Dela dokument med andra versioner av Office

Vilket program i använder du?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Formatet Open XML

När du skapar ett dokument eller en mall i Word sparar Word automatiskt dokumentet eller mallen i formatet Open XML. Detta filformat skiljer sig från det format som används av Word 2004 för Mac eller tidigare och Word 2003 för Windows eller tidigare. Nedanstående avsnitt beskriver de filformat som du kan använda för att dela ett Word -dokument eller en mall med personer som använder andra versioner av Word.

Viktigt!   Vissa objekt som har skapats med hjälp av nya funktioner i Office för Mac 2011 kan fungera annorlunda när dokumentet sparas i det filformat som används av Office 2004 för Mac eller tidigare. Använd kompatibilitetsrapporten för att undvika att använda nya Office-funktioner som kanske inte fungerar på samma sätt med tidigare versioner av Office.

Dokument

Du kan dela ett Word-dokument med andra som använder andra versioner av Word så här.

Tips!  

 • Om du vill kontrollera vilken version av Word du använder klickar du på Om WordWord-menyn.

 • Om du arbetar med både Office 2004 för Mac och Office för Mac 2011 för Mac kan du hämta en konverterare för Office 2004 så att du kan öppna, redigera och spara filer som skapats i filformatet Office för Mac 2011. Om du vill ha mer information om hur du hämtar Konverteringsprogram för öppna XML-filformat för Mac går du in på Hämtningsbara filer   på Microsofts webbplats (www.microsoft.com/mac).

 • Om du arbetar med någon version av Word 2000 till Word 2003 för Windows och Word för Mac 2011 kan du hämta Microsoft Office Compatibility Pack för Word, Excel och PowerPoint filformat från Microsoft Download Center på Microsofts webbplats (http://www.microsoft.com/download).

 • Lösenord i Excel för Mac och Word för Mac får innehålla maximalt 15 tecken. Det går inte att öppna en arbetsbok eller ett dokument som har lösenordsskyddats i Windows-versionen av Excel eller Word om lösenordet innehåller fler än 15 tecken. Om du vill öppna filen i Office för Mac ber du den person som angav lösenordet i Windows-versionen att ange ett kortare lösenord.

Om du vill dela ett dokument med någon som använder

Operativsystem

Spara filen i det här formatet

Microsoft Word 2004 för Mac

Mac OS

Word 97-2004-dokument (.doc)

Microsoft Word X

Mac OS

Word 97-2004-dokument (.doc)

Microsoft Word 2001

Mac OS

Word 97-2004-dokument (.doc)

Microsoft Word 98

Mac OS

Word 97-2004-dokument (.doc)

Tidigare versioner av Word än Word 98

Mac OS

Rich Text Format (.rtf)

Microsoft Office Word 2007

Windows

Word-dokument (.docx)

Microsoft Office Word 2003

Windows

Word 97-2004-dokument (.doc)

Microsoft Office Word 2002

Windows

Word 97-2004-dokument (.doc)

Microsoft Office Word 2000

Windows

Word 97-2004-dokument (.doc)

Microsoft Office Word 97

Windows

Word 97-2004-dokument (.doc)

Tidigare versioner av Word än Microsoft Office Word 97

Windows

Rich Text Format (.rtf)

Mall

Du kan dela en Word-mall med andra som använder andra versioner av Word så här.

Tips!  

 • Om du vill kontrollera vilken version av Word du använder klickar du på Om WordWord-menyn.

 • Om du arbetar med både Office 2004 för Mac och Office för Mac 2011 för Mac kan du hämta en konverterare för Office 2004 så att du kan öppna, redigera och spara filer som skapats i filformatet Office för Mac 2011. Om du vill ha mer information om hur du hämtar Konverteringsprogram för öppna XML-filformat för Mac går du in på Hämtningsbara filer   på Microsofts webbplats (www.microsoft.com/mac).

 • Lösenord i Excel för Mac och Word för Mac får innehålla maximalt 15 tecken. Det går inte att öppna en arbetsbok eller ett dokument som har lösenordsskyddats i Windows-versionen av Excel eller Word om lösenordet innehåller fler än 15 tecken. Om du vill öppna filen i Office för Mac ber du den person som angav lösenordet i Windows-versionen att ange ett kortare lösenord.

