Office
Logga in

Delta i diskussioner på en SharePoint-webbplats

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda en diskussionstavla om du vill dela information och diskutera ämnen med andra. Om du har en diskussionstavla på en SharePoint-webbplats kan du interagera med den på flera sätt genom att använda Microsoft Office Outlook 2007.

Obs!: De funktioner som beskrivs i den här artikeln om du arbetar med SharePoint-webbplatser med Windows SharePoint Services 3.0 eller Microsoft Office SharePoint Server 2007. Om du är osäker på vilka versioner av Microsoft SharePoint-produkter och tekniker som körs på servern kan du be serveradministratören.

I den här artikeln

Översikt

Ansluta en diskussionstavla till Outlook

Göra ett inlägg i en diskussionstavla via Outlook

Svara på ett diskussionsämne via Outlook

Flytta ett befintligt e postobjekt till en diskussionstavla

Ta bort en diskussionstavla från Outlook

Skicka e-post i en diskussionstavla

Översikt

Du kan använda diskussionstavlor av många olika skäl, till exempel för att prova idéer till ditt projekt eller diskutera ett gemensamt intresse. Om du tillbringar mycket tid med att arbeta med e-post kan det vara lättare att arbeta med en diskussionstavla om du använder Office Outlook 2007 i stället för att öppna din SharePoint-webbplats i en webbläsare.

Ansluta en diskussionstavla till Outlook

När du har anslutit en diskussionstavla på en SharePoint-webbplats till Outlook visas innehållet i mappen SharePoint-lista i navigeringsfönstret. Du kan läsa, göra inlägg och svara på diskussioner på SharePoint-webbplatsen utan att lämna Outlook. Du kan även lägga till objekt från din postlåda, till exempel e-postmeddelanden, till en diskussionstavla genom att dra eller kopiera dem.

När din diskussionstavla är ansluten till Outlook kan du ta diskussionsämnena offline och arbeta med dem. Om du skapar eller svarar på ämnen offline publiceras ditt arbete på servern när du ansluter igen och sedan uppdaterar vyn i din webbläsare.

Om din SharePoint-webbplats och din diskussionstavla har funktionerna för e-post aktiverade kan du lägga till innehåll till diskussionstavlan genom att skicka e-post, även om du inte har anslutit någon diskussionstavla till Outlook. Om din arbetsgrupp har skapats som en SharePoint-grupp med egna e-postdistributionslistor kan diskussionstavlan redan vara en del av gruppen. I det här fallet läggs e-postmeddelandet automatiskt till diskussionstavlan när ni skickar e-postmeddelanden till varandra.

Följande riktlinjer kan hjälpa dig att avgöra vilken teknik som är bäst för att arbeta med diskussioner.

Anslut en diskussionstavla till Outlook när:

 • Du vill visa och arbeta med innehållet i diskussionstavlan på samma sätt som du arbetar med e-post eller uppgifter i navigeringsfönstret.

 • Du vill skapa diskussionsposter utan att skicka dem som e-postmeddelanden.

 • Du har objekt i din postlåda som du vill dra till diskussionstavlan.

 • Du vill använda språkverktygen och andra funktioner som finns tillgängliga i Outlook. Även om du kan formatera diskussionsämnen när du arbetar med dem på en SharePoint-webbplats har Outlook ytterligare verktyg, till exempel stavningskontroll och en synonymordlista.

 • Din diskussionstavla eller webbplats kan inte ta emot e-postmeddelanden.

Skicka e-postmeddelanden till en diskussionstavla när:

 • Du skickar ett objekt med e-post – du kan lägga till adressen för diskussionstavlan till meddelandet och sedan skicka det som vanligt.

 • Din diskussionstavla är en del av din SharePoint-grupp, och innehållet visas på diskussionstavlan som en naturlig del av en teamdiskussion.

 • Du vill använda språkverktygen och andra funktioner som finns tillgängliga i Outlook. Även om du kan formatera diskussionsämnen när du arbetar med dem på en SharePoint-webbplats har Outlook ytterligare verktyg, till exempel stavningskontroll och en synonymordlista.

 • Listorna på din webbplats kan ta emot e-post.

Obs!: Beroende på vilka inställningar som gjorts för diskussionstavlan kan du behöva vara medlem på den webbplats som innehåller diskussionstavlan, eller också kanske ägaren har tilldelat andra behörighetstyper. Mer information får du av din webbplatsägare.

