Dela ut kalenderinformation

Du kan dela med dig av kalenderinformation till andra med hjälp av Microsoft Office Outlook 2007 på flera sätt. Du kan välja den metod som passar bäst, beroende på vilken typ av servrar som du och mottagarna har tillgång till, och om du använder Microsoft Exchange-, POP3- eller IMAP-konton.

Du kan dela ut en engångskopia av kalendern som inte uppdateras, en så kallad kalenderavbild, eller dela ut kalendrar som uppdateras genom att publicera dem på webbplatser som har stöd för protokollet WebDAV.

Vad vill du göra?

Dela kalendern med andra Exchange-användare

Dela kalendrar med alla

Dela kalendern med andra Exchange-användare

Du måste ha ett Microsoft Exchange Server 2000-, Exchange Server 2003- eller Exchange Server 2007-konto för att kunna använda den här funktionen. De flesta hemkonton och privata konton använder inte Microsoft Exchange. Mer information om Microsoft Exchange-konton och hur du kontrollerar vilken version av Exchange ditt konto är anslutet till får du om du klickar på länkarna i avsnittet Se även.

I det här avsnittet

Vad är delning av kalender?

Dela standardmappen för kalender med vissa personer

Dela standardmappen för kalender med alla

Dela en anpassad mapp för kalender med vissa personer

Dela en anpassad kalendermapp med alla

Återkalla eller ändra andras åtkomst till kalendermappen

Dela kalendern genom att använda ombudsåtkomst

Mer information om hur du begär åtkomst till någon annans delade kalender finns i Öppna en annan persons Exchange-kalender.

Vad är delning av kalender?

När du använder Outlook med ett Exchange-konto kan kalendrar delas av flera personer. Delning av kalender är inte begränsad till standardmappen Kalender som skapas för alla Outlook-profiler. Du kan skapa flera kalendermappar och välja vilken av dessa mappar som du vill dela. Du kan till exempel skapa en mapp med kalendrar för ett specifikt projekt och dela den med dina kollegor. Du kan dessutom ge dem behörighet att ändra händelser och avtalade tider i kalendern.

Tips: Meddelanden, kontakter eller uppgifter i Outlook kan markeras som privata, så att andra inte kan se dem i en delad mapp.

Delning av kalendrar fungerar genom e-postmeddelanden med delningsinbjudningar och delningsförfrågningar. Delningsinbjudningar ger mottagaren tillgång till kalendermappen. När du skickar en delningsinbjudan för standardmappen Kalender kan du be om tillgång till mottagarens standardmapp Kalender.

Obs!: Om du vill be om tillgång till andra kalendermappar som mottagaren har skapat, och inte standardmappen Kalender, skickar du ett e-postmeddelande och ber om åtkomst till den mappen. Mottagaren kan då skicka en delningsinbjudan för den kalendermappen till dig.

Överst på sidan

Dela standardmappen för kalender med vissa personer

Standardmappen Kalender i Outlook skapas i alla Outlook-profiler. Du kan inte byta namn på eller ta bort den här mappen.

 1. Klicka på Dela min kalender i avsnittet Kalender i Navigeringsfönstret.

  Obs!: Om du använder navigeringsfönstret i minimerat läge klickar du på Bild av knapp i navigeringsfönstret och därefter på Navigeringsfönster. Klicka sedan på Dela min kalender.

  Dialogrutan för kalenderdelning

  1. Skriv namnet på den person som ska få behörighet att visa din kalender.

  2. Skriv ett ämne för e-postmeddelandet.

  3. Klicka i den här kryssrutan om du vill bevilja mottagaren behörighet att visa din kalender.

  4. Klicka i den här kryssrutan om du vill be mottagaren att dela ut sin kalender till dig. Detta är valfritt.

 2. Ange namnet på mottagaren av delningsinbjudan i rutan Till.

 3. Ange ett ämne för e-postmeddelandet i rutan Ämne.

 4. Du kan begära behörighet att visa mottagarens standardmapp för Kalender. Då markerar du kryssrutan Begär tillstånd att visa mottagarens kalender.

