Dölja eller visa rader eller kolumner

Dölja eller visa rader eller kolumner

Du kan dölja en rad eller kolumn med hjälp av kommandot Dölj, eller genom att ändra rad- eller kolumnbredden till 0 (noll). Du kan visa raden eller kolumnen igen med hjälp av kommandot Ta fram.

Du kan antingen ta fram vissa rader och kolumner eller också ta fram alla dolda rader och kolumner på en och samma gång. Om du har dolt den första raden eller kolumnen i ett kalkylblad ser proceduren annorlunda ut – detta beskrivs i den sista delen av artikeln.

Obs!: Skärmbilderna i den här artikeln är tagna i Excel 2013. Om du har en annan version kan vyn se något annorlunda ut, men om inget annat anges är funktionen densamma.

Vad vill du göra?

Dölja en eller flera rader eller kolumner

Visa en eller flera dolda rader eller kolumner

Visa samtliga dolda rader och kolumner samtidigt

Ta fram den första raden eller kolumnen i kalkylbladet

Dölja en eller flera rader eller kolumner

 1. Markera de rader eller kolumner som du vill dölja.

  Så här markerar du celler, områden, rader eller kolumner

 2. Klicka på Format i gruppen Celler på fliken Start.

  Gruppen Formatmallar på fliken Start

 3. Gör något av följande:

  • Peka på Dölj och ta fram under Synlighet och klicka sedan på Dölj rader eller Dölj kolumner.

  • Klicka på Radhöjd eller Kolumnbredd under Cellstorlek och ange sedan 0 i rutan Radhöjd eller Kolumnbredd.

Tips: Du kan också högerklicka på en rad eller kolumn (eller på en markering med flera rader eller kolumner) och sedan klicka på Dölj.

Överst på sidan

Visa en eller flera dolda rader eller kolumner

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill visa dolda rader markerar du raden ovanför och nedanför de rader som du vill ta fram.

  • Om du vill visa dolda kolumner markerar du kolumnerna till höger och till vänster om de kolumner som du vill ta fram.

  • Om du vill visa den första dolda raden eller kolumnen i ett kalkylblad markerar du den genom att skriva A1 i namnrutan bredvid formelfältet.

   Tips: Du kan också den med hjälp av dialogrutan Gå till. Klicka på Sök och markera i gruppen Redigering på fliken Start och klicka sedan på Gå till. Skriv A1 i rutan Referens och klicka på OK.

   Så här markerar du celler, områden, rader eller kolumner

 2. Klicka på Format i gruppen Celler på fliken Start.

  Gruppen Formatmallar på fliken Start

 3. Gör något av följande:

  • Peka på Dölj och ta fram under Synlighet och klicka sedan på Ta fram rader eller Ta fram kolumner.

  • Klicka på Radhöjd eller Kolumnbredd under Cellstorlek och ange sedan önskat värde i rutan Radhöjd eller Kolumnbredd.

Tips: Du kan också högerklicka på markeringen av synliga rader och kolumner som omger de dolda raderna och kolumnerna och sedan klicka på Ta fram.

Överst på sidan

Visa samtliga dolda rader och kolumner

 1. Om du vill markera alla celler i ett kalkylblad gör du något av följande:

  • Klicka på knappen Markera allt.

   Knappen Markera allt

  • Tryck på Ctrl+A.

   Obs!: Om kalkylbladet innehåller data och den aktiva cellen ligger ovanför eller till höger om informationen markeras det aktuella området när du trycker på Ctrl+A. Om du trycker på Ctrl+A en gång till markeras hela kalkylbladet.

 2. Klicka på Format i gruppen Celler på fliken Start.

  Gruppen Formatmallar på fliken Start

 3. Gör något av följande:

  • Peka på Dölj och ta fram under Synlighet och klicka sedan på Ta fram rader eller Ta fram kolumner.

  • Klicka på Radhöjd eller Kolumnbredd under Cellstorlek. Ange sedan önskat värde i rutan Radhöjd eller Kolumnbredd.

Överst på sidan

Ta fram den första raden eller kolumnen i kalkylbladet

Följ stegen nedan om du har dolt den första raden eller kolumnen i ett kalkylblad.

 1. Om du vill markera den första dolda raden eller kolumnen i kalkylbladet gör du något av följande:

  • Skriv A1 i namnrutan bredvid formelfältet, .

  • Klicka på Sök och markera i gruppen Redigering på fliken Start och klicka på Gå till. Skriv A1 i rutan Referens och klicka på OK.

 2. Klicka på Format i gruppen Celler på fliken Start.

  Gruppen Formatmallar på fliken Start

 3. Gör något av följande:

  • Peka på Dölj och ta fram under Synlighet och klicka sedan på Ta fram rader eller Ta fram kolumner.

  • Klicka på Radhöjd eller Kolumnbredd under Cellstorlek och ange sedan önskat värde i rutan Radhöjd eller Kolumnbredd.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Se även

Visa eller dölja kalkylblad eller arbetsböcker

Infoga eller ta bort ett kalkylblad 

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×