Om du vill dela en mall med någon som använder

Operativsystem

Spara filen i det här formatet

Word 2004 för Mac

Mac OS

Word 97-2004-mall (.dot)

Word X

Mac OS

Word 97-2004-mall (.dot)

Word 2001

Mac OS

Word 97-2004-mall (.dot)

Word 98

Mac OS

Word 97-2004-mall (.dot)

Word 2007

Windows

Word-mall (.dotx)

Word 2003

Windows

Word 97-2004-mall (.dot)

Word 2002

Windows

Word 97-2004-mall (.dot)

Word 2000

Windows

Word 97-2004-mall (.dot)

Word 97

Windows

Word 97-2004-mall (.dot)

Se även

Metodtips för att arbeta med Windows

Filformat för att spara dokument

PowerPoint

Formatet Open XML

När du skapar en presentation, mall eller bildspel i PowerPoint sparar PowerPoint automatiskt presentationen, mallen eller bildspelet i formatet Open XML. Detta filformat skiljer sig från det format som används av PowerPoint 2004 för Mac eller tidigare och PowerPoint 2003 för Windows eller tidigare. Nedanstående avsnitt beskriver de filformat som du kan använda för att dela ett PowerPoint -presentation, mall eller bildspel med personer som använder andra versioner av PowerPoint.

Viktigt!   Vissa objekt som har skapats med hjälp av nya funktioner i Office för Mac 2011 kan fungera annorlunda när dokumentet sparas i det filformat som används av Office 2004 för Mac eller tidigare. Använd kompatibilitetsrapporten för att undvika att använda nya Office-funktioner som kanske inte fungerar på samma sätt med tidigare versioner av Office.

Presentation

Du kan dela en PowerPoint-presentation med andra som använder andra versioner av PowerPoint så här.

Tips!  

 • Om du vill kontrollera vilken version av PowerPoint du använder klickar du på Om PowerPointPowerPoint-menyn.

 • Om du arbetar med både Office 2004 för Mac och Office för Mac 2011 för Mac kan du hämta en konverterare för Office 2004 så att du kan öppna, redigera och spara filer som skapats i filformatet Office för Mac 2011. Om du vill ha mer information om hur du hämtar Konverteringsprogram för öppna XML-filformat för Mac går du in på Hämtningsbara filer   på Microsofts webbplats (www.microsoft.com/mac).

 • Om du arbetar med någon version av PowerPoint 2000 till PowerPoint 2003 för Windows och PowerPoint för Mac 2011 kan du hämta Microsoft Office Compatibility Pack för Word, Excel och PowerPoint filformat från Microsoft Download Center på Microsofts webbplats (http://www.microsoft.com/download).

Om du vill dela en presentation med någon som använder

Operativsystem

Spara filen i det här formatet

Microsoft PowerPoint 2004 för Mac

Mac OS

PowerPoint 97–2004-presentation (.ppt)

Microsoft PowerPoint X

Mac OS

PowerPoint 97–2004-presentation (.ppt)

Microsoft PowerPoint 2001

Mac OS

PowerPoint 97–2004-presentation (.ppt)

Microsoft PowerPoint 98

Mac OS

PowerPoint 97–2004-presentation (.ppt)

Microsoft Office PowerPoint 2007

Windows

PowerPoint-presentation (.pptx)

Microsoft Office PowerPoint 2003

Windows

PowerPoint 97–2004-presentation (.ppt)

Microsoft Office PowerPoint 2002

Windows

PowerPoint 97–2004-presentation (.ppt)

Microsoft Office PowerPoint 2000

Windows

PowerPoint 97–2004-presentation (.ppt)

Microsoft Office PowerPoint 97

Windows

PowerPoint 97–2004-presentation (.ppt)

Mall

Du kan dela en PowerPoint-mall med andra som använder andra versioner av PowerPoint så här.

Tips!  

 • Om du vill kontrollera vilken version av PowerPoint du använder klickar du på Om PowerPointPowerPoint-menyn.

 • Om du arbetar med både Office 2004 för Mac och Office för Mac 2011 för Mac kan du hämta en konverterare för Office 2004 så att du kan öppna, redigera och spara filer som skapats i filformatet Office för Mac 2011. Om du vill ha mer information om hur du hämtar Konverteringsprogram för öppna XML-filformat för Mac går du in på Hämtningsbara filer   på Microsofts webbplats (www.microsoft.com/mac).

Om du vill dela en mall med någon som använder

Operativsystem

Spara filen i det här formatet

PowerPoint 2004

Mac OS

PowerPoint 97–2004-mall (.pot)

PowerPoint X

Mac OS

PowerPoint 97–2004-mall (.pot)

PowerPoint 2001

Mac OS

PowerPoint 97–2004-mall (.pot)

PowerPoint 98

Mac OS

PowerPoint 97–2004-mall (.pot)

PowerPoint 2007

Windows

PowerPoint-mall (.potx)

PowerPoint 2003

Windows

PowerPoint 97–2004-mall (.pot)

PowerPoint 2002

Windows

PowerPoint 97–2004-mall (.pot)

PowerPoint 2000

Windows

PowerPoint 97–2004-mall (.pot)

PowerPoint 97

Windows

PowerPoint 97–2004-mall (.pot)

Visa

Du kan dela ett PowerPoint-bildspel med andra som använder andra versioner av PowerPoint så här.

Tips!  

 • Om du vill kontrollera vilken version av PowerPoint du använder klickar du på Om PowerPointPowerPoint-menyn.

 • Om du arbetar med både Office 2004 för Mac och Office för Mac 2011 för Mac kan du hämta en konverterare för Office 2004 så att du kan öppna, redigera och spara filer som skapats i filformatet Office för Mac 2011. Om du vill ha mer information om hur du hämtar Konverteringsprogram för öppna XML-filformat för Mac går du in på Hämtningsbara filer   på Microsofts webbplats (www.microsoft.com/mac).

Om du vill dela ett bildspel med någon som använder

Operativsystem

Spara filen i det här formatet

PowerPoint 2004

Mac OS

PowerPoint 97–2004-bildspel (.pps)

PowerPoint X

Mac OS

PowerPoint 97–2004-bildspel (.pps)

PowerPoint 2001

Mac OS

PowerPoint 97–2004-bildspel (.pps)

PowerPoint 98

Mac OS

PowerPoint 97–2004-bildspel (.pps)

PowerPoint 2007

Windows

PowerPoint-bildspel (.ppsx)

PowerPoint 2003

Windows

PowerPoint 97–2004-bildspel (.pps)

PowerPoint 2002

Windows

PowerPoint 97–2004-bildspel (.pps)

PowerPoint 2000

Windows

PowerPoint 97–2004-bildspel (.pps)

PowerPoint 97

Windows

PowerPoint 97–2004-bildspel (.pps)

Se även

Metodtips för att arbeta med Windows

Filformat för sparade presentationer

Excel

Formatet Open XML

När du skapar en arbetsbok eller en mall i Excel sparar Excel automatiskt arbetsboken eller mallen i formatet Open XML. Detta filformat skiljer sig från det format som används av Excel 2004 för Mac eller tidigare och Excel 2003 för Windows eller tidigare. Nedanstående avsnitt beskriver de filformat som du kan använda för att dela en Excel- arbetsbok eller mall med personer som använder andra versioner av Excel.

Viktigt!   Vissa objekt som har skapats med hjälp av nya funktioner i Office för Mac 2011 kan fungera annorlunda när dokumentet sparas i det filformat som används av Office 2004 för Mac eller tidigare. Använd kompatibilitetsrapporten för att undvika att använda nya Office-funktioner som kanske inte fungerar på samma sätt med tidigare versioner av Office.

Arbetsbok

Du kan dela en Excel-arbetsbok med andra som använder andra versioner av Excel så här.

Tips!  

 • Om du vill kontrollera vilken version av Excel du använder klickar du på Om ExcelExcel-menyn.