  Obs!: Om du vill be om åtkomst till en annan kalendermapp än standardmappen Kalender skickar du ett e-postmeddelande där du ber om rättighet till den mappen. Med det här alternativet begärs endast åtkomst till mottagarens standardmapp Kalender.

 5. Skriv den information du vill ta med i meddelandet.

 6. Klicka på Skicka.

 7. Granska dialogrutan för bekräftelse och klicka på OK om informationen är korrekt.

Överst på sidan

Dela standardmappen för kalender med alla

Standardmappen Kalender i Outlook skapas i alla Outlook-profiler. Du kan inte byta namn på eller ta bort den här mappen.

 1. Högerklicka på standardmappen Kalender i avsnittet Kalender i navigeringsfönstret.

  Den finns vanligtvis under Min kalender och visas som Kalender.

  Obs!: Om du använder navigeringsfönstret i minimerat läge klickar du på Bild av knapp i navigeringsfönstret och därefter på Navigeringsfönster. Högerklicka på den kalender som du vill dela och klicka sedan på Dela ut kalendernamn.

  Den finns vanligtvis under Min kalender och visas som Kalender.

 2. Klicka på Ändra delningsbehörigheter.

 3. Klicka på Standard i rutan Namn på fliken Behörigheter.

 4. Ange behörighetsnivå i listan Behörighetsnivå i avsnittet Behörigheter.

  Klicka här om du vill visa beskrivningar av behörighetsnivåerna

  Med denna behörighetsnivå (eller roll)

  Kan du

  Ägare

  Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. Som mappägare kan du ändra behörighet som andra personer har till mappen. (Gäller inte ombud.)

  Publicerande redaktör

  Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. (Gäller inte ombud.)

  Redaktör

  Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer.

  Publicerande författare

  Skapa och läsa objekt och filer, skapa undermappar och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar. (Gäller inte ombud.)

  Författare

  Skapa och läsa objekt och filer och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar.

  Deltagare

  Endast skapa objekt och filer. Innehållet i mappen visas inte. (Gäller inte ombud.)

  Granskare

  Endast läsa objekt och filer.

  Anpassad

  Utföra aktiviteter som mappägaren har angett. (Gäller inte ombud.)

  Ingen

  Du har ingen behörighet. Du kan inte öppna mappen. 

  Du kan ange egna behörigheter genom att markera lämpliga kryssrutor och alternativ i avsnittet Behörigheter.

Överst på sidan

Dela en anpassad mapp för kalender med vissa personer

Standardmappen Kalender i Outlook skapas i alla Outlook-profiler. Du kan inte byta namn på eller ta bort den här mappen. Du kan skapa ytterligare kalendermappar och byta namn på eller ta bort sådana mappar. I det här avsnittet finns instruktioner till hur du delar kalendermappar som du själv skapar.

 1. Högerklicka på den kalendermapp som du vill dela i avsnittet Kalender i navigeringsfönstret.

  Obs!: Om du använder navigeringsfönstret i minimerat läge klickar du på Bild av knapp i navigeringsfönstret och därefter på Navigeringsfönster. Högerklicka på den kalender som du vill dela och klicka sedan på Dela ut kalendernamn.

 2. Klicka på Dela ut mappnamn.

 3. Ange namnet på mottagaren i rutan Till i delningsinbjudan.

 4. Om du vill kan du ändra texten i rutan Ämne.

 5. Om du vill kan du ge mottagaren behörighet att ändra kalenderobjekten genom att markera kryssrutan Mottagaren kan lägga till, redigera och ta bort objekt i denna kalendermapp.

 6. Skriv den information du vill ta med i meddelandet.

 7. Klicka på Skicka.

 8. Granska dialogrutan för bekräftelse och klicka på OK om informationen är korrekt.

Överst på sidan

Dela en anpassad kalendermapp med alla

Standardmappen Kalender i Outlook skapas i alla Outlook-profiler. Du kan inte byta namn på eller ta bort den här mappen. Du kan skapa ytterligare kalendermappar och byta namn på eller ta bort sådana mappar. I det här avsnittet finns instruktioner om hur du delar kalendermappar som du själv skapar.

