DATEDIF (Funktionen DATEDIF)

Beräknar antalet dagar, månader eller år mellan två datum. Varning! Excel innehåller DATEDIF-funktionen för att stödja äldre arbetsböcker från Lotus 1-2-3. Funktionen DATEDIF kan i vissa fall resultera i felaktiga beräkningsresultat. Mer information finns i avsnittet om kända problem i den här artikeln.

Syntax

DATEDIF(startdatum,stoppdatum,enhet)

Startdatum     Ett datum som representerar det första datumet i perioden. Datum kan anges som textsträngar inom citattecken (t.ex. "2001-01-30"), som serienummer (t.ex. 36921, som representerar 30 januari 2001, om du använder 1900-datumsystemet), eller som resultaten av andra formler eller funktioner (t.ex. DATUMVÄRDE("2002-01-30")).

Stoppdatum     Ett datum som representerar det sista datumet i perioden.

Obs!: Om startdatum är större än stoppdatum blir resultatet #OGILTIGT!.

Enhet     Vilken typ av information som ska returneras:

Enhet

Returnerar

"Å"

Antalet hela år i perioden.

"M"

Antalet hela månader i perioden.

"D"

Antalet dagar i perioden.

"MD"

Skillnaden mellan dagarna i startdatum och stoppdatum. Månaderna och åren i datumen ignoreras.

Viktigt!: Vi rekommenderar inte att du använder argumentet ”MD” eftersom det finns kända begränsningar med det. Se avsnittet med kända problem nedan.

"ÅM"

Skillnaden mellan månaderna i startdatum och stoppdatum. Dagarna och åren i datumen ignoreras

"ÅD"

Skillnaden mellan dagarna i startdatum och stoppdatum. Åren i datumen ignoreras.

Anmärkningar

  • Datum lagras som serienummer för att beräkningar ska kunna utföras på dem. Som standard har 31 december 1899 serienumret 1 och 1 januari 2008 serienumret 39448 eftersom det är 39448 dagar efter 1 januari 1900.

  • DATEDIF-funktionen är användbar i formler där du behöver beräkna en ålder.

Exempel

startdatum

stoppdatum

Formel

Beskrivning (Resultat)

2001-01-01

2003-01-01

=DATEDIF(startdatum,stoppdatum,"Å")

Två hela år i perioden (2)

2001-06-01

2002-08-15

=DATEDIF(startdatum,stoppdatum,"D")

440 dagar mellan 1 juni 2001 och 15 augusti 2002 (440)

2001-06-01

2002-08-15

=DATEDIF(startdatum,stoppdatum,"ÅD")

75 dagar mellan 1 juni och 15 augusti, där åren i datumen ignoreras (75)

Kända problem

Argumentet ”MD” kan resultera i ett negativt tal, en nolla eller ett felaktigt resultat. Om du försöker beräkna återstående antal dagar efter den sista slutförda månaden finns det en lösning:

=DATEDIF(D17;E17;"md") och resultat: 5

Den här formeln subtraherar den första dagen i den sista månaden (2016-05-01) från slutdatumet i cell E17 (2016-05-06). Så här går det till: Först skapar funktionen DATUM datumet (2016-05-01). Datumet skapas med hjälp av året i cell E17 och månaden i cell E17. Sedan representerar 1 den första dagen i månaden. Resultatet för DATUM-funktionen är 2016-05-01. Sedan subtraherar vi det från det ursprungliga stoppdatumet i cell E17, d.v.s. 2016-05-06. 2016-05-06 minus 2016-05-01 är 5 dagar.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×