Dela Business Contact Manager-data med andra användare

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Med Business Contact Manager för Outlook 2007, kan du och dina medarbetare Dela affärsdata som är viktigt för alla. Information i konton, affärskontakter, affärsmöjligheter eller affärsprojekt lagras som poster i Business Contact Manager-databasen. Skapare av den här databasen kan är också databasägare och bevilja eller neka åtkomst för andra användare i samma nätverk.

Obs!: Av säkerhetsskäl krypteras alla data som överförs mellan den delad databas och den lokal databas.

Databasens ägare kan dela databasen med medarbetare vars datorer finns i samma nätverk i samma arbetsgrupp eller domän. Datorer i ett nätverk ser ”” varandra vilket betyder att medarbetare kan komma åt mappar, filer och skrivare på andra användares datorer om mapp, fil eller skrivare delas. Datorerna är anslutna trådlöst eller med en fysisk anslutning. Mer information om nätverk och dela filer finns i Windows Hjälp och Support.

Vad vill du göra?

Tillåta eller neka andra användare åtkomst till databasen

Komma åt en delad databas

Ge eller neka andra användare rättigheter till min databas

Om du är databasens ägare kan du bevilja åtkomst till databasen åt utvalda användare som redan har tillgång till din dator eller som ingår i samma domän som du. Du kan även använda guiden Dela databas om du vill ändra vilka användare som kan komma åt Business Contact Manager-databasen.

Användarnas datorer kan vara medlemmar av samma arbetsgrupp eller nätverk. Det krävs ingen domän för att dela en databas.

Användare som har åtkomst till databasen kan uppdatera poster, skapa nya poster och flytta poster till mappen Borttaget. De kan inte ta bort poster permanent.

Som databasägare kan du:

 • Välja att dela eller att inte dela databasen med andra.

 • Ge eller neka rättigheter till databasen för enskilda användare.

 • Ändra vilka användare som kan komma åt databasen.

 • Ta bort databasen.

 • Säkerhetskopiera databasen.

 • Återställa en säkerhetskopierad databas.

 • Ta bort poster permanent genom att tömma mappen Borttaget.

  Alla användare kan återställa en post som finns kvar i mappen Borttaget.

 • Felsöka och reparera databasen.

  • Ändra företag Business Contact Manager-databasen är länkat till via din redovisningssystem.

Om du är administratör för datorn eller domänen kan du:

 • Lägga till nya användare till datorn eller domänen.

 • Komma åt delade databaser på datorn eller domänen, även databaser som andra har skapat.

Flytta en databas, första Säkerhetskopiera dina Business Contact Manager-dataoch sedan återställa data på måldator.

Överst på sidan

Ge eller neka åtkomst till Business Contact Manager-databasen

 1. Peka på DatabasverktygBusiness Contact Manager-menyn och klicka sedan på Dela databas.

 2. Slutför guiden Dela databas.

  • Om du vill ge eller neka åtkomst för vissa användare markerar du Jag vill dela mina data och gör sedan följande på sidan Välj användare.

   • Markera kryssrutan bredvid namnen på de användare som du vill dela Business Contact Manager-databasen med.

   • Avmarkera kryssrutan för de användare som inte ska komma åt databasen.

  • Om du vill bevilja åtkomst till någon som ansluter till den delade databasen från en annan dator i guiden Dela databas klickar du på jag vill dela mina data och markera sedan kryssrutan med användare som arbetar på andra datorer i nätverket. Klicka på Lägg till ny användare om du vill lägga till en ny användare vars namn inte finns med i listan på sidan Välj användare. Du måste ange ett tillfälligt lösenord för varje användare. Lösenordet kan inte vara tomt.

   Tips: Den nya användaren måste också ha ett användarkonto med samma namn på den dator som ansluter till den delade databasen.

  • Business Contact Manager för Outlook 2007 måste användas på alla datorer som ska anslutas till den delade Business Contact Manager-databasen.

Så här ändrar du (lägger till eller tar bort) användare som har tillgång till Business Contact Manager-databasen

 1. Peka på DatabasverktygBusiness Contact Manager-menyn och klicka sedan på Dela databas.

 2. Klicka på Nästa.

 3. Gör följande på sidan Välj användare:

  • Markera kryssrutan bredvid namnen på de användare som du vill dela Business Contact Manager-databasen.

   Om du vill lägga till en användare som inte finns med i listan på sidan klickar du på knappen Lägg till ny användare och följ sedan instruktionerna på skärmen. Du måste ange ett tillfälligt lösenord för varje användare. Lösenordet kan inte vara tomt. Den nya användaren måste också ha ett användarkonto med samma namn på den dator som ansluter till den delade databasen.

  • Avmarkera kryssrutan bredvid namnen på de användare som du inte vill dela Business Contact Manager-databasen med.

 4. Klicka på Nästa och slutför guiden.

Överst på sidan

Så här avbryter du delningen av databasen

 1. Peka på DatabasverktygBusiness Contact Manager-menyn och klicka sedan på Dela databas.

 2. Klicka på Jag vill inte dela mina data på sidan Dela databas.

  Obs!: Om Business Contact Manager för Outlook har integrerats med Office Accounting måste integreringen tas bort innan du kan avbryta delningen av databasen. Ytterligare information om hur du tar bort integreringen finns i hjälpen till Office Accounting.

Komma åt en delad databas

Du kan ansluta till en Business Contact Manager-databas om du har fått rättigheter till databasen av dess ägare. Den delade databasen kan finnas på samma dator (lokalt) eller på en annan dator (fjärråtkomst).

Obs!: Business Contact Manager för Outlook 2007 måste användas på alla datorer som ska anslutas till den delade Business Contact Manager-databasen.

Om du har beviljats åtkomst, du Visa kommunikationshistorikobjekt, uppdatera poster, skapa nya poster, komma åt redovisningsinformation och flytta poster till och från mappen Borttaget.

Obs!: Eftersom posterna inte är låsta kan flera personer redigera samma post samtidigt. Om en post redigeras samtidigt av mer än en person skrivs de tidigare ändringarna över av de senare.

Förutom att beviljas åtkomst till en delad databas som finns på samma dator, måste Business Contact Manager för Outlook konfigureras för din Outlook-profil. Om den delade databasen finns på en annan dator måste Business Contact Manager för Outlook installeras även på din dator och sedan konfigureras för din Outlook-profil. I båda fallen innebär det att när du startar Outlook måste du slutföra installationsguiden för Business Contact Manager. I följande procedurer beskrivs hur du slutför installationsguiden eller växlar till att använda en delad databas.

Mer information om profiler finns i Översikt av profiler.

Gör något av följande när du vill få åtkomst till en delad databas:

Om du använder Business Contact Manager för Outlook för första gången kan slutföra Startguiden

 1. Klicka på Välj en befintlig databas i Startguiden.

 2. Skriv in namnet på den dator där den delade databasen finns i rutan Datornamn och klicka sedan på Anslut.

  Om du inte känner till datorns namn eller databasens namn kontaktar du den som skapade databasen och skaffar den här informationen.

 3. Markera databasen i rutan Databasnamn.

 4. Klicka på Nästa och följ sedan instruktionerna i installationsguiden.

  Databasägaren måste ge dig ett tillfälligt lösenord. Du uppmanas sedan att byta det. Lösenordet får inte vara tomt.

Om du har redan installerat och används Business Contact Manager för Outlook, växla till den delade databasen.

 1. Peka på DatabasverktygBusiness Contact Manager-menyn och klicka sedan på Skapa eller välj en databas.

 2. Klicka på Välj en befintlig databas.

 3. Skriv in namnet på den dator där den delade databasen finns i rutan Datornamn och klicka sedan på Anslut.

  Om du inte känner till datorns namn eller databasens namn kontaktar du den som skapade databasen och skaffar den här informationen.

 4. Markera databasen i rutan Databasnamn.

 5. Klicka på Nästa och följ sedan instruktionerna i installationsguiden.

  Databasägaren måste ge dig ett tillfälligt lösenord. Du uppmanas sedan att byta det. Lösenordet får inte vara tomt.

Klicka på knappen Hjälp om du vill ha mer information om en sida.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×