 1. Högerklicka på den kalendermapp som du vill dela i avsnittet Kalender i navigeringsfönstret.

  Obs!: Om du använder navigeringsfönstret i minimerat läge klickar du på Bild av knapp i navigeringsfönstret och därefter på Navigeringsfönster. Högerklicka på den kalender som du vill dela och klicka sedan på Dela ut kalendernamn.

 2. Klicka på Ändra delningsbehörigheter.

 3. Klicka på Standard i rutan Namn på fliken Behörigheter.

 4. Ange behörighetsnivå i listan Behörighetsnivå i avsnittet Behörigheter.

  Klicka här om du vill visa beskrivningar av behörighetsnivåerna

  Med denna behörighetsnivå (eller roll)

  Kan du

  Ägare

  Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. Som mappägare kan du ändra behörighet som andra personer har till mappen. (Gäller inte ombud.)

  Publicerande redaktör

  Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. (Gäller inte ombud.)

  Redaktör

  Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer.

  Publicerande författare

  Skapa och läsa objekt och filer, skapa undermappar och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar. (Gäller inte ombud.)

  Författare

  Skapa och läsa objekt och filer och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar.

  Deltagare

  Endast skapa objekt och filer. Innehållet i mappen visas inte. (Gäller inte ombud.)

  Granskare

  Endast läsa objekt och filer.

  Anpassad

  Utföra aktiviteter som mappägaren har angett. (Gäller inte ombud.)

  Ingen

  Du har ingen behörighet. Du kan inte öppna mappen. 

  Du kan ange egna behörigheter genom att markera lämpliga kryssrutor och alternativ i avsnittet Behörigheter.

Överst på sidan

Återkalla eller ändra andras åtkomst till kalendermappen

Du kan när som helst ändra eller återkalla någons åtkomstbehörighet till kalendermappen.

 1. Högerklicka på den kalendermapp som du vill ändra behörighet för i avsnittet Kalender i navigeringsfönstret.

  Obs!: Om du använder navigeringsfönstret i minimerat läge klickar du på Bild av knapp i navigeringsfönstret och därefter på Navigeringsfönster. Högerklicka på den kalender som du vill ändra åtkomstbehörigheter för och klicka sedan på Ändra delningsbehörigheter.

 2. Gör något av följande:

  • Återkalla eller ändra åtkomstbehörigheter för alla    

   1. Klicka på Standard i rutan Namn på fliken Behörigheter.

   2. Klicka på Ingen eller något annat alternativ i listan Behörighetsnivå under Behörigheter om du vill återkalla behörigheter eller något av de andra alternativen om du vill ändra behörighet.

    Klicka här om du vill visa beskrivningar av behörighetsnivåerna

    Med denna behörighetsnivå (eller roll)

    Kan du

    Ägare

    Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. Som mappägare kan du ändra behörighet som andra personer har till mappen. (Gäller inte ombud.)

    Publicerande redaktör

    Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. (Gäller inte ombud.)

    Redaktör

    Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer.

    Publicerande författare

    Skapa och läsa objekt och filer, skapa undermappar och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar. (Gäller inte ombud.)

    Författare

    Skapa och läsa objekt och filer och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar.

    Deltagare

    Endast skapa objekt och filer. Innehållet i mappen visas inte. (Gäller inte ombud.)

    Granskare

    Endast läsa objekt och filer.

    Anpassad

    Utföra aktiviteter som mappägaren har angett. (Gäller inte ombud.)

    Ingen

    Du har ingen behörighet. Du kan inte öppna mappen. 

    Du kan ange egna behörigheter genom att markera lämpliga kryssrutor och alternativ i avsnittet Behörigheter.

  • Återkalla eller ändra behörigheter för en enstaka person    

   1. Klicka på namnet på den person vars åtkomstbehörighet du vill ändra i rutan Namn på fliken Behörigheter.

   2. Klicka på Ingen eller något annat alternativ i listan Behörighetsnivå under Behörigheter om du vill återkalla behörigheter eller något av de andra alternativen om du vill ändra behörighet.

    Klicka här om du vill visa beskrivningar av behörighetsnivåerna

    Med denna behörighetsnivå (eller roll)

    Kan du

    Ägare

    Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. Som mappägare kan du ändra behörighet som andra personer har till mappen. (Gäller inte ombud.)

