Byta till Word 2010

Översikt

Word 2010 Om du byter från Microsoft Office Word 2003 eller tidigare till Microsoft Word 2010, och är van vid Word men vill lära dig mer om den senaste versionen, är den här kursen något för dig. Vi hjälper dig att bekanta dig med ändringarna och du får lära dig hur du utför viktiga och vanliga uppgifter.

När du har slutfört den här kursen kommer du att kunna följande:

 • Hitta populära kommandon snabbt i menyfliksområdet.

 • Se hur Arkiv-menyn har utvecklats till Microsoft Office Backstage-vyn.

 • Utföra vanliga uppgifter som att formatera, spara och skriva ut.

 • Arbeta mellan Word 2010 och tidigare versioner av Word.

Den här kursen omfattar:

 • En lektion som du gör i din egen takt.

 • En övning för att få praktisk erfarenhet. Övningen kräver Microsoft Word 2010.

 • Ett kort prov i slutet av lektionen. Provet kommer inte att poängsättas.

 • I slutet av kursen visas en Snabbreferens som du kan skriva ut.

Bekanta dig med menyfliksområdet

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Bekanta dig på nytt med vanliga uppgifter

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Vissa verktyg visas på begäran

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Bakom kulisserna: Fliken Arkiv och Backstage-vyn

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Nyheter med kortkommandon

Fliken Start i Word 2010 med tangenttips som visas

Tangenttips ersätter kortkommandon i Word 2010. Tryck på ALT om du vill att tangenttips ska visas för alla flikar i menyfliksområdet, och tryck sedan på tangenttipset för den flik du vill visa.

wd_maketheswitch_section5_keyboard_audio.wma

Det här är ett intressant avsnitt för alla er kortkommandoentusiaster. Med utformningen av menyfliksområdet finns det några uppdateringar gällande kortkommandon.

Först av allt, oroa er inte! Kortkommandon som börjar med CTRL-tangenten – till exempel CTRL+C för att kopiera och CTRL+ALT+1 för Rubrik 1 – är fortfarande de samma som i tidigare versioner av Word.

Menyfliksområdet innehåller emellertid nya kortkommandon. Varför? Eftersom den här ändringen innebär två stora fördelar jämfört med tidigare versioner:

 • Kortkommandon för alla knappar i menyfliksområdet.

 • Kortkommandon som ofta kräver färre tangenter.

De nya kortkommandona har också ett nytt namn: Tangenttips. Tryck ALT om du vill att tangenttipsen ska visas för alla flikar i menyfliksområdet och kommandon i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Sedan kan du trycka på tangenttipset för den flik du vill visa. Du trycker till exempel på W om du vill visa fliken Start, som på bilden. Då visas alla tangenttips för den flikens kommandon. Sedan kan du trycka på tangenttipset för det kommando du vill använda.

Du kommer till Backstage-vyn på ungefär samma sätt som du gjorde för att öppna Arkiv-menyn: Om du trycker på ALT+F öppnas till exempel menyn; med ALT+F+A öppnas Spara som; och med ALT+F+P öppnas Skriv ut.

Obs!

Du kan fortfarande använda ALT+de kortkommandon du använde för att komma åt menyer och kommandon i tidigare versioner av Word, men eftersom de tidigare menyerna inte är tillgängliga visas inga påminnelser på skärmen om vilka bokstäver du ska trycka på, så du behöver känna till det fullständiga kortkommandot för att kunna använda dem.

Arbeta mellan nya och tidigare versioner

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Övning

Övning för Word 2010

Hämtningsstorlek: 15 KB

Övning i Word 2010

wd_maketheswitch_practice_audio.wma

Nu är det dags att du får prova själv i en övning.

Om övningen

När du klickar på Öva medWord 2010 hämtas ett övningsdokument till datorn och öppnas i Word 2010, och ett separat fönster visas med anvisningar för övningen.

Obs!    Word 2010 måste vara installerat på datorn.

Testa dig själv

Slutför följande test och kontrollera att du har förstått materialet. Dina svar visas bara för dig och testresultat betygsätts inte.

Om du klickar på den här knappen Knappen för dialogruteikonen i Word 2010 i Word 2010, vad händer då?

Du döljer tillfälligt menyfliksområdet så att du har mer utrymme för dokumentet.

Fel. Du kan dölja menyfliksområdet tillfälligt, men det gör du genom att dubbelklicka på den aktiva fliken. Försök igen.

Du använder en större teckenstorlek för texten.

Nej, det är tyvärr inte rätt. Tänk på var knappen är placerad: i en grupp. Försök igen.

Ytterligare alternativ visas.

Rätt. Oftast visas en dialogruta och den kan se bekant ut från tidigare versioner av Word.

Du lägger till ett kommando i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Nej, tyvärr. Om du vill lägga till ett kommando i verktygsfältet Snabbåtkomst börjar du med att högerklicka på kommandot. Försök igen.

