekundära datakällan i formulärmallen. Om InfoPath hittar en Okänd elementtyp i WSDL-filen är InfoPath används exempeldata som används för att fastställa definition av typen okänt element och lägger sedan till lämpliga fälten och grupperna i den sekundära datakällan.

 10. Om webbtjänsten accepterar ändra information, frågar nästa sida i guiden om du vill ta med ändra information i frågans data. I de flesta fall lämna kryssrutan Inkludera ändra information när data skickas markerad och klicka på Nästa. Om du inte vill ta med ändra information Klicka för att avmarkera kryssrutan Inkludera ändra information när du skickar data och klicka sedan på Nästa.

  Markera kryssrutan inaktiveras om du utformar en webbläsarkompatibel formulärmall.

  Teknisk information

  Den här sidan i guiden visas bara om filen Web Services beskrivning Language (WSDL) för webbtjänsten anger att webbtjänsten returnerar en ADO.NET DataSet.

 11. Skriv ett namn på frågan dataanslutningen på nästa sida i guiden och klicka sedan på Nästa.

 12. På nästa sida i guiden anger du platsen för den webbtjänst där användarna kan skicka sina formulär och klicka sedan på Nästa.

  Om du vill söka efter en webbtjänst med hjälp av en Universal Description Discovery and Integration (UDDI) klickar du på Sök UDDI, ange URL-Adressen för den UDDI-server som du vill söka i, anger om du vill söka efter leverantör eller en tjänst som är tillhandahålls, anger du ett sökord och klicka sedan på Sök. Webbtjänster som matchar dina sökord visas i listan Sökresultat. Markera den webbtjänst som du vill använda och klicka sedan på OK.

 13. Klicka på Web service operation som tar skickade data i listan Välj en åtgärd och klicka sedan på Nästa.

 14. Gör något av följande om du vill välja vilka data i formuläret att skicka för varje parameter i webbtjänsten på nästa sida i guiden.

  Skicka data i ett fält eller en grupp

  1. Klicka på Web service parametern som ska ta emot data från formuläret i listan.

  2. Klicka på fält eller en grupp under parameteralternativ.

  3. Klicka på Ändra Bild av knapp .

  4. Klicka på det fält eller en grupp vars data du vill skicka i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp och klicka sedan på OK.

  5. Klicka på Text och underordnade element om du vill skicka bara data i det här fältet och underordnade element i fält eller en grupp eller klicka på XML-underkataloger, inklusive markerat element om du vill skicka fältnamn data i fältet i rutan Inkludera och underordnade element i den valda gruppen eller fältet.

  Skicka alla data i formuläret

  1. Klicka på Web service parametern som ska ta emot data från formuläret i listan.

  2. Klicka på hela formuläret (XML-dokument, inklusive bearbetningsinstruktioner) under parameteralternativ.

  Skicka data som en sträng

  1. Klicka på Web service parametern som ska ta emot data från formuläret i listan.

  2. Klicka på hela formuläret (XML-dokument, inklusive bearbetningsinstruktioner) under parameteralternativ.

  3. Markera kryssrutan Skicka data som en sträng.

   Vanligtvis ska markera du den här kryssrutan att skicka digitalt signerade data. Avmarkera den här kryssrutan i de flesta fall.

  Teknisk information om ADO.NET DataSet objekt

  Om webbtjänsten kräver ett ADO.NET DataSet-objekt markerar du en nod som dataset när du konfigurerar den här anslutningen. Om du använder någon annan typ av nod för en dataanslutning till en webbtjänst som kräver en ADO.NET DataSet misslyckas åtgärden Skicka.

 15. Klicka på Nästa.

 16. Skriv ett namn på dataanslutningen skicka på nästa sida i guiden och klicka sedan på Slutför.

Steg 2: Lägga till en kontroll och binda till ett fält för att visa data i ett fält

 1. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 2. Dra en kontroll till din formulärmall.

 3. Markera det fält som du vill binda kontrollen till i dialogrutan Bindning för kontrollen.

Steg 3: Konfigurera skicka-alternativ

 1. Klicka på Skicka alternativVerktyg-menyn.

  1. Om du vill byta namn på knappen Skicka som visas i verktygsfältet Standard och kommandot Skicka som visas på Arkiv-menyn när användare fyller i formuläret, Skriv det nya namnet i rutan Beskrivning i Skicka Alternativ för i dialogrutan.

   Om du vill tilldela ett kortkommando till den här knappen och kommandot skriver du ett et-tecken (&) före det tecken som du vill använda som ett kortkommando. Skriv till exempel om du vill koppla ALT + B som kortkommandot för Skicka-knapp och kommandot Su & cka.

 2. Om du inte vill att andra ska använda kommandot Skicka eller Skicka-knapp i verktygsfältet Standard när de fyller i formuläret avmarkerar du kryssrutan Visa menyalternativet Skicka och knappen Skicka.

  1. Som standard när användaren skickar ett formulär InfoPath behåller formuläret öppet och visar ett meddelande för att ange om formuläret har skickats. Om du vill ändra standardbeteendet, klicka på Avancerat och gör sedan något av följande:

   • Om du vill stänga formuläret eller skapa ett nytt tomt formulär när användaren anger en färdigt formulär, klickar du på det alternativ som du vill använda i listan när du skickar.

   • Markera kryssrutan Använd anpassade meddelanden om du vill skapa ett anpassat meddelande som anger om formuläret skickades och Skriv dina meddelanden i rutorna på lyckade och misslyckade.

    Använda ett meddelande i rutan på fel för att informera användarna vad kan jag göra om de inte kan skicka sina formulär. Du kan till exempel föreslå att användare spara sina formulär och kontakta någon ytterligare anvisningar.

   • Om du inte vill visa ett meddelande när användaren skickar ett formulär avmarkerar du kryssrutan Visa lyckade och misslyckade meddelanden.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×