Office
Logga in

CSV-filer för IMAP-migreringsbatchar

Den CSV-fil (fil med kommaavgränsade värden) du använder till att migrera innehållet för användares postlådor i en IMAP-migrering innehåller en rad för varje användare. Varje rad innehåller information om användarens Office 365-postlåda och IMAP-postlåda, och Office 365 använder den här informationen till att bearbeta migreringen.

Innehåll   

Obligatoriska attribut

CSV-filformat

Dela upp en stor migrering i flera batchar

Ange autentiseringsuppgifter för slutanvändare eller administratör

Format för administratörsautentiseringsuppgifter för olika IMAP-servrar

Använda det valfria UserRoot-attributet

Obligatoriska attribut

Här är de obligatoriska attributen för varje användare:

  • EmailAddress anger användar-ID:t för användarens Office 365-postlåda.

  • UserName anger användarens inloggningsnamn för användarens postlåda på IMAP-servern. Du kan använda formatet användarnamn eller domän\användarnamn. Exempel: hollyh eller contoso\hollyh.

  • Password är lösenordet för användarens konto i IMAP-meddelandesystemet.

Migreringen misslyckas om något av dessa attribut inte inkluderas i rubrikraden i CSV-filen. Se även till att ange attributen exakt som de visas. Attribut får inte innehålla blanksteg. De måste bestå av ett enda ord. Exempelvis är Email Address ogiltigt. Du måste använda EmailAddress.

CSV-filformat

Här är ett exempel på formatet för CSV-filen. I det här exemplet används användarautentiseringsuppgifter till att migrera tre postlådor:

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,contoso\terry.adams,1091990
annb@contoso.edu,contoso\ann.beebe,2111991
paulc@contoso.edu,contoso\paul.cannon,3281986

CSV-filens första rad, eller rubrikraden, visar namnen på de attribut, eller fält, som anges i de följande raderna. Varje attributnamn avgränsas av ett kommatecken.

Varje rad under rubrikraden representerar en användare och ger den information som ska användas för att migrera användarens postlåda. Attributvärdena på varje rad måste vara placerade i samma ordning som attributnamnen på rubrikraden. Varje attributvärde avgränsas med ett komma.

Du kan skapa CSV-filen med valfri textredigerare eller en app som Microsoft Excel. Spara filen som en .csv- eller .txt-fil.

Tips: Om CSV-filen innehåller specialtecken eller andra tecken än ASCII-tecken sparar du CSV-filen med UTF-8-kodning eller annan Unicode-kodning. Beroende på vilket program du använder kan det vara enklare att spara CSV-filen med UTF-8-kodning eller annan Unicode-kodning när systemspråket på datorn matchar språket som används i CSV-filen.

Dela upp en stor migrering i flera batchar

CSV-filen kan innehålla upp till 50 000 rader för varje användare och kan vara så stor som 10 MB. Men det kan vara en bra idé att migrera användarna i flera mindre batchar.

Om du planerar att migrera många användare bestämmer du vilka som ska tas med i respektive batch. Om du till exempel har 10 000 konton att migrera kan du köra fyra batchar med 2 500 användare i varje. Du kan även dela upp batcharna alfabetiskt, efter användartyp som lärare, studenter och alumn, efter årskurs som första-, andra-, tredje- och fjärdeårsstuderande eller på något annat sätt som uppfyller organisationens behov.

Tips: En strategi är att skapa Office 365-postlådor och migrera e-post för samma grupp användare. Om du till exempel importerar 100 nya användare till en Office 365-organisation skapar du en migreringsbatch för de 100 användarna. Det är en effektiv metod att organisera och hantera migreringen från ett lokalt meddelandesystem till Office 365.

Ange autentiseringsuppgifter för användare eller administratör

I CSV-filen måste du ange användarnamn och lösenord för användarens lokala konto. Då kan migreringsprocessen få åtkomst till kontot. Du kan göra det på två sätt:

  • Använd användarautentiseringsuppgifter.      Det kräver att du får användarnas lösenord eller att du ändrar deras lösenord till ett värde du känner till, så att du kan inkludera det i CSV-filen.

    Tips: Om du använder det här alternativet ska du förhindra användarna från att ändra lösenorden för deras lokala konton. Om användarna ändrar sina lösenord efter den första migreringen kommer efterföljande synkroniseringar mellan postlådorna på IMAP-servern och Office 365-postlådor att misslyckas.

  • Använd autentiseringsuppgifter för superuser eller administratör.      Det här kräver att du använder ett konto i IMAP-meddelandesystemet som har åtkomstbehörighet för alla användarpostlådor. I CSV-filen använder du autentiseringsuppgifterna för det här kontot för varje rad. Information om huruvida din IMAP-server stöder den här metoden och om hur du aktiverar den finns IMAP-serverns dokumentation.