Överst på sidan

Ansluta en diskussionstavla till Outlook

 1. Öppna diskussionstavlan på SharePoint-webbsidan i webbläsaren.

  Om du inte hittar din diskussionstavla klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och klicka sedan på namnet på din diskussionstavla.

 2. Klicka på Anslut till Outlookåtgärder-menyn Bild av meny .

 3. När du uppmanas att bekräfta att du vill ansluta diskussionstavlan till Outlook klickar du på Ja.

  Diskussionstavlan läggs till mapplistan i en ny mapp som heter SharePoint-listor i Outlook. När diskussionsämnena visas kan du läsa och svara på dem.

Tips: När du ansluter en diskussionstavla till Outlook kan skicka du ett delningsmeddelande till andra gruppmedlemmar som bjuder in dem att ansluta till diskussionstavlan. Högerklicka på namnet på anslagstavlan diskussion i Outlook och klicka sedan på resursnamnet diskussion anslagstavla. Det skapas ett e-postmeddelande som innehåller en länk och ett kommando för att ansluta till diskussionstavlan.

Överst på sidan

Anslå ett inlägg på en diskussionstavla med Outlook

Om du vill publicera ett Diskussionsämne i en diskussionstavla på en SharePoint-webbplats genom att använda följande procedur i Office Outlook 2007, måste du först ansluta diskussionstavlan till Outlook. Mer information finns i ansluta en diskussionstavla till Outlook i den här artikeln.

 1. Klicka på plustecknet för att expandera mappen SharePoint-listor i e-post i Navigeringsfönstret och klicka sedan på namnet på diskussionstavlan, till exempel marknadsföring - Gruppdiskussion.

  Du kan behöva rulla i mapplistan för att se namnet på en diskussionstavla.

 1. Klicka på Nytt inlägg i denna mapp i på Nytt-menyn.

 2. Ange diskussionsämnet i rutan Ämne.

  Ämnestexten visas i diskussionstavlan i Outlook och på SharePoint-webbplatsen.

 3. Klicka i objektets brödtext under rutan Ämne, och skriv sedan texten du vill ha för diskussionsämnet.

  Du kan formatera meddelandet och använda språkverktygen.

 4. Klicka på Inlägg.

Obs!: Ämnet läggs till diskussionstavlan i Outlook och SharePoint-webbplatsen när webbläsaren uppdateras.

Överst på sidan

Svara på ett diskussionsämne med Outlook

Om du vill svara på ett avsnitt i en diskussionstavla på en SharePoint-webbplats med hjälp av Office Outlook 2007, måste du först ansluta diskussionstavlan till Outlook. Mer information finns i ansluta en diskussionstavla till Outlook i den här artikeln.

Anslå ett svar på tavlan när du vill lägga till ditt svar till diskussionstavlan, och du behöver inte svara direkt till personen som publicerade ämnet. Om du bara vill svara direkt till den person som publicerade ett diskussionsämne kan du svara som du normalt svarar på ett e-postmeddelande.

 1. Klicka på plustecknet för att expandera mappen SharePoint-listor i e-post i Navigeringsfönstret och klicka sedan på namnet på diskussionstavlan, till exempel marknadsföring - Gruppdiskussion.

  Du kan behöva rulla i mapplistan för att se namnet på en diskussionstavla.

 1. Sök rätt på det diskussionsämne som du vill svara på och dubbelklicka på objektet för att öppna det.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på Anslå svar om du vill svara på diskussionsämnet utan att skicka något e-postmeddelande. Skriv den information som du vill innefatta och klicka sedan på Anslå.

  • Klicka på Svara om du vill skicka svaret i ett e-postmeddelande. Ange den information som du vill innefatta och klicka sedan på Skicka.

   Om du klickar på Svara skickas svarsmeddelandet bara till den person som anslog diskussionsämnet. Svaret läggs inte till diskussionstavlan.

Överst på sidan

Flytta ett befintligt e-postobjekt till en diskussionstavla

Om du vill lägga till ett e-postobjekt, till exempel ett e-postmeddelande eller ett kalenderobjekt i en diskussionstavla med hjälp av Office Outlook 2007, måste du först ansluta diskussionstavlan till Outlook. Mer information finns i ansluta en diskussionstavla till Outlook i den här artikeln.