Var finns verktygsfältet Snabbåtkomst, och när ska du använda det?

Det finns i det hörnet längst upp till vänster på skärmen, och du använder det för dina favoritkommandon.

Du har rätt. Det är det lilla verktygsfältet med knapparna Spara, Ångra och Upprepa. Du kan lägga till dina favoritkommandon genom att klicka på Mer-pilen till höger om verktygsfältet, eller genom att högerklicka på ett kommando och välja Lägg till i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Den flyter ovanför texten, och du använder den när du behöver göra formateringsändringar.

Fel. Det är formateringsverktygsfältet, inte verktygsfältet Snabbåtkomst. Försök igen.

Det finns i hörnet längst upp till vänster på skärmen och du använder det när du snabbt behöver få åtkomst till ett dokument.

Fel. Det är där det finns, men det är inte till det du använder verktygsfältet Snabbåtkomst. Försök igen.

Det finns på fliken Start och du använder det när du snabbt behöver påbörja ett nytt dokument.

Fel. Det är inte där du hittar verktygsfältet Snabbåtkomst eller vad du använder det till. Försök igen.

Formateringsverktygsfältet visas om:

Du dubbelklickar på den aktiva fliken i menyfliksområdet.

Nej. Om du dubbelklickar på den aktiva fliken döljs menyfliksområdet tillfälligt, men formateringsverktygsfältet visas inte. Försök igen.

Du markerar text.

Nej, du måste göra något mer för att formateringsverktygsfältet ska visas. Försök igen.

Du markerar text och pekar sedan på den.

Rätt. Tips! Formateringsverktygsfältet visas även om du högerklickar på den markerade texten.

Allt av ovanstående.

Fel. Endast ett av svaren är rätt. Försök igen.

Du kan använda punktlistor med hjälp av fliken ____ och gruppen _____.

Fliken Sidlayout, gruppen Stycke.

Fel. Det är här du använder avstånd före eller efter ett stycke. Försök igen.

Fliken Start, gruppen Stycke.

Ja, det stämmer. Det är här du kan använda punktlistor. Tips! Du kan också använda punktlistor med hjälp av formateringsverktygsfältet.

Fliken Infoga, gruppen Symboler.

Fel. Försök igen.

Fliken Infoga, gruppen Text.

Nej, tyvärr. Det finns inte någon sådan grupp. Försök igen.

På vilket av följande sätt gör du när du vill välja inställningar för funktioner som dokumentvisning, korrekturläsning och språk i den nya versionen av Word?

Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

Nej, tyvärr. Det är så du gör i tidigare versioner. I den här versionen är det annorlunda. Försök igen.

Klicka på AlternativArkiv-menyn.

Ja, det stämmer. Och många andra inställningar kan väljas där.

Högerklicka var som helst i menyfliksområdet och välj Alternativ.

Fel. Du vill använda Word-alternativ, men det är inte så här du öppnar den funktionen. Försök igen.

Klicka på Egenskaper på fliken Visa.

Fel. Det finns inget Egenskaper-kommando på fliken Visa. Försök igen.

Din vän har skickat ett Word 2000-dokument till dig som en bifogad fil i ett e-postmeddelande. Kan du öppna den bifogade filen i den nya versionen av Word?

Ja, men det visas ett varningsmeddelande där du uppmanas använda ett konverteringsprogram.

Nej, det är inte nu som Word föreslår att du ska skaffa ett kompatibilitetspaket. Försök igen.

Ja, men dokumentet öppnas i kompatibilitetsläge.

Du har rätt. Dokumentet öppnas i kompatibilitetsläge och vissa funktioner kommer att vara begränsade eftersom du arbetar med ett äldre filformat.

Ja, om du först aktiverar kompatibilitetsläge med verktygsfältet Snabbåtkomst.

Fel. Kompatibilitetsläge är inte något du aktiverar. Det aktiveras automatiskt om filen du öppnar är av ett äldre filformat. Försök igen.

Nej, endast filer från Word 2002 och senare kan öppnas i den nya versionen av Word.

Fel. Filer från så långt tillbaka som Microsoft Word 1.0 kan öppnas i den nya versionen. Försök igen.

Feedback

Snabbreferens

Se även

Menyfliksområdet, i tre delar

Menyfliksområdet, som är en del av Microsoft® Office Fluent-användargränssnittet, är det rektangulära området längst upp i dokumentfönstret. Med menyfliksområdet får du en överskådlig vy över alla alternativ du behöver. Menyfliksområdet har tre grundläggande komponenter:

 • Flikar. Det finns åtta stycken flikar längst upp. Varje flik representerar ett aktivitetsområde.

 • Grupper. Varje flik består av flera grupper där relaterade objekt visas tillsammans.

 • Kommandon. Ett kommando kan vara en knapp, en nedrullningsbar lista eller en ruta för att ange information.

