Checka in en fil på eller ut från ett SharePoint-bibliotek

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du checkar ut en fil från ett bibliotek på en Microsoft Windows SharePoint Services-webbplats, säkerställer du att andra användare inte kan göra ändringar i filen medan du redigerar den. När filen checkas ut kan du redigera filen, stänga den, öppna den på nytt och till och med arbeta i filen på din hårddisk. Andra användare kan inte ändra i filen eller se dina ändringar förrän du checkar in filen.

Artikelinnehåll

Översikt

Checka ut en fil från ett SharePoint-bibliotek

Checka in en fil i ett SharePoint-bibliotek

Ändra platsen där du arbetar med checka ut filer

Översikt

Om du checkar ut filer innan du arbetar i dem undviker du konflikter och förväxling när flera personer arbetar med samma uppsättning filer. När en fil checkas ut till dig kan endast du göra ändringar i den. Du kan checka ut valfri fil på en SharePoint-webbplats som du har behörighet för, och du kan checka ut filer direkt från följande Microsoft Office 2007-systemet-program: Word, Excel, PowerPoint och Visio.

När du checkar in en fil kan du skriva kommentarer om de ändringar som du gjort i filen. På så vis förstår användarna lättare vad som ändrats i filen i en version jämfört med den tidigare. Detta är särskilt värdefullt om flera personer arbetar i en fil eller om det är troligt att filen kommer att gå igenom flera ändringsstadier. Om uppföljning av filversioner görs i ditt bibliotek blir dina kommentarer en del av filens versionshistorik, vilket kan vara användbart om en användare behöver visa och återställa en tidigare version.

Din organisation kan kräva att du checkar ut filen innan du redigerar den. När utcheckning är obligatorisk måste du checka in en ny fil när du skapar den i ett bibliotek eller överför den till ett bibliotek.

När en fil har checkats ut till dig blir inte ändringarna som du gör synliga för andra användare förrän du checkar in filen tillbaka. Det kan finnas tillfällen när du vill checka in filen så att andra användare kan se dina ändringar, men samtidigt behålla filen i utcheckat läge så att du kan fortsätta arbeta i den. När du checkar in en fil kan du välja att fortsätta arbeta i filen, såvida inte uppföljning görs av både huvud- och delversioner i ditt bibliotek och du checkar in en huvudversion. En huvudversion har vanligtvis ändrats väsentligt sedan den föregående huvudversionen, medan däremot en delversion vanligtvis endast innehåller små ändringar i jämförelse med den föregående versionen. En huvudversion kan exempelvis innehålla en stor del nytt innehåll medan en delversion endast kan innehålla korrigeringar av stavfel.

När du med ett Office-program checkar ut en fil på en Windows SharePoint Services 3.0-webbplats, lagras filen automatiskt på din hårddisk i en utkastmapp, d.v.s. i mappen Mina dokument. Du kan ändra denna plats till en annan plats på hårddisken eller nätverket eller ange att filer som checkats ut sparas på webbservern när du arbetar i dem. Din administratör kan ange en egen plats eller förhindra att platsen ändras, allt efter din organisations behov.

När du checkar ut en fil från en Microsoft Windows SharePoint Services 2.0-webbplats sparas filen på servern medan du arbetar i den, men du måste likafullt checka in filen innan andra kan se dina ändringar. När du checkar ut en fil från en Windows SharePoint Services 3.0-webbplats erhåller du i de flesta fall ett meddelande om var filen sparas medan den är utcheckad. Du erhåller däremot inte meddelandet när du checkar ut en fil från en Windows SharePoint Services 2.0-webbplats.

När ett dokument checkats ut finns det i åtgärdsfönstret Dokumenthantering i ditt Office-program ett kommando för incheckning av filen igen.

Om uppföljning görs av både huvud- och delversioner kan du få uppmaningen att välja om du checkar in en huvudversion eller en delversion.

Överst på sidan

Checka ut en fil från ett SharePoint-bibliotek

Använd den här proceduren när du checkar ut en fil som redan är öppen i ett Office-program. Du kan också checka ut en fil från biblioteket på SharePoint-webbplatsen.

Gör följande i dessa Office-version 2007-program:

Word, Excel eller PowerPoint

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på Server och klicka sedan på Checka ut.

  Word-dokument öppnas ofta automatiskt i vyn Helskärmsläsning. Om det är fallet kan du behöva växla till Utskriftslayoutläge genom att klicka på Utskriftslayout innan du kan slutföra detta steg.

 2. Om ett meddelande visas som anger var filen sparas under tiden den är utcheckad, klickar du på OK.

  I de flesta fall visas meddelandet om du checkar ut en fil från en Windows SharePoint Services 3.0-webbplats.

  Tips: I meddelandet som beskriver var din fil sparas under tiden den är utcheckad, kan du ändra alternativen för arbete med utcheckade filer.

Visio

 1. Klicka på Checka utArkiv-menyn.

 2. Om ett meddelande visas som anger var filen sparas under tiden filen är utcheckad, klickar du på OK.

  I de flesta fall visas meddelandet om du checkar ut en fil från en Windows SharePoint Services 3.0-webbplats.

