Dela och återanvända PowerPoint-bilder med bildbibliotek

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan dela och återanvända enskilda PowerPoint-bilder genom att spara dem i ett bildbibliotek på en server som kör Office SharePoint Server 2007 eller Microsoft SharePoint Server 2010. Du, och de av dina kollegor som har åtkomst till bildbiblioteket, kan lägga till bilder i biblioteket, infoga bilder från biblioteket i en presentation, göra ändringar i bilderna i biblioteket, spåra ändringar som har gjorts i en bild och leta upp den senaste versionen av en bild.

Mer information om hur du anger ett presentationsbildbibliotek finns i Skapa ett bildbibliotek.

Viktigt!: 

 • Om du vill lagra, dela och återanvända bilder i ett bildbibliotek måste datorn köra Microsoft Office PowerPoint 2007 eller PowerPoint 2010 och vara ansluten till en server som kör Office SharePoint Server 2007 eller Microsoft SharePoint Server 2010. Om du är osäker på om datorn är ansluten till en SharePoint-server kontaktar du serveradministratören.

 • Om du vill lägga till en eller flera bilder från en annan presentation-fil som finns på datorn eller en nätverksresurs finns i återanvända bilder från en annan presentationsfil.

I den här artikeln

Översikt över lagra och återanvända bildinnehåll

Publicera bilder i ett bildbibliotek

Lägga till bilder från ett bildbibliotek i presentationen

Söka efter ändringar i bilder som har lagts till från ett bildbibliotek

Lagra och återanvända bildinnehåll – översikt

Med hjälp av bildbibliotek kan du och andra i din organisation skapa en central plats för att spara, lagra och dela bilder. När du publicerar en bild i ett bildbibliotek kan alla som har åtkomst till biblioteket återanvända materialet i sina presentationer.

Du kan också få uppdateringar av en bild som infogats från ett bildbibliotek när någon gör ändringar i den ursprungliga bilden. Varje gång du öppnar en presentation som innehåller den bilden meddelas du om den har uppdaterats, och du uppmanas i så fall att ange om du vill ignorera uppdateringen, om du vill lägga till den uppdaterade bilden och behålla den inaktuella bilden eller om du vill ersätta den inaktuella bilden med den uppdaterade bilden.

När du ändrar en befintlig bild i ett bildbibliotek i SharePoint Server 2010 infogas en tidsstämpel i filen, som checkas ut automatiskt. När du är klar infogas en ny tidsstämpel och filen checkas automatiskt in igen. SharePoint Server har en versionshanteringsfunktion som du kan använda för att hålla reda på alla ändringar som görs i en bild. Information om hur du använder versionshanteringsfunktionen med bildbibliotek finns i hjälpen för SharePoint.

Om du vill använda den senaste versionen av en bild i ett bildbibliotek filtrerar du bara och sorterar i bildbibliotekslistan. Information om hur du hittar den senaste versionen av en bild finns i hjälpen för SharePoint.

PowerPoint 2010 kommer automatiskt ihåg var de olika bildbiblioteken finns så att du snabbt kan hitta dem.

Överst på sidan

Publicera bilder i ett bildbibliotek

Obs!: Innan du kan publicera bilder i ett bildbibliotek måste du skapa ett bildbibliotek på en SharePoint 2010-server. Information om hur du skapar ett bildbibliotek finns i hjälpen för SharePoint.

 1. Öppna presentationen som innehåller de bilder som du vill publicera i bildbiblioteket.

 2. Klicka på Spara och skicka på fliken Arkiv och dubbelklicka sedan på Publicera bilder.

  Dialogrutan Publicera bilder

 3. I dialogrutan Publicera bilder markerar du kryssrutorna bredvid de bilder du vill publicera i presentationsbildbiblioteket.

  Om du vill markera alla bilderna klickar du på Markera alla.

 4. Gör något av följande under Filnamn:

  • Om du vill byta namn på en eller fler bildfiler klickar du på det befintliga filnamnet och skriver ett nytt namn.

  • Om du vill behålla standardnamnen för bildfilerna går du vidare till steg 5.

   Obs!: I PowerPoint namnges bildfilerna som standard baserat på presentationens namn, i kombination med ett unikt bild-ID. Om du flyttar dina bilder kommer ID-numren för bilderna inte längre att visas i följdordning.

 5. Skriv en beskrivning av bildfilen under Beskrivning.

 6. Ange eller klicka på den plats i bildbiblioteket som du vill publicera bilderna till i listan Publicera på och klicka sedan på Publicera.

Överst på sidan

Lägga till bilder från ett bildbibliotek i en presentation

 1. Öppna presentationen du vill lägga till en bild i.

 2. Klicka på pilen under Ny bild i gruppen Bilder på fliken Start och klicka sedan på Återanvänd bilder.

 3. Klicka på Öppna ett presentationsbildbibliotek i fönstret Återanvänd bilder. I dialogrutan Välj ett presentationsbildbibliotek klickar du på önskat bildbibliotek. Klicka sedan på Välj. Du kan också klicka på Bläddra och leta upp bildbiblioteket.

 4. Klicka på den bild som du vill lägga till i listan Alla bilder.

  Om du vill visa en större miniatyrbild av en bild placerar du muspekaren över bilden.

 5. Om du vill lägga till fler bilder från ett bildbibliotek i presentationen upprepar du steg 3 och 4.

Obs!: Om du vill få ett meddelande så fort någon ändrar en bild som du har lagt till i en presentation från ett bildbibliotek klickar du på bilden och markerar kryssrutan Meddela mig när den här bilden ändras längst ned i fönstret Återanvänd bilder.

Överst på sidan

Söka efter ändringar i bilder som lagts till från ett bildbibliotek

 1. Öppna en presentation som innehåller en eller flera bilder som ursprungligen kommer från ett bildbibliotek på en server.

  Dialogrutan Sök efter bilduppdateringar öppnas för att informera dig om att presentationen innehåller en eller flera bilder som associeras med ett bildbibliotek. Dialogrutan innehåller ett alternativ som du kan använda för att kontrollera om bilderna har ändrats.

  Dialogrutan Sök efter bilduppdateringar

 2. Klicka på Kontrollera i dialogrutan Sök efter bilduppdateringar.

 3. Gör något av följande:

  • Om presentationen inte innehåller några bilder som behöver uppdateras visas meddelandet Det finns inga uppdaterade bilder för tillfället. Klicka på OK.

  • Om dialogrutan Bekräfta bilduppdatering visas med en miniatyrbild av bilden i presentationen och en bild från bildbiblioteket, jämför du bilderna och gör sedan något av följande:

   • Om du vill ersätta den lokala bilden med den modifierade bilden från bildbiblioteket klickar du på Ersätt.

   • Om du vill lägga till den modifierade bilden i presentationen så att du kan jämföra de båda bilderna i detalj klickar du på Lägg till.

   • Om du inte vill lägga till den nya versionen av en bild i presentationen klickar du på Hoppa över.

    Obs!: Om du klickar på Lägg till infogas den uppdaterade bilden efter den inaktuella bilden i presentationen.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×