    Publicerande redaktör

    Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. (Gäller inte ombud.)

    Redaktör

    Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer.

    Publicerande författare

    Skapa och läsa objekt och filer, skapa undermappar och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar. (Gäller inte ombud.)

    Författare

    Skapa och läsa objekt och filer och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar.

    Deltagare

    Endast skapa objekt och filer. Innehållet i mappen visas inte. (Gäller inte ombud.)

    Granskare

    Endast läsa objekt och filer.

    Anpassad

    Utföra aktiviteter som mappägaren har angett. (Gäller inte ombud.)

    Ingen

    Du har ingen behörighet. Du kan inte öppna mappen. 

    Du kan ange egna behörigheter genom att markera lämpliga kryssrutor och alternativ i avsnittet Behörigheter.

   3. Upprepa steg 2 för varje person vars åtkomstbehörigheter du vill ändra.

Överst på sidan

Dela kalendern via ombud

På samma sätt som du kan låta assistent sköta din vanliga post kan du i Microsoft Outlook låta en annan person, som kallas för delegera, ta emot och svara på mötesförfrågningar och skicka e-postmeddelanden för din räkning. Du kan också tilldela ombudet ytterligare behörigheter, så att han eller hon kan läsa, skapa och ha full kontroll över objekten i din Exchange-postlåda.

Funktionen Ombud är en mer avancerad samarbetsmetod än att bara dela mappar. Om du vill tilldela någon extra behörighet, t.ex. om du vill ge ett ombud tillstånd att skapa e-postmeddelanden eller svara på mötesförfrågningar för din räkning, måste du använda funktionen Ombud.

Meddelanden: 

 • Om du, som chef, ska kunna använda den här funktionen måste din e-post levereras till postlådan på Exchange-servern och inte till en Personlig mappfil (.pst) på datorn.

 • Du och ombudet måste använda samma version av Outlook.

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn och sedan på fliken Ombud.

 2. Klicka på Lägg till.

 3. Ange namnet på ombudet som du vill ge behörigheter till i rutan Skriv ett namn eller välj från listan.

  Om du vill lägga till flera ombud samtidigt håller du ned CTRL och klickar på deras namn i listan Namn. De behörigheter som du markerar gäller för alla ombuden.

 4. Klicka på Lägg till, sedan på OK och därefter på den behörighetstyp för respektive Outlook-mapp som du vill att ombudet ska ha tillträde till.

 5. Om du vill att ombudet ska kunna se privata objekt markerar du kryssrutan Ombud kan se mina privata objekt.

Obs!: Mer information om funktionen Ombud finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Dela kalendrar med alla

Oavsett om du använder ett Microsoft Exchange-, POP3-, IMAP- eller Windows Live Mail-konto kan du dela ut kalenderinformation till alla som har tillgång till e-post eller Internet.

I det här avsnittet

Spara en kalender som en iCalendar-fil

Publicera en kalender på en webbserver

Spara en kalender som en webbsida

Skicka din kalender via e-post

Överst på sidan

Spara en kalender som en iCalendar-fil

 1. Markera en kalender i Kalender så att den är den aktiva kalendern i vyn.

 2. Klicka på Spara somArkiv-menyn.

 3. Ange ett namn för iCalendar-filen i textrutan Filnamn. Namnet bör vara lätt att känna igen och betyda något för dig och mottagarna.

  En sammanfattning av kalenderns namn, datumintervall och detaljnivå visas bredvid Fler alternativ. Om du är nöjd med sammanfattningen fortsätter du till steg 8. Annars fortsätter du med steg 4.

 4. Klicka på Fler alternativ.

 5. Välj den mängd kalenderdata som ska tas med i iCalendar-filen i listan Datumintervall eller klicka på Ange datum om du vill ange ett anpassat datumintervall.

  Obs!: Om du väljer ett större datumintervall eller Hel kalender kanske du skapar en stor iCalendar-fil.

 6. Välj hur detaljerad information mottagarna ska kunna visa i listan Information. Som standard är alternativet Tillgänglighet det enda som är markerat. Inga av alternativen omfattar de objekt som du markerat som privata såvida du inte ändrar sekretessalternativet under Avancerat.