Fler kommandon i dialogrutor

Den lilla pilen, som kallas dialogruteikon Knappen för dialogruteikonen i Word 2010 , längst ned i det högra hörnet i en grupp, pekar på mer detaljerade eller avancerade alternativ som finns tillgängliga för kommandona i gruppen. Klicka på pilen om du vill öppna en dialogruta eller ett åtgärdsfönster där du kan arbeta med de tillgängliga alternativen.

Verktygsfältet Snabbåtkomst

Verktygsfältet är den lilla raden med ikoner längst upp till vänster, ovanför menyfliksområdet. Det innehåller en del av de kommandon du använder många gånger varje dag: Spara, Ångra och Upprepa. Du kan lägga till dina favoritkommandon i verktygsfältet så att de är tillgängliga oavsett vilken flik du befinner dig på.

Om du vill lägga till kommandon i verktygsfältet Snabbåtkomst klickar du på Mer-pilen till höger om verktygsfältet, eller högerklickar på det kommando du vill lägga till och klickar sedan på Lägg till i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Vad har hänt med Arkiv-menyn?

Arkiv-menyn har ersatts i Microsoft Office Word 2010 med fliken Arkiv. Om du klickar på fliken så visas Microsoft Office Backstage-vyn, där du hittar samma grundläggande kommandon som förut för att öppna, spara och skriva ut dokument, och där du även kan ställa in behörigheter, förbereda dokument som ska delas med andra och hantera dokumentversioner.

Klicka på Alternativ i Backstage-vyn så hittar du programinställningarna för funktioner för exempelvis korrigering av stavning. (I tidigare versioner finns de här alternativen på Verktyg-menyn, under Alternativ.)

Använda tangentbordet

Kortkommandon som börjar med CTRL-tangenten (till exempel, CTRL+C för att kopiera och CTRL+ALT+1 för Rubrik 1) är fortfarande de samma som i tidigare versioner av Word. Kortkommandon som börjar med ALT-tangenten har ändrats.

 1. Tryck på ALT-tangenten. Tangenttipsen visas i menyfliksområdet.

 2. Tryck på tangenten som visas på tangenttipset för fliken eller på det kommando i verktygsfältet Snabbåtgärd som du vill använda.

  • Om du trycker på ett kommando i verktygsfältet Snabbåtkomst utförs kommandot.

  • Om du trycker på ett tangenttips för en flik visas tangenttipsen för alla kommandon på den fliken. Tryck på tangenten (eller tangenterna) för det kommando du vill använda. Beroende på vilket kommando du väljer kan en åtgärd köras, eller ett galleri eller en meny kan öppnas. I det senare fallet kan du välja ett annat tangenttips.

Obs!    De flesta av snabbtangenterna på menyn i Microsoft Office 2003 (de som börjar med ALT) fungerar fortfarande. Det visas emellertid inga påminnelser på skärmen om vilka tangenter du behöver trycka på.

Ett nytt filformat, och att arbeta med filer i tidigare versioner av Word

Det nya filformatet för Word 2010-dokument är baserat på de nya Office Open XML-formaten (XML är en förkortning av Extensible Markup Language). Du behöver inte ha kunskaper om XML utan bara komma ihåg följande om det nya XML-baserade formatet:

 • Dokumenten blir säkrare eftersom filer som innehåller skript eller makron separeras, vilket gör det enklare att identifiera och blockera oönskad kod och oönskade makron.

 • Storleken på dokumentfilerna blir mindre.

 • Dokumenten blir mindre känsliga för skada.

Här är en kort beskrivning av filformaten i Word 2010:

 • DOCX. Ett standarddokument i Word utan makron eller kod

 • DOTX. En Word-mall utan makron eller kod

 • DOCM: Ett Word-dokument som kan innehålla makron eller kod

 • DOTM. En Word-mall som kan innehålla makron eller kod

I Word 2010 kan du öppna filer som skapats i tidigare versioner av Word.

 • När du sparar en fil som ursprungligen skapades i en tidigare version är det automatiska alternativet i dialogrutan Spara som att spara den som den tidigare versionen (DOC).

 • När du sparar en fil som en tidigare version får du reda på via Microsoft Word kompatibilitetskontroll om några Word 2010-funktioner inte är kompatibla med den tidigare versionen, och de nya funktionerna fungerar i så fall inte.

 • Observera att när du öppnar en Word-fil som skapats i en tidigare version, eller när du sparar en fil som skapats i Word 2010 som en tidigare version, aktiveras kompatibilitetsläge automatiskt.

 • Kompatibilitetskontrollen körs automatiskt. Du kan även köra den manuellt om du undrar över om några funktioner i ett dokument är inkompatibla med tidigare versioner. Klicka på Arkiv , på Info , på Felsök och slutligen på Kontrollera kompatibilitet .

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×