Definiera kategorier i ett databasmodelldiagram

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Kategorier är tabeller som utgör deltyper av en överordnad tabell. En post för en anställd (den överordnade tabellen) kan exempelvis innehålla en jobbtypkolumn. Kategoritabeller för den kolumnen kan till exempel inkludera Ingenjör, Tekniker och Administratör.

Vad vill du göra?

Definiera en kategori i ett databasmodelldiagram

Definiera en kategori med kopplingsverktyget

Ange en kategori-form som slutförd eller inte slutförd.

Ange kategoridiskriminatorattribut

Definiera en kategori i ett databasmodelldiagram

 1. Öppna databasmodelldiagrammet.

 2. Dra en form av typen Kategori från stencilen Entitetsamband eller Objektrelationer till diagrammet.

 3. Dra en Överordnad till kategori-form till ritningssidan. Dra ena änden av Överordnad till kategori-formen till mittpunkten på den överordnade tabellen så att tabellen markeras, och släpp sedan upp musknappen. Dra den andra änden av Överordnad till kategori-formen till mittpunkten på Kategori-formen. Släpp upp musknappen när Kategori-formen blir markerad.

  Båda kopplingspunkterna blir röda.

 4. Dra en Kategori till underordnad-form till ritningssidan. Dra ena änden av Kategori till underordnad-formen till mittpunkten på Kategori-formen så att Kategori-formen blir markerad, och släpp sedan upp musknappen. Dra den andra änden av Kategori till underordnad-formen till mittpunkten på den underordnade tabellen. Släpp upp musknappen när den underordnade tabellen blir markerad.

  Båda kopplingspunkterna blir röda och primärnycklarna från den överordnade tabellen läggs till som externa nycklar i den underordnade tabellen.

 5. Upprepa steg 4 för alla underordnade tabeller.

Överst på sidan

Definiera en kategori med kopplingsverktyget

 1. Öppna databasmodelldiagrammet.

 2. Dra en kategoriform till diagrammet från Entitetsamband eller Objektrelationer.

 3. Klicka på Kopplingsverktyget i Standardverktygsfältet och klicka sedan på formen Överordnad till kategori. Placera Kopplingsverktyget över mitten på den överordnade tabellen så att tabellen markeras och dra sedan till mittpunkten på Kategori-formen. Släpp upp musknappen när Kategori-formen blir markerad.

  Båda kopplingspunkterna blir röda.

 4. Klicka på formen Kategori till underordnad med Kopplingsverktyget. Placera Kopplingsverktyget över mitten på Kategori-formen så att den markeras och dra sedan till mittpunkten på den underordnade tabellen. Släpp upp musknappen när den underordnade tabellen blir markerad.

  Båda kopplingspunkterna blir röda och primärnycklarna från den överordnade tabellen läggs till som externa nycklar i den underordnade tabellen.

 5. Upprepa steg 4 för alla underordnade tabeller.

Överst på sidan

Definiera en kategoriform som fullständig eller ofullständig

 1. Öppna databasmodelldiagrammet.

 2. Öppna fönstret Databasegenskaper genom att dubbelklicka på den Kategori-form vars egenskaper du vill redigera.

 3. Klicka på Definition i listan Kategorier och gör sedan något av följande:

  • Avmarkera kryssrutan Kategorin är fullständig om du vill definiera kategorin som ofullständig.

  • Markera kryssrutan Kategorin är fullständig om du vill definiera kategorin som fullständig.

   Databasmodelldiagrammet uppdateras automatiskt.

Överst på sidan

Definiera ett kategoridiskriminatorattribut

 1. Öppna databasmodelldiagrammet.

 2. Öppna fönstret Databasegenskaper genom att dubbelklicka på den Kategori-form vars egenskaper du vill redigera.

 3. Klicka på Definition i listan Kategorier, klicka på Det här attributet och markera sedan den kolumn i den överordnade tabellen som du vill definiera som kategoridiskriminator.

  Databasmodelldiagrammet uppdateras automatiskt.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×