CELL (Funktionen CELL)

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av CELL i Microsoft Excel. Länkar till mer information om hur du formaterar data i celler och använder cell format i avsnittet Närliggande information .

Beskrivning

Funktionen CELL returnerar information om formatering, placering eller innehåll för en cell. Om du till exempel vill kontrollera att en cell innehåller ett numeriskt värde i_stället för text innan du utför en beräkning med den, kan du använda följande formel:

= OM( CELL("typ"; A1) = "v"; A1 * 2; 0)

Den här formeln beräknar endast A1*2 om cell A1 innehåller ett numeriskt värde och returnerar 0 om A1 innehåller text eller är tom.

Syntax

CELL(infotyp; [referens])

Syntaxen för funktionen CELL har följande argument:

  • Infotyp    Obligatoriskt. Ett textvärde som anger vilken typ av cellinformation du vill returnera. I följande lista visas möjliga värden för argumentet infotyp och motsvarande resultat:

infotyp

Returnerar

"adress"

Referensen till den första cellen i variabeln referens i textform.

"kol"

Kolumnnumret för cellen i referens.

"färg"

Värdet 1 om cellen är formaterad i färg för negativa värden, annars returneras 0 (noll).

Obs!: Det här värdet stöds inte i Excel Online, Excel Mobile och Excel Starter.

"innehåll"

Värdet av den övre vänstra cellen i referensen, inte en formel.

"filnamn"

Filnamnet (med hela sökvägen) för den fil som innehåller referensen, som text. Returnerar tom text ("") om kalkylbladet som innehåller referensen inte har sparats ännu.

Obs!: Det här värdet stöds inte i Excel Online, Excel Mobile och Excel Starter.

"format"

Textvärde som motsvarar talformatet för cellen. Textvärdena för de olika formaten framgår av tabellen nedan. Returnerar "-" i slutet av textvärdet om cellen är formaterad i färg för negativa värden. Returnerar "()" i slutet av textvärdet om cellen är formaterad med parenteser för positiva värden eller alla värden.

Obs!: Det här värdet stöds inte i Excel Online, Excel Mobile och Excel Starter.

"parenteser"

Värdet 1 om cellen är formaterad med parenteser för positiva värden eller alla värden, annars returneras 0.

Obs!: Det här värdet stöds inte i Excel Online, Excel Mobile och Excel Starter.

"prefix"

Textvärde som motsvarar cellens "etikettprefix". Returnerar en apostrof (') om cellen innehåller vänsterjusterad text, ett citattecken (") om cellen innehåller högerjusterad text, ett cirkumflex (^) om cellen innehåller centrerad text, ett omvänt snedstreck (\) om cellen innehåller radutjämnad text och tom text ("") om cellen innehåller någonting annat.

Obs!: Det här värdet stöds inte i Excel Online, Excel Mobile och Excel Starter.

"skydd"

Värdet 0 om cellen inte är låst och returnerar annars 1 om cellen är låst.

Obs!: Det här värdet stöds inte i Excel Online, Excel Mobile och Excel Starter.

"rad"

Radnummer på cellen i referensen.

"typ"

Textvärde som motsvarar datatyp i cellen. Returnerar "t" om cellen är tom, "e" (etikett) om cellen innehåller en textkonstant och "v" (värde) om cellen innehåller någonting annat.

"bredd"

Cellens kolumnbredd avrundad till ett heltal. Varje kolumnbreddsenhet motsvarar bredden på ett tecken i standardteckenstorleken.

Obs!: Det här värdet stöds inte i Excel Online, Excel Mobile och Excel Starter.

  • Referens    Valfritt. Den cell du vill ha information om. Om den utelämnas returneras informationen som har angetts i argumentet infotyp för den cell som ändrades senast. Om argumentet referens är ett cellområde returnerar funktionen CELL endast informationen för cellen längst upp till vänster i området.

Formatkoder för CELL

I följande lista beskrivs de textvärden som funktionen CELL returnerar när argumentet infotyp är "format" och argumentet referens är en cell som är formaterad med ett inbyggt talformat.

Om Excel-formatet är

Returnerar funktionen CELL

Allmänt

"G"

0

"F0"

0%

"P0"

0,00%

"P2"

0,00E+00

",2"

# ##0

"C0"

# ##0 kr;-# ##0 kr

"C0-"

# ##0 kr;[Röd]-# ##0 kr

"C2"

# ##0,00

"C2-"

# ##0,00 kr;# ##0,00 kr

"C2"

# ##0,00 kr;[Röd]-# ##0,00)

"C2-"

# ?/? eller # ??/??

"G"

# ?/? eller # ??/??

"G"

D-MMM-ÅÅ eller DD-MMM-ÅÅ

"D4"

MM/DD

"D1"

MMM-ÅÅ

"D2"

Standard

"G"

t.mm

"D5"

t.mm fm/em

"D7"

t.mm.ss fm/em

"D6"

t.mm.ss

"D8"

ÅÅ/M/D eller ÅÅ/M/D t:mm eller ÅÅ/MM/DD

"D8"

Obs!: Om argumentet infotyp i funktionen CELL är "format" och du senare tillämpar ett annat format i referenscellen, måste du räkna om kalkylbladet så att resultaten av funktionen CELL uppdateras.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

75

Hej alla!

Formel

Beskrivning

Resultat

=CELL("rad"; A20)

Radnumret för cell A20.

20

=CELL("innehåll";A3)

Innehållet i cell A3.

Hej alla!

=CELL("typ"; A2)

Datatypen i cell A2. Datatypen "v" representerar värde.

v

Relaterade ämnen

Ändra formatet i en cell
Skapa eller ändra en cellreferens
Funktionen ADRESS
Lägga till, ändra, hitta eller ta bort villkorsstyrd formatering i en cell

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×