CSV-filer för School Data Sync

Du kan använda CSV-filer (kommaavgränsade värden) med SDS (School Data Sync) för att synkronisera SIS (School Information System) med Office 365. Om du använder den här metoden behöver du sex olika CSV-filer för att konfigurera synkroniseringsprofilen i SDS. I den här artikeln beskrivs CSV-filerna och hur de ska vara formaterade.

CSV-filer som krävs för School Data Sync

När du konfigurerar SDS med hjälp av CSV-filer måste administratörer ha sammanställt sex enskilda CSV-filer med alla obligatoriska attribut som beskrivs nedan. Du kan också ta med de valfria attributen i de sex CSV-filerna. Detaljerad information om hur du konfigurerar en synkroniseringsprofil med CSV-filer i SDS finns i Distribuera School Data Sync med hjälp av CSV-filer. En exempeluppsättning med CSV-filer som innehåller exempeldata med rätt attributvärden och formatering finns i GitHub-databasen för SDS.

Vilka attribut som är obligatoriska i CSV-filerna beror på vilka alternativ du valde för synkroniseringsprofilen i konfigurationsguiden för profilen. Om din Office 365-klientorganisation är belägen i Storbritannien finns dessutom vissa unika krav på de sex CSV-filerna och vilka attribut de måste innehålla. Läs mer om kraven för Storbritannien i avsnittet CSV-filer i Storbritannien i det här dokumentet, eller titta i exempelfilerna för Storbritannien på GitHub-databasen för SDS.

Obs!: Kontrollera att dina CSV-filer inte innehåller ogiltiga tecken. CSV-filerna får inte heller innehålla mer än 500 000 rader med data. Om du överskrider 500 000 rader måste du dela upp de extra raderna på en annan uppsättning bestående av 6 CSV-filer och skapa ytterligare en synkroniseringsprofil för att ladda upp och synkronisera dem.

De sex obligatoriska CSV-filerna är:

Obs!: CSV-filerna måste namnges exakt så som de visas och måste alla finnas i samma mapp eller katalog på den lokala datorn. Inga andra filer får finnas i den mappen eller katalogen. Dessutom kommer varje attributnamn som visas nedan för varje CSV-fil att konfigureras som en rubrik i motsvarande CSV-fil.

Alla CSV-filer måste finnas i samma katalog

School.csv

Filen School.csv måste innehålla följande obligatoriska attribut. Det här är de attribut du måste ha med för att skapa och synkronisera en skola i SDS. Om du inte tar med de här attributen kanske det inte går att ladda upp filen, eller så kanske inte skolan skapas eller synkroniseras korrekt, och då kommer du att se det resulterande felet i felrapporten för synkroniseringsprofilen.

 • SIS ID    – Skolans SIS-ID.

 • Name    – Namnet på skolan.

Valfria attribut för School.csv

Filen School.csv kan också innehålla något eller några av följande valfria attribut. När du konfigurerar synkroniseringsprofilen kan du lägga till de valfria attributen nedan, men varje attribut du väljer måste sedan tas med som kolumnrubrik i motsvarande CSV-fil. Attributen måste matcha namnen nedan exakt, inklusive stavning, gemener/VERSALER och syntax. Även om de här fälten inte är obligatoriska i SDS så kan de vara användbara i de appar som använder synkroniserade SDS-data. Ta med de attribut som behövs för att dina appar ska fungera optimalt. Du kan fråga appleverantören vilka attribut som används i respektive app. Du kan alltid redigera och lägga till valfria attribut i en synkroniseringsprofil i SDS senare om det behövs.

 • School Number

 • School NCES_ID

 • State ID

 • Grade Low

 • Grade High

 • Principal SIS ID

 • Principal Name

 • Principal Secondary Email

 • Address

 • City

 • State

 • Country

 • Zip

 • Phone

 • Zone

I skärmbilden nedan från konfigurationsguiden för SDS-synkroniseringsprofilen är de nedtonade attributen obligatoriska och återstående är valfria.

Section.csv

Filen Section.csv måste innehålla följande obligatoriska attribut. Det här är de attribut du måste ha med för att skapa och synkronisera en avdelning i SDS. Om du inte tar med de här attributen kanske det inte går att ladda upp filen, eller så kanske inte avdelningen skapas eller synkroniseras korrekt, och då kommer du att se det resulterande felet i felrapporten för synkroniseringsprofilen.

