Databasegenskaper för formen Entitet (Utlösare och Kontroll)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Med dessa alternativ kan du lägga till, redigera, ta bort eller förhandsgranska koden för utlösare och kontrollsatsdelar. Alternativen i den här kategorin kan variera beroende på vilket databashanteringssystem (DBMS) du använder.

När du bakåtkompilerar en databas som innehåller kod eller när du lägger till ny kod i en tabell i modellen, visas koden i denna kategori och anges under Lokal kod i Kodfönstret.

Koden inkluderas i det DDL-skript (Data Definition Language) som skapas när du använder någon av guiderna Generera databas eller Uppdatera databas.

Du kan använda utlösare vid specifika databashändelser, t.ex. när en post infogas, uppdateras eller tas bort. Du kan t.ex. använda en utlösare för att logga revisionsinformation i en separat tabell, beräkna härledd information t.ex. den utökade kostnaden för pris gånger kvantitet, meddela inloggade användare om överskridna gränser eller anropa en lagrad procedur.

Utlösare / kontrollsatsdelar

Visar en lista över den kod som är associerad med den markerade Entitet-formen.

Förhandsgranska

Visar ungefär fyra rader kod för den markerade utlösaren eller kontrollsatsdelen.

Lägga till

Klicka här om du vill öppna Kodredigeraren där du kan skriva ny kod. Du kan ändra storleken på Kodredigeraren om du vill se mer av koden.

Ta bort

Klicka här om du vill ta bort den markerade utlösaren eller kontrollsatsdelen.

Redigera

Klicka här om du vill öppna Kodredigeraren och visa koden för den markerade utlösaren eller kontrollsatsdelen. Du kan ändra storleken på Kodredigeraren om du vill se mer av koden.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×