 7. Du kan också visa alternativen Avancerat genom att klicka på Visa.

  • Inkludera information om objekt som markerats som privata     Med det här alternativet måste Information vara angett till Begränsad information eller All information. Information om att det finns privata objekt tas med, men någon ytterligare information delas inte.

  • Inkludera bifogade filer i kalenderobjekt     Med det här alternativet måste Information vara angett till All information. Alla bifogade filer i kalenderobjekt, till exempel kalkylblad, omfattas.

   Obs!: Detta kan öka storleken på iCalendar-filen markant.

 8. Klicka på OK och klicka sedan på Spara.

  Om kalendern inte innehåller några objekt visas en dialogruta där du får möjlighet att avbryta att spara iCalendar-filen.

Överst på sidan

Publicera en kalender på en WebDAV-server

Du kan publicera och dela dina kalendrar med andra genom att publicera dem på en WebDAV-server. Det här är användbart om du vill dela kalendrar och tillgänglighetsinformation med andra, men inte använder ett program som exempelvis Exchange.

Servern som du publicerar en kalender på måste ha stöd för protokollet WebDAV (World Wide Web Distributed Authoring and Versioning). Alla webbservrar har inte stöd för WebDAV. Även om du kan använda FTP (File Transfer Protocol) eller direkt spara filer i en UNC-sökväg (Universal Naming Convention) som \\server\gruppdokument, innebär detta inte att WebDAV kan användas.

WebDAV är ett tillägg till HTTP som gör det möjligt att skapa och ändra dokument på en webbserver. Kontakta serveradministratören eller Internet-leverantören (ISP) om du vill ta reda på om WebDAV stöds på den server som du vill använda.

 1. Högerklicka på den kalender som du vill dela ut i Kalender i Navigeringsfönstret.

 2. Peka på Publicera på Internet på snabbmenyn och klicka sedan på Publicera på WebDAV-server.

 3. Ange platsen för WebDAV-servern och mappen i rutan Plats .

 4. Ange hur många dagar du vill dela kalendern bredvid Tidsintervall.

 5. Klicka på pilen bredvid Information och välj hur mycket information du vill dela med dig av. Om du vill kan du markera kryssrutan Visa endast tid inom min arbetstid så att endast information som faller inom din arbetstid i Outlook delas.

  Kalenderinformation

  Som standard uppdateras kalendern regelbundet. Ändringar publiceras på Office Online under den närmast följande manuella eller automatiska sessionen för att skicka/ta emot. Vanligtvis är intervallet för att skicka/ta emot 30 minuter för respektive Skicka och ta emot-grupp. Om du ändrar det automatiska intervallet till mindre än 20 minuter skickas kalenderuppdateringar till WebDAV-servern med 20 minuters intervall, som är det minsta intervallet.

  Om du vill överföra kalendern men inte uppdatera den klickar du på Avancerat och sedan på Enskild överföring: Uppdateringar överförs inte.

 6. Klicka på OK.

När du har delat en kalender ändras kalenderikonen i navigeringsfönstret så som visas nedan.

Delad kalender

Överst på sidan

Spara en kalender som webbsida

Du kan spara en kalender som en webbsida och på så sätt dela den med andra. Du kan till exempel anslå en kalender med viktiga projektdatum som en sida i företagets intranät eller ta med fotbollslagets matchschema på din webbsida. Sedan kan du enkelt referera till sidan genom att distribuera sidans URL-adress.

När du har sparat en kalender som en webbsida kan du ange startdatum och slutdatum för kalendern. Du kan också ange om detaljer som har angetts i textavsnittet i den avtalade tiden ska innefattas. Du kan också lägga till en bakgrund.

Om Internet-leverantören tillhandahåller en webbplats där du kan dela ut filer offentligt, kan du dela ut kalendern som en webbsida.

 1. Markera en kalender i Kalender så att den är den aktiva kalendern i vyn.

 2. Klicka på Spara som webbsidaArkiv-menyn.

 3. Ange under Varaktighet ett datum i rutorna Startdatum och Slutdatum. Klicka på nedpilen för en kalender.

  Standardvärdet är innevarande och följande månad.

