Checka in en fil

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du checkar in en fil i ett bibliotek på en Microsoft Windows SharePoint Services-webbplats är de ändringar du gjort tillgängliga för personer som använder biblioteket.

Artikelinnehåll

Översikt

Checka in en fil

Skriv över en delversion när du checkar in en fil

Översikt

Efter att du har checkat ut och uppdaterat en fil checkar du in filen igen så att andra kan se ändringarna. I ett bibliotek som kräver utcheckning checkas filerna ut till dig när du skapar eller överför dem. Du måste checka in filerna för att andra ska kunna visa och redigera dem. Om ett bibliotek kräver godkännande av innehåll måste uppdateringarna godkännas för att de ska kunna ses av de som använder biblioteket.

När du checkar in en fil kan du skriva kommentarer om de ändringar du gjort i filen. Det gör det lättare för användarna att se vilka ändringar som gjorts i filen under det att den var utcheckad. Det är särskilt praktiskt med kommentarer vid incheckningen om flera personer arbetar med filen. Om versionerna spåras kommer de kommentarer du gjort att tas med i filens versionshistorik, vilket kan vara en hjälp om filen kommer att ändras flera gånger.

Om både huvudversioner och delversioner spåras, uppmanas du att välja vilken typ av version du checkar in. En huvudversion är oftast en betydande ändring, t.ex. ett tillägg av ett avsnitt, medan en delversion är en mindre ändring, t.ex. en korrigering av ett stavfel. Om biblioteket spårar båda versionstyperna och kräver godkännande av innehåll skapas en arbetskopia av filen om en delversion checkas in. När du vill få filen godkänd måste du publicera arbetskopian som en huvudversion.

Normalt checkar du bara in de filer du har checkat ut. Du får ett varningsmeddelande om du checkar in en fil som checkats ut till någon annan. Om du checkar in filen skriver du över alla ändringar som den andra personen har gjort i filen.

Ibland kanske du vill uppdatera kopian på servern, så att andra kan se ändringarna, och sedan fortsätta att arbeta med filen. Eller om versionerna spåras kanske du vill att dina ändringar ska ingå i versionshistoriken, så att du kan återställa dem senare. I så fall kan du checka in en kopia av filen men behålla den utcheckad så att du kan fortsätta att arbeta med den.

I vissa program som är kompatibla med Windows SharePoint Services 3.0, t.ex. Microsoft Office Word 2007, kan du checka in och ut filer från programmet utan att gå tillbaka till servern för att checka in filen. Mer information finns i hjälpen för programmet.

Överst på sidan

Checka in en fil

 1. Om biblioteket inte redan är öppet klickar du på bibliotekets namn i Snabbstart.

  Om ditt biblioteks namn inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll, och klicka sedan på namnet på ditt bibliotek.

 2. Peka på den fil som du vill checka in, klicka på pilen som visas och klicka sedan på Checka In.

 3. Om du i avsnittet Checka in dokument på den sida som visas blir uppmanad att välja vilken versionstyp du checkar in spårar ditt bibliotek både huvud- och delversioner av filer. Klicka på Delversion (utkast) eller Huvudversion (publicera), beroende på vilken typ av ändringar du har gjort i filen.

  Med versionsalternativen tilldelas också ett nummer till den version som du checkar in. Till exempel är 2.3 den tredje delversionen av en fil som har publicerats två gånger som huvudversion, och 3.0 är nästa huvudversion av filen.

 4. Om du vill checka in dina ändringar men behålla filen utcheckad, markerar den Behåll dokumentet utcheckat när den här versionen? markerar du kryssrutan i avsnittet Dokument checka In.

 5. Skriv en beskrivning av de ändringar du har gjort i filen i avsnittet Kommentarer.

  Din organisation kan ha specifika rekommendationer och krav för incheckning av kommentarer.

 6. Klicka på OK.

 7. Om du uppmanas att bekräfta incheckningen klickar du på Ja.

  Du kan till exempel bli uppmanad att bekräfta att du vill checka in filen om du fortfarande har filen öppen för redigering.

Överst på sidan

Skriva över en delversion när du checkar in en fil

Om du vill skriva över en delversion checkar du in en fil på vanligt sätt men anger att du vill skriva över den aktuella delversionen. Med hjälp av det här alternativet kan du förhindra att versionshistoriken blir för lång. Det kan vara nödvändigt om t.ex. din organisation anger strikta begränsningar för hur många versioner du kan behålla.

Du kan endast skriva över delversioner när både huvud- och delversioner av en fil spåras, när du håller på att arbeta med en delversion, och när du checkar in en ny delversion. Du måste också ha behörighet att ta bort en tidigare version.

Viktigt!: Du bör endast välja det här alternativet när du är säker på att du vill ta bort den tidigare versionen av filen permanent, t.ex. om den innehöll stavfel eller andra fel. När du skriver över en delversion tas den bort från versionshistoriken och kan inte återställas.

 1. Om biblioteket inte redan är öppet klickar du på bibliotekets namn i Snabbstart.

  Om ditt biblioteks namn inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll, och klicka sedan på namnet på ditt bibliotek.

 2. Peka på den fil som du vill checka in, klicka på pilen som visas och klicka sedan på Checka In.

 3. Klicka på Skriv över den aktuella delversionen i sidavsnittet Checka in dokument.

 4. Om du vill checka in dina ändringar men behålla filen utcheckad, markerar den Behåll dokumentet utcheckat när den här versionen? markerar du kryssrutan i avsnittet Dokument checka In.

 5. Skriv en beskrivning av de ändringar du har gjort i filen i avsnittet Kommentarer.

  Din organisation kan ha specifika rekommendationer och krav för incheckning av kommentarer.

 6. Klicka på OK.

 7. Om du uppmanas att bekräfta incheckningen klickar du på Ja.

  Du kan till exempel bli uppmanad att bekräfta att du vill checka in filen om du fortfarande har filen öppen för redigering.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×