 • Om du arbetar med både Office 2004 för Mac och Office för Mac 2011 för Mac kan du hämta en konverterare för Office 2004 så att du kan öppna, redigera och spara filer som skapats i filformatet Office för Mac 2011. Om du vill ha mer information om hur du hämtar Konverteringsprogram för öppna XML-filformat för Mac går du in på Hämtningsbara filer   på Microsofts webbplats (www.microsoft.com/mac).

 • Om du arbetar med någon version av Excel 2000 till Excel 2003 för Windows och Excel för Mac 2011 kan du hämta Microsoft Office Compatibility Pack för Word, Excel och PowerPoint filformat från Microsoft Download Center på Microsofts webbplats (http://www.microsoft.com/download).

 • Lösenord i Excel för Mac och Word för Mac får innehålla maximalt 15 tecken. Det går inte att öppna en arbetsbok eller ett dokument som har lösenordsskyddats i Windows-versionen av Excel eller Word om lösenordet innehåller fler än 15 tecken. Om du vill öppna filen i Office för Mac ber du den person som angav lösenordet i Windows-versionen att ange ett kortare lösenord.

Om du vill dela en arbetsbok med någon som använder

Operativsystem

Spara filen i det här formatet

Microsoft Excel 2004 för Mac

Mac OS

Excel 97-2004-arbetsbok (xls)

Microsoft Excel X

Mac OS

Excel 97-2004-arbetsbok (xls)

Microsoft Excel 2001

Mac OS

Excel 97-2004-arbetsbok (xls)

Microsoft Excel 98

Mac OS

Excel 97-2004-arbetsbok (xls)

Microsoft Office Excel 2007

Windows

Excel-arbetsbok (xlsx)

Microsoft Office Excel 2003

Windows

Excel 97-2004-arbetsbok (xls)

Microsoft Office Excel 2002

Windows

Excel 97-2004-arbetsbok (xls)

Microsoft Office Excel 2000

Windows

Excel 97-2004-arbetsbok (xls)

Microsoft Office Excel 97

Windows

Excel 97-2004-arbetsbok (xls)

Mall

Du kan dela en Excel-mall med andra som använder andra versioner av Excel så här.

Tips!  

 • Om du vill kontrollera vilken version av Excel du använder klickar du på Om ExcelExcel-menyn.

 • Om du arbetar med både Office 2004 för Mac och Office för Mac 2011 för Mac kan du hämta en konverterare för Office 2004 så att du kan öppna, redigera och spara filer som skapats i filformatet Office för Mac 2011. Om du vill ha mer information om hur du hämtar Konverteringsprogram för öppna XML-filformat för Mac går du in på Hämtningsbara filer   på Microsofts webbplats (www.microsoft.com/mac).

 • Lösenord i Excel för Mac och Word för Mac får innehålla maximalt 15 tecken. Det går inte att öppna en arbetsbok eller ett dokument som har lösenordsskyddats i Windows-versionen av Excel eller Word om lösenordet innehåller fler än 15 tecken. Om du vill öppna filen i Office för Mac ber du den person som angav lösenordet i Windows-versionen att ange ett kortare lösenord.

Om du vill dela en mall med någon som använder

Operativsystem

Spara filen i det här formatet

Excel 2004

Mac OS

Excel 97-2004-mall (xlt)

Excel X

Mac OS

Excel 97-2004-mall (xlt)

Excel 2001

Mac OS

Excel 97-2004-mall (xlt)

Excel 98

Mac OS

Excel 97-2004-mall (xlt)

Excel 2007

Windows

Excel-mall (xltx)

Excel 2003

Windows

Excel 97-2004-mall (xlt)

Excel 2002

Windows

Excel 97-2004-mall (xlt)

Excel 2000

Windows

Excel 97-2004-mall (xlt)

Excel 97

Windows

Excel 97-2004-mall (xlt)

Se även

Metodtips för att arbeta med Windows

Ändra det vanliga filformatet när du sparar arbetsböcker

Filformat för sparade arbetsböcker

Gäller för: Word for Mac 2011, Excel for Mac 2011, PowerPoint for Mac 2011Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk