Dela uppgiftsmappar med andra

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Den här funktionen kräver ett Microsoft Exchange Server eller Microsoft Office 365-konto. De flesta hem och personliga konton använder inte Microsoft Exchange eller Microsoft Office 365.

Aktiviteter kan delas mellan personer när den används med ett Microsoft Exchange-konto. Dela aktivitet begränsas inte till bara standardarkivmappen för uppgifter som skapas i alla Outlook-profiler. Du kan skapa ytterligare uppgiftsmappar och väljer du vilken av de mapparna för att dela. Du kan till exempel skapa en uppgift mapp för ett visst projekt. Därefter kan du dela åtkomst till aktivitetsmappen med dina medarbetare så att de kan granska aktivitetslistan.

Dela din standardmapp för aktiviteter med specifika personer

Standardmappen för uppgifter i Outlook skapas i varje Outlook-profil. Den här mappen inte bytt namn eller tas bort.

 1. Klicka på uppgifter i navigeringsfönstret.

  Standardmappen är vanligtvis under Mina uppgifter visas som uppgifter. Om du har flera mappar kan du kontrollera du väljer standardmapp för aktiviteter.

 2. Klicka på mapp >Dela uppgifter

 3. Ange namnet på mottagaren av delningsinbjudan i rutan Till.

  Kontrollera att kryssrutan Tillåt mottagaren att visa uppgiftsmappen är markerad.

 4. Om du vill kan du ändra ämne.

 5. Om du vill kan du begära behörighet att visa mottagarens standardmapp för aktiviteter. Om du vill göra det, markerar du kryssrutan Begär behörighet att visa mottagarens uppgiftsmappen.

  Obs!: Om du vill begära åtkomst till en uppgiftsmapp än uppgiftsmappen standard kan skicka du ett e-postmeddelande om behörighet att komma åt den specifika mappen.

 6. Skriv in den information du vill ta med i meddelandet.

 7. Klicka på Skicka.

 8. Granska dialogrutan för bekräftelse och klicka på OK om informationen är korrekt.

Standardmappen för uppgifter i Outlook skapas i varje Outlook-profil. Den här mappen inte bytt namn eller tas bort.

 1. Klicka på uppgifter i navigeringsfönstret.

  Standardmappen är vanligtvis under Mina uppgifter visas som uppgifter. Om du har flera mappar kan du kontrollera du väljer standardmapp för aktiviteter.

 2. Klicka på mapp >mappbehörigheter.

 3. Klicka på Standard i rutan Namn på fliken Behörigheter.

 4. Välj en behörighetsnivå i listan Behörighetsnivå under behörigheter.

  Förklaring av behörighetsnivåer

  Med denna behörighetsnivå (eller roll)

  kan du

  Ägare

  Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. Som mappägare kan du ändra behörighet som andra personer har till mappen. (Gäller inte ombud.)

  Publicerande redaktör

  Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. (Gäller inte ombud.)

  Redaktör

  Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer.

  Publicerande författare

  Skapa och läsa objekt och filer, skapa undermappar och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar. (Gäller inte ombud.)

  Författare

  Skapa och läsa objekt och filer och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar.

  Deltagare

  Endast skapa objekt och filer. Innehållet i mappen visas inte. (Gäller inte ombud.)

  Granskare

  Endast läsa objekt och filer.

  Anpassad

  Utföra aktiviteter som mappägaren har angett. (Gäller inte ombud.)

  Inget

  Du har ingen behörighet. Du kan inte öppna mappen.

  Du kan ange egna behörigheter genom att markera kryssrutorna och alternativen under behörigheter.

Standardmappen för uppgifter i Outlook skapas i varje Outlook-profil. Den här mappen inte bytt namn eller tas bort. Du kan skapa ytterligare uppgiftsmappar som kan bytt namn eller tagits bort. Det här avsnittet innehåller anvisningar för anpassad arbetsuppgift mappar som du skapar.

 1. Klicka på uppgifter i navigeringsfönstret och sedan högerklicka på mappen som du vill dela.

 2. Peka på Dela > Dela uppgifter.

 3. Ange namnet på mottagaren av delningsinbjudan i rutan till.

 4. Om du vill kan du ändra ämne.

 5. Om du vill kan du ge behörighet till mottagaren om att ändra din uppgiftsobjekt genom att markera kryssrutan mottagaren kan lägga till, redigera och ta bort objekt i den här uppgiftsmappen.

