Dela filer och mappar i Office 365

De Office 365-dokument och mappar som du lagrar i OneDrive för företag är privata tills du bestämmer dig för att dela dem. I ett gruppwebbplatsbibliotek kan du på samma sätt vilja dela specifika dokument eller mappar med personer som inte annars har tillgång till webbplatsen. När du delar dokument och mappar kan du bestämma om du ska låta personer redigera dem eller bara visa dem.

Obs!: Du kan kanske dela dokument med externa användare (personer som inte ingår i samma nätverk) genom att bjuda in dem som "gäster" eller genom att skapa och publicera gästlänkar. Mer information finns i Dela webbplatser eller dokument med personer utanför din organisation.

Dela ett dokument med Hämta en länk

Du kan dela en länk till ett dokument som andra också kan dela med Hämta en länk. Hämta en länk fungerar bara för enskilda filer, men det är det enklaste sättet att dela dokument med alla i organisationen, och externt om extern delning är aktiverat.

 1. Öppna OneDrive för företag eller webbplatsbiblioteket som har det dokument du vill dela.

 2. Högerklicka på dokumentet du vill dela och välj Hämta en länk. Om Hämta en länk inte visas klickar du på Dela och sedan på Hämta en länk.

  Skärmbild av hur du delar ett dokument med Hämta en länk
 3. Välj vilken typ av länk du vill lägga till.

  Skärmbild av hur du väljer en länk

  Länkar för intern delning:

  • Redigeringslänk – konto krävs Personer i organisationen kan redigera, kopiera och hämta dokumentet.

  • Visningslänk – konto krävs Personer i organisationen kan visa, kopiera och hämta dokumentet.

  Gästlänkar:

  • Redigeringslänk – ingen inloggning krävs Personer utanför organisationen kan redigera, kopiera och hämta dokumentet.

  • Visningslänk – ingen inloggning krävs Personer utanför organisationen kan visa, kopiera och hämta dokumentet.

  Meddelanden: Om du bara ser ett alternativ som rör en begränsad länk, istället för de alternativ som visas här, kan länkdelningen vara avstängd eller så har du kanske inte behörighet att dela. Mer information om hur du aktiverar delning finns i Video: Dela en webbplats utan åtkomstbegäran.

  Om gäståtkomst är inaktiverat visas bara konto krävs-alternativ.

 4. Om du väljer en länk där ingen inloggning krävs och du vill att länken ska ha en sluttid klickar du på Ange utgångsdatum. Välj sedan hur lång tid som ska gå innan länken upphör, t.ex. 30 dagar. Konto krävs-länkar förfaller inte, och det går inte att ange något slutdatum.

  Skärmbild av hur du anger ett förfallodatum för en gästlänk

 5. Klicka på Kopiera för att kopiera länken till urklipp.

 6. Klistra in länken i ett e-postmeddelande. Skicka det eller publicera på en webbplats för de personer du vill dela med.

Meddelanden: 

 • Länkar som skapas med Hämta en länk visas inte bland sökresultat, så bara personer som får länken från någon annan kan använda den.

 • Ingen inloggning krävs-länkar är gästlänkar som passar vid extern delning. Standardinställningen i Office 365 är att de här länkarna är tillgängliga, men administratörer kan inaktivera extern delning för webbplatser. Mer information finns i Dela webbplatser eller dokument med personer utanför organisationen.

 • Du kan när som helst ta bort de länkar där ingen inloggning krävs via dialogrutan Dela som även nämns ovan. Länken TA BORT hittar du till höger intill knappen Kopiera.

 • Webbplatsadministratörer kan begränsa delning så att endast ägare kan dela filer och webbplatser. Mer information om hur du aktiverar länkdelning finns i Video: Dela en webbplats utan åtkomstbegäran.

Överst på sidan

Bjud in personer och dela ett dokument eller en mapp

Om Hämta en länk inte är tillgängligt kan du bjuda in personer och dela mappar och dokument.

 1. Gå till OneDrive för företag eller webbplatsbiblioteket som har det dokument eller den mapp du vill dela.

 2. Högerklicka på den fil du vill dela och välj sedan Dela.

  Skärmbild av hur du delar ett dokument genom att högerklicka och sedan välja Dela

 3. I dialogrutan Dela på fliken Bjud in personer skriver du namnen eller e-postadresserna för de personer som du vill dela dokumentet eller mappen med.

  Skärmbild som visar fildelning i OneDrive för företag

 4. Välj en behörighetsinställning, t.ex. Kan redigera.

  Välj en behörighetsinställning för personer inbjudna att dela ett dokument

 5. Om du vill kan du skicka ett e-postmeddelande till alla inbjudna. E-postmeddelandet innehåller en länk till det delade dokumentet.

 6. Om du inte vill skicka ett e-postmeddelande avmarkerar du Skicka en e-postinbjudan (du kanske måste klicka på Visa alternativ först).

 7. Klicka på Dela.

Obs!: Om gäståtkomst är inaktiverat kanske inte alternativet Kräv inloggning visas.

Överst på sidan

Mer information i den här artikeln

Läs mer om fillagring och delning i Office 365

Rekommendationer för var du ska lagra filer i Office 365 och hur du ställer in funktioner finns i Konfigurera fillagring och delning i Office 365.

Dela dokument med ett begränsat antal personer

Det finns ett par olika alternativ om du vill dela flera dokument med ett urval av människor:

 • Skapa en grupp (om du använder Office 365 och Grupper är aktiverade)

 • Skapa en mapp och placera dokument i den mappen allt eftersom du skapar dem

Skapa en grupp (om du använder Office 365 och Grupper är aktiverade)
 1. I navigeringen, bredvid Grupper, klickar du på plustecknet (+).