  Tips: I meddelandet som beskriver var din fil sparas under tiden den är utcheckad kan du ändra alternativen för arbete med filer som checkats ut.

Överst på sidan

Checka in en fil på ett SharePoint-bibliotek

Använd den här proceduren när du checkar in en fil medan den är öppen i Office-programmet. Du kan också checka in en fil från biblioteket på SharePoint-webbplatsen.

Gör följande i dessa Office-version 2007-program:

Word, Excel eller PowerPoint

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på Server och klicka sedan på Checka In.

  Word-dokument öppnas ofta automatiskt i vyn Helskärmsläsning. Om det är fallet kan du behöva växla till Utskriftslayoutläge genom att klicka på Utskriftslayout innan du kan slutföra detta steg.

 2. Om du måste ange om du checkar in en huvud- eller delversion, klickar du på Delversion om du gjort en mindre ändring och på Huvudversion om du gjort en stor ändring.

 3. I rutan Versionskommentarer skriver du eventuella kommentarer om dina ändringar.

  Dessa kommentarer visas som en del av versionshistoriken för filen i SharePoint-biblioteket, vilket kan vara användbart om du eller någon annan behöver visa information om tidigare versioner.

 4. Om kryssrutan Behåll dokumentet utcheckat när den här versionen har checkats in är tillgänglig kan du markera den om du tänker fortsätta arbeta i filen.

  Det här alternativet är tillgängligt om uppföljning av versioner inte görs i ditt bibliotek, om alla versioner följs upp på samma sätt i biblioteket eller om du checkar in en delversion. Det här alternativet är inte tillgängligt om du checkar in en huvudversion eller publicerar en fil.

Visio

 1. Klicka på Checka inArkiv-menyn.

 2. Om du måste ange om du checkar in en huvud- eller delversion klickar du på Delversion om du gjort en mindre ändring och på Huvudversion om du gjort en stor ändring.

 3. I rutan Versionskommentarer skriver du eventuella kommentarer om dina ändringar.

  Dessa kommentarer visas som en del av versionshistoriken för filen i SharePoint-biblioteket, vilket kan vara användbart om du eller någon annan behöver visa information om tidigare versioner.

 4. Om kryssrutan Behåll dokumentet utcheckat när den här versionen har checkats in är tillgänglig kan du markera den om du tänker fortsätta arbeta i filen.

  Det här alternativet är tillgängligt om uppföljning av versioner inte görs i ditt bibliotek, om alla versioner följs upp på samma sätt i biblioteket eller om du checkar in en delversion. Det här alternativet är inte tillgängligt om du checkar in en huvudversion eller publicerar en fil.

Överst på sidan

Ändra platsen där du arbetar i utcheckade filer

Denna inställning ändrar platsen där du arbetar i nästa fil som du checkar ut. Om du för närvarande arbetar i en utcheckad fil ändrar denna procedur inte dess plats.

Gör följande i dessa Office-version 2007-program:

Word, Excel eller PowerPoint

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på alternativ för ditt program: Word-alternativ, Alternativ för Excel eller PowerPoint-alternativ.

 2. Klicka på Spara i dialogrutan som visas.

 3. Gör i avsnittet Offlineredigeringsalternativ för filer från dokumenthanteringsservern något av följande:

  • Arbeta med hjälp av följande procedur med utcheckade filer på din hårddisk eller på en nätverksplats:

   1. Klicka på Platsen för serverutkast på datorn under Spara utcheckade filer på.

   2. Ange var på hårddisken som du vill arbeta med utcheckade filer i rutan Plats för serverutkast eller sök efter platsen genom att klicka på Bläddra.

  • Om du vill arbeta med utcheckade filer på en webbserver klickar du på Webbservern under Spara utcheckade filer på.

   När du väljer det här alternativet arbetar du med dina utcheckade filer på webbservern eller webbplatsen där dina filer har sparats. Du kan inte anpassa den specifika platsen.

 4. Klicka på OK.

Visio

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på fliken Allmänt och sedan på Tjänstalternativ i dialogrutan Alternativ.

 3. Klicka på Alternativ för offlineredigering i den dialogruta som visas.

 4. Gör något av följande i avsnittet Offlineredigeringsalternativ för filer från dokumenthanteringsservern:

  • Arbeta med hjälp av följande procedur med utcheckade filer på din hårddisk eller på en nätverksplats:

   1. Om du vill arbeta med utcheckade filer på din hårddisk klickar du på Platsen för serverutkast på datorn under Spara utcheckade filer på.

   2. Ange under Plats för serverutkast platsen på din hårddisk där du vill arbeta med utcheckade filer eller sök efter platsen genom att klicka på Bläddra.

  • Om du vill arbeta med utcheckade filer på en serverplats klickar du på Webbservern under Spara utcheckade filer på.

   När du väljer detta alternativ arbetar du med dina utcheckade filer på webbservern eller platsen där dina filer har sparats. Du kan inte anpassa den specifika platsen.

 5. Klicka på OK.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×