Viktigt!: När du kopierar ett kalenderobjekt till en diskussionstavla innehåller objektet enbart meddelandets text och innefattar inte funktionaliteten hos en kalenderpost. Du kan till exempel kopiera en mötesbegäran till en diskussionstavla för att informera deltagarna om ett kommande möte, men objektet visar inte påminnelser som en mötesförfrågan gör i Outlook.

Innan du börjar kanske du vill söka rätt på diskussionstavlan i mappen SharePoint-listor så att du vet var den finns när du ska göra följande.

 1. Markera det e-postobjekt som du vill flytta till en diskussionstavla i E-post i navigeringsfönstret.

 2. Klicka på Flytta till mapp Bild av knapp om du vill visa en nedrullningsbar listruta i verktygsfältet Standard och klicka sedan på Flytta till mapp i listan.

  Listan som visas när du klickar på Flytta till mapp i verktygsfältet Standard visar också mappar som du har flyttat objekt till tidigare. Om namnet på din diskussionstavla visas i listan kan du klicka på diskussionstavlan i stället för kommandot Flytta till mapp i listan.

 3. Klicka på mappen för diskussionstavlan i dialogrutan Flytta objekt och klicka sedan på OK.

  Mappen för diskussionstavlan finns i mappenSharePoint-listor. Du kanske måste rulla ned för att se den.

 4. Klicka på Inlägg.

Tips: Du kan också dra objekt från en e-postmapp i stället för att flytta dem och sedan klicka på Anslå.

Överst på sidan

Ta bort en diskussionstavla från Outlook

 1. Klicka på namnet på den diskussionstavla som du vill ta bort i mappen SharePoint-listor i E-post.

 2. Högerklicka på mappnamnet och klicka sedan på Ta bort diskussion anslagstavlenamn på snabbmenyn.

 3. Klicka på Ja när du uppmanas att bekräfta borttagningen.

  Obs!: Den här proceduren tar endast bort diskussionstavlan från Outlook, inte från SharePoint-webbplatsen.

Överst på sidan

Skicka e-postmeddelanden till en diskussionstavla

Om din diskussionstavla kan ta emot e-post kan du lägga till diskussionsämnen genom att skicka e-post. Du behöver inte ansluta diskussionstavlan till Outlook. Du skapar ett meddelande som vanligt, och innefattar sedan namnet på diskussionstavlan i rutan Till eller Kopia i e-postmeddelandet. Ett nytt diskussionsämne skapas på diskussionstavlan.

Om du hör till en SharePoint-grupp som innefattar diskussionstavlan i e-postdistributionslistan, läggs e-postmeddelanden som du skickar till gruppen automatiskt till diskussionstavlan. Om du svarar på ett e-postdiskussionsmeddelande och innefattar gruppen i rutan Till eller Kopia blir ditt e-postsvar även ett svar i diskussionen.

Om du vill använda e-post för att delta i en diskussion måste du först ha adressen för diskussionstavlan eller SharePoint-gruppen. Beroende på din situation kan e-postadressen till din diskussionstavla eller grupp visas i Adressboken. Om den inte visas där kan du lägga till den i listan Kontakter så att du enkelt kan hitta den senare.

 1. Förbered objektet som du vill lägga till diskussionstavlan genom att göra följande i Outlook:

  • Om du vill skapa ett nytt diskussionsämne skapar du ett nytt e-postmeddelande som du gör normalt. Du kan exempelvis peka på NyttArkiv-menyn och sedan klicka på E-postmeddelande.

  • Om du vill svara på ett befintligt diskussionsämne genom e-post öppnar du det ursprungliga e-postmeddelandet och klickar sedan på Svara.

 2. Lägg till adressen till diskussionstavlan eller SharePoint-gruppen i rutorna Till eller Kopia.

 3. Lägg till det innehåll du vill ha i meddelandet.

 4. Klicka på Skicka.

Obs!: Om någon skickar e-postmeddelanden till en diskussionstavla som innehåller samma ämnesrad som en befintlig diskussion sparas meddelandet inte automatiskt som ett svar på den diskussionen, om inte meddelandet även är ett svar på en befintlig e-postdiskussion. På det här sättet läggs inte meddelanden som hör till olika diskussioner till av misstag till samma diskussion, även om de har samma ämnesrad (till exempel "kontrakt").

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×