 • SIS ID    – SIS ID för avdelningen.

 • School SIS-ID    – Skolans SIS-ID.

 • Section Name    – Namnet på avdelningen.

Valfria attribut för Section.csv

Filen Section.csv kan också innehålla något eller några av följande valfria attribut. När du konfigurerar synkroniseringsprofilen kan du lägga till de valfria attributen nedan, men varje attribut du väljer måste sedan tas med som kolumnrubrik i motsvarande CSV-fil. Attributen måste matcha namnen nedan exakt, inklusive stavning, gemener/VERSALER och syntax. Även om de här fälten inte är obligatoriska i SDS så kan de vara användbara i de appar som använder synkroniserade SDS-data. Ta med de attribut som behövs för att dina appar ska fungera optimalt. Du kan fråga appleverantören vilka attribut som används i respektive app. Du kan alltid redigera och lägga till valfria attribut i en synkroniseringsprofil i SDS senare om det behövs.

 • Section Number

 • Term SIS ID

 • Term Name

 • Term StartDate

 • Term EndDate

 • Course SIS ID

 • Course Name

 • Course Number

 • Course Description

 • Course Subject

 • Periods

 • Status

I skärmbilden nedan från konfigurationsguiden för SDS-synkroniseringsprofilen är de nedtonade attributen obligatoriska och återstående är valfria.

Student.csv

Filen Student.csv måste innehålla följande obligatoriska attribut. Det här är de attribut du måste ha med för att skapa och synkronisera en elev i SDS. Om du inte tar med de här attributen kanske det inte går att ladda upp filen, eller så kanske inte eleven skapas eller synkroniseras korrekt, och då kommer du att se det resulterande felet i felrapporten för synkroniseringsprofilen.

 • SIS ID    – Elevens SIS-ID.

 • School SIS-ID    – Skolans SIS-ID.

 • Username – Elevens användarnamn. 

Om du valde alternativet Skapa och synkronisera nya användare i konfigurationsguiden för synkroniseringsprofilen är följande 3 attribut också obligatoriska: Om du valde Synkronisera befintliga användare är de 3 attributen inte obligatoriska, och SDS kan då inte skriva över de här attributen i Azure som redan finns i användarobjektet.

 • First Name    – Elevens förnamn.

 • Last Name    – Elevens efternamn.

 • Password    – Elevens lösenord. Lösenord måste följa lösenordspolicyn för användarkonton i Azure AD.

Valfria attribut för Student.csv

Filen Student.csv kan också innehålla något eller några av följande valfria attribut. När du konfigurerar synkroniseringsprofilen kan du lägga till de valfria attributen nedan, men varje attribut du väljer måste sedan tas med som kolumnrubrik i motsvarande CSV-fil. Attributen måste matcha namnen nedan exakt, inklusive stavning, gemener/VERSALER och syntax. Även om de här fälten inte är obligatoriska i SDS så kan de vara användbara i de appar som använder synkroniserade SDS-data. Ta med de attribut som behövs för att dina appar ska fungera optimalt. Du kan fråga appleverantören vilka attribut som används i respektive app. Du kan alltid redigera och lägga till valfria attribut i en synkroniseringsprofil i SDS senare om det behövs.

 • State ID

 • Secondary Email

 • Student Number

 • Grade

 • Status

 • Mailing Address

 • Mailing City

 • Mailing State

 • Mailing Zip

 • Mailing Latitude

 • Mailing Longitude

 • Mailing Country

 • Residence Address

 • Residence City

 • Residence State

 • Residence Zip

 • Residence Latitude

 • Residence Longitude

 • Residence Country

 • Gender

 • Födelsedatum

 • ELL Status

 • FederalRace

 • Graduation Year

I skärmbilden nedan från konfigurationsguiden för SDS-synkroniseringsprofilen är de nedtonade attributen obligatoriska och återstående är valfria.

Teacher.csv

Filen Teacher.csv måste innehålla följande obligatoriska attribut. Det här är de attribut du måste ha med för att skapa och synkronisera en lärare i SDS. Om du inte tar med de här attributen kanske det inte går att ladda upp filen, eller så kanske inte läraren skapas eller synkroniseras korrekt, och då kommer du att se det resulterande felet i felrapporten för synkroniseringsprofilen.

