Dela innehåll

Vanligtvis delar en eller flera presentatörer innehåll vid ett möte med de andra deltagarna. Presentatörer kan dock ge alla deltagare behörighet att dela innehåll. Om dina behörigheter tillåter kan du använda någon av följande två metoder för att dela innehåll under dina presentationer:

 • Överföra och visa filer (bilduppsättningar eller andra filer). Använd den här metoden om du vill visa bilder eller filer som du har förberett innan mötet.

 • Skapa Live Meeting-samarbetsbilder.Använd den här metoden för att skapa innehåll under mötet.

Dela filer

Du kan dela valfri fil som du förbereder före mötet genom att överföra filen med Office Live Meeting Web Access.

Obs!: Du kan enbart överföra filer när du kör den webbaserade klienten i ett Microsoft Windows-baserat operativsystem.

Så här överför du en fil från skrivbordet eller från en plats på nätverket

 1. Klicka på Dela och sedan på Överför fil (endast visning) i fönstret Innehåll.

 2. Klicka på Bläddra.

 3. Navigera till den fil du vill överföra och klicka sedan på Öppna.

 4. Klicka på Överför.

Visa och navigera i innehållet

Under ett möte kan du visa en valfri fil som du har antingen har förberett eller överfört, eller skapat med Live Meeting-samarbetsbilderna. Om den fil som du har överfört innehåller flera delar, exempelvis en bilduppsättning, kan du navigera i filen genom att använda knapparna i det nedre verktygsfältet.

Så här visar du innehåll

 • Klicka på den fil som du vill visa i fönstret Innehåll.

Så här navigerar du bland bilderna i den aktuella filen

 • Klicka på Föregående bild och Nästa bild i det nedre verktygsfältet.

Lägga till Live Meeting-samarbetsbilder

För att kunna samarbeta med mötesdeltagarna och göra dina presentationer mer interaktiva och fria i formen kan du lägga till samarbetsbilder under mötet. Beroende på hur presentatören har ställt in användarbehörigheterna kan andra deltagare också samarbeta kring de bilder du lägger till. Mer information finns i Samarbeta under möten.

Whiteboard-bilder

En Whiteboard-bild är en tom bild där du kan använda kommenteringsverktyg för att rita, lägga till text och stämplar samt markera information.

Så här delar du en ny Whiteboard-samarbetsbild

 • Klicka på Dela och sedan på Whiteboard i fönstret Innehåll.

Bilder av typen Omröstningssida

Med bilder av typen Omröstningssida kan du skapa en enkät för deltagaran under en presentation, vilket är ett sätt att samla in deltagarnas feedback och reaktioner. Du kan skapa bilder av typen Omröstningssida före eller under din presentation.

Så här delar du en ny samarbetsbild av typen Omröstningssida

 1. Klicka på Dela och sedan på Omröstningssida i fönstret Innehåll.

 2. Ange följande omröstningsinformation i dialogrutan Skapa enkät:

  • Skriv in den omröstningsfråga som du vill ställa till deltagarna i rutan Fråga.

  • Skriv in möjliga svar bredvid färgerna som deltagarna väljer för varje svar i området Alternativ. Du kan uppge upp till sju möjliga val.

 3. Klicka på OK.

Bilder av typen Textsida

En blid av typen Textsida är en tom redigerbar bild som du kan skriva in information på, exempelvis en dagordning eller en lista med åtgärder som deltagarna sedan kan kopiera och klistra in i sina datorer.

Så här delar du en ny samarbetsbild av typen Textsida

 • Klicka på Dela och sedan på Textsida i fönstret Innehåll.

Bilder av typen Webbsida

Med en bild av typen Webbsida kan du visa en webbsida för deltagarna och förse varje deltagare med en oberoende anslutning till den URL som gör att de kan navigera fritt på den länkade webbplatsen. Du kan även visa bilder av typen Webbsida som innehåller uppspelning av synkroniserade ljud- och videofiler, exempelvis Macromedia Flash-filer.

Så här delar du en ny samarbetsbild av typen Webbsida

 1. Klicka på Dela och sedan på Webbsida i fönstret Innehåll.

 2. Ange webbadressen (URL:en) för den nya bilden i dialogrutan och klicka sedan på Verifiera webbsida för att bekräfta att sidan är säker att visa i Live Meeting. Verifieringen är klar när sidan är helt inläst på sidan Förhandsgranskning av webbild.

 3. Klicka på Skapa webbsida högst upp på sidan Förhandsgranskning av webbild.

Dela bilder

Genom att använda en bild av typen Delning-bild kan du visa ett eller flera program från datorn under ett möte.

Obs!: Du kan använda bilder av typen Delning enbart när du kör Office Live Meeting Web Access i Apple Macintosh- eller Sun Solaris-baserade operativsystem.

Så här delar du en ny samarbetsbild av typen Delning

 1. Klicka på Dela och sedan på Dela skrivbord i fönstret Innehåll

 2. Gör något av följande i fönstret Delningsalternativ:

  • Om du vill att andra deltagare ska se hela ditt skrivbord, klicka på Skrivbord och sedan på OK.

  • Om du vill skapa en partiell ramvisning av ditt skrivbord som de andra deltagarna kan se, klicka på Ram för delning och sedan på OK

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×