    Obs!: Det är en bra idé att använda administratörsautentiseringsuppgifter eftersom det inte påverkar eller besvärar användarna. Exempelvis spelar det ingen roll om användarna byter lösenord efter den första migreringen.

Format för administratörsautentiseringsuppgifter för olika IMAP-servrar

Du kan använda ett administratörskontos användarnamn och lösenord i fälten UserName och Password för varje rad i CSV-filen. Användarnamnet för administratörsautentiseringsuppgifter är en kombination av användarnamnet för personen vars e-post migreras och användarnamnet för ett administratörskonto som har åtkomstbehörighet för alla användarpostlådor. Det format som stöds för administratörsautentiseringsuppgifter är olika beroende på IMAP-servern du migrerar e-post från. Mer information om hur du använder administratörsautentiseringsuppgifter finns i IMAP-serverns dokumentation.

Obs!: När du skickar en ny migreringsbegäran laddas CSV-filen upp till Microsoft-datacentret via en SSL-anslutning (Secure Sockets Layer). Informationen från CSV-filen krypteras och lagras på Microsoft Exchange-servrarna i Microsoft-datacentret.

I följande avsnitt beskrivs hur du formaterar administratörsautentiseringsuppgifter i CSV-filen du använder för att migrera e-post från olika typer av IMAP-servrar.

Microsoft Exchange

Om du migrerar e-post från IMAP-implementeringen för Microsoft Exchange använder du formatet Domain/Admin_UserName/User_UserName för attributet UserName i CSV-filen. Säg att du migrerar e-post från Exchange för Terry Adams, Ann Beebe och Paul Cannon. Du har ett e-postadministratörskonto, där användarnamnet är mailadmin och lösenordet är P@ssw0rd. Så här skulle CSV-filen se ut:

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,contoso-students/mailadmin/terry.adams,P@ssw0rd
annb@contoso.edu,contoso-students/mailadmin/ann.beebe,P@ssw0rd
paulc@contoso.edu,contoso-students/mailadmin/paul.cannon,P@ssw0rd

Dovecot

För IMAP-servrar som stöder SASL (Simple Authentication and Security Layer), till exempel en Dovecot-IMAP-server, använder du formatet User_UserName*Admin_UserName , där asterisken (*) är ett konfigurerbart avgränsartecken. Säg att du migrerar samma användarens e-post från en Dovecot-IMAP-server med administratörsautentiseringsuppgifterna mailadmin och P@ssw0rd. Så här skulle CSV-filen se ut:

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,terry.adams*mailadmin,P@ssw0rd
annb@contoso.edu,ann.beebe*mailadmin,P@ssw0rd
paulc@contoso.edu,paul.cannon*mailadmin,P@ssw0rd

Mirapoint

Om du migrerar e-post från Mirapoint Message Server använder du formatet #user@domain#Admin_UserName# för administratörsautentiseringsuppgifterna. Om du vill migrera e-post från Mirapoint med administratörsautentiseringsuppgifterna mailadmin och P@ssw0rd skulle CSV-filen se ut så här:

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,#terry.adams@contoso-students.edu#mailadmin#,P@ssw0rd
annb@contoso.edu,#ann.beebe@contoso-students.edu#mailadmin#,P@ssw0rd
paulc@contoso.edu,#paul.cannon@contoso-students.edu#mailadmin#,P@ssw0rd

Använda det valfria UserRoot-attributet

Vissa IMAP-servrar, till exempel Courier IMAP, stöder inte användning av administratörsautentiseringsuppgifter för att migrera postlådor till Office 365. Om du vill använda administratörsautentiseringsuppgifter för att migrera postlådor kan du konfigurera IMAP-servrarna att använda virtuella delade mappar. Med virtuella delade mappar kan administratörer använda administratörernas inloggningsuppgifter för att få åtkomst till användarpostlådor på IMAP-servern. Mer information om hur du konfigurerar virtuella delade mappar för Courier IMAP finns i Delade mappar.

Om du vill migrera postlådor efter att du konfigurerar virtuella delade mappar på IMAP-servern måste du inkludera attributet UserRoot i CSV-filen. Det här attributet anger platsen för varje användares postlåda i strukturen för virtuella delade mappar på IMAP-servern.

Här är ett exempel på en CSV-fil som innehåller attributet UserRoot:

EmailAddress,UserName,Password,UserRoot
terrya@contoso.edu,mailadmin,P@ssw0rd,/users/terry.adams
annb@contoso.edu,mailadmin,P@ssw0rd,/users/ann.beebe
paulc@contoso.edu,mailadmin,P@ssw0rd,/users/paul.cannon
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×