Dölja en kontroll baserat på värdena i formuläret

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Microsoft Office InfoPath kan du använda villkorsstyrd formatering för att ange olika formateringsalternativ för en kontroll utifrån villkor i formuläret. Den villkorsstyrda formateringen tillämpas om de angivna villkoren är uppfyllda när en användare fyller i ett formulär som baseras på formulärmallen.

I den här artikeln lär du dig hur du använder villkorsstyrd formatering för att dölja en kontroll som baseras på värdet i en annan kontroll i formulärmallen. Du kan till exempel lägga till villkorsstyrd formatering för att försäkra dig om att en textruta för körkortsinformation döljs om användaren inte anger en tillräckligt hög ålder i en annan kontroll i formuläret.

I den här artikeln

Innan du börjar

Att tänka på kompatibilitet

Dölja en kontroll baserat på värden i formuläret

Innan du börjar

För att kunna slutföra den här proceduren måste du ha minst två kontroller på din formulärmall – en kontroll som du vill dölja och en andra kontrollen vars värde ska avgöra status för den första kontrollen.

Överst på sidan

Kompatibilitetsfrågor

När du utformar en formulärmall i InfoPath kan du välja ett visst kompatibilitetsläge för att utforma en webbläsarkompatibel formulärmall. När en webbläsarkompatibel formulärmall publiceras på en server som kör InfoPath Forms Services och sedan webbläsaraktiveras, kan formulär som baseras på formulärmallen visas i en webbläsare. När du utformar en webbläsarkompatibel formulärmall är vissa kontroller inte tillgängliga i åtgärdsfönstret Kontroller eftersom de inte kan visas i en webbläsare.

Listan med kontroller som kan döljas med hjälp av villkorsstyrd formatering

I följande tabell visas de Office InfoPath 2007 kontroller som kan döljas med hjälp av villkorsstyrd formatering och om de är tillgängliga för webbläsarkompatibla formulärmallar.

Kontroller som kan döljas

Tillgänglig för webbläsarkompatibla formulärmallar?

Kombinationsruta

Nej

Vågrätt upprepande tabell

Nej

Flervalslistruta

Nej

Pennritning

Nej

Bild

Nej

Lodrät etikett

Nej

Alternativavsnitt

Nej

Upprepande rekursivt avsnitt

Nej

Översikt/Detaljer

Nej

Bifogad fil

Ja

Textruta

Ja

Resultatruta

Ja

Avsnitt

Ja

Valfritt avsnitt

Ja

Upprepande avsnitt

Ja

Upprepande tabell

Ja

RTF-ruta

Ja

Knapp

Ja

Alternativknapp

Ja

Nedrullningsbar listruta

Ja

Listruta

Ja

Kryssruta

Ja

Överst på sidan

Dölja en kontroll baserat på värdena i formuläret

  1. Klicka på den kontroll som du vill dölja i formulärmallen.

  2. Klicka på Villkorsstyrd formateringFormat-menyn.

  3. Klicka på Lägg till i dialogrutan Villkorsstyrd formatering.

  4. Ange villkor som du vill använda under mer information om detta villkor är SANT. Till exempel om du vill dölja den kontroll som du valde i steg 1 när ett visst värde anges i en annan kontroll i en formulärmall väljer du den andra kontrollen i den första rutan och ange sedan värdet som fastställer om du vill dölja kontrollen som du markera kerade i steg 1.

  5. Klicka på Dölj den här kontrollen under Ska den här formateringen användas.

  6. Spara villkoret och gå tillbaka till formulärmallen genom att klicka på OK två gånger.

  7. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×