 6. Skriv in den information du vill ta med i meddelandet.

 7. Klicka på Skicka.

 8. Granska dialogrutan för bekräftelse och klicka på OK om informationen är korrekt.

Standardmappen för uppgifter i Outlook skapas i varje Outlook-profil. Den här mappen inte bytt namn eller tas bort. Du kan skapa ytterligare uppgiftsmappar som kan bytt namn eller tagits bort. Det här avsnittet innehåller anvisningar för anpassad arbetsuppgift mappar som du skapar.

 1. Klicka på uppgifter i navigeringsfönstret och högerklicka på mappen uppgift som du vill dela.

 2. Peka på Dela > mappbehörigheter.

 3. Klicka på standard på fliken behörigheter i rutan namn.

 4. Välj en behörighetsnivå i listan Behörighetsnivå under behörigheter.

  Förklaring av behörighetsnivåer

  Med denna behörighetsnivå (eller roll)

  kan du

  Ägare

  Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. Som mappägare kan du ändra behörighet som andra personer har till mappen. (Gäller inte ombud.)

  Publicerande redaktör

  Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. (Gäller inte ombud.)

  Redaktör

  Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer.

  Publicerande författare

  Skapa och läsa objekt och filer, skapa undermappar och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar. (Gäller inte ombud.)

  Författare

  Skapa och läsa objekt och filer och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar.

  Deltagare

  Endast skapa objekt och filer. Innehållet i mappen visas inte. (Gäller inte ombud.)

  Granskare

  Endast läsa objekt och filer.

  Anpassad

  Utföra aktiviteter som mappägaren har angett. (Gäller inte ombud.)

  Inget

  Du har ingen behörighet. Du kan inte öppna mappen.

  Du kan ange egna behörigheter genom att markera kryssrutorna och alternativen under behörigheter.

Aktiviteter kan delas mellan personer när den används med ett Microsoft Exchange-konto. Dela aktivitet begränsas inte till bara standardarkivmappen för uppgifter som skapas i alla Outlook-profiler. Du kan skapa ytterligare uppgiftsmappar och väljer du vilken av de mapparna för att dela. Du kan till exempel skapa en uppgift mapp för ett visst projekt. Därefter kan du dela åtkomst till aktivitetsmappen med dina medarbetare så att de kan granska aktivitetslistan.

För en bättre upplevelse med uppgift delar, inklusive delegerat ägarskapet för aktiviteter, rekommenderar vi att du använder funktionen aktivitet av Windows SharePoint Services 3.0. SharePoint-aktiviteter kan visas från inom Microsoft Office Outlook 2007.

Tips: Ett meddelande, en kontakt eller en uppgift i Outlook kan du med har markerats som privat så att andra inte ser objektet om delade mappar.

Dela aktivitet fungerar via delningsinbjudan och dela begäran e-postmeddelanden. Delningsinbjudningar erbjuder mottagarnas åtkomst till aktivitetsmappen. När du skickar ett delningsmeddelande för uppgiftsmappen standard kan be du också mottagaren dela sina uppgifter standardmapp.

Obs!: Om du vill begära åtkomst till en uppgiftsmapp som mottagaren har skapat – inte deras standard uppgiftsmappen – måste du skicka ett e-postmeddelande om behörighet att använda den specifika mappen. Mottagaren kan sedan skicka en delningsinbjudan för uppgiftsmapp som inte är standard.

Dela din standardmapp för aktiviteter med specifika personer

Standardmappen för uppgifter i Outlook skapas i varje Outlook-profil. Den här mappen inte bytt namn eller tas bort.

 1. Klicka på Dela mina uppgifter mapp i uppgifter i navigeringsfönstret.

  Obs!: Om du använder navigeringsfönstret i minimerat visas i navigeringsfönstret, klicka sedan på Dela mina uppgifter mappi navigeringsfönstret.

 2. Ange namnet på mottagaren av delningsinbjudan i rutan Till.

 3. Om du vill kan du ändra ämne.

 4. Om du vill kan du begära behörighet att visa mottagarens standardmapp för aktiviteter. Om du vill göra det, markerar du kryssrutan Begär behörighet att visa mottagarens uppgiftsmappen.

  Obs!: Om du vill begära åtkomst till en uppgiftsmapp än uppgiftsmappen standard kan skicka du ett e-postmeddelande om behörighet att komma åt den specifika mappen.

 5. Skriv in den information du vill ta med i meddelandet.

 6. Klicka på Skicka.

 7. Granska dialogrutan för bekräftelse och klicka på OK om informationen är korrekt.

Standardmappen för uppgifter i Outlook skapas i varje Outlook-profil. Den här mappen inte bytt namn eller tas bort.

 1. Högerklicka på standardmappen uppgifter i uppgifter i navigeringsfönstret.

  Detta är vanligtvis under Mina uppgifter visas som uppgifter.

 2. Om du använder navigeringsfönstret i minimerat visas i navigeringsfönstret, högerklicka sedan på standard uppgiftsmappenNavigeringsfönstret.

  Detta är vanligtvis under Mina uppgifter visas som uppgifter.

 3. Klicka på Ändra delningsbehörigheter.

 4. Klicka på Standard i rutan Namn på fliken Behörigheter.

 5. Välj en behörighetsnivå i listan Behörighetsnivå under behörigheter.

  Förklaring av behörighetsnivåer

  Med denna behörighetsnivå (eller roll)

  kan du

  Ägare

  Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. Som mappägare kan du ändra behörighet som andra personer har till mappen. (Gäller inte ombud.)

  Publicerande redaktör

  Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. (Gäller inte ombud.)

  Redaktör

  Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer.

  Publicerande författare

  Skapa och läsa objekt och filer, skapa undermappar och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar. (Gäller inte ombud.)

  Författare

  Skapa och läsa objekt och filer och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar.

  Deltagare

  Endast skapa objekt och filer. Innehållet i mappen visas inte. (Gäller inte ombud.)

  Granskare

  Endast läsa objekt och filer.

  Anpassad

  Utföra aktiviteter som mappägaren har angett. (Gäller inte ombud.)

  Inget

  Du har ingen behörighet. Du kan inte öppna mappen.

  Du kan ange egna behörigheter genom att markera kryssrutorna och alternativen under behörigheter.

Standardmappen för uppgifter i Outlook skapas i varje Outlook-profil. Den här mappen inte bytt namn eller tas bort. Du kan skapa ytterligare uppgiftsmappar som kan bytt namn eller tagits bort. Det här avsnittet innehåller anvisningar för anpassad arbetsuppgift mappar som du skapar.

 1. Högerklicka på mappen uppgift som du vill dela i uppgifter i navigeringsfönstret.

  Obs!: Om du använder navigeringsfönstret i minimerat visas i navigeringsfönstret, högerklicka på mappen uppgift som du vill dela i navigeringsfönstret.

 2. Klicka på Dela mappnamn.

 3. Ange namnet på mottagaren av delningsinbjudan i rutan till.

 4. Om du vill kan du ändra ämne.

 5. Om du vill kan du ge behörighet till mottagaren om att ändra din uppgiftsobjekt genom att markera kryssrutan mottagaren kan lägga till, redigera och ta bort objekt i den här uppgiftsmappen.

 6. Skriv in den information du vill ta med i meddelandet.

 7. Klicka på Skicka.

 8. Granska dialogrutan för bekräftelse och klicka på OK om informationen är korrekt.

Standardmappen för uppgifter i Outlook skapas i varje Outlook-profil. Den här mappen inte bytt namn eller tas bort. Du kan skapa ytterligare uppgiftsmappar som kan bytt namn eller tagits bort. Det här avsnittet innehåller anvisningar för anpassad arbetsuppgift mappar som du skapar.

 1. Högerklicka på mappen uppgift som du vill dela i uppgifter i navigeringsfönstret.

  Obs!: Om du använder navigeringsfönstret i minimerat visas i navigeringsfönstret, högerklicka på mappen uppgift som du vill dela i navigeringsfönstret.

 2. Klicka på Ändra delningsbehörigheter.

 3. Klicka på Standard i rutan Namn på fliken Behörigheter.

 4. Välj en behörighetsnivå i listan Behörighetsnivå under behörigheter.

  Förklaring av behörighetsnivåer

  Med denna behörighetsnivå (eller roll)

  kan du

  Ägare

  Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. Som mappägare kan du ändra behörighet som andra personer har till mappen. (Gäller inte ombud.)

  Publicerande redaktör

  Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. (Gäller inte ombud.)

  Redaktör

  Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer.

  Publicerande författare

  Skapa och läsa objekt och filer, skapa undermappar och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar. (Gäller inte ombud.)

  Författare

  Skapa och läsa objekt och filer och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar.

  Deltagare

  Endast skapa objekt och filer. Innehållet i mappen visas inte. (Gäller inte ombud.)

  Granskare

  Endast läsa objekt och filer.

  Anpassad

  Utföra aktiviteter som mappägaren har angett. (Gäller inte ombud.)

  Inget

  Du har ingen behörighet. Du kan inte öppna mappen.

  Du kan ange egna behörigheter genom att markera kryssrutorna och alternativen under behörigheter.

Du kan ändra eller återkallar du någons behörigheter till din uppgiftsmappar när som helst.

 1. Högerklicka på uppgiftsmappen som du vill ändra behörigheter i uppgifter i navigeringsfönstret.

  Obs!: Om du använder navigeringsfönstret i minimerat visas i navigeringsfönstret, högerklicka på mappen uppgift som du vill ändra behörigheter i navigeringsfönstret.

 2. Klicka på Ändra delningsbehörigheter.

 3. Gör något av följande:

  • Ändra behörigheter för alla   

   1. Klicka på Standard i rutan Namn på fliken Behörigheter.

   2. Välj en behörighetsnivå i listan Behörighetsnivå under behörigheter.

    Förklaring av behörighetsnivåer

    Med den här permissi på nivå (eller roll)

    kan du

    Ägare

    Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. Som mappägare kan du ändra behörighet som andra personer har till mappen. (Gäller inte ombud.)

    Publicerande redaktör

    Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. (Gäller inte ombud.)

    Redaktör

    Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer.

    Publicerande författare

    Skapa och läsa objekt och filer, skapa undermappar och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar. (Gäller inte ombud.)

    Författare

    Skapa och läsa objekt och filer och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar.

    Deltagare

    Endast skapa objekt och filer. Innehållet i mappen visas inte. (Gäller inte ombud.)

    Granskare

    Endast läsa objekt och filer.

    Anpassad

    Utföra aktiviteter som mappägaren har angett. (Gäller inte ombud.)

    Inget

    Du har ingen behörighet. Du kan inte öppna mappen.

    Du kan ange egna behörigheter genom att markera kryssrutorna och alternativen under behörigheter.

  • Ändra behörighet för en person   

   1. Klicka på namnet på den person vars behörighet du vill ändra på fliken behörigheter i rutan namn.

   2. Välj en behörighetsnivå i listan Behörighetsnivå under behörigheter.

    Förklaring av behörighetsnivåer

    Med denna behörighetsnivå (eller roll)

    kan du

    Ägare

    Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. Som mappägare kan du ändra behörighet som andra personer har till mappen. (Gäller inte ombud.)

    Publicerande redaktör

    Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. (Gäller inte ombud.)

    Redaktör

    Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer.

    Publicerande författare

    Skapa och läsa objekt och filer, skapa undermappar och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar. (Gäller inte ombud.)

    Författare

    Skapa och läsa objekt och filer och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar.

    Deltagare

    Endast skapa objekt och filer. Innehållet i mappen visas inte. (Gäller inte ombud.)

    Granskare

    Endast läsa objekt och filer.

    Anpassad

    Utföra aktiviteter som mappägaren har angett. (Gäller inte ombud.)

    Inget

    Du har ingen behörighet. Du kan inte öppna mappen.

    Du kan ange egna behörigheter genom att markera kryssrutorna och alternativ för ditt val under behörigheter.

   3. Upprepa steg 2 för varje person vars behörighet du vill ändra i listan.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×