Datainsamlingsrutiner för Skype för företag

Skype för företag – Server 2015-, Skype för företag – Online- och Skype för företag-klienterna samlar in data som hjälper Microsoft förstå hur produkterna används och vilka typer av fel, till exempel inloggningsfel, som har inträffat. Med hjälp av den här informationen kan vi sätta oss in i användningsmönster, planera nya funktioner och felsöka och lösa problem.

Vissa användningsdata samlas in automatiskt medan andra endast samlas in när administratören och/eller användaren väljer att tillåta det. Datainsamling kan delas in i tre kategorier:

  • Statistiska data

  • Användningsdata

  • Felrapporteringsdata

Statistiska data

Statistiska data inhämtas enbart för att tillhandahålla och förbättra Skype för företag och Skype för företag – Online. De innehåller miljörelaterad information som enhets- och operativsystemsversioner liksom nationella inställningar och språkinställningar. De innehåller även räknare för inloggningsförsök och -misslyckanden. Här är några exempel på statistiska data som samlas in:

Datatyp

Exempel

Kommentarer

AppName

iPhoneSkype

DeviceModel

iPhone

OSName

iPhoneiOS

OSVersion

8.3

UserLanguage

sv-SE

UserID

E296D735-4F36-4E18-7C3B-52E1A02A0164

ID:t hashkodas två gånger: en gång på klienten och en gång på telemetritjänsten. Genom hashkodning kan ID:t inte kopplas till en viss användare.

DeviceID

5E872200-F546-4CCD-8F23-AF5F507AA2DD

Enhets-ID:t är ett GUID som genereras slumpmässigt på enheten och skickas till telemetritjänsten.

Statistiska data innehåller INTE information som identifierar organisationen eller användarna. Mer information finns i sekretesspolicyn för Skype för företag.

Statistiska data är aktiverat som standard och kan inte inaktiveras av administratörer eller slutanvändare.

Användningsdata

Användningsdata omfattar information som antal samtal som ringts, antal snabbmeddelanden som skickats eller tagits emot, antal möten, användningsfrekvens för olika funktioner samt stabilitetsproblem.

Användningsdata kan innehålla information som identifierar organisationen, till exempel contoso.com. Här är några exempel på användningsdata som samlas in:

Datatyp

Exempel

Kommentarer

Skickade snabbmeddelanden

12

Mottagna snabbmeddelanden

5

Anslutning till möte (försök)

5

Anslutning till möte (genomförda)

4

Samtals-/mötesminuter

30 minuter

FederationPartner

Microsoft.com

Detta är namnet på den organisation som är registrerad i Office 365. Det skickas i klartext, vilket betyder att det inte döljs.

Användningsdata innehåller INTE information som identifierar användarna.

Insamling av användningsdatainsamling är aktiverat som standard, men lokala administratörer kan inaktivera funktionen via grupprincipinställningen DisableAutomaticSendTracing på Skype för företag – Server 2015. Om inställningen inaktiveras påverkas alla användare i organisationen. Läs Konfigurera klientstartprinciper i Lync Server 2013 om du vill veta mer.

Slutanvändarna kan inte aktivera eller inaktivera insamling av användningsdata.

Felrapporteringsdata

Felrapporteringsdata kan gälla information om prestanda och tillförlitlighet, enhetskonfiguration, kvalitet på nätverksanslutningen, felkoder, felloggar och undantag. Här är några exempel på felrapporteringsdata som samlas in:

Datatyp

Exempel

Meddelanderiktning

Inkommande

Konversationstillstånd

Inaktiv

ID för konversationstråd

AdDO8hsJqilU93hQHC3OZaPR2saEA==

UserID

ID:t skickas i klartext, som telemetritjänsten hashkodar före lagring

Felrapporteringsdata kan också innehålla personlig information som användarens IP-adress och SIP URI (Session Initiation Protocol Uniform Resource Identifier). Mer detaljer om vad som samlas in finns i sekretesspolicyn för Skype för företag.

För felrapportering krävs två saker:

  • Grupprincipinställningen DisableAutomaticSendTracing måste vara inställd på False på servern eller i administrationscentret för klientorganisationen (standardinställning). Läs Konfigurera klientstartprinciper i Lync Server 2013 om du vill veta mer.

  • Slutanvändarna väljer själva att delta på fliken Allmänt (klicka på kugghjulsikonen Kugghjulsikonen så öppnas dialogrutan Alternativ med fliken Allmänt) i Skype för företag-klienten.

    Kryssrutan för Skype för företag-datainsamling i dialogrutan Alternativ > Allmänt

    Mer information finns i Ange allmänna alternativ.

Mer information finns i

Customer Experience Improvement Program

URL-adresser och IP-adressintervall för Office 365

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×