  Skärmbild av hur du skapar en grupp i OneDrive för företag genom att klicka på plustecknet

 2. Namnge gruppen och ställ in Sekretess till offentlig eller privat.

  Skärmbild av hur du skriver ett namn och klickar på Skapa för att skapa en grupp från OneDrive för företag

 3. Klicka på Skapa.

 4. Lägg till medlemmar i gruppen.

 5. Klicka på Filer i din grupp, nära sidans övre del, för att öppna gruppens OneDrive.

  Klicka på Filer i en grupp för att gå till gruppens OneDrive

 6. Dra filer till sidan eller klicka på Ladda upp.

Skapa en mapp och placera dokument i den mappen allt eftersom du skapar dem
 1. Om du vill skapa en mapp klickar du på Ny > Mapp. Du kan dela mappen med andra när du skapar den.

 2. Om du inte delade mappen medan du skapade den delar du genom att bjuda in personer.

 3. Ladda upp eller dra filer till mappen.

Överst på sidan

Se vem du delar ett dokument eller en mapp med

 1. Högerklicka på dokumentet och klicka på Dela.

 2. I dialogrutan Dela klickar du på Delas med.

  Skärmbild som visar fliken Delas med i dialogrutan Dela

 3. Om du vill dela med flera personer än vad som får plats på kortet väljer du länken mer i slutet av listan över namn. Du kan bläddra i listan för att se alla namn.

  Tips!: Om det finns en kolumn med namnet Delas i det bibliotek du arbetar i, kan du markera ikonen personer för att öppna dialogrutan Dela.

  Ikonen Dela för ett dokument delat med två eller fler personer

Överst på sidan

Sluta dela ett dokument eller en mapp

För att göra ett dokument eller en mapp privat igen kan du sluta dela den.

 1. Klicka på ikonen personer för dokumentet eller mappen för att öppna dialogrutan Dela.

  Ikonen Dela för ett dokument delat med två eller fler personer

 2. På fliken Delas med i dialogrutan Dela väljer du Kan visa eller Kan redigera intill den person du vill sluta dela med. Välj sedan Sluta dela.

  Skärmbild som visar hur du slutar dela med en person

 3. Om du vill sluta dela dokumentet med alla samtidigt väljer du SLUTA DELA nedanför listan med personer som du delar med.

  Skärmbild som visar hur du slutar att dela med alla

  Obs!: Länken SLUTA DELA som tar bort alla användare samtidigt finns inte för mappar. Om du snabbt vill sluta dela en mapp med många användare eller grupper kan du göra så här: Klicka på AVANCERAD och välj med kryssrutorna de användare och grupper du vill ta bort. Klicka på Ta bort användarbehörigheter.

Överst på sidan

Andra sätt att dela ett dokument eller en mapp med alla i organisationen

I OneDrive för företag kan du dela ett dokument med alla fler sätt:

 • Använd dialogrutan Dela. Följ samma steg som beskrivs ovan för att dela ett dokument eller en mapp, men skriv Alla i rutan Bjud in andra.

  Dela ett dokument med alla med dialogrutan Dela

 • Skapa en "Delas med alla"-mapp (eller en med ett liknande namn) och placera dokument i den mappen när du skapar dem. Om du vill skapa en mapp klickar du på Ny > Mapp. Du kan dela mappen med andra när du skapar den.

  Mappen Delas med alla i OneDrive för företag

Obs!: Det finns kanske redan en Delas med alla-mapp skapad åt dig.

Med dialogrutan Dela kan du välja Alla utom externa användare. Om organisationen tillåter extern delning inkluderar delningen med "Alla" externa användare: personer utanför organisationen som tidigare har bjudits in att dela dokument som gäster, antingen av dig eller av någon annan i organisationen.

Om du har en Delas med alla-mapp som skapats åt dig, får alla behörighet att redigera dokument som du sparar i mappen Delas med alla, såvida du inte ändrar inställningen eller om ditt OneDrive för företag skapades tidigare än juni 2014. Om ditt OneDrive för företag skapades före det datumet, startade mappen Delas med alla med behörigheten Endast visa. Du kan ändra behörighetsinställningen när som helst genom att följa anvisningarna för delning av mapp tidigare i den här artikeln.

Överst på sidan

Hur kan andra hitta dokument som jag har delat med alla?

Dokument som du delar med alla visas inte i vyn Delat med mig i OneDrive för företag hos de andra. Varför inte? Tänk på att det kan finnas hundratals, kanske tusentals dokument som delas med alla, beroende på hur stor din organisation är. Du kanske inte heller vill skicka ett e-postmeddelande för att dela inbjudan till alla i din organisation.

I stället kan andra hitta dokumenten genom att:

 • Klicka på en länk som du skickar direkt till dem i ett e-postmeddelande.

  Alla dokumentets webbadresser finns i dokumentballongen.


  Ett dokuments webbadress

  Kopiera och klistra in webbadressen i ett e-postmeddelande till personer du vill meddela.

 • Med hjälp av rutan Sök i OneDrive för företag.

  I det här exemplet gör Katarina Larsson en sökning på nyckelordet ”rättsfall” för att hitta alla relevanta dokument som delas med henne i organisationen.

  Använd sökord för att hitta dokument som andra har delat med dig

Överst på sidan

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×