CloseWindow makroinstruktion

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan använda instruktionen CloseWindow för att stänga en angiven Access dokumentfliken eller fliken aktivt dokument om inget har angetts.

Obs!: Flytta till början i Access 2010 Stäng makroinstruktion har bytt namn till CloseWindow.

Obs!: Makroinstruktionen StängFönster går inte att använda i Access-webbapparna.

Inställning

Makroinstruktionen CloseWindow har följande argument.

Åtgärdsargument

Beskrivning

Objekttyp

Vilken typ av objekt vars dokumentfliken som du vill stänga. Klicka på tabell, fråga, formulär, rapport, makro, modul, Dataåtkomstsida, Server vyn, Diagram, Lagrad procedur eller funktionen i rutan Objekttyp i avsnittet Instruktionsargument designfönstret makro. Lämna argumentet tomt om du vill markera den aktiva dokumentfliken.

Obs!: Om du stänger en modul i Visual Basic Editor måste du använda Modul i argumentet Objekttyp.

Objektnamn

Namnet på det objekt som ska stängas. I rutan Objektnamn visas alla de objekt i databasen som är av den typ som väljs av Objekttyp-argumentet. Klicka på objektet för att stänga det. Om du inte anger något för Objekttyp-argumentet ska du heller inte göra det för detta argument.

Spara

Anger om ändringarna av objektet ska sparas när det stängs. Klicka på Ja (spara objektet), Nej (stäng objektet utan att spara det) eller Fråga (fråga användaren om objektet ska sparas). Standardvärdet är Fråga.

Kommentarer

CloseWindow åtgärden fungerar för alla databasobjekt som användaren kan öppna eller Stäng. Den här åtgärden har samma effekt som att markera ett objekt och stänga det genom att högerklicka på objektet dokumentfliken och sedan klicka på Stäng på snabbmenyn eller klicka på knappen Stäng Bild av knapp för objektet.

Om argumentet Spara anges till Fråga och objektet inte redan har sparats innan instruktionen Stäng utförs, visas en dialogruta med en fråga om användaren vill spara objektet innan makrot stänger det. Om du har angett argumentet Visa varningar för instruktionen VisaVarningar till Nej visas ingen dialogruta och objektet sparas automatiskt.

Om du vill köra instruktionen CloseWindow i en modul Visual Basic for Applications (VBA), använder du metoden Close för objektet DoCmd .

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×