Definiera och lösa ett problem med Problemlösaren

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Problemlösaren är ett tilläggsprogram för Excel som du kan använda för konsekvensanalys. Med Problemlösaren kan du hitta ett optimalt (maximalt eller minimalt) värde för en formel i en cell – kallad målsättningscell – med begränsningar för värdena från andra formelceller i ett kalkylblad. Problemlösaren fungerar med en grupp celler, som kallas beslutsvariabler eller helt enkelt variabla celler, och som används vid beräkning av formlerna i målsättnings- och begränsningscellerna. Problemlösaren justerar värdena i cellerna med beslutsvariabler för att uppfylla begränsningarna för begränsningsceller och ge det önskade resultatet för målsättningscellen.

Placera helt enkelt kan använda du Problemlösaren för att bestämma högsta eller lägsta värdet i en cell genom att ändra andra celler. Du kan till exempel ändra antalet planerade reklam budget och se hur påverkar dina planerade vinstbelopp.

Obs!    Versioner av före Excel 2007 kallades målsättningscellen för ”Målcell”, och beslutsvariabelceller som ”justerbara celler” eller ”justerbara celler”. Många förbättringar har gjorts i Problemlösaren-tillägget för Excel 2010, så om du använder Excel 2007 upplevelsen är lite annorlunda.

I följande exempel avgör reklamsatsningarnas storlek varje kvartal hur många enheter som säljs och därmed indirekt storleken på försäljningsintäkterna, de därtill hörande kostnaderna (Försäljningskostnader, Marknadsföring och Övriga kostnader) och vinsten. Problemlösaren kan ändra kvartalsbudgeten för Reklam (variabla celler B5:C5) upp till en total budgetgräns på 20 000 amerikanska dollar (cell F5), tills den totala vinsten (målsättningscell F7) blir så stor som möjligt. Värdena i de variabla cellerna används för att beräkna vinsten för varje kvartal, så att de är kopplade till formeln i målsättningscellen F7, =SUMMA(Q1 Vinst:Q2 Vinst).

Före problemlösning med Problemlösaren

1. Variabla celler

2. Begränsad cell

3. Målsättningscell

När du har kört Problemlösaren har du följande nya värden:

Efter problemlösning med Problemlösaren

Överst på sidan

 1. Klicka på Problemlösaren på fliken Data i gruppen analys.
  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Obs!: Om kommandot Problemlösaren eller gruppen analys inte är tillgängligt, måste du aktivera Problemlösaren tilläggsprogram. Se: hur du aktiverar Problemlösaren - tillägget

  Bild av dialogrutan Problemlösaren i Excel 2010 +
 2. Ange en cellreferens eller namn på målsättningscellen i rutan Ange målsättning. Målsättningscellen måste innehålla en formel.

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på Max om du vill att målsättningscellen ska ha ett så stort värde som möjligt.

  • Klicka på Min om du vill att målsättningscellen ska ha ett så litet värde som möjligt.

  • Klicka på Värdet av om du vill att målsättningscellen ska ha ett visst värde. Ange därefter värdet i rutan.

  • Ange ett namn eller en referens för varje beslut variabla cellområdet i rutan Genom att ändra variabel celler. Avgränsa icke-angränsande referenser med kommatecken. Variabla celler måste vara avseende direkt eller indirekt målsättningscellen. Du kan ange upp till 200 variabla celler.

 4. Ange önskade begränsningar i rutan Begränsningar genom att göra följande:

  1. Klicka på Lägg till i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren.

  2. Ange cellreferensen eller namnet på cellen vars värde du vill begränsa i rutan Cellreferens.

  3. Klicka på relationen (<=, =, >=, int, bin eller oli) som du vill använda mellan den refererade cellen och begränsningen. Om du klickar på hel visas heltal i dialogrutan Begränsning. Om du klickar på bin visas binär i dialogrutan Begränsning. Om du klickar på oli visas alla olika i dialogrutan Begränsning.

  4. Om du väljer <=, = eller >= för relationen i rutan Begränsning, ska du ange ett tal, en cellreferens/ett cellnamn eller en formel.

  5. Gör något av följande:

   • Klicka på Lägg till om du vill spara begränsningen och lägga till en annan.