 • SIS ID    – Lärarens SIS-ID.

 • School SIS-ID    – Skolans SIS-ID.

 • Username – Lärarens användarnamn.

Om du valde alternativet Skapa och synkronisera nya användare i konfigurationsguiden för synkroniseringsprofilen är följande 3 attribut också obligatoriska: Om du valde Synkronisera befintliga användare är de 3 attributen inte obligatoriska, och SDS kan då inte skriva över de här attributen i Azure som redan finns i användarobjektet.

 • First Name    – Lärarens förnamn.

 • Last Name    – Lärarens efternamn.

 • Password    – Lärarens lösenord. Lösenord måste följa lösenordspolicyn för användarkonton i Azure AD.

Valfria attribut för Teacher.csv

Filen Teacher.csv kan också innehålla något eller några av följande valfria attribut. När du konfigurerar synkroniseringsprofilen kan du lägga till de valfria attributen nedan, men varje attribut du väljer måste sedan tas med som kolumnrubrik i motsvarande CSV-fil. Attributen måste matcha namnen nedan exakt, inklusive stavning, gemener/VERSALER och syntax. Även om de här fälten inte är obligatoriska i SDS så kan de vara användbara i de appar som använder synkroniserade SDS-data. Ta med de attribut som behövs för att dina appar ska fungera optimalt. Du kan fråga appleverantören vilka attribut som används i respektive app. Du kan alltid redigera och lägga till valfria attribut i en synkroniseringsprofil i SDS senare om det behövs.

 • State ID

 • Teacher Number

 • Status

 • Secondary Email

 • Title

 • Qualification

I skärmbilden nedan från konfigurationsguiden för SDS-synkroniseringsprofilen är de nedtonade attributen obligatoriska och återstående attribut i blått är valfria.

StudentEnrollment.csv

Filen StudentEnrollment.csv måste innehålla följande obligatoriska attribut. Det här är de attribut du som minst måste ta med för att lägga till en elev på en avdelning i SDS. Om du inte tar med de här attributen kanske det inte går att ladda upp filen, eller så kanske inte mappningen av elevregistreringen skapas eller synkroniseras korrekt, och då kommer du att se det resulterande felet i felrapporten för synkroniseringsprofilen.

 • Section SIS ID    – Avdelningens SIS-ID.

 • SIS ID    – Elevens SIS-ID.

TeacherRoster.csv

Filen TeacherRoster.csv måste innehålla följande obligatoriska attribut. Det här är de attribut du som minst måste ta med för att lägga till en lärare på en avdelning SDS. Om du inte tar med de här attributen kanske det inte går att ladda upp filen, eller så kanske inte mappningen av lärarregistreringen skapas eller synkroniseras korrekt, och då kommer du att se det resulterande felet i felrapporten för synkroniseringsprofilen.

 • Section SIS ID    – Avdelningens SIS-ID.

 • SIS ID    – Lärarens SIS-ID.

CSV-filer för Storbritannien

Om du aktiverar School Data Sync med CSV-filer för en Office 365-klientorganisation som är baserad i Storbritannien finns det några skillnader mellan vilka attribut som är obligatoriska i CSV-filerna. Nedan ges en översikt över de obligatoriska attributen för CSV-filer i Storbritannien. Alla valfria attribut som anges ovan är även valfria i Storbritannien.

School.csv

 • DfE number – Skolans DfE-nummer

 • Name – Skolans namn

Section.csv

 • ID – Avdelningens ID

 • School DfE number – Skolans DfE-nummer

 • Section Name – Namnet på avdelningen

Student.csv

 • ID – Elevens ID

 • School ​​​​​​​DfE number – Skolans DfE-nummer

 • Username – Elevens användarnamn

Teacher.csv

 • ID – Lärarens ID

 • School ​​​​​​​DfE number – Skolans DfE-nummer

 • Username – Lärarens användarnamn.

StudentEnrollment.csv

 • Section ID – Avdelningens ID

 • ID – Lärarens SIS-ID

TeacherRoster.csv

 • Section ID – Avdelningens ID

 • ID – Lärarens ID

Närliggande avsnitt

Översikt över School Data Sync och Classroom

Distribuera School Data Sync med hjälp av CSV-filer

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×