Definiera och lösa ett problem med Problemlösaren

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Problemlösaren är en del av en uppsättning kommandon som ibland kallas konsekvensanalys verktyg. Med Problemlösaren kan du hitta ett optimalt (högsta eller lägsta) värde för en formel i en cell – kallas målsättningscellen – skyldig villkor eller begränsningar på värdena i andra formel celler i ett kalkylblad. Problemlösaren arbetar med en grupp av celler, kallade beslut variabler eller bara variabla celler som deltar i molntjänster formlerna i cellerna mål och villkor. Problemlösaren justerar värdena i beslutsvariabelceller att uppfylla begränsningar vid begränsningsceller och ger de resultat du vill använda för målsättningscellen.

Obs!    I tidigare versioner av Problemlösaren kallades målsättningscellen för "målcell" och cellerna med beslutsvariabler för "justerbara celler".

Artikelinnehåll

Översikt

Definiera och lös ett problem.

Stega igenom försökslösningar i Problemlösaren

Ändra det sätt på vilket Problemlösaren finner lösningar

Spara eller läs in en problemmodell

Problemlösningsmetoder som används av Problemlösaren

Mer hjälp om hur du använder Problemlösaren

Översikt

Med Problemlösaren kan du bestämma max- eller minvärdet för en cell genom att ändra andra celler. Du kan t.ex. ändra beloppet på projekterad reklambudget och se hur ändringen påverkar det projekterade vinstbeloppet.

Exempel på en problemlösning med Problemlösaren

I följande exempel avgör reklamsatsningarnas storlek varje kvartal hur många enheter som säljs och därmed indirekt storleken på försäljningsintäkterna, de därtill hörande kostnaderna (Försäljningskostnader, Marknadsföring och Övriga kostnader) och vinsten. Problemlösaren kan ändra kvartalsbudgeten för Reklam (variabla celler B5:C5) upp till en total budgetgräns på 20 000 amerikanska dollar (cell F5), tills den totala vinsten (målsättningscell F7) blir så stor som möjligt. Värdena i de variabla cellerna används för att beräkna vinsten för varje kvartal, så att de är kopplade till formeln i målsättningscellen F7, =SUMMA(Q1 Vinst:Q2 Vinst).

Före problemlösning med Problemlösaren

1. Variabla celler

2. Begränsad cell

3. Målsättningscell

När du har kört Problemlösaren har du följande nya värden:

Efter problemlösning med Problemlösaren

Överst på sidan

Definiera och lös ett problem.

 1. Klicka på Problemlösaren i gruppen Analys på fliken Data.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Om kommandot Problemlösaren eller gruppen Analys inte är tillgängliga måste du läsa in tilläggsprogrammet Problemlösaren.

  Så här läser du in tilläggsprogrammet Problemlösaren

  1. Klicka på fliken Arkiv, klicka på Alternativ och klicka sedan på kategorinTillägg.

  2. Klicka på Excel-tillägg i rutan Hantera och klicka på OK.

  3. Markera kryssrutan bredvid Problemlösaren i rutan Tillgängliga tilläggsmakron, och klicka på OK.

 2. Ange en cellreferens eller namn på målsättningscellen i rutan Ange målsättning. Målsättningscellen måste innehålla en formel.

 3. Gör något av följande:

  1. Klicka på Max om du vill att målsättningscellen ska ha ett så stort värde som möjligt.

  2. Klicka på Min om du vill att målsättningscellen ska ha ett så litet värde som möjligt.

  3. Klicka på Värdet av om du vill att målsättningscellen ska ha ett visst värde. Ange därefter värdet i rutan.

 4. Ange ett namn eller en referens för varje cellområde med beslutsvariabler i rutan Genom att ändra variabla celler. Avgränsa referenser som inte ligger intill varandra med semikolon. De variabla cellerna måste vara kopplade direkt eller indirekt till målsättningscellen. Du kan ange upp till 200 variabla celler.

 5. Ange önskade begränsningar i rutan Begränsningar genom att göra följande:

  1. Klicka på Lägg till i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren.

  2. Ange cellreferensen eller namnet på cellen vars värde du vill begränsa i rutan Cellreferens.

  3. Klicka på den relation (<=, =, >=, hel, bin eller dif) som du vill skapa mellan den refererade cellen och begränsningen.

   Om du klickar på hel visas heltal i dialogrutan Begränsning. Om du klickar på bin visas binär i dialogrutan Begränsning. Om du klickar på dif visas allaolika i dialogrutan Begränsning.

  4. Om du väljer <=, = eller >= för relationen i rutan Begränsning, ska du ange ett tal, en cellreferens/ett cellnamn eller en formel.

  5. Gör något av följande:

   • Klicka på Lägg till om du vill spara begränsningen och lägga till en annan.

   • Klicka på OK om du vill spara begränsningen och återgå till dialogrutan Parametrar för Problemlösaren.

    Obs!    Du kan endast använda relationerna hel, bin och dif i begränsningar av celler med beslutsvariabler.

    Du kan ändra eller ta bort en befintlig begränsning genom att göra följande:

  6. Klicka på den begränsning som du vill ändra eller ta bort i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren.

  7. Klicka på Ändra och gör ändringarna eller på Ta bort.

 6. Klicka på Lös och gör något av följande:

  1. Klicka på Behåll problemlösning i dialogrutan Problemlösning om du vill behålla lösningen i kalkylbladet.

  2. Klicka på Återställ startvärden om du vill återställa värdena från innan du klickade på Lös.

   Anmärkningar   

  3. Du kan avbryta lösningsprocessen genom att trycka på ESC. Kalkylbladet beräknas om med de senaste värdena för cellerna med beslutsvariabler.

  4. Om du vill skapa en rapport baserad på din lösning efter att Problemlösaren har hittat en lösning, kan du klicka på en rapporttyp i rutan Rapporter och sedan klicka på OK. Rapporten skapas på ett nytt kalkylblad i din arbetsbok. Om ingen lösning hittas av Problemlösaren är endast vissa rapporter eller inga rapporter alls tillgängliga.

  5. Klicka på Spara scenario i dialogrutan Problemlösning och ange sedan ett namn på scenariot i rutan Scenarionamn om du vill spara värdena i cellerna med beslutsvariabler som ett scenario som du kan visa senare.

Överst på sidan

Stega igenom försökslösningar i Problemlösaren

 1. När du har definierat ett problem klickar du på Alternativ i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren.

 2. Om du vill visa värdena för varje försökslösning markerar du kryssrutan Visa iterationsresultat i dialogrutan Alternativ och klickar på OK.

 3. Klicka på Lös i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren.

 4. Gör något av följande i dialogrutan Visa försökslösning:

  • Klicka på Stopp om du vill stoppa lösningsprocessen och visa dialogrutan Problemlösning.

  • Klicka på Fortsätt om du vill fortsätta lösningsprocessen och visa nästa försökslösning.

Överst på sidan

Ändra det sätt på vilket Problemlösaren finner lösningar

 1. Klicka på Alternativ i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren.

 2. Välj eller ange värden för önskade alternativ på flikarna Alla metoder, Icke-linjär GRG och Evolutionary i dialogrutan.

Överst på sidan

Spara eller läs in en problemmodell

 1. Klicka på Läs in/spara i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren.

 2. Ange ett cellområde för modellområdet och klicka på Spara eller Läs in.

  När du sparar en modell anger du referensen för första cellen i ett lodrätt område med tomma celler där du vill placera problemmodellen. När du läser in en modell anger du referensen för hela cellområdet som innefattar problemmodellen.

  Tips!    Du kan spara de senaste markeringarna i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren med ett kalkylblad genom att spara arbetsboken. Varje kalkylblad i arbetsboken kan ha egna markeringar för Problemlösaren och alla markeringarna sparas. Du kan också definiera flera problem för ett kalkylblad genom att använda Läs in/spara och spara problemen var för sig.

Överst på sidan

Problemlösningsmetoder som används av Problemlösaren

Du kan välja någon av följande tre algoritmer eller problemlösningsmetoder i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren:

 • Icke-linjär GRG (Generalized Reduced Gradient)    Används för problem som är utjämnat icke-linjära.

 • LP Simplex    Används för problem som är linjära.

 • Evolutionary    Används för problem som inte är utjämnade.

Om du vill ha mer information om de här metoderna kontaktar du:

Frontline Systems, Inc.
P.O. Box 4288
Incline Village, NV 89450-4288
USA +1 (775) 831-0300
Webbplats: http://www.solver.com
E-post: info@solver.com

För delar av programkoden i Problemlösaren ägs copyright 1990–2009 av Frontline Systems, Inc. För andra delar ägs copyright 1989 av Optimal Methods, Inc.

Överst på sidan

Mer hjälp om hur du använder Problemlösaren

Mer detaljerad hjälp om Problemlösaren från Frontline Systems finns i hjälpen om Problemlösaren på www.solver.com.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×