   • Godkänn begränsningarna och återgå till dialogrutan Parametrar för problemlösaren genom att klicka på OK.
    Obs!    Du kan använda relationerna int, bin och dif endast i begränsningar för beslutsvariabelceller.

    Du kan ändra eller ta bort en befintlig begränsning genom att göra följande:

  6. Klicka på den begränsning som du vill ändra eller ta bort i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren.

  7. Klicka på Ändra och gör ändringarna eller på Ta bort.

 5. Klicka på Lös och gör något av följande:

  • Klicka på Behåll Problemlösarens lösning i dialogrutan Problemlösning om du vill behålla lösningen i kalkylbladet.

  • Klicka på Återställ startvärden om du vill återställa värdena från innan du klickade på Lös.

  • Du kan avbryta lösningsprocessen genom att trycka på ESC. Kalkylbladet beräknas om med de senaste värdena för cellerna med beslutsvariabler.

  • Om du vill skapa en rapport baserad på din lösning efter att Problemlösaren har hittat en lösning, kan du klicka på en rapporttyp i rutan Rapporter och sedan klicka på OK. Rapporten skapas på ett nytt kalkylblad i din arbetsbok. Om ingen lösning hittas av Problemlösaren är endast vissa rapporter eller inga rapporter alls tillgängliga.

  • Klicka på Spara scenario i dialogrutan Problemlösning och ange sedan ett namn på scenariot i rutan Scenarionamn om du vill spara värdena i cellerna med beslutsvariabler som ett scenario som du kan visa senare.

Överst på sidan

 1. När du har definierat ett problem klickar du på Alternativ i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren.

 2. Om du vill visa värdena för varje försökslösning markerar du kryssrutan Visa iterationsresultat i dialogrutan Alternativ och klickar på OK.

 3. Klicka på Lös i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren.

 4. Gör något av följande i dialogrutan Visa provlösning:

  • Klicka på Stopp om du vill stoppa lösningsprocessen och visa dialogrutan Problemlösning.

  • Klicka på Fortsätt om du vill fortsätta lösningsprocessen och visa nästa försökslösning.

 1. Klicka på Alternativ i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren.

 2. Välj eller ange värden för önskade alternativ på flikarna Alla metoder, Icke-linjär GRG och Evolutionary i dialogrutan.

 1. Klicka på Läs in/spara i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren.

 2. Ange ett cellområde för modellområdet och klicka på Spara eller Läs in.

  När du sparar en modell anger du referensen för första cellen i ett lodrätt område med tomma celler där du vill placera problemmodellen. När du läser in en modell anger du referensen för hela cellområdet som innefattar problemmodellen.

  Tips!    Du kan spara de senaste markeringarna i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren med ett kalkylblad genom att spara arbetsboken. Varje kalkylblad i arbetsboken kan ha egna markeringar för Problemlösaren och alla markeringarna sparas. Du kan också definiera flera problem för ett kalkylblad genom att använda Läs in/spara och spara problemen var för sig.

Du kan välja någon av följande tre algoritmer eller problemlösningsmetoder i dialogrutan Parametrar för Problemlösaren:

 • Icke-linjär GRG (Generalized Reduced Gradient)    Används för problem som är utjämnat icke-linjära.

 • LP Simplex    Används för problem som är linjära.

 • Evolutionary    Används för problem som inte är utjämnade.

Mer detaljerad hjälp om Problemlösaren kontakt:

Frontline Systems, Inc.
P.O. Box 4288
lutning Village, NV 89450-4288
(775) 831-0300
webbplats: http://www.solver.com
e-post: info@solver.com
Hjälpen om Problemlösaren på www.solver.com.

För delar av programkoden i Problemlösaren ägs copyright 1990–2009 av Frontline Systems, Inc. För andra delar ägs copyright 1989 av Optimal Methods, Inc.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Mer information finns i

Med hjälp av Problemlösaren för kapital budgetering

Med hjälp av Problemlösaren för ekonomiska planering

Med hjälp av Problemlösaren för att fastställa optimal produkt mix

Utföra konsekvensanalys med verktyget Problemlösaren

Introduktion till konsekvensanalys

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Använd felkontroll om du vill hitta fel i formler

Kortkommandon i Excel 2016 för Windows

Kortkommandon i Excel 2016 för Mac

Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Excel-funktioner (efter kategori)

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×