 4. Under Alternativ kan du ta med information om avtalade tider eller välja bakgrundsbild för webbsidan som du skapar.

 5. Skriv en rubrik för webbsidan i textrutan Kalenderrubrik under Spara som.

 6. Vid Filnamn bläddrar du till den plats där du vill spara webbsidan och skriver sedan ett filnamn.

 7. Webbsidan öppnas som standard i webbläsaren när du klickar på Spara. Om du inte vill visa webbsidan avmarkerar du kryssrutan Öppna sparad webbsida i webbläsaren.

 8. Klicka på Spara.

  Obs!: I vissa webbläsare, till exempel Microsoft Windows Internet Explorer, kanske sidan inte visas korrekt på grund av att aktivt innehåll blockeras. Om ett informationsfält visas högst upp klickar du först på texten, sedan på Tillåt innehåll som har blockerats och slutligen på Ja.

Överst på sidan

Skicka din kalender via e-post

Du kan skicka en kopia av din kalender till vem som helst med ett e-postmeddelande. Kalendern inkluderas som en bifogad fil och visas även i själva meddelandet. Du avgör vilka datum som ska tas med och hur detaljerad informationen ska vara.

 1. Klicka på Skicka en kalender via e-post i Kalender i navigeringsfönstret.

Obs!: Om du använder navigeringsfönstret i minimerat läge, klickar du på Bild av knapp i navigeringsfönstret och därefter på Navigeringsfönster. Högerklicka på den kalender som du vill dela och klicka sedan på Skicka kalender via e-post.

 1. Markera den kalender som du vill skicka i listan Kalender. Standardkalendern markeras automatiskt. Detta är den Outlook-kalender som används för att visa när du är ledig/upptagen för andra och där mötesförfrågningar accepteras.

 2. Välj den mängd kalenderdata som ska tas med i meddelandet i listan Datumintervall eller klicka på Ange datum om du vill ange ett anpassat datumintervall.

Tips: Om du väljer ett större datumintervall eller Hel kalender kan meddelandet bli stort.

 1. Välj hur detaljerad information mottagarna ska kunna visa i listan Information. Som standard är alternativet Endast tillgänglighet markerat. Inga av alternativen omfattar de objekt som du markerat som privata såvida du inte ändrar sekretessalternativet under Avancerat.

Listan Information i dialogrutan Skicka en kalender via e-post

 1. Du kan, om du vill, begränsa informationen i meddelandet genom att markera kryssrutan Visa endast tid inom min arbetstid. Om du vill ändra arbetstiden klickar du på Ange arbetstid.

 2. Du kan också klicka på Visa om du vill visa avancerade alternativ.

  • Inkludera information om objekt som markerats som privata    Med det här alternativet måste Information vara angett till Begränsad information eller All information. Information om att det finns privata objekt tas med, men någon ytterligare information delas inte.

  • Inkludera bifogade filer i kalenderobjekt    Med det här alternativet måste Information vara angett till All information. Alla bifogade filer i kalenderobjekt, till exempel kalkylblad, omfattas.

  • E-postlayout    Du kan inkludera Dagligt schema eller en Lista över händelser.

 3. Klicka på OK.

 4. Skriv namnet på den person som du vill skicka prenumerationsinformationen till i rutan Till.

 5. Skriv den information du vill ha med i meddelandet.

 6. Klicka på Skicka.

Kalendern visas för mottagaren i själva meddelandet. Den bifogade iCalendar-filen med filtillägget ICS kan också öppnas i många kalenderprogram, till exempel Outlook.

Exempel på kalender som tagits emot med funktionen Skicka kalender med e-post

När en bifogad ICS-fil tas emot i Outlook får mottagaren ett meddelande om att öppna kalendern. En ICS-kalenderfil öppnas som en ny kalender i Outlook. När den öppnas som en Outlook-kalender kan mottagaren visa den mottagna kalendern sida vid sida eller i överlappande vy. Mottagaren kan också dra kalenderobjekt från den mottagna kalendern till en annan Outlook-kalender.

Överst på sidan

Mer information finns i

Öppna en annan persons Exchange-kalender

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×