Dela Excel 2007-kalkylblad och KPI:er med hjälp av instrumentpaneler

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan använda en instrumentpanelssida om du vill visa en ögonblicksbild av informationen på ett kalkylblad i Microsoft Office Excel 2007 genom att visa kalkylbladet i en Microsoft Office Excel Web Access-webbdel på en Microsoft Office SharePoint Server 2007-webbplats. På instrumentpanelen kan du också visa prestationsindikatorer, KPI:er (Key Performance Indicators) om du vill mäta företagets framsteg mot uppsatta mål. Webbplatsen Rapportcenter innehåller de verktyg som du använder när du vill skapa, lagra och hantera dina rapporter och instrumentpanelssidor.

Vad vill du göra?

Lär dig mer om instrumentpaneler och rapportcenter

Förbered dig för att lägga till objekt i en instrumentpanel

Skapa en ny instrumentpanelssida

Dela en Office Excel 2007-kalkylblad på en instrumentpanelssida

Lägga till en KPI i en instrumentpanelssida

Publicera instrumentpanelssidan

Mer information om instrumentpaneler och Rapportcenter

Instrumentpaneler används för att visa status och driva fram åtgärder. En instrumentpanel i Office SharePoint Server 2007 är en webbsidesmall med vars hjälp du kan samla ihop och visa information från olika källor, exempelvis rapporter, diagram och KPI:er.

Du kan skapa en egen instrumentpanelssida av olika webbdelar. Det snabbaste sättet att skapa en instrumentpanelssida är dock att använda en mall som finns i Rapportcenter. När sidan är skapad kan du sedan lägga till eller ta bort objekt och ändra dess utseende.

Instrumentpanelssidor kan skapas på alla webbplatser, men webbplatsen Rapportcenter har optimerats för hantering och visning av rapporter och KPI:er. Den kan tjäna som den centrala platsen där en grupp, en avdelning eller ett företag lagrar, hämtar och ändrar sina rapporter.

Alla som har nödvändig behörighet kan skapa ett rapportcenter från en webbplats på den högsta nivån i en organisation. Dessutom kan alla som har tilldelats behörighet att lägga till ett bibliotek på en webbplats skapa ett rapportbibliotek där rapporter och instrumentpaneler på ett enkelt sätt kan skapas, lagras och delas. Du kan exempelvis skapa ett rapportbibliotek av webbsidan för ett arbetslag.

Som standard finns det på startsidan för Rapportcenter länkar till exempel på instrumentpanelssidor, exempeldata och exempel-KPI:er och du kan hämta den här informationen innan du skapar din egen instrumentpanel. Rapportcenter är förkonfigurerat med följande funktioner:

 • Huvudversioner och delversioner registreras så att du kan visa ändringar och återställa tidigare versioner av rapporter och sidor.

 • Säkerhet för utkastobjekt har aktiverats så att endast användare med behörighet att redigera rapporter kan visa delversionerna.

 • Den grundläggande konfigurationen för KPI:er är redan gjord. Det gör det enkelt att visa KPI:er på instrumentpanelssidan eftersom KPI-listan skapas automatiskt, länkas till instrumentpanelssidan och läggs till som en webbdel på sidan.

Ta fram Rapportcenter genom att klicka på fliken Rapporter på webbplatsen med standardnavigering på den översta nivån. Om du vill visa alla instrumentpaneler i Rapportcenter klickar du på Instrumentpaneler på Snabbstart och markerar InstrumentpanelerVisa-menyn.

Kommandot Instrumentpaneler på Visa-menyn

Alla som har behörighet att visa en instrumentpanel kan visa den och länka till den från en annan webbplats.

Överst på sidan

Lägga till objekt på en instrumentpanel – förberedelser

Om du vill använda Microsoft Office Excel Web Access måste du använda version av Excel 2007 som ingår i Microsoft Office Professional Plus 2007 eller Microsoft Office Enterprise 2007. Den server som kör Office SharePoint Server 2007 måste också ha Excel Services är aktiverat.

Om du vill visa en Office Excel 2007 arbetsbok på en instrumentpanel måste arbetsboken sparas i ett dokumentbibliotek på en SharePoint-webbplats och det bibliotek som innehåller arbetsboken måste definieras som en betrodd plats för Excel Services. Om du vill spara en arbetsbok i ett dokumentbibliotek, ha behörighet att bidra till den webbplats som biblioteket är på.

Du kan också visa en arbetsbok som du, eller någon annan, redan har sparat i biblioteket. Då måste du ha behörighet att visa arbetsboken.

Om du vill inkludera en KPI på instrumentpanelen måste du ha behörighet att antingen skapa en ny KPI-lista eller att ta fram en befintlig. Som standard kan medlemmar av SharePoint-gruppen Medlemmar redigera sidor men inte skapa KPI-listor. Om du vill skapa en KPI-lista måste du ha behörigheten Hantera listor. Denna behörighet har som standard medlemmar i SharePoint-gruppen Webbplatsägare.

Behörigheter och betrodda platser skapas vanligtvis av webbplatsadministratören.

När du skapar instrumentpanelen väljer du hur många rapporter och KPI:er du vill visa på instrumentpanelen och var på sidan de ska visas. När sidan har skapats kan du anpassa den genom att lägga till och ta bort webbdelar, ändra layouten och ansluta eller filtrera webbdelar.

Överst på sidan

Skapa en ny instrumentpanelssida

Du kan skapa en instrumentpanelssida från valfri plats på en SharePoint-webbplats och använda en valfri kombination av webbdelar. Mallen för instrumentpanelssidor i Rapportcenter kan vara till stor hjälp när du skapar en sida eftersom den automatiskt lägger till lämpliga webbdelar och länkar KPI-listor. Du kan skapa instrumentpanelssidor på andra webbplatser än Rapportcenter men observera att Rapportcenter används som utgångspunkt i anvisningarna om hur du skapar en sida nedan.

 1. Klicka på Instrumentpaneler i Rapportcenter på Snabbstart.

 2. Klicka på InstrumentpanelssidaNy-menyn.

  Kommandot Instrumentpanelssida

 3. Ange instrumentpanelens filnamn i rutan Filnamn. Detta filnamn kommer att ingå i sidans webbadress och visas i rubriker och länkar på webbplatsen.

 4. Skriv namnet på sidan i rutan Sidrubrik. Detta namn visas i rubriker och navigeringslänkar på webbplatsen.

 5. I rutan Beskrivning kan du beskriva sidan. Beskrivningen visas i en kolumn i bibliotekslistan.

 6. I rutan Dokumentbibliotek markerar du biblioteket där du vill att sidan ska sparas.

 7. I rutan Mapp markerar du den mapp i biblioteket där du vill att sidan ska sparas.

 8. Gör sedan något av följande i avsnittet Vill du lägga till en länk i aktuellt navigeringsfält? :

  • Välj Nej om du inte vill visa en länk till sidan på Snabbstart. Du kan komma till sidan genom att gå till dokumentbiblioteket där den har sparats eller via sidans webbadress.

  • Välj Ja om du vill lägga till en länk till sidan på Snabbstart och markera sedan ett alternativ i listan. Länken visas under detta avsnitt i Snabbstart.

 9. Välj ett alternativ för hur många Microsoft Office Excel Web Access webbdelar och Prestandaindikatorer som du vill använda och hur du vill att de ska ordnas på sidan i rutan Layout.

 10. Välj ett av följande alternativ i avsnittet KPI (Key Performance Indicator).

Alternativ

Beskrivning

Skapa en KPI-lista automatiskt

En KPI-lista skapas automatiskt och länkas till KPI-webbdelen. Detta är det bästa alternativet om ingen KPI-lista har skapats.

Jag vill själv välja en befintlig KPI-lista senare

KPI-webbdelen läggs till på sidan men associeras inte till någon KPI-lista. Använd det här alternativet om du vill lägga till en befintlig KPI-lista i webbdelen.

Lägg inte till en KPI-lista på den här instrumentpanelen

En instrumentpanel utan KPI-webbdel skapas. Välj det här alternativet om du vet att du inte vill visa någon KPI. Om du ändrar dig kan du redigera sidan och lägga till en KPI-webbdel vid ett senare tillfälle.

Överst på sidan

Dela ett Office Excel 2007-kalkylblad på en instrumentpanelssida

Om du vill dela ett Office Excel 2007 kalkylblad på en instrumentpanelssida arbetsboken först sparas i ett SharePoint-bibliotek och adderas sedan till Microsoft Office Excel Web Access webbdel.

Obs!: Om du vill använda Microsoft Office Excel Web Access måste du använda version av Excel 2007 som ingår i Microsoft Office Professional Plus 2007 eller Office Enterprise 2007. Den server som kör Office SharePoint Server 2007 måste också ha Excel Services är aktiverat.

Spara en arbetsbok på en SharePoint-webbplats

Om den arbetsbok som du vill använda inte redan visas i ett SharePoint-bibliotek måste du publicera det med hjälp av Excel Services. Publicera arbetsboken med hjälp av Excel Services är ett bättre alternativ än ladda upp det med hjälp av menyn ladda upp på SharePoint-webbplatsen. När du använder Excel Services Publicera arbetsboken kan definiera du delar av arbetsboken (till exempel enskilda arbetsböcker, områdesnamn eller diagram) som du vill använda Excel Services ska visas i Microsoft Office Excel Web Access. Genom att visa specifika delar av arbetsboken med hjälp av Office SharePoint Server 2007 behörigheter för att skydda arbetsboken mot obehörig åtkomst och du kan hålla data i arbetsboken konfidentiell samtidigt behöriga användare att uppdatera, beräkna om och interagera med data som kan visas.

Du kan också definiera parametrar. En parameter är en enda cell som du namnger innan du publicerar kalkylbladet. Du kan visa cellen med hjälp av Microsoft Office Excel Web Access-webbdel. Användare kan ange värden i cellen och beräkna arbetsboken om du vill analysera data.

Obs!: Det är inte alla funktioner i Microsoft Office Excel som stöds av Excel Services. Via länkarna i avsnittet Se även hittar du information om vilka funktioner som saknar stöd.

I det följande exemplet publiceras en arbetsbok i biblioteket Rapporter på webbplatsen Rapportcenter. Om du har tilldelats behörigheten Delta kan du publicera den på valfri SharePoint-webbplats.

 1. Öppna arbetsboken som du vill publicera med hjälp av Excel Services. Om du vill definiera parametrar måste du namnge varje cell som du vill att användarna ska kunna skriva information i.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , pekar du på Publicera och klicka sedan på Excel Services under Fördela dokument till andra personer.

 3. Ange sökvägen till servern samt filnamnet i rutan Filnamn. Om du exempelvis vill spara filen Test.xlsx i Rapportbibliotek på webbplatsen Rapportcenter skriver du: http://Contoso/Rapporter/Rapportbibliotek/Test.xlsx på Contoso-webbplatsen på den högsta nivån.

  Viktigt!: Om du kopierar webbadressen för SharePoint-biblioteket i webbläsaren och och klistrar in det direkt i filnamnsrutan måste du komma ihåg att ta bort de extra tecken som hindrar dig från att kopiera filen till målbiblioteket. I det här exemplet är det Forms/current.aspx i webbadressen.

 4. Klicka på knappen Excel Services-alternativ och välj sedan de alternativ som du vill använda när du visar arbetsboken, eller delar av den, i Excel Services.

 5. Om du vill kontrollera att de visningsbara delarna av arbetsboken visas på rätt sätt i webbläsare markerar du kryssrutan Öppna i Excel Services.

 6. Klicka på OK och sedan på Spara.

 7. Markera Rapport i listan Dokumenttyp i dialogrutan Välj dokumenttyp.

 8. Klicka på OK.

 9. Uppdatera SharePoint-webbplatsen så att det nyss överföra dokumentet visas.

Visa kalkylbladet på instrumentpanelen

 1. Klicka på Webbplatsåtgärder Bild av knapp på instrumentpanelssidan där du vill lägga till kalkylbladet och klicka sedan på Redigera sida.

 2. Klicka på webbdelen Redigera-menyn Webbdelsmeny i Microsoft Office Excel Web Access, webbdel där du vill lägga till i kalkylbladet, och välj Ändra delad webbdel.

 3. Använd dialogrutan Välj en länk för att söka efter arbetsboken i verktygsfönstret Microsoft Office Excel Web Access under arbetsbokväljer du en länk Knappen Verktyg .

 4. Gör något av följande om du endast vill visa en del av kalkylbladet:

Alternativ

Beskrivning

Namngivet objekt

Klicka på Knappen Verktyg och Skriv in namnet på ett cellområde som du har definierat i kalkylbladet i rutan Textpost. Webbdelen visar det här intervallet.

Rader

Ange antalet rader i kalkylbladet eller det namngivna området som du vill visa. Om du skriver 5 kommer de första fem raderna i kalkylbladet eller det namngivna området att visas.

Kolumner

Ange antalet kolumner i kalkylbladet eller det namngivna området som du vill visa. Om du skriver 5 kommer de första fem kolumnerna i kalkylbladet eller det namngivna området att visas.

Länkar till mer information om hur du använder Microsoft Office Excel Web Access webbdel i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Lägga till en KPI på en instrumentpanelssida

Med en KPI kan du visa hur arbetet mot ett givet mål fortlöper.

Hur du lägger till en KPI på en instrumentpanelssida beror på om du vill att instrumentpanelsmallen automatiskt ska skapa KPI-listan eller om du vill använda en befintlig KPI-lista.

Använd en av de följande två procedurerna beroende på vilket alternativ du valde i instrumentpanelsmallen.

Lägga till en ny KPI i en automatiskt skapad KPI-lista

När du i instrumentpanelsmallen väljer att automatiskt skapa en KPI-lista spara du flera steg som du hade varit tvungen att genomföra om du skulle ha lagt till KPI-webbdelen på en tom webbdelssida. Om du använder instrumentpanelsmallen skapas KPI-listan automatiskt och associerad till sidan och dessutom läggs webbdelen till på sidan.

Nästa steg är att välja vilken typ av KPI du vill använda och lägga till den i KPI-listan. Det gör du från KPI-webbdelen på instrumentpanelssidan.

 1. Klicka på pilen bredvid Nytt i verktygsfältet för KPI-webbdelen.

 2. Markera en av följande KPI-typer beroende på var informationen för KPI:n finns.

Välj det här alternativet

När källdata är

Indikatorn använder data i SharePoint-lista

En SharePoint-lista med objekt som du vill använda för att skapa ett mängdvärde, t.ex. en summa, lägsta eller högsta värde. Innan du konfigurerar en KPI måste du kontrollera att SharePoint-listan redan finns i den vyn du ska använda. Du måste alltså först visa lämpliga kolumner om KPI:n ska fungera.

Indikatorn använder data i Excel-arbetsbok

En Excel-arbetsbok i vilken KPI beräknas.

Indikator som använder data i SQL Server 2005 Analysis Services

En SQL Server 2005 Analysis Services-kub.

Indikator använder manuellt angiven information

Information som inte finns i något system och som därför anges manuellt.

 1. Gör något av följande på sidan Ny indikator beroende på vilken typ av KPI du valde i steg 2.

För denna KPI

Gör du så här

Indikatorn använder data i SharePoint-lista

 1. Skriv ett namn på och eventuellt en beskrivning av indikatorn i rutorna Namn och Beskrivning.

 2. Skriv en text i rutan Kommentarer som kan hjälpa de som granskar KPI:n att förstå den.

 3. Ange webbadressen till listan eller biblioteket i rutan List-URL under SharePoint-lista och vy.

  Obs!: 

  • Om du inte känner till webbadressen för dataanslutningsfilen i Microsoft Office (ODC-filen) klickar du på Bläddra i så att dialogrutan Välj en länk öppnas och navigerar till ODC-filen.

  • SharePoint-listan eller -biblioteket måste ingå i samma webbplatssamling.

 4. Marker den vy i Visa som innehåller de objekt du vill använda i KPI:n.

 5. Välj ett av följande sätt att beräkna målet för KPI:n under Värdeberäkning:

  • Antal listobjekt      En beräkning av det totala antalet objekt i listan.

  • Procentandel listobjekt där      En beräkning som jämför värdet för en innehållstyp i en kolumn eller upp till fem kolumner i listan.

  • Beräkning med alla listobjekt i vyn      En beräkning av Totalt, Genomsnitt, Högsta eller Lägsta i en numeriska kolumn i listan.

   Obs!: Alternativet Beräkning med alla listobjekt i vyn är endast tillgängligt om listan innehåller numeriska fält.

Indikatorn använder data i Excel-arbetsbok

 1. Skriv ett namn på och eventuellt en beskrivning av indikatorn i rutorna Namn och Beskrivning.

 2. Skriv en text i rutan Kommentarer som kan hjälpa de som granskar KPI:n att förstå den.

 3. Ange arbetsbokens plats i rutan Arbetsboks-URL.

  Meddelanden: 

  • Om du inte vet Webbadressen för arbetsboken, klickar du på Bläddra Bild av knapp om du vill öppna dialogrutan Välj en länk och sedan navigera till filen.

  • Webbadressen måste anges i förhållande till den aktuella webbplatsen.

 4. Skriv arbetsbok talet följt av ett utropstecken och celladressen till en plats i kalkylbladet för KPI: N i Celladressen för indikator för värdet. Om markören befinner sig cell D15 kalkylbladet 1, skriver du Blad1! D15. Annars kan använda ett namngivet område.

Indikator som använder data i SQL Server 2005 Analysis Services

 1. Ange webbadressen där ODC-filen finns i rutan Dataanslutning.

  Obs!: Om du inte känner till webbadressen för ODC-filen klickar du på Bläddra i så att dialogrutan Välj en länk öppnas och navigerar till ODC-filen.

 2. I rutan Visa endast KPI:er från visningsmapp markerar du visningsmappen i den Analysis Services-databas där KPI:n finns.

 3. Markera önskad KPI i rutan KPI-lista, t.ex. Totala intäkter eller Genomsnittlig vinstmarginal.

 4. Markera kryssrutan Inkludera underordnade indikatorer om du vill visa alla underordnade indikatorer för den KPI som du har valt.

 5. Skriv ett namn på och eventuellt en beskrivning av indikatorn i rutorna Namn och Beskrivning.

 6. Skriv en text i rutan Kommentarer som kan hjälpa de som granskar KPI:n att förstå den.

Indikator använder manuellt angiven information

 1. Skriv ett namn på och eventuellt en beskrivning av indikatorn i rutorna Namn och Beskrivning.

 2. Skriv en text i rutan Kommentarer som kan hjälpa de som granskar KPI:n att förstå den.

 3. Ange det numeriska värdet för företagets framsteg hittills.

 1. Markera högre eller lägre i listan Bättre värden är i avsnittet Statusikonregler för det intervall som ska vara grönt.

 2. Skriv värdena för statusindikatorerna i rutorna. Om du exempelvis vill spåra den lägsta procentandelen slutfört arbete av en viss grupp uppgifter kan du ange den gröna indikatorn till målvärdet och varningsvärdet till ett värde som är mindre än målvärdet. Om du i det här fallet vill se när den lägsta procentdelen slutfört arbete understiger 25 procent anger du värdet 25 för den gröna indikatorn värdet 25 och 24 för den gula.

  Obs!: Statusikonregler för en KPI där Indikatorn använder data i Analysis Services har förinställts för databasanalytikern.

Lägga till en befintlig KPI på instrumentpanelssidan

Om du skapar en instrumentpanel från en mall kan du vid ett senare tillfälle välja en befintlig KPI. KPI-webbdelen placeras då på instrumentpanelssidan så att du via webbdelens verktygsfönster kan välja vilken KPI-lista du vill visa. Du måste ha åtkomstbehörighet för den KPI-lista som du vill använda i webbdelen.

 1. När du vill lägga till en KPI-lista klickar du på Öppna verktygsfönstret i webbdelen.

 2. Klicka på Bläddra Bild av knapp om du vill leta reda på den KPI-lista som du vill ska visas i listrutan Indikator.

 3. Dubbelklicka på KPI-listans rubrik i dialogrutan Välj en länk.

 4. Klicka på OK så att verktygsfönstret stängs.

Länkar till mer information om hur du arbetar med KPI:er hittar du i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Publicera instrumentpanelssidan

Liksom för de flesta webbsidor i Office SharePoint Server 2007 används ett inchecknings- och utcheckningssystem för instrumentpanelssidor så att endast en person i taget kan redigera sidan, samt en versionsfunktion som hjälper dig att hålla reda på vilka ändringar som har gjorts på sidan. Om du vill visa en instrumentpanel för andra måste du publicera den. I vissa fall måste sidan även godkännas av en annan person i organisationen innan den kan publiceras.

Följande procedur förutsätter att du har behörighet att publicera instrumentpanelssidan och att sidan inte behöver godkännas av någon annan. Du hittar länkar till mer information om publicering av sidor i avsnittet Se även.

Gör något av följande:

Om du vill

Gör du så här

Spara sidan men inte tillåta att andra redigerar den. Du kan då gå tillbaka till sidan och redigera den vid ett senare tillfälle utan att behöva dela utkastet med andra.

Klicka på Sida i verktygsfältet Sidredigering och markera Spara och sluta redigera.

Spara sidan och tillåta andra att redigera den. Det här alternativet är användbart när du vill att andra medlemmar i arbetslaget ska kunna visa och ändra ett utkast till sidan.

Klicka på Checka in till Delade utkast i verktygsfältet Sidredigering.

Publicera sidan så att alla med lämplig behörighet kan granska den.

Klicka på Publicera i verktygsfältet Sidredigering.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×