Dela upp en Access-databas.

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan överväga att dela upp en databas som flera personer arbetar med via ett nätverk. Om du delar upp en delad databas kan prestanda öka och risken för att filerna i databasen skadas minska.

När du har delat upp databasen kan du flytta den underliggande backend-databasen, eller använda en annan backend-databas. Du kan använda Länkhanteraren för att ändra vilken backend-databas som används.

Meddelanden: 

 • Dela en databas är inte samma som arkivering en databas. Det här avsnittet behandlas inte hur du arkivera data. Du arkivera data genom att flytta regelbundet äldre poster till en annan databas eftersom databasfilen växer för snabbt till Filstorleksbegränsning eller eftersom du vill behålla databasfilen mindre och dina data korrekt ordnade efter tidsperiod. I vissa fall kan arkivera du data genom att dela en databas. Mer information finns i online-artikeln Arkivera Access-data.

 • Om du delar en databas i en frontend-del och en underliggande backend-del, flyttas eventuella webbtabeller inte till backend-databasen, och det går inte att nå dem från den frontend-databas som genereras.

I den här artikeln

Översikt

Innan du börjar

Dela upp databasen

Distribuera frontend-databasen

Ändra vilken backend-databas som används

Översikt

När du delar upp en databas organiserar du om den till två filer – en backend-databas som innehåller datatabellerna och en frontend-databas som innehåller alla andra databasobjekt, till exempel frågor, formulär och rapporter. Användarna arbetar med informationen genom att använda en lokal kopia av frontend-databasen.

När du vill dela upp en databas använder du guiden Databasdelning. När du har delat upp databasen måste du distribuera frontend-databasen till användarna.

Varning!:  Om din databas har flera användare kan du hjälpa till att skydda informationen genom att inte dela kopior av en databas som innehåller länkar till SharePoint-listor, inklusive länkar till listor i en publicerad webbdatabas. Om du länkar till en tabell som är en SharePoint-lista, innebär det att en obehörig användare kan ändra länkens mål och eventuellt modifiera behörigheter på SharePoint-platsen eftersom anslutningsinformationen för länkade tabeller är okrypterad.

Fördelar med att dela upp en databas

Fördelarna med att dela upp en databas är bland annat följande:

 • Högre prestanda    Databasens prestanda ökar ofta markant eftersom endast data skickas över nätverket. I en delad databas som inte är uppdelad skickas själva databasobjekten – tabeller, frågor, formulär, rapporter, makron och moduler – över nätverket, inte bara data.

 • Högre tillgänglighet    Eftersom enbart data skickas över nätverket går databasuppgifter, till exempel ändringar av poster, mycket snabbare, vilket gör att data som behöver ändras är mer tillgängliga.

 • Förbättrad säkerhet    om du lagrar backend-databasen på en dator med filsystemet NTFS kan du använda säkerhetsfunktioner i NTFS för att skydda dina data. Eftersom användarna kommer åt backend-databasen via länkade tabeller är det inte lika stor risk att obehöriga användare kan få tillgång till data genom att ta sig in i frontend-databasen eller genom att utge sig för att vara en auktoriserad användare. Som standard används filsystemet NTFS i Windows XP, Windows Vista och Windows Server 2003. Fråga systemadministratören om du inte är säker på vilket filsystem som används på din filserver. Om du har administratörsrättigheter på filservern kan du köra kommandot msinfo32 och själv ta reda på vilket filsystem som används.

  Hur använder jag msinfo32 för att kontrollera vilket filsystem?

  1. Klicka på Start-knappen och sedan på Kör.

  2. Skriv msinfo32 i rutan Kör och klicka sedan på OK.

  3. Klicka på plustecknet bredvid Komponenter under Systemöversikt, .

  4. Klicka på plustecknet bredvid Lagring under Komponenter och klicka sedan på Enheter. I dialogrutan visas information om vilka enheter som är tillgängliga i rutan till höger.

 • Förbättrad tillförlitlighet    om en användare stöter på ett problem och databasen avslutas oväntat begränsas eventuella skador på databasfilerna till den kopia av frontend-databasen som användaren hade öppen. Eftersom användaren endast kommer åt data i backend-databasen via länkade tabeller är risken för att filer i backend-databasen skadas mycket mindre.

 • Flexibel utvecklingsmiljö    Eftersom alla användare arbetar med en lokal kopia av frontend-databasen kan de alla ta fram frågor, formulär, rapporter och andra databasobjekt utan att påverkas av varandra. På samma sätt kan du utveckla och distribuera en ny version av frontend-databasen utan att störa åtkomsten till de data som lagras i backend-databasen.

Överst på sidan

Innan du börjar

Tänk igenom följande innan du delar upp en databas:

 • Du bör alltid säkerhetskopiera en databas innan du delar upp den. Om du delar upp en databas och sedan ångrar dig kan du återställa den ursprungliga databasen från säkerhetskopian.

 • Det kan ta en stund att dela upp en databas. Meddela användarna så att de inte använder databasen medan du delar upp den. Om en användare ändrar data medan du delar upp databasen avspeglas inte ändringarna i backend-databasen.

  Tips: Om en användare ändå ändrar data medan du delar upp databasen kan du importera nya data till backend-databasen när du är klar med uppdelningen.

 • Även om databasdelning är ett sätt att dela data måste alla som använder databasen ha en version av Microsoft Office Access som är kompatibel med det filformat som används i backend-databasen. Om till exempel filformatet .accdb används i backend-databasen kan användare inte komma åt dessa data med Access 2003.

 • Du kanske vill använda ett tidigare Access-filformat för backend-databasen om du använder funktioner som inte längre stöds. Om du använder dataåtkomstsidor (DAPs), till exempel Du kan fortsätta att använda dem om backend-databasen finns i ett tidigare filformat som stöder DAPs. Du kan använda det nya filformatet med frontend-databasen så att användarna har tillgång till fördelarna med det nya formatet. Observera att du inte kan ändra data i en dataåtkomstsida med hjälp av Access 2010. Mer information finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Dela upp databasen

 1. Gör en kopia av den databas som du vill dela upp på din dator. Börja med databasfilen på den lokala hårddisken, inte på nätverksenheten. Om databasfilen är utdelad från den lokala hårddisken kan du låta den ligga kvar där den är.

 2. Öppna kopian av databasen som finns på din lokala hårddisk.

 3. Klicka på Access-databas på fliken Databasverktyg i gruppen Flytta Data. Guiden Databasdelning startas.

 4. Klicka på Dela databasen.

 5. Ange namn, filtyp och plats för filen för backend-databasen i dialogrutan Skapa backend-databas.

  Meddelanden: 

  • Överväg att använda det namn som föreslås i Access. Då behålls det ursprungliga filnamnet och du kan se att databasen är en backend-databas genom att _be läggs till i namnet, precis före filnamnstillägget.

  • Ändra inte filtyp såvida inte några användare kommer att använda en tidigare version av Access för att komma åt data.

  • Du kan ange sökvägen till nätverksplatsen i rutan Filnamn, framför filnamnet. Om nätverksplatsen för backend-databasen till exempel är \\server1\enhet1\ och filnamnet för backend-databasen är MinDB_be.accdb kan du ange \\server1\enhet1\MinDB_be.accdb i rutan Filnamn.

  • Den plats som du väljer måste vara åtkomlig för alla som ska använda databasen. Eftersom enhetsmappningen kan variera bör du ange UNC-sökvägen till platsen i stället för att använda bokstaven för en mappad enhet.

 6. När guiden avslutas visas ett bekräftelsemeddelande.

Nu har databasen delats upp. Frontend-databasen är den fil som du började med (kopian av den ursprungliga, delade databasen), och backend-databasen finns på den nätverksplats som du angav i steg 5 i den här proceduren.

Begränsa ändringar till utformningen av frontend-databasen

Om du vill begränsa ändringar till frontend-databasen som du distribuerar, bör du spara det som en kompilerad binär fil (en accde-fil). I Access 2010 är en kompilerad binär fil en databasfil program som har sparats med alla i Visual Basic Access VBA-kod kompileras. Ingen VBA-källkoden finns kvar i en Access-kompilerad binär fil. Användare kan inte ändra designen på objekt i en accde-fil.

 1. Öppna frontend-databasfilen (.accdb) som du vill spara som en kompilerad binär fil (.accde).

 2. Klicka på Skapa ACCDE på fliken Databasverktyg i gruppen Databasverktyg. Bild av knapp

 3. Bläddra till mappen där du vill spara filen i dialogrutan Spara som, skriv namnet på filen i rutan Filnamn och klicka på Spara.

Överst på sidan

Distribuera frontend-databasen

När du har delat upp databasen distribuerar du frontend-databasen till användarna, så att de kan börja använda databasen.

Varning!: Om din databas har flera användare kan du hjälpa till att skydda informationen genom att inte dela kopior av en databas som innehåller länkar till SharePoint-listor, inklusive länkar till listor i en publicerad webbdatabas. Om du länkar till en tabell som är en SharePoint-lista, innebär det att en obehörig användare kan ändra länkens mål och eventuellt modifiera behörigheter på SharePoint-platsen eftersom anslutningsinformationen för länkade tabeller är okrypterad.

Gör något av följande:

 • Skicka ett e-postmeddelande till databasanvändarna och bifoga filen för frontend-databasen i meddelandet. Lägg till eventuella instruktioner som kan göra det enklare för användarna att börja använda frontend-databasen direkt.

 • Spara frontend-databasfilen på en nätverksplats som alla databasanvändare kommer åt och skicka sedan ett e-postmeddelande till användarna med en sökväg till nätverksplatsen samt andra instruktioner som de kan behöva för att komma åt och använda databasen.

 • Distribuera frontend-databasfilen på ett flyttbart medium, till exempel en CD-ROM-skiva eller ett USB-minne. Om du installerar filen själv kan du kontrollera att den fungerar. Om användarna måste installera filen själva bör du bifoga ett dokument med en beskrivning av hur de installerar filen och vem de ska kontakta om de stöter på problem.

Överst på sidan

Ändra vilken backend-databas som används

Du kan flytta backend-databasen, eller använda en annan backend-databas, genom att använda Länkhanteraren.

Om du vill flytta backend-databasen gör du först en kopia av den på den nya patsen, och följer sedan stegen nedan.

 1. Klicka på Länkhanteraren på fliken Databasverktyg i gruppen Databasverktyg.

 2. Markera de tabeller som finns i den nuvarande backend-databasen i Länkhanteraren.

  Tips: Klicka på Markera alla om du inte har länkat till några andra databaser.

 3. Markera kryssrutan Fråga alltid efter ny plats och klicka sedan på OK.

 4. Välj en plats